LENNIK / SINT-PIETERS-LEEUW: – Gisterenavond liep de Raadzaal in Lennik vol met geïnteresseerde inwoners uit Leeuw en Lennik. Nadat zij vorige week het debat met een aantal interessante gastsprekers hadden gevolgd in de Merselborre, liet Hugo De Greef deze keer het woord aan de inwoners op basis van een aantal gerichte vragen.
2013-12-02-inspraak-cultuurcentrum_05
De behoeften vanuit het lokale verenigingsleven werden geformuleerd. Ook over het mogelijke eigen aanbod in een eventuele nieuwe culturele infrastructuur werden suggesties gedaan. Het feit dat men een aanvullend aanbod op de culturele centra in de ruime omgeving zou kunnen realiseren, werd als interessant en noodzakelijk naar voren geschoven.

Uiteraard werd ook over de financiering gedebatteerd. Indien het een bovengemeentelijk initiatief wordt, kijkt men in eerste instantie naar de Vlaamse Regering.
Sint-Pieters-Leeuw heeft wel ruimte voorzien voor een lokaal CC voor het geval de studie zou uitwijzen dat dit een financieel verantwoord project zou zijn.

Naast de culturele programmatie op zich, wil men ook rekening houden met de impact van een dergelijk initiatief op het maatschappelijk weefsel. Het moet een ontmoetingsplaats worden voor iedereen, met initiatieven voor kinderen, jeugd, senioren,…. Het levert ook een boost op voor de lokale handelaars omdat er meer te gebeuren valt.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Schepen van Cultuur Jan Desmeth (Sint-Pieters-Leeuw) nodigde alle aanwezigen uit voor het derde infomoment, dat voorzien is op donderdag 9 januari 2014 om 20u op de Roosezolder van kasteel Coloma.

Het slotwoord was voor burgemeester Irina De Knop van Lennik: “Ik hoop van ganser harte dat uit de studie de noodzaak van een bovengemeentelijk initiatief naar voren komt en ben dan ook heel benieuwd naar het eindrapport van het expertenbureau.”

Zie onze eerder gepubliceerde artikels.
22/11/13: – Hugo De Greef zal haalbaarheidsstudie cultuurzaal uitvoeren
26/11/13: – Start inspraaktraject haalbaarheidsstudie cultuurzaal Zuidwestrand

%d bloggers liken dit: