2017-09-21-denktank_Ruisbroek-Droomt (16)VLAANDEREN/REGIO: – In een antwoord op een schriftelijke vraag in het Vlaams-Parlement van Katia Segers aan minister Ben Weyts in verband met de haalbaarheidsstudie Nieuw cultuur- en congrescentrum in Vlaamse Zuidrand vernemen we dat de oplevering van de haalbaarheidsstudie voorzien is voor april 2019.

Vragen van Katia Segers:In zijn beleidsbrief Vlaamse Rand 2017-2018 geeft minister Weyts aan dat het stappenplan van het onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw cultuur-en congrescentrum in de Zuidrand in uitvoering is. De eerste resultaten van dit onderzoek worden eind 2018 verwacht.
Voorts stelt de minister in antwoord op schriftelijke vraag nr. 336 van 5 december 2017 van collega An Moerenhout dat “het onderzoeksteam (IDEA consult) de stuurgroep periodiek informeert over de vorderingen van het onderzoek naar de haalbaarheid van de oprichting van een cultuur- en congrescentrum met bovenlokale uitstraling in de Vlaamse Zuidrand”.
Graag had ik van de betrokken ministers een stand van zaken ontvangen van deze haalbaarheidsstudie.

1.Welke parameters worden in de haalbaarheidsstudie gehanteerd?
Welke aspecten werden aan een onderzoek onderworpen?
2.Welke stakeholders werden bevraagd over de mogelijke oprichting van een nieuw cultuur-en congrescentrum in de Zuidrand?
3. Wat zijn de resultaten van deze haalbaarheidsstudie?
Welke beleidsconclusies worden hier door de ministers aan gekoppeld?
4.Indien er nog geen definitieve resultaten gecommuniceerd kunnen worden, had ik graag een overzicht ontvangen van:
a) de verschillende rapporteringsmomenten aan de stuurgroep waarnaar minister Weyts verwijst in zijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 336;
b) de fase en vorderingen van het onderzoek op het moment van deze periodieke rapportering;
c) de timing die vooropgesteld wordt voor het afronden van de haalbaarheidsstudie.
5. Hoeveel van het voor deze haalbaarheidsstudie vooropgestelde budget werd reeds gespendeerd?

Antwoorden Minister Ben Weyts:
1.Volgende parameters werden er gehanteerd bij de haalbaarheidsstudie:
– Analyse van het beleidskader;
– Analyse van de kritische succesfactoren voor een cultuur- en congrescentrum;
– Ruimtelijke, economische, demografische analyse van de Zuidrand ‘as is’ en ‘to be’;
– Analyse van de multimodale bereikbaarheid ‘as is’ en ‘to be’;
– Analyse van het bestaande cultuuraanbod en cultuurparticipatie in de Zuidrand (en ruimer);
– Draagvlak voor een nieuw cultuur-en congrescentrum binnen de lokale besturen en cultuursector.

2. Naast een gerichte bevraging van de direct betrokken Vlaamse kabinetten en enkele experten werd er een bevraging georganiseerd bij de lokale besturen van de 6 Zuidrandgemeenten en een bevraging binnen de culturele sector.

3. Thans is het nog te vroeg om reeds beleidsconclusies te trekken aangezien de haalbaarheidsstudie nog niet is opgeleverd.

4. a) Op volgende data was er een rapporteringsmoment: 18/09/17, 22/01/18, 26/03/18 en 27/80/18.
b) de fases en vorderingen:
– 18/09/17: Presentatie van de onderzoeksresultaten van Fase 1: Scherpstelling van het opdrachtkader, analyse van het beleidskader, verkenning van de mogelijke scenario’s en opmaak van een ruimtelijke kansenkaart;
– 22/01/18: Presentatie van de onderzoeksresultaten van Fase 2: Analyse van de kritische succesfactoren, mapping van de Zuidrandregio ‘as is’ en ‘to be’, analyse van het cultuuraanbod en -participatie en opmaak van een consultatienota voor de stakeholderbevraging;
– 26/03/18: Presentatie van de onderzoeksresultaten van Fase 3: Resultaten van de stakeholdersbevraging;
– 27/08/2018: Presentatie van de onderzoeksresultaten van Fase 4: Integratie van de tussentijdse onderzoeksresultaten.
c) Het bestek stelde een doorlooptijd van 24 maanden voor.
Het startoverleg vond plaats in maart 2017.
De oorspronkelijke planning wordt gevolgd waarbij de oplevering van de haalbaarheidsstudie voorzien is in april 2019.

5. De studie werd vastgelegd voor 208.241,61 euro.
Daarvan is reeds 86.620,89 euro betaald.

Zie onze eerder gepubliceerde artikels:
01/02/2018 – resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw cultuur- en congrescentrum in de Zuidrand worden pas eind 2018 verwacht.
08/10/14 – Vragen in Vlaams Parlement over mogelijk cultuur- en congrescentrum Ruisbroek
03/10/2014 – Mogelijke cultuurtempel in Ruisbroek gespreksonderwerp in Vlaanderen
02/04/2014 – Eindrapport haalbaarheidsstudie cultuurzaal zuidwestrand levert verrassende conclusie op
10/01/2014 – 3de inspraakmoment culturele infrastructuur Sint-Pieters-Leeuw en Lennik
03/12/2013 – inspraakmoment culturele infrastructuur Sint-Pieters-Leeuw en Lennik
26/11/2013 – Start inspraaktraject haalbaarheidsstudie cultuurzaal Zuidwestrand
26/09/2013 – Sint-Pieters-Leeuw laat haalbaarheidsstudie uitvoeren betreffende een nieuwe culturele infrastructuur

%d bloggers liken dit: