Hemelwaterplan – Subsidiereglement waterpreventieve maatregelen

SINT-PIETERS-LEEUW: – 7 juni 2016 is een datum die we in Leeuw niet zo snel zullen vergeten. De hemelsluizen gingen open en binnen de kortste keren was de water- en modderoverlast niet meer te overzien. Een uitzonderlijke situatie die heel wat teweegbracht. Na deze ernstige overstromingen maakte de gemeente Sint-Pieters- Leeuw van waterbeheersing een prioriteit. Ter uitvoering hiervan worden er op de gemeenteraad van juni twee belangrijke maatregelen genomen.

2017-02-06-infomoment-waterbeheersing_10_waterbeheersingsambtenaar
Burgemeester en schepenen samen met de Leeuwse waterbeheersingsambtenaar

Hemelwaterplan
Een eerste maatregel is het opmaken van een hemelwaterplan door een erkend studiebureau. Het hemelwaterplan brengt de afvoer van de neerslag in kaart voor het hele grondgebied van de gemeente. Met zo’n plan krijgt de gemeente zicht op de probleemzones en meer duidelijkheid over de locaties en manieren waarop overlast door het hemelwater kan worden bestreden: geïnfiltreerd, gebufferd of vertraagd afgevoerd. Verschillende knelpunten in het stroomgebied van de Zuunbeek (vb. wijk Hoge Paal), Vlezenbeek/Vogelzangbeek (vb. centrum van Vlezenbeek) en Lotbeek/Laekbeek (vb. wijk Witte Roos) werden reeds bepaald. Voor al deze cruciale punten zullen door het studiebureau concrete oplossingen worden uitgewerkt.


Burgemeester Luc Deconinck: “Met een hemelwaterplan wordt de overstromingsproblematiek in een breder kader bekeken. Naast buffering en vertraagde afvoer worden ook andere maatregelen onderzocht en voorgesteld (infiltratie, preventieve bouwkundige maatregelen, erosiebestrijding …). Dit
alles wordt ook gekoppeld aan de hydronautstudie die reeds werd gemaakt en die de afvoercapaciteit – en knelpunten – van het rioleringsstelstel in kaart heeft gebracht
.”

Subsidiereglement
Bij de overstromingen van 2016 is ook gebleken dat veel woningen in Sint-Pieters- Leeuw niet of onvoldoende beschermd zijn tegen overstromingsschade. Dit, terwijl kleine maatregelen in veel gevallen al een heel groot verschil kunnen maken.

Naast het hemelwaterplan wil de gemeente deze woningen beter beschermen tegen wateroverlast via een nieuw subsidiereglement voor waterpreventieve maatregelen. Dit zijn maatregelen die een woning beschermen tegen overstromingen, zoals bijvoorbeeld de verhoging van keldergaten, het bouwen van een keermuur, enz.

Jos Speeckaert, schepen voor Financiën en Waterbeheer: “Het bestuur trekt zowel in 2017 als in 2018 meer dan 1 miljoen euro uit voor de bestrijding van wateroverlast. Dit subsidiereglement past volledig in dat kader.”

Vanaf 1 september 2017 zal er voor elke woning, gelegen in mogelijk of effectief
overstromingsgevoelig gebied en voor woningen die sinds 2010 overstroomd zijn, een subsidie kunnen worden toegekend. Deze subsidie bedraagt 50 % van de aankoop- en/of installatiekosten, die minimum 300 euro moeten bedragen, met een maximum van 750 euro subsidie per woning, binnen de grenzen van het gemeentelijke budget. Die subsidie zal bovendien gecumuleerd mogen worden met een eventuele provinciale subsidie, tot maximum 75 % van de investering.


Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken en Landbouw: “Wateroverlast bestrijden is vaak niet zo eenvoudig als het er uit ziet. Aan de meeste ingrepen zijn heel wat parameters verbonden en mogen we dus niet ondoordacht te werk gaan. We moeten voorkomen dat wanneer we op de ene locatie een ingreep doen, dat op een andere locatie woningen overlast zouden krijgen.
Een aantal ‘quick-wins’ zijn wel al in uitvoering. Zo hebben we ook reeds enkele overeenkomsten met landbouwers om houthakseldammen te plaatsen op onze knelpunten
.”

Om te vermijden dat er maatregelen worden gesubsidieerd die geen nut hebben, zal er wel steeds een advies van een studiebureau moeten zijn vooraleer de subsidie wordt toegekend. Dit reglement sluit dan ook perfect aan bij het ‘Project Preventie Overstromingsschade’ van deVlaamse Milieumaatschappij in Sint-Pieters- Leeuw. Deelnemers aan dit project krijgen immers meteen het noodzakelijke advies van een studiebureau.

agenda: Kermis onder de lindeboom

SINT-LAUREINS-BERCHEM: – De Landelijke Gilde Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem organiseren op zondag 2 juli 2017 hun jaarlijks feest “Kermis onder de lindeboom” aan de Molenborre.


Iedereen van harte welkom! Doorlopend vanaf 12u:
– Breugeliaanse barbecue: witte & zwarte pensen, worsten, brochetten, spek
– Streekbierenbar
– Kinderanimatie, springkasteel, volksspelen
– 12.45 uur Aperitiefconcert met fanfare Sint-Cecilia
– 15.30 uur Pipo en Pipette
– 17.00 uur De foute DJ

Sint-Pieters-Leeuw neemt afscheid van zijn 2 priesters

SINT-PIETERS-LEEUW: – Eind juni vallen de zeven parochies van Sint-Pieters- Leeuw zonder residerende priester. De twee pastoors gaan op welverdiende rust. Opvolging is er niet dadelijk. Die situatie noopt tot een andere aanpak.
2017-06-18-SUS-Gerrit
– Pater ‘Sus’ Vermeir (links op de foto) neemt afscheid als pastoor van Oudenaken, Sint-Laureins- Berchem en Vlezenbeek.
Van pater Sus wordt afscheid genomen in de kerk van Vlezenbeek op zondag 25 juni 2017 tijdens een dankviering die begint om 10.30 u. Daarna wordt er verder gevierd in ‘De Merselborre’.

– Pastoor Gerrit Van den Houte (rechts op de foto) neemt afscheid als pastoor van de parochies van Sint-Pieter, Ruisbroek, Negenmanneke en Zuun.
De afscheidsviering voor pastoor Gerrit gaat door op zondag 2 juli 2017 in de Sint-Pieterskerk aan de Rink om 9.00 u.

Jan Desmeth, Schepen van Erediensten : “Als gemeentebestuur willen wij beide pastoors, ook vanuit de burgerlijke overheid, bedanken voor hun vele jaren van inzet. Op zondag 2 juli om 11u is elkeen welkom op een afscheidsreceptie in de raadzaal van het gemeentehuis. Alle kerkfabrieken en alle mensen die zich hierbij betrokken voelen, zijn van harte welkom. Je hoeft geen uitnodiging te hebben.
Een speciale editie van LEWE zal er eveneens voorgesteld worden
.”


Opvolging is er niet dadelijk. Die situatie noopt tot een andere aanpak.
Op vraag van de vicariale beleidsploeg zullen de priesters Jan Baert en Jos Houthuys van de zone Alsemberg mee de pastorale zorg dragen voor de zone Sint-Pieters- Leeuw. Zij zullen dit doen als ‘Pauluspriesters’. Zij blijven verbonden aan hun huidige gemeenschappen in de zone Alsemberg en worden vandaar gezonden.

In de zone Sint-Pieters- Leeuw zullen zij het in de eerste plaats mogelijk maken dat er per weekend twee eucharistievieringen zijn, één op zaterdagavond, steeds om 18.00 u. en één op zondagmorgen, steeds om 9.00 u.
Ook de bediening van de sacramenten zal hun zorg zijn (doopsels, huwelijken…) Voor uitvaarten zullen lekenvoorgangers gevormd worden. De praktische organisatie van de pastoraal blijft in de handen van de gelovigen ter plaatse. Dat vergt een hele inzet en verantwoordelijkheid. Maar in dit proces worden zij verder begeleid vanuit het vicariaat.

2017-06-18-tabelGevolgen voor onze zone
Een herschikking van de weekendvieringen in de verschillende parochiekerken dringt zich op om de priesters Jan en Jos in staat te stellen hun opdracht zowel in de zone Alsemberg als de zone Sint-Pieters- Leeuw te vervullen, en dit vanaf juli 2017.

Voor de zone Sint-Pieters- Leeuw geldt vanaf 1 juli de volgende regeling:
– Sint-Pieter, Rink: ieder weekend een eucharistieviering op zaterdag om 18.00 u. of op zondag om 9.00 u. Voor de juiste datum, raadpleeg het parochieblad van de Rink.
– Onze-Lieve- Vrouw, Vlezenbeek: iedere tweede zondag van de maand om 9.00 u. en eucharistieviering. De overige zondagen een gebedsviering om 10.30 u.
– Sint-Lutgardis, Zuun: iedere eerste zaterdag van de maand om 18.00 u. een eucharistieviering en de derde zondag om 9.00 u. Op de tweede en vierde zondag een gebedsdienst om 10.30 u.
– Sint-Steven, Negenmanneke: iedere vierde zondag van de maand een eucharistieviering om 9.00 u. De overige zondagen een gebedsviering om 10.30 u.
– Jan Ruusbroec, Ruisbroek: iedere zondag om 10.00 u. een gebedsviering.
– Sint-Pieters-Banden, Oudenaken: geen vieringen meer.
– Sint-Laureins-Berchem, geen vieringen meer.
Vanaf eind juni hangt er in iedere kerk een affiche met een overzicht van de verschillende vieringen in iedere kerk.

artikel mmv: www.kerknet.be en Wim Zeeuwe

1 jaar geleden werd gemeente getroffen door hevige wateroverlast

2016-06-08-pancarte-wateroverlastSINT-PIETERS-LEEUW: – Op dinsdag 7 juni 2016 rond 17.00 uur werd de gemeente getroffen door zware wateroverlast. Er werd zelf een gemeentelijk noodplan afgekondigd (zie artikel).

Geen enkele deelgemeente werd gespaard van de overvloedige regenval. Heel wat wijken en straten stonden in enkele minuten blank. Het waren niet alleen de gekende watergevoelige plekken die getroffen werden, in heel wat straten die nog nooit te kampen hadden met wateroverlast stroomde het water de huizen binnen.


De gloednieuwe kleuterschool van Don Bosco moest gesloten worden tgv de wateroverlast.
De politie kreeg meer dan 200 oproepen binnen en de brandweer meer dan 370.


Het hele grondgebied kreeg op 7 juni: > 50mm water te slikken. In Vlezenbeek zelf 78mm op 2 uur tijd. De beken stegen met +2 meter op 1,5 uur tijd.
Ook de dagen voordien was er reeds veel regen gevallen zo op 27 mei In Sint-Laureins-Berchem: >55mm op 2 uur tijd en op 29-30 mei op het hele grondgebied: > 55 mm waardoor de bodem reeds helemaal verzadigd was.


De dagen nadien waren heel wat Leeuwse bewoners nog steeds modder aan het ruimen en de schade in hun woningen aan het vaststellen (zie artikel).
En op 11 juni tijdens Leeuw Rinkt gingen de hemelssluizen terug open (zie artikel ). De problemen waren niet zo massaal als op 7 juni maar verschillende gezinnen kregen voor de tweede keer in één week te kampen met wateroverlast.


Na de wateroverlast organiseerde het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw voor de getroffen inwoners ophaalrondes voor vernielde huisraad. Er werd 70 ton grof vuil, 2,5 ton AEEA en 1 ton KGA werd opgehaald.

Hulp bij invullen belastingen

2017-05-20-taxonwebSINT-PIETERS-LEEUW: – Het Sociaal Huis organiseert, in samenwerking met de Belastingdienst van Halle, zitdagen voor het invullen van de belastingaangifte.

Deze zullen in 2017 doorgaan op:
– maandag 22 mei 2017 in het dienstencentrum ’t Paviljoentje te Ruisbroek;
– woensdag 31 mei 2017 in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw.
Telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur.

Tijdens deze zitdagen brengt u uw aanslagbiljet en alle nodige bewijsstukken mee.
Alle aangiftes gebeuren uitsluitend elektronisch.

800 leerlingen namen deel aan scholencross

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze voormiddag namen 800 leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van de Leeuwse basisscholen, onder een stralende zon, deel aan de jaarlijkse scholencross georganiseerd door de sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw.

(Bekijk onderstaand video sfeerverslag)

Eerst werden de kinderen opgewarmd met ‘start met lopen’, een 18 tal minuten stappen en lopen, direct aansluitend was er een loopwedstrijd voor elke reeks het 4de en 5de leerjaar liepen 800meter, het 6de leerjaar 1000meter.
Na de inspanning kreeg iedereen een flesje water wat met de zomerse temperaturen meer dan welkom was. De plastic dopjes van de flesjes werden ter plaatse meteen ingezameld voor de actie van de blindengeleidehonden.

Voor de kinderen die even dienden te wachten op hun loop-beurt had de sportdienst heel wat randactiviteiten voorzien. Zo waren er hindernisbanen, fietsen op rollen, voetbal, dans,…

Bram Meert, Sportfunctionaris: ” We organiseren dit evenement omdat we het belangrijk vinden dat kinderen bewegen. Dat wordt misschien wat weinig gedaan en op deze manier proberen we hen positief te stimuleren. Wie weet vinden ze het leuk en gaan ze meer aan verschillende sporten deelnemen, maw meer bewegen uit zichzelf.”

(Het laden van onderstaande dia-show met 99 foto’s kan even duren)

Deze diashow vereist JavaScript.


Bij de meisjes 4de en 5de leerjaar won Eva van Don Bosco.
Bij de jongens 4de en 5de leerjaar won Ilian van Sint-Lutgardis.
Bij de meisjes 6de leerjaar won cindy van Jan-Ruusbroec.
Bij de jongens 6de leerjaar won Gastiny van Don Bosco.
De organisatie had dit jaar op het parcours ook spotters geplaatst tijdens de loopwedstrijd en dit bleek jammer genoeg nodig toen bleek dat bij de jongens van het zesde leerjaar voor de topplaatsen twee deelnemers niet het volledige parcours hadden gelopen. Zo kon een faire en eerlijke uitslag genoteerd worden.

agenda: Infoavond Groepsaankoop Energieke Daken

2017-05-11-groepsaankoop_dakisolatie_zonnepanelenSINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant lanceert, samen met Pajopower, 3Wplus, IGO en de Kringwinkel Hageland, de campagne ‘Energieke daken’ met groepsaankopen voor dakisolatie en zonnepanelen.

De groepsaankoopactie van 2017 richt zich op dakisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen. PajoPower en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor Sint-Pieters-Leeuw een aantal lokale aannemers en installateurs. Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging staan centraal.

Interesse? Kom vrijblijvend naar de infosessie op maandag 22 mei 2017 om 20.00 uur in het Coloma kasteel.
Je krijgt er info over de campagne, de aanpak, mogelijke premies en leningen en je kan alvast kennismaken met de aannemers en installateurs.
2017-05-12-groepsaankoop
Vlaams-Brabanders die intekenen op de groepsaankoop kunnen door de bundeling van aankopen rekenen op een scherpe en correcte prijs, betrouwbare en hoofdzakelijk lokale aannemers, hoge kwaliteit van materialen en plaatsing, uitgebreide garanties en een goede en vlotte dienstverlening.
De regionale en dus meer kleinschalige aanpak biedt kans om ook lokale aannemers en installateurs in te schakelen. Zo wordt lokale economie en tewerkstelling gestimuleerd’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.
Meer info op www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop.

Hondentoiletten verdwijnen of krijgen nieuwe functie

SINT-PIETERS-LEEUW: – Verspreid over het grondgebied van de gemeente werden in het verleden hondentoiletten geplaatst. Die worden echter te weinig gebruikt waar ze echt voor dienen en trekken sluikstorters aan. Daarom heeft het gemeentebestuur besloten de hondentoiletten te verwijderen. De vuilnisbakken bij de hondentoiletten blijven wel bestaan.

 
Het is de bedoeling de hondentoiletten om te bouwen tot hondenloopweides, bloemenweides, plekken met planten en grasperkjes.
Wie zijn hond uitlaat, is verplicht om voldoende hondenpoepzakjes bij te hebben!

Hieronder een overzicht van de verschillende hondentoiletten en de toekomst plannen:

Locatie hondentoilet Toekomstplannen
Gemeenteplein Vlezenbeek
Jan Ruusbroecstraat
Boomkwekerijstraat
Gras of vaste planten
Wipweide
Georges Hensmanstraat
Fazantzenlaan
Herfstlaan
Eerst gras,
nadien bloemenweide/hooilandbeheer
Jan Vanderstraetenstraat
Gladiolenlaan
Eerst gras,
nadien hondenloopweide
kerk Negenmanneke
Van Cotthemplein
kerk Ruisbroek
Gras
Parkplein
Bronstraat
Gulden Bodemplein
Impeleer
Vaste planten
OCMW Ruisbroek Dit is nu een deel van de parking, hier wordt een bloemenweide voorzien
Vorstsesteenweg
Wandelingstraat
Al omgevormd tot hondenloopweide

Stroomonderbreking in delen van de gemeente

SINT-PIETERS-LEEUW: Sinds 12.59 uur is er op verscheidene plaatsen in Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek een stroomonderbreking.

Bij graafwerken van Aquafin in de Frans Weyenbergstraat in Oudenaken werd per ongeluk een middenspanningskabel geraakt.

UPDATE 1: – Eandis heeft ervoor gezorgd dat sinds 13u33 het grootste deel van Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Laureins-Berchem terug stroom heeft.
UPDATE 2: – Sinds 13u51 is er terug overal stroom.

gezocht: vrijwilligers voor uitrollen van een pluviometernetwerk in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – In onze gemeente kampen we met enkele knelpuntlocaties voor wateroverlast. Woon je op één van onderstaande knelpuntlocaties en wil je de gemeente helpen?
De milieudienst is op zoek naar vrijwilligers die dagelijks rond 8 uur de neerslaghoeveelheid van het afgelopen etmaal noteren.
Deze waarden worden maandelijks doorgegeven aan het KMI. Indien er zich wateroverlast voordoet, bestaat de mogelijkheid om de gegevens dagelijks door te geven.

Interesse? Laat het weten aan de dienst Leefmilieu via leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be.

Knelpuntlocaties wateroverlast:

Sint-Laureins-Berchem
Brabantsebaan
Molenborrestraat
Hazeveld
.
Oudenaken
Hazeveld
Rispenstraat
Gaasbeekstraat
Elingenstraat
.
Vlezenbeek
Inkendael
Beevaertweg
Laudinnestraat
Dorp
Centrum Vlezenbeek
Postweg
Groenstraat
P. Veldekensstraat
Steenbergstraat
Ruisbroek
Nabij Laekebeek
.
Sint-Pieters-Leeuw
-Verkaveling Hoge Paal
J. Depauwstraat
H. Vanhouchestraat
Mekingenweg
C. Leunensstraat
J.B. Wautersstraat
Dikke Linde
– Walckiersstraat
Bergensesteenweg
Witte Roos
Impeleer
Europalaan

Een regenmeter, ook wel pluviometer genoemd, is een type instrument dat door meteorologen en hydrologen wordt gebruikt om de hoeveelheid gevallen neerslag gedurende een bepaalde tijdsperiode op te vangen en op te meten. De hoeveelheid neerslag wordt in millimeters aangegeven. Eén millimeter komt overeen met 1 liter water per vierkante meter.

agenda: Baesbergwandeling

2011-09-01-BaesbergOUDENAKEN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden organiseert op zondag 30 april 2017 om 14.00 uur de ‘Baesbergwandeling’.

Landschapswandeling in en rond natuurgebied Baesberg (Zuunvallei). We genieten van de vroege bloeiers in het bos en de vergezichten langs akkers en weiden.
Vertrek: hoek Hazeveld – Brabantsebaan – 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Start om 14u
Gids: Geert Wauters
Laarzen zijn aanbevolen na voorafgaande regendagen. Een flesje water brengt verfrissing op warme dagen.

informatievergadering pilootproject VMM – Preventie overstromingsschade

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij start een pilootproject in Sint-Pieters-Leeuw ‘Preventie overstromingsschade’.
Hierover werd dinsdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis een informatievergadering georganiseerd voor zo’n 200 inwoners, uit overstroomde gebieden, die aangegeven hadden dat ze geïnteresseerd zijn.

2017-04-25-pilootproject-Preventie-overstromingsschade_03
Dit pilootproject van VMM wil voor een 100-tal woningen die schade hebben geleden door overstromingen, gratis een plan opstellen om de woning beter te beschermen tegen wateroverlast. Door gebouwen aan te passen kan de schade bij een volgende overstroming soms sterk verminderd worden. De Vlaamse Milieumaatschappij wil  daarin ondersteunen.
Elk advies:
– gebeurt op basis van een onderzoek van jouw huis door deskundigen;
– is een voorstel voor jouw huis met maatregelen om in de toekomst schade door overstromingen te beperken of te voorkomen;
– bevat een schatting van de kosten om de werken uit te voeren.

Deze diashow vereist JavaScript.


Meer info: www.preventieoverstromingsschade.be

Speelplein De Leeuwtjes maakt zich klaar voor de zomer

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zaterdag kwamen een 40-tal jongeren samen om de speelpleinzomer voor te bereiden. Het was een eerste kennismakingsmoment voor de nieuwe animatoren en een gezellig weerzien voor diegenen die er al eerder bij waren.
2017-04-25-animatoren-speelplein
De animatoren transformeerden zich in een sprookjesfiguur naar keuze. Als eerste op het programma stond een leuk kennismakingsspel. Er werd uitleg gegeven aan de nieuwkomers over de speelpleinwerking en de ervaren animatoren daagden elkaar uit tijdens een lasershooting. In de namiddag stonden de workshops ‘inkleding’ en ‘grime’ ingepland.

Bart-KEYMOLEN_schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen voor Jeugd- en Speelpleinwerking, Bart Keymolen: “We zijn zeer blij om opnieuw meer dan 50 gemotiveerde jongeren te mogen ontvangen om onze allerkleinsten een onvergetelijke zomer te bezorgen. Met deze voorbereidingsdag wordt dan ook officieel het startschot gegeven van een leuke speelpleinzomer. De animatoren leren elkaar beter kennen en kunnen nu samen hun programma’s uitwerken.”

Iedereen staat te popelen om er samen met hun mede-animatoren kwalitatieve, knotsgekke, superplezante en megacoole speelpleinweken van te maken. De voorbereiding voor de zomer stopt hier niet! De animatoren gaan samen aan de slag om een weekprogramma uit te schrijven en uit te werken.

Wil jouw kind graag naar het speelplein van Sint-Pieters-Leeuw komen?
Deelnemen gebeurt via een online voorinschrijving via http://spl.ticketgang.eu/.
Wie niet over een computer beschikt, kan terecht bij de jeugddienst (Lotstraat 8) tijdens de openingsuren of na afspraak.

Wie meer info wenst over de speelpleinwerking kan contact opnemen met de jeugddienst via 02 370 28 82 of speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be.

Pesticiden buitenspel – bloemenweide

2017-04-20-groenonderhoud-zonder-pesticiden_02SINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds 2015 gebruikt de gemeente geen pesticiden meer. Dit is een gevolg van de strengere wetgeving die onze gezondheid, het milieu en de waterkwaliteit wil beschermen. Ongewenste planten en dieren pakt de gemeente aan met alternatieve methodes.

Op een aantal plaatsen laat de gemeente de natuur zijn gang gaan of helpen ze een beetje. Zo zaaien ze bloemenweides in aan het gemeentehuis, in de Pastorijstraat, aan de gemeentelijke basisschool ’t Populiertje, aan het revalidatiecentrum Inkendael en aan het kerkhof in Vlezenbeek. De grote weide voor de politiepost ‘Brabantpoort’, het grasland aan het Wildersportcomplex, het vroegere voetbalveld aan het Wilderveld en een groot grasland achter het Zonnig Leven werden omgevormd tot hooiland, enkel de randen van het perceel worden regelmatig gemaaid zodat er toch een verzorgde indruk wordt gegeven.
Op die manier creëren ze meer diversiteit in flora en fauna. Bovendien is het ook goed voor de bijen, die het steeds moeilijker hebben om te overleven.
2017-04-20-groenonderhoud-zonder-pesticiden_01
Of laten we het aan de kabouters over?!
Schepen, Luc Van Ruysevelt: “Onze burgers informeren bij deze projecten is heel belangrijk, daarom hebben onze diensten deze herkenningsbordjes ontworpen om bij al deze projecten te plaatsen.”

De voet van de haagjes langsheen de fietspaden werd ingezaaid met klaver. De klaver zorgt er als bodembedekker voor dat er geen onkruid kan groeien en dat er op die plaatsen niet manueel onkruid moet worden uitgetrokken.
De gebruikte klaversoort heeft aan een aantal maaibeurten per jaar voldoende om er altijd netjes uit te zien. Zowel de klaveren als de bloemenweiden kaderen in een vlinder- en bijenvriendelijke gemeente.

Dit jaar zal de gemeente de inrichting van verschillende openbare domeinen opnieuw bekijken. Het is de bedoeling meer groen in te voeren en minder verhardingen – zoals stenen paden – te gebruiken.
Om het (on)kruid in toom te houden, gebruiken we bodembedekkers en laten we een aantal secundaire paden vergrassen.

Door geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken maar alternatieve methodes uit te proberen, willen we als gemeente het goede voorbeeld geven!

2016-04-14-bloemenzaad_Vlaams-BrabantGratis zakje bloemenzaad
Thuis aan de slag? Bij de milieudienst (gemeentehuis) kan je gratis een zakje bloemenzaad afhalen, zo geniet jij binnenkort thuis van je eigen bloemenweide!

Het extensief onderhoud van de weides en de haagjes zal resulteren in minder uitgaven voor het gemeentebestuur.

Schepen voor Milieu en Groen, Gunther Coppens: “Het pesticidenvrij onderhoud brengt met zich mee dat onze publieke domeinen er in de toekomst groener zullen uitzien. Een andere – groenere, nieuwe – blik op ons openbaar domein, creëer je niet van de ene op de andere dag. We zijn er ons van bewust dat de gras- en bloemenweiden er natuurlijker uitzien, waardoor dit voor sommige niet onderhouden lijkt. We moeten echter een onderscheid maken tussen extensief onderhoud, door bijvoorbeeld bloemenweiden en andere groene elementen in het straatbeeld te brengen en intensief onderhoud, wat quasi onmogelijk is geworden in een pesticidenvrij kader.

Aquafin is gestart met werken voor collector Zuunbeek fase 3

OUDENAKEN: – Aquafin is gestart met de werkzaamheden voor het project “collector Zuunbeek fase 3 (project 98.252A)”. Het dossier voorziet in hoofdzaak de aanleg van een gescheiden rioolstelsel door de velden in Oudenaken.
2017-03-23-werken-aquafin_collector-afvalwater_Oudenaken_01
Het betreft op grondgebied Sint-Pieters-Leeuw: Brabantsebaan – Frans Weyenbergstraat – Gaasbeeksesteenweg – Pelikaanberg

Uit de gemeenteraad van 30 juni 2016:
Het project Zuunbeek fase 3 van Aquafin beoogt het transport van het afvalwater van gedeelten van Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen en het aansluiten van de vuilvracht van een deel van Sint-Pieters-Leeuw vanaf de Brabantsebaan verder tot de Pelikaanberg en loopt zo verder tot op het grondgebied van Pepingen.
De raming van de totale kostprijs bedraagt € 2.522.565,00 excl. btw. of € 2.537.837,46 incl. btw met
volgende verdeling:
– Aquafin € 2.449.839,00 btw nvt;
– aandeel gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw € 27.410,00 excl. btw of € 33.166,10 incl. btw;
– aandeel gemeentebestuur Pepingen € 45.316,00 excl. btw of € 54.832,36 incl. btw.


Het aanleggen van riolering in open sleuf, f 200 mm, f 250 mm, f 300 mm, f 400 mm, f 500 mm, f 600 mm, f 800 mm, f 900 mm en f 1000 mm met bijhorende geprefabriceerde toegangsputten. – Het aanleggen van persleidingen. – Het bouwen van verschillende nieuwe (overstort)constructies en pompstations in gewapend beton. – Het plaatsen van terugslagkleppen. – Het bouwen van kopmuren,…

Als straks in mei ook de aansluitingswerken in de Hoogstraat starten, zal er stilaan opnieuw proper water in de Zuunbeek vloeien. Eerst natuurlijk nog door de zure appel van de werken heen bijten, vooral voor de inwoners van de Hoogstraat.
Uitgekeken wordt er naar de afgewerkte situatie begin 2018.

inschrijven: pilootproject preventie overstromingsschade

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij start een pilootproject in Geraardsbergen, Lebbeke en Sint-Pieters-Leeuw rond ‘Preventie overstromingsschade’.


Deze gebieden werden in het verleden al meermaals getroffen door overstromingen. Ondertussen zijn er heel wat beschermingsmaatregelen genomen waaronder de aanleg van wachtbekkens door de Vlaamse Milieumaatschappij. Door de klimaatverandering en de ligging, zullen er zich in de toekomst op verschillende plaatsen overstromingen blijven voordoen.

Dit pilootproject wil voor een 100-tal woningen die schade hebben geleden door overstromingen, gratis een plan opstellen om de woning beter te beschermen tegen wateroverlast. Door gebouwen aan te passen kan de schade bij een volgende overstroming soms sterk verminderd worden. De Vlaamse Milieumaatschappij wil je daarin ondersteunen.

Elk advies:
– gebeurt op basis van een onderzoek van jouw huis door deskundigen;
– is een voorstel voor jouw huis met maatregelen om in de toekomst schade door overstromingen te beperken of te voorkomen;
– bevat een schatting van de kosten om de werken uit te voeren.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een studiebureau van deskundigen aangesteld om je hierin te ondersteunen. Met het project ‘Preventie overstromingsschade’ hopen ze hiermee zoveel mogelijk mensen te helpen.


Wie kan zich inschrijven
Inwoners van de drie betrokken gemeentes, Geraardsbergen, Lebbeke en Sint-Pieters-Leeuw die in het verleden schade ondervonden door overstromingen of gelegen zijn in overstromingsgebied.

Stel je dan kandidaat en kom naar de infoavond op dinsdag 25 april 2017 in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21 te Sint-Pieters-Leeuw om 19.00 uur.

Inschrijven is verplicht via www.preventieoverstromingsschade.be en is mogelijk tot en met 10 april 2017. Op deze website vind je ook nog meer informatie over het project.

Zwerfvuilactie: maak van minder zwerfvuil jouw sport loopt van 18 maart t.e.m. 17 april 2017

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – De strijd tegen het zwerfvuil wordt ook dit jaar onverminderd verdergezet. Vorig jaar ruimden honderden zwerfvuilvrijwilligers tijdens hun voorjaarsactie in Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw bijna 50 % van het wegennet op. Dit jaar nemen de 4 gemeenten het opnieuw op in een sportieve battle om zoveel mogelijk straten voor 1 dag van zwerfvuil te ontdoen.
2017-03-13-persvoorstelling_zwerfvuilactie_01
Erger je je ook zo aan zwerfvuil? Steek dan de handen uit de mouwen en doe mee aan de zwerfvuilactie ‘Maak van minder zwerfvuil jouw sport!’

De actie loopt van 18 maart tot en met 17 april 2017.
2017-03-13-persvoorstelling_zwerfvuilactie_03Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw nemen de handschoen op en gaan opnieuw de strijd aan tegen zwerfvuil. In een sportieve battle kruisen zij de degens en trachten elk het grootste percentage straten zwerfvuilvrij te maken.
Ga mee de strijd aan. Maak van minder zwerfvuil jouw sport en maak zo van jouw gemeente een zwerfvuilarme kampioen! De stad of gemeente die het grootste percentage straten zwerfvuilvrij maakt, is de winnaar en gaat met de eer van “meest zwerfvuilvrije gemeente” lopen.

Hoe deelnemen?
Kies de straten uit die jij (eventueel samen met vrienden, buren, verenigingen,… ) wil schoonmaken. Spreek een geschikte datum af en schrijf je in via de website van de gemeente . Demilieudienst neemt dan contact met jou op om praktische afspraken te maken. De gemeente zorgt voor handschoenen, afvaltangen en -zakken, fluovestjes en komt de gevulde zwerfvuilzakken ophalen.
Meer info & inschrijven: www.sint-pieters-leeuw.be/zwerfvuilactie

Om het ludiek te houden maar toch competitief te maken koppelen we er opnieuw een wedstrijd aan. Onder het mom ‘Maak van minder zwerfvuil jouw sport’ willen we iedereen oproepen om zoveel mogelijk afval van het openbaar domein te bannen. Het openbaar domein is van iedereen en voor iedereen. Is het dan niet logisch dat we met zijn allen onze verantwoordelijkheid opnemen?

Dit jaar verlengen we de actieperiode: zo worden opruimbeurten van 18 maart t.e.m. 17 april 2017 in rekening gebracht bij de wedstrijd. Doelbewust, want zo geven we de scholen maximaal kans om in functie van hun tijdsbestek een kleine of grote opruimbeurt te organiseren én kunnen inwoners ook tijdens de paasvakantie zwerfvuil ruimen. We hopen door de langere actieperiode op meer deelnames en meer opgeruimde kilometers.”

Scholen uit Sint-Pieters-Leeuw komen tot net- en koepeloverschrijdend taalbeleid

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens het scholenoverleg van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werd op woensdag 8 maart 2017 een taalbeleidsvisie ondertekend door de directies en schoolbesturen van alle scholen uit Sint-Pieters-Leeuw.
In de ondertekende tekst werden gemeenschappelijke afspraken opgenomen over het gebruik van het Nederlands op school en de omgang met meertaligheid bij anderstalige kinderen en hun gezin. De tekst biedt de directies, personeelsleden en partners van de scholen een referentiekader rond taalbeleid waar alle scholen achter staan.
2017-03-09-net-en-koepeloverschrijdend-taalbeleid
Schepen voor Onderwijs, Gunther Coppens: “De diversiteit en het hoge aantal anderstalige kinderen en ouders op onze Leeuwse scholen vraagt de nodige aandacht. Daarom vonden we het met alle onderwijspartners in de gemeente nodig om een duidelijk kader te bieden met afspraken die voor alle scholen gelden. Er werd een stuurgroep bestaande uit de dienst Onderwijs, de dienst Integratie en de directies gevormd waarin werk werd gemaakt van een netoverschrijdend referentiekader en een visietekst. Om tot een gedragen visie te komen werd de hulp ingeschakeld van het Agentschap Inburgering en Integratie die enkele vormingen verzorgden voor de stuurgroep en de directies. Bij de ontwikkeling van het referentiekader vonden we het belangrijk te vertrekken vanuit een positief standpunt tegenover het aanleren van het Nederlands en dit met respect voor zowel anderstalige kinderen, hun gezin en de directies, leerkrachten en zorgcoördinatoren. De focus op de Nederlandse taal moet vooral gericht zijn op een positieve beleving en het maximaliseren van toekomstkansen van de kinderen. School en ouders hebben daar beiden een verantwoordelijkheid in te nemen en een goeie communicatie staat daarbij centraal.

Schepen voor Vlaams beleid en Integratie, Marleen De Kegel: “Aansluitend op het referentiekader werd er ook werk gemaakt van een stroomschema. Hierin wordt in duidelijke stappen uitgelegd hoe directies, leerkrachten, zorgcoördinatoren en andere partners praktisch aan de slag kunnen wanneer ze geconfronteerd worden met pijnlijke, gevoelige en/of dringende gesprekken met anderstalige kinderen of hun ouders. Zo staat er bijvoorbeeld omschreven wanneer de school tijdens het gesprek beter kan overschakelen naar visuele hulpmiddelen of een tolk en worden er praktische tips meegegeven voor het voeren van een gesprek in duidelijke taal. Voor alle kinderen en hun ouders is het belangrijk om een goede kennis te hebben van de Nederlandse taal. Het is daarbij een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en de scholen om ouders en kinderen voldoende oefenkansen te bieden opdat de taal verworven kan worden.”

Vanaf 1 maart 2017 nieuw reglement voor terrassen & uitstallingen van kracht

2017-02-28-terrasSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wil de komende jaren inzetten op meer kwalitatieve publieke ruimte waarbij terrassen en uitstallingen worden geplaatst in harmonie met hun omgeving. Vanaf 1 maart 2017 treedt een nieuw reglement in werking.

Met het reglement voor de inname van het openbaar domein “terrassen & uitstallingen” legt het gemeentebestuur enkele regels en afspraken vast inzake tijdstip en wijze van plaatsing, afmetingen en toegankelijkheid van deze inrichtingen in hun omgeving. Zo moet er steeds een voldoende ruimte obstakelvrije doorgang gegarandeerd zijn.

Daarnaast is ook automatisch het algemeen gemeentelijk belastingreglement op de inname van het openbaar domein zoals bij het plaatsen van een container, niet langer van toepassing op terrassen en uitstallingen. Daarvoor geldt immers nog een tarief van 0,50 euro / dag / vierkante meter, voor terrassen en uitstallingen bijgevolg niet meer.

Hiermee wordt voor de handelaars die het openbaar domein gebruiken rechtszekerheid gecreëerd en blijft voor het verlenen van de vergunning “terrassen & uitstallingen” de jaarlijkse kost beperkt tot een retributie van 50 euro, als dekking van de administratieve kosten.

Dit reglement is goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 december 2016 en treedt in werking op 1 maart 2017.

Toekomst kleuterschool Puur Natuur in Molenborre krijgt vorm

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-LAUREINS-BERCHEM: – Donderdagavond keurde de gemeenteraad het bestek voor de verbouwing van de Molenborre tot gemeenteschool goed.
Dit project is een promotiebouwdossier dat zal worden gegund via een open offerteaanvraag. De raming bedraagt 663.160,43 euro, btw incl.
2017-02-23-kleuterklassen_molenborre-15
In het masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium stond reeds vooropgesteld dat de school Puur Natuur bleef bestaan als dorpsschooltje. Belangrijk was dat er een goede doorstroming werd gegarandeerd naar de basisschool en dit omdat de afstand een belangrijk criterium is bij de toewijzing van de beschikbare plaatsen in de lagere scholen. De kinderen van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem dreigden daardoor overal uit de boot te vallen. Inmiddels werd de school verbonden aan ‘Den Top’ aan de Garebaan en is de doorstroming gegarandeerd.
Dat impliceert wel dat de gemeente Den Top op termijn zal moeten uitbreiden.

Ook in de toekomst zal de school Puur Natuur worden behouden. De kleuters zullen vermoedelijk in het voorjaar van 2018 hun intrek kunnen nemen in de Molenborre in Sint-Laureins-Berchem. De Molenborre was vroeger reeds de dorpsschool van Berchem.
Eens de kleuterschool verhuist is zal de gemeente het gebouw in Oudenaken verkopen.

2017-02-23-kleuterklassen_molenborre-04-plan_puur_natuurLucien Wauters, schepen voor gebouwen:”Het ontwerp voor de verbouwing van de Molenborre werd afgeleverd door ontwerper Osk-Ar. Het architectenbureau en Projectbegeleider Haviland zorgden voor een administratief en technisch bestek.
Het bouwproject omvat zowel het strippen en de verbouwing van het bestaand gebouw als het bouwen van een nieuw gedeelte en de aanleg van het privaat domein.
Het volledige project zal worden uitgevoerd als promotiebouw met een Build & finance programma. Er zal een promotor  worden gezocht die zal instaan voor de realisatie en de financiering van het project.

Gunther Coppens, schepen voor Onderwijs: “In deze dorpsschool voor maximaal 40 kleuters komen op de gelijkvloerse verdieping twee kleuterklassen en een nieuwbouw achteraan van 10,5 op 5 meter die zal dienen als speelruimte en waar de kleuters ook zullen eten en de voor- en naschoolse opvang zal plaats hebben. Deze nieuwe ruimte die op dezelfde hoogte zal gebouwd worden als de 2 klaslokalen zal ook toegankelijk zijn via een aparte ingang zodat deze ruimte en een nieuwe keuken ook gebruikt kunnen worden door verenigingen. Dit past volledig bij het principe van ‘brede school’.
Op de nieuwe te bouwen verdieping komt het leraarslokaal en de nodige ruimte voor technieken en opslag en stockage.
De speelplaats zal aan de voorkant van de school komen zoals in de Franse scholen gedaan wordt. Zo krijgt het een inbedding in het dorp.”

Tine Coeck,directrice Den Top & Puur Natuur: “We zijn blij dat we inspraak kregen bij het bedenken van de inrichting. Zo konden we hier en daar wat bijsturen om alles praktisch in te richten. Zo bevinden de 2 klasjes zich naast elkaar zodat de 2 juffen contact hebben met elkaar wat handig is bij kleuters. Ook de aangepaste sanitaire voorzieningen in elk klasje is echt wel nodig want een ongelukje is snel gebeurd. Ja we zien nu reeds uit om ons intrek te kunnen nemen in het vernieuwde gebouw!

Deze diashow vereist JavaScript.

vanaf 1 maart 2017 – Streng toezicht op parkeren in schoolomgevingen

2017-02-22-controle-parkeren-schoolomgevingSINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 01/03/2017 gaan de inbreuken op stilstaan en parkeren op het grondgebied Sint­-Pieters-­Leeuw gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (Art. 8.2 van het algemeen politiereglement met gemeentelijke administratieve sancties).
In de schoolomgevingen zal er extra streng toegezien worden op het correct naleven van het verkeersreglement.

Het foutief parkeren of stilstaan op een oversteekplaats, het voetpad, op de rijbaan langs de gele onderbroken streep … kan resulteren in een gemeentelijke administratieve sanctie tot 110 euro.
Zorg er dus voor dat je je wettelijk parkeert!

De overtredingen kunnen zowel vastgesteld worden door de politie als door de gemeenschapswachten. Gelieve dus steeds gevolg te geven aan de richtlijnen van deze vaststellers indien u een gemeentelijke administratieve sanctie wil voorkomen.

Wat verstaat men onder stilstaan?
Als je stopt uitsluitend met de bedoeling om passagiers te laten in­ of uitstappen of om goederen te laden of te lossen, is er volgens het verkeersreglement sprake van een stilstaand voertuig. Is er in jouw schoolomgeving een ‘kiss and ride’ zone? Denk eraan: deze is enkel bedoeld voor voertuigen die stilstaan en niet ‘parkeren’.

Wat verstaat men onder parkeren?
Als je langere tijd stopt dan strikt nodig is om passagiers te laten in­ of uitstappen of om goederen te laden of te lossen, is er volgens het verkeersreglement sprake van een geparkeerd voertuig.
Voorbeeld: Indien je dus 5 minuten op voorhand je kind komt ophalen, sta je geparkeerd en sta je dus niet stil.

infomoment waterbeheersing Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken

SINT-LAUREINS-BERCHEM: – Naar aanleiding van de wateroverlast in mei en juni 2016 organiseerde het gemeentebestuur maandagavond in zaal Molenborre een infomoment over de reeds gedane en geplande acties in het kader van waterbeheersing in deelgemeenten Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken samen met Vivaqua, VMM, Aquafin, Provincie Vlaams-Brabant.
Er werd toelichting gegeven bij de knelpunten Hazeveld, Brabantsebaan, “zink” Molenborrestraat, Rispenstraat en Gaasbeekstraat.
Meer dan 70 buurtbewoners waren aanwezig.

2017-02-06-infomoment-waterbeheersing_01
De doelstelling van de gemeente is om tot een globaal waterbeheersingsplan (hemelwaterplan) te komen.
sommige acties werden en worden reeds uitgevoerd zoals de opvolging van het onderhoud van riolen en beken. Andere knelpunten gaat men op korte termijn aanpakken maar wel door een efficiënte coördinatie tussen alle actoren zoals gemeente, provincie, Vivaqua, VMM, Aquafin,…
En men wil meer het principe van de 3P’s toepassen
– Protectie: zorgen dat het niet overstroomt
– Preventie: maatregelen nemen die potentiële schade bij overstromingen verminderen
– Paraatheid: verminderen van actuele schade door accurate voorspelling & tijdige waarschuwing en mobilisatie.

2017-02-06-infomoment-waterbeheersing_10_waterbeheersingsambtenaar
Burgemeester en schepenen samen met de Leeuwse waterbeheersingsambtenaar Jolien Van Opdenbosch

KNELPUNTEN:
Hazeveld
Maatregelen- reeds uitgevoerd:
– Rioolkolken/aco drains t.h.v. aansluiting Brabantsebaan-Hazeveld
-> open gracht in Hazeveld
-> afwatering naar Molenbeek
– Plaatsing van nieuwe zekering aan pompstation.
Maatregelen- te nemen:
– Dicht gemetst overstort terug openen en voorzien van terugslagklep t.h.v. Molenbeek
->Planning: terugslagklep wordt begin februari geplaatst.
Maatregelen- te nemen (na onderzoek):
* Middenlange termijn
– Omwalling/oeverwal rond Hazeveld
– Geen bestaande plannen teruggevonden
– dimensies (cf. studie AMINAL – afdeling water, 2003) – hoogte max. 0,8m, lengte 110m – 160m , bouwvergunning nodig, bepaling van de locatie? Hoe staan de inwoners hiertegenover?
* Middenlange- / lange termijn
-Gescheiden rioleringsstelsel in Hazeveld
– Gecontroleerde overstromingszones stroomopwaarts Molenbeek?
-> achter pastorij Oudenaken (tss. Molenborrestraat en Hazeveld)?
-> hemelwaterplan
* individuele bescherming

Brabantsebaan
Maatregelen- reeds uitgevoerd:
– Aanleg van drainagebuizen – voert grondwater sneller af, beperkt rijmplekken in winter
Maatregelen- te nemen (na onderzoek):
* korte termijn
– Aanleg van collector Zuunbeek fase II (vermoedelijk mei 2017)
– Plaatsen van bijkomend overstort in Brabantsebaan
-> Doel? Teveel aan vervuild afvalwater + regenwater in gemengde riolering laten overstorten naar Baasbergbeek
-> Dit zal gecombineerd zijn met aanleg van buffering op Baasbergbeek

“Zink” Molenborrestraat (thv huisnummers 17-18-22)
Waarnemingen:
– Bij hevige regenval – aftromend water van weiden – Aco drain kan water niet slikken
Modderstromen (erosie)
Maatregelen- te nemen (na onderzoek):
* Middellange termijn
– Ingebuisde gracht loskoppelen van collector zodat water naar lagergelegen weiden ( en Baasbergbeek) kan stromen = doorsteek onder Brabantsebaan (~vroeger)?
* Modderstromen (erosie)
– Plaatsing van houthakseldammen?

Rispenstraat
– Waarnemingen: Wateroverlast – Water is afkomstig van hoger gelegen plaatsen (o.a. Schamelbeekstraat, Elingenstraat, Jan Vandersteenstraat,…)
Maatregelen- te nemen (na onderzoek):
* korte termijn
– Gracht opgenomen in regulier onderhoudsprogramma Vivaqua
* Lange termijn
– Aanleg van gescheiden riolering in centrum Oudenaken

Gaasbeekstraat
– Wateroverlast
– Modderstromen (erosie)
Maatregelen- reeds uitgevoerd:
* korte termijn
– Ruiming van gracht en buis onder Gaasbeekstraat
-> Onderhoud opgenomen in regulier onderhoudsprogramma Vivaqua
– Nazicht werking rietveld
-Onderhoud: zuiverende functie – water moet naar Molenbeek kunnen stromen – opgenomen in regulier onderhoudsprogramma Vivaqua

Deze diashow vereist JavaScript.


INDIVIDUELE BESCHERMING

1. Bovengrondse overstroming
– Vermijd dat water woning kan binnenstromen
• Verluchtingsopeningen verhogen of afdichten
• Gevel waterdicht maken
• Voor ramen en deuren schotten plaatsen
– Vermijd dat water woning kan bereiken
• Aarden berm of gemetselde of betonnen keermuur plaatsen
– Voer regen- en afvalwater (vertraagd) af
• Overtollig water verpompen naar andere locatie en/of tijdelijk bufferen
– Pas woning aan
• Waterbestendig maken van muren en materiaal

2. Ondergrondse overstroming
– Vermijd dat water terugstroomt tot woning of regenwaterput
• Regen- en afvalwater in aparte afvoerleidingen brengen & met terugslagklep uitrusten
• Individuele beveiliging voorzien op plek waar water uitstroomt – putdeksels beveiligen e.d.
– Zorg ervoor dat water dat op woning valt of afvalwater vanuit woning (bij voorkeur vertraagd) afgevoerd kan worden
• Pomp en/of bufferput installeren
– Regen- en afvalwaterstromen scheiden
• Riolering ontdubbelen

Meer info: https://www.vmm.be/water/overstromingen/hoe-je-woning-beschermen

– VMM en gemeente voorzien verdere begeleiding (reeds opgestart)

Meer info: dienst openbare werken, T 02 371 22 11, openbare.werken@sint-pieters-leeuw.be

De Leeuwtjes – Speelpleinwerking animatoren gezocht

2016-03-19_voorbereidingsdag-animatoren_Speelplein_Sint-Pieters-Leeuw_10SINT-PIETERS-LEEUW: – Heb je ongelooflijk veel zin om tijdens de zomervakantie als animator of hoofdanimator op het speelplein te staan?
Of wil je stage lopen op ons plein? Vul dan vóór woensdag 1 maart 2017 het kandidatuurformulier online in op www.sint-pieters-leeuw.be/jeugd en klik dan op de link ‘Speelpleinwerking animatoren’. Daar vind je ook alle nodige informatie terug.

Wat houdt de speelpleinwerking in?
Tijdens de speelpleinwerking in juli & augustus worden kinderen opgevangen van 2,5 tot 12 jaar. De animatoren en hoofdanimatoren zorgen ervoor dat de kinderen zich geen moment vervelen. Elke week worden er rond een bepaald thema leuke activiteiten georganiseerd. Als animator neem je initiatief, draag je verantwoordelijkheid, beschik je over een portie inlevingsvermogen en zorg je ervoor dat iedereen zich amuseert.

Voorbereiding en vergoeding
Beschik je nog niet over een animatorattest? Dan raden we je aan een cursus van animator in het jeugdwerk bij een erkende organisatie te volgen. Mits je aan de voorwaarden voldoet, kan een deel van het cursusgeld worden terugbetaald.
Animatoren met attest en hoofdanimatoren krijgen een vergoeding van 10,79 euro per uur, zonder attest en tijdens je stage ontvang je 33,36 euro per dag (Deze vergoedingen zijn afhankelijk van de index.).

2016-03-19_voorbereidingsdag-animatoren_Speelplein_Sint-Pieters-Leeuw_01Voorbereidingsdag
Op zaterdag 22 april 2017 is er een voorbereidingsdag (aanwezigheid sterk gewenst!).
Deze vindt plaats in Zonnig Leven Jan Vanderstraetenstraat 198 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Je leert er de andere animatoren beter kennen, je komt er te weten met wie je in de zomer een team zal vormen en je volgt er toffe en boeiende workshops.

Meer info: jeugddienst, T 02 370 28 82, speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be

agenda: infomoment waterbeheersing Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken

2016-05-31-Kaarskensprocessie_Sint-Laureins-Berchem (17)SINT-LAUREINS-BERCHEM: – Het gemeentebestuur organiseert op maandag 6 februari 2017 een infomoment over de geplande acties in het kader van wateroverlast in deelgemeenten Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken.

Alle bewoners en eigenaars van deelgemeenten Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken nodigen wij uit op maandag 6 februari om 20 uur in de zaal Molenborre.
Je bent van harte welkom!
Meer info: dienst openbare werken, T 02 371 22 11, openbare.werken@sint-pieters-leeuw.be

zie ook ons artikel van 23/06/16: voorstelling waterbeheersingsplan Sint-Pieters-Leeuw

zeven Leeuwse parochies op weg naar één pastorale zone

2015-08-19-toren_Sint-Pieterskerk_04SINT-PIETERS-LEEUW: – Onze gemeente Sint-Pieters- Leeuw bestaat op dit moment nog uit een zevental zelfstandige parochies, waarvoor twee parochiepriesters instaan. Pastoor Gerrit Van den Houte voor de parochies van Negenmanneke; Rink; Ruisbroek en Zuun en pater Sus Vermeir voor de parochies van Vlezenbeek; Oudenaken en Sint-Laureins- Berchem.
Op 30 juni 2017 gaan beide priesters genieten van een welverdiend pensioen.

Wat betekent dit voor onze parochies?
In het Vicariaat Vlaams-Brabant is men al enige tijd bezig met de omvorming van bestaande gemeenschappen tot nieuwe Pastorale Zones. Ook in Sint-Pieters- Leeuw willen we hier werk van maken. Dat wil niet zeggen dat iedere parochie wordt opgedoekt, maar wel dat we op zoek willen gaan naar wegen om ook in de toekomst Kerk te kunnen blijven vormen in onze gemeente. Concreet betekent dat alvast een grotere samenwerking tussen de bestaande parochies.

In de laatste maanden van 2016 heeft Dirk Claes, namens het Vicariaat, alle parochies afzonderlijk bezocht. Tijdens deze eerste bijeenkomsten heeft Dirk vooral geluisterd naar wat er leeft bij de parochies. Daaruit kwam op de eerste plaats naar voren, dat wij weliswaar moeten gaan samenwerken, maar elkaar eigenlijk niet kennen. Daaruit groeide het idee om een ontmoetingsmoment in te richten. Op de eerste plaats om elkaar (beter) te leren kennen en op de tweede plaats om een getuigenis te horen vanuit een gemeente waar al een pastorale zone actief is.

Daarom volgende uitnodiging voor iedereen die zich van dichtbij of veraf betrokken weet bij het kerkelijke leven in onze gemeenschappen.

Uitnodiging
Graag nodigen we jullie uit op de Nieuwjaarsontmoeting die zal doorgaan op vrijdag 27 januari 2017 in het Centrum Sint-Lutgardis, Arthur Quintusstraat 24 om 19.30 u.

Met op het programma onder andere een getuigenis van pastoor-deken Guido Moeys van de pastorale zone Effata die zal vertellen hoe ze dit in Opwijk hebben aangepakt.

Iedereen is van harte welkom. Om praktische redenen vragen we om op voorhand in te schrijven: bij voorkeur door een mail te sturen naar parochie.zuun@telenet.be.
Gelieve in te schrijven voor 23 januari 2017. Graag tot dan!

integratie OCMW in de gemeente

SINT-PIETERS-LEEUW: – In 2017 zullen secretariaat, aankoopdienst, financiële dienst en personeelsdienst van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw integreren met hun gemeentelijke collega’s en één dienst vormen.
Gelijktijdig wordt Hemelrijck in Ruisbroek uitgebouwd tot een welzijnscampus.

2015-04-24-Paul-Defranc_OCMW_voorzitter_Sint-Pieters-Leeuw_01
De Vlaamse regering wil dat tegen 2019 de OCMW’s in Vlaanderen opgaan in de gemeente. Sint-Pieters-Leeuw wil dit sneller realiseren.

In het najaar van 2015 sloten gemeente en OCMW een beheersovereenkomst af met het oog op de integratie van beide besturen. Door het voornemen van de Vlaamse regering om een wettelijke regeling uit te werken voor een eengemaakt lokaal bestuur, en de nood te voorzien in de invulling van de functie van OCMW-secretaris, kwam alles in een stroomversnelling.

Sinds 1 januari 2016 functioneren beide besturen onder de leiding van één secretaris namelijk Walter Vastiau, werd de eerste fase van de integratie van de sociale diensten gerealiseerd, en is er nog één ICT-dienst, communicatiedienst, archiefdienst en juridische dienst.

Paul Defranc, OCMW-voorzitter/schepen: “Intussen besliste het bestuur de feitelijke integratie van de diensten sneller te realiseren dan beoogd wordt door het ontwerpdecreet lokaal bestuur.
In 2017 zullen secretariaat, aankoopdienst, financiële dienst en personeelsdienst van het OCMW verhuizen naar het gemeentehuis en samen met hun gemeentelijke collega’s één dienst vormen.

Een omgekeerde verhuisbeweging komt er voor de sociale- en welzijnsdiensten, incl. de integratiedienst. Daardoor zal de site in Ruisbroek verder worden uitgebouwd tot een heuse welzijnscampus. Ook de Woonwinkel zal worden gehuisvest in het Hemelrijck.

Dit zijn de krijtlijnen voor de toekomstige werking van het nieuwe lokaal bestuur. De komende weken en maanden zal er hard gewerkt worden om deze omwenteling ook daadwerkelijk vorm te geven en er zo voor te zorgen dat Sint-Pieters- Leeuw klaar is voor de toekomst.

Eerste sneeuw van 2017 zorgt voor gladheid

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vannacht viel er in de regio winterse neerslag en sneeuw waardoor het deze ochtend gevaarlijk glad kan zijn.


Agentschap Wegen & Verkeer: “We hebben de hele nacht gestrooid op de gewest- en autosnelwegen, maar het kan nog glad zijn op de baan door combinatie regen/vrieskoude. Pas je snelheid aan.
Op afritten, bruggen en kleinere wegen kan het erg glad zijn.

Lang zal de sneeuw niet blijven liggen omdat de maxima in het centrum van het land vandaag klimmen naar 5 of 6 graden.

UPDATE 07.30: Het Vlaams verkeerscentrum en Brussel Mobiel hebben vanmorgen drie ongevallen te melden. Op de Brusselse binnenring gebeurde om 05.30 uur een ongeval in Grimbergen en rond 07.00 uur thv Groot-Bijgaarden. Op beide plaatsen is ondertussen de weg vrij gemaakt.
Op dit ogenblik is er hinder thv Anderlecht Industrie tgv een ongeluk.

website OCMW wordt geïntegreerd in gemeentelijke website

2016-12-28-website-ocmw-in-gemeentelijke-siteSINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 1 januari 2017 verdwijnt de huidige website van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw.
Alle info van het OCMW kan u dan terug vinden op de gemeentelijke website via:  www.sint-pieters-leeuw.be/sociaal-huis .

Rubrieken: Financiële hulp of begeleiding – Wonen en energie – Zorg en welzijn – Huis van het Kind – Op zoek naar werk – Nieuw in België

Onder de rubriek “zorg en welzijn” vindt u onder andere info over: hulp aan huis, pensioen, de Lokale Dienstencentra, serviceflats, woonzorgcentrum,…

agenda: 28 december spelletjesnamiddag in de bibliotheek

2016-12-28-spelletjesnamiddagSINT-PIETERS-LEEUW: – Op woensdag 28 december 2016 van heeft er weer een gratis spelletjesnamiddag plaats in de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw.

De deelname is gratis en je hoeft niet op voorhand te reserveren. De spelletjesnamiddag gaat door tussen 14.00 en 16.00 uur en vindt plaats in de hoofdbibliotheek aan de Rink.

Meer info: Hoofdbibliotheek – Rink 2 te Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 64 – bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be –http://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be

agenda: ruilbeurs

2016-12-21-affiche-ruilbeursSINT-PIETERS-LEEUW: – De kinderraad en jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw organiseren een Ruilbeurs op woensdag 21 december 2016 van 15:00 tot 18:00 uur in Laekelinde.

Kreeg je een boek cadeau dat je al had? Word je te oud voor een spelletje? Je hebt een strip al 3 keer uitgelezen? Kom dan naar onze RUILBEURS!

Wat en hoe? Je komt met jouw spelletjes, boeken of dvd’s naar Laekelinde. Je krijgt 1,2 of drie ‘bonnen’ voor je spullen. Hiermee kies je ‘nieuwe’ spullen. Met deze bonnen ‘koop’ je ander speelgoed.
Wanneer? woensdag 21 december 2016
Je mag spullen binnen brengen van 14 tot 17 uur. Er wordt ‘verkocht’ van 15 tot 18 uur.

En ook: Warme en koude drankjes met een stukje cake of een wafeltje tegen een dorstje of hongertje. De opbrengst gaat naar BEDNET.

Meer Info? 02/370.28.82 of jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

Thuisopvang zieke kinderen

2016-12-01-thuisopvang-zieke-kinderenSINT-PIETERS-LEEUW: – Ziek kind en toch werken? Het kan! Het enige wat je moet doen, is bellen naar 0499 23 32 84.
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft een samenwerking met 3Wplus voor de dienst Thuisopvang Zieke Kinderen.

De dienst heeft verschillende begeleidsters in dienst die gespecialiseerd zijn in opvang van zieke kinderen.

Meer info op de gemeentelijke website – klik hier

Nieuwe bushokjes in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds deze week is De Lijn, in opdracht van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, gestart met het plaatsen van nieuwe bushokjes.


De beslissing om over het hele grondgebied bushokjes van De Lijn te plaatsen, werd genomen op de gemeenteraad van 29 september 2016. De Lijn financiert 75 %, de gemeente 25 %.

2016-11-25-bushokje-impeleer-schepenenSchepen van Mobiliteit Jan Desmeth : “De komende zes maanden worden alle 43 bestaande bushokjes vervangen door nieuwe bushokjes van De Lijn. Er komen ook 11 bushokjes bij. Hiermee willen we het comfort van de reiziger verbeteren. De nieuwe bushokjes komen op de 11 drukste haltes. Op basis van de cijfers zijn dit de haltes in Negenmanneke en Zuun op de Bergensesteenweg, beide haltes op de Europalaan ter hoogte van de wijk Impeleer en deze op de Rooselaerstraat ter hoogte van de wijk Hoge Paal. Tegen midden 2017 zullen we over het hele grondgebied eenzelfde uniforme straatbeeld hebben. ”

Op de gemeenteraad van donderdagavond 24 november 2016 werd een bestek goedgekeurd om reclame “in de buurt van bushokjes” te scheiden van het leveren van bushokjes, zoals dit tot op heden het geval was.

Schepen van ICT Lucien Wauters : “Het scheiden van beide dossiers zorgt ervoor dat we het reclamebedrijf kunnen vragen om de opbrengst te investeren in andere zaken dan de bushokjes zelf.
Zo vragen wij minimaal vijf elektronische displays op strategische locaties in de gemeente, waarop we vanop afstand evenementen en andere gemeentelijke informatie kunnen laten verschijnen. Tevens zullen aanbieders zorgen voor het onderhoud en herstellen van de bushokjes, waardoor we exploitatiekosten besparen.”

Je kind inschrijven voor schooljaar 2017-2018

2016-11-29-flyer-infoavond-schoolSINT-PIETERS-LEEUW: – Je kind inschrijven in een kleuter- of lagere school voor het schooljaar 2017-2018?
Kom dan zeker naar de infoavond over aanmelden en inschrijven, met infostands van de scholen op dinsdag 29 november 2016 om 20.00 uur in het Gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21.

De belangrijke data in verband met de aanmeldings- en inschrijvingsperiode vind je alvast hier:

Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van personeelsleden van de school:
Aanmelden: van 5 december 2016 (08:00) tot en met 16 december 2016 (20:00)
Inschrijven: van 16 januari 2017 tot en met 3 februari 2017
Alle andere kinderen:
Aanmelden: van 13 februari 2017 (08:00) tot en met 3 maart 2017 (20:00)
Inschrijven: van 28 maart 2017 tot en met 5 mei 2017
Start vrije inschrijvingen op 15 mei 2017. De inschrijvingen gebeuren vanaf dan rechtstreeks op de school.

Opgelet! Schrijf ook alle kinderen in, geboren in 2015.
Ook als ze pas starten op 1 september 2018! Aan de hand van deze handige tool, kan je zelf berekenen wanneer je kindje geboren in 2015 mag instappen in het kleuteronderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter.

Website: Aanmeldingen – Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel:
www.basisschool-aanmelden.be