SINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse basisscholen van alle netten werkten voor het eerst met een centraal aanmeldingsregister voor het schooljaar 2014-2015. De scholen hadden hiervoor gekozen omdat de ouders op deze manier meer tijd kregen om hun kind in te schrijven. Gedaan met het principe “eerst komt, eerst maalt”. Er hoefde dus ook niet meer gekampeerd te worden aan de schoolpoort.
Door het centraal aanmeldingsregister werd voor het eerst ook het capaciteitsprobleem van de Leeuwse scholen in kaart gebracht.
82 kinderen van broers en zussen kregen geen plaats toegewezen evenals  50 kinderen wonende in Sint-Pieters-Leeuw

2014-02-28-aanmeldingsregister_scholen_Sint-Pieters-Leeuw
De eerste aanmeldperiode, voor broers en zussen alsook kinderen van het personeel, liep van 2 tot 21 december 2013. Deze ouders konden dan inschrijven tussen 13 en 31 januari 2014. De tweede aanmeldperiode, voor alle kinderen, liep van 3 tot 28 februari 2014. Deze ouders kunnen hun kinderen inschrijven tussen 25 maart en 30 april 2014.

De aangemelde leerlingen werden door de LOP-deskundige gerangschikt volgens de vooraf afgesproken criteria, namelijk:
1. Schoolkeuze
2. Afstand school – domicilieadres kind

De ouders konden vier scholen opgeven in volgorde van voorkeur.

Schepen van Onderwijs, Gunther Coppens: ‘Om eventuele betwistingen/problemen op te lossen is er een disfuntiecommissie samengesteld. Deze is op 21 januari 2014 voor het eerst samengekomen. Hier werden vijf dossiers behandeld. De tweede samenkomst vond plaats op woensdag 2 april 2014.

Van 5 tot en met 9 mei 2014 is er een opvisperiode voor de leerlingen die op de wachtlijst staan en toch nog een plaats zouden kunnen krijgen, doordat sommige inschrijvingen niet effectief gerealiseerd werden. Vanaf 15 mei 2014 starten de vrije inschrijvingen in de scholen zelf.

Na de procedure zal het centraal aanmeldingsregister geëvalueerd worden tijdens een algemene vergadering waar alle deelnemende schoolbesturen voor uitgenodigd zullen worden. Op basis van de evaluatie zullen verbeteringen worden aangebracht.’

De resultaten van beide aanmeldperioden:
1ste fase: broers en zussen + kinderen personeel
º 141 aanmeldingen
º geen weigeringen
2de fase: alle andere leerlingen
º 450 aanmeldingen
º 82 kinderen kregen geen plaats toegewezen!
º 242 kinderen werden NIET toegewezen aan de school van 1ste keuze

2de fase: leerlingen wonende in Sint-Pieters-Leeuw
º 362 aanmeldingen
º 50 kinderen kregen helemaal geen plaats toegewezen!
º 185 kinderen werden NIET toegewezen aan de school van 1ste keuze

Schepen van Onderwijs, Gunther Coppens: ‘Sommige ouders kozen geen 4 scholen in het aanmeldregister. Het risico is dan dat als de gekozen school ‘volzet’ is het kind geen school heeft. Niet alle 82/50 kinderen die geen plaats hebben vallen hiermee te verklaren. Dit duidt op twee dingen: “Ten eerste betekent het dat er een plaatsgebrek is en ten tweede betekent het dat de vrijheid van keuze van school en onderwijsnet er vaak niet meer in zit. Ouders mogen al vaak blij zijn dat men een plaats heeft in de school.’ Het capaciteitsprobleem in Sint-Pieters-Leeuw is niet nieuw. In 2009 kreeg de gemeente een brief van het ministerie van onderwijs met de vraag om een taskforce op te richten om aandacht te besteden aan de problematiek. In november 2013 kwam een taskforce voor Sint-Pieters-Leeuw voor de eerste keer samen.’

Op 3 april 2014 hadden burgemeester Luc Deconinck (N-VA) en Schepen van Onderwijs Gunther Coppens (N-VA) een onderhoud op het kabinet van de Minister van onderwijs. De capaciteitsproblematiek werd er aangekaart. Binnenkort zal er een officieel schrijven vertrekken naar de minister met het verzoek om mee te werken aan een oplossing.’

%d bloggers liken dit: