2014-10-03-stationsbuurt-RuisbroekRUISBROEK / VLAANDEREN: – De Vlaamse Regering plant een nieuw Cultuur- en Congrescentrum (CCC) “culturele vuurtoren” in Ruisbroek en laat daarvoor een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Na een krantenartikel vandaag in De Standaard is dit het gespreksonderwerp in Vlaanderen.

Dat de Vlaamse regering een dergelijk project overweegt in tijden van besparingen, oa.in de cultuursector, doet velen de wenkbrauwen fronsen.

Wat vooraf ging.
De gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Lennik belastten reeds in oktober 2013 de School van Gaasbeek, onder leiding van cultuurexpert Hugo De Greef, met een studieopdracht naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een bovengemeentelijk cultuurcentrum. Deze (voor)studie werd gefinancierd door minister Geert Bourgeois, bevoegd voor de Vlaamse rand.
Op 2 april 2014 overhandigde Hugo De Greef het eindrapport aan beide gemeentebesturen, alsook aan de kabinetschef van minister Geert Bourgeois. De conclusies was toen enigszins verrassend. De studie beval de bouw van een Cultuur- en Congrescentrum (CCC) aan in de stationsomgeving van Ruisbroek. (zie ons artikel van 02/04/2014)

Er is sprake dat het nieuwe complex een grote zaal met 900 zitjes en een vlakke vloertheater met 350 plaatsen zou bevatten. Daarnaast zou nog eens 5.000 vierkante meter voor exposities en congressen worden voorzien.

Vlaamse haalbaarheidsstudie.
In het regeerakkoord van de regering-Bourgeois van juli van dit jaar werd dan verwezen naar de haalbaarheidsstudie.
Regeerakkoord Vlaamse regering van 23/07/2014 – pagina 19:
We investeren verder in de culturele infrastructuur in de Rand. We onderzoeken de haalbaarheid van de realisatie, samen met publieke en private partners, van een bijkomend cultureel centrum met bovenlokale uitstraling in de zuidrand, en van de realisatie van bijkomende sportinfrastructuur in de Vlaamse Rand.’

Reacties vandaag:
Schepen van Cultuur Jan Desmeth: ‘In het beste geval staat het hier over 10 jaar. En ik heb begrepen dat deze Vlaamse regering vooral de eerste 2, 3 jaar de tering naar de nering wil zetten. Zodanig dat er nadien ruimte komt voor andere zaken. Ik denk dat het een goed beleid is om vooraf goed te plannen en ideeën te hebben. We kunnen tenslotte ook geen 20 jaar alles laten betijen. Hier moet ooit iets gebeuren willen we niet de problematiek laten verergeren eigenlijk.’

SP.A begrijpt niet dat de Vlaamse regering investeert in een nieuw cultuurhuis in de Brusselse Rand, terwijl de cultuurcentra in de omgeving kreunen onder de besparingen. Dat zeggen SP.A’ers Katia Segers en Bruno Tobback.

In een reactie stelt de Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts dat er inderdaad forse besparingen zijn, maar dat er ook ‘ruimte moet zijn voor nieuwe investeringen, zowel in bestaande als in nieuwe infrastructuur’. Weyts benadrukt dat er eigenlijk nog een haalbaarheidsstudie voor een bijkomend cultuur- en congrescentrum moet komen. Hij verdedigt ook de keuze voor een nieuw cultuur- en congrescentrum. ‘Er bestaat in de Vlaamse Rand een reële vraag naar vlot bereikbare congresfaciliteiten. De Vlaamse regering wil inspelen op deze nood. Het project kan een krachtige hefboom zijn voor de zuidrand van Vlaams-Brabant, en dat zowel op economisch, toeristisch en cultureel gebied. Het gaat om een zone die het net op die vlakken moeilijk heeft, maar strategisch uitstekend gelegen is: pal op een knooppunt van auto-, trein-, bus-, water- en fietsroutes’, klinkt het.

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz benadrukt dat er nog niets beslist is. “Het gaat om een haalbaarheidsstudie, het is nog lang geen uitgemaakte zaak. Bovendien gaat het om een complex dossier, waarin we een culturele en congresfunctie willen verenigen. Voor dat laatste zullen ook privémiddelen aangetrokken moeten worden. We zullen pas over een jaar meer weten“.

Zie onze eerder gepubliceerde artikels:
02/04/2014 – Eindrapport haalbaarheidsstudie cultuurzaal zuidwestrand levert verrassende conclusie op
10/01/2014 – 3de inspraakmoment culturele infrastructuur Sint-Pieters-Leeuw en Lennik
03/12/2013 – inspraakmoment culturele infrastructuur Sint-Pieters-Leeuw en Lennik
26/11/2013 – Start inspraaktraject haalbaarheidsstudie cultuurzaal Zuidwestrand
26/09/2013 – Sint-Pieters-Leeuw laat haalbaarheidsstudie uitvoeren betreffende een nieuwe culturele infrastructuur

%d bloggers liken dit: