SINT-PIETERS-LEEUW: – Na het startdebat in de Merselborre en het inspraakmoment op het gemeentehuis van Lennik vorig jaar had donderdagavond het 3de culturele inspraakmoment plaats op de Zolder van het kasteel Coloma.

De studie onderzoekt de mogelijkheden van een lokaal cultureel centrum type C in Sint-Pieters-Leeuw of van een boven gemeentelijke culturele vuurtoren voor de regio. Wat het al dan niet wordt is nog niet bepaald, alle mogelijkheden liggen nog open.
2014-01-09-3de-inspraakmoment-cultuur
Cultuurexpert Hugo De Greef van “vzw De School van Gaasbeek” die de haalbaarheidsstudie uitvoert gaf de eerste, voorlopige cijfergegevens uit het lopende onderzoek.
Het publiek had heel wat vragen die  voortvloeiden uit de eerste gegevens van het onderzoek.

Schepen van Cultuur Jan Desmeth: “We hadden aan Hugo De Greef gevraagd om halverwege de studie een nieuw inspraakmoment te houden met alle geïnteresseerden uit Sint-Pieters-leeuw en Lennik. Zo kon iedereen vragen stellen over de eerste resultaten, maar ook verwachtingen en behoeften formuleren, die meegenomen worden in het tweede deel van de studie. Op dinsdag 14 januari 2014 zal Hugo De Greef ook een tussenstand geven aan de Cultuurraad van Sint-Pieters-Leeuw. Hij zal er o.a. een inventaris opmaken van de behoeften van alle verenigingen, zoals fanfares, harmonie, toneel- en zangverenigingen. Begin maart 2014 verwachten wij het eindrapport, dat we – na bespreking in de gemeenteraden van beide gemeenten – vervolgens zullen bezorgen aan de Vlaamse Regering, die deze studie tenslotte bekostigt.”

Deze diashow vereist JavaScript.


Schepen van Cultuur Jan Desmeth: “Wat er ook komt, het zal in alle geval iets moeten zijn waar iedereen zich echt thuis voelt en participeert. Het moet een echt ontmoetingscentrum worden, dat een meerwaarde biedt en het sociale weefsel versterkt!”

%d bloggers liken dit: