Toewijzingsresultaten basisonderwijs: 91% kreeg 1ste keuze

SINT-PIETERS-LEEUW: – In Beersel, Halle, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw gebruiken we een centraal aanmeldingsregister (CAR) voor de inschrijvingen in het basisonderwijs. De voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel sloten we al een tijdje geleden af. Op 21 april ontvingen ook alle andere ouders het resultaat van hun aanmelding. Voor de jongste instappers, geboren in 2020, kreeg 91% van de kleuters een plaats toegewezen in een school die de ouders hadden geregistreerd. “We stellen helaas vast dat dit een minder gunstig resultaat is in vergelijking met de voorbije jaren.”

Via het een online aanmeldingsregister worden de vrije plaatsen in de scholen op een neutrale en transparante manier aan de kinderen toegewezen. Hiervoor houdt dit systeem in de eerste instantie rekening met de schoolvoorkeuren van de ouders. Als er meer aanmelders dan vrije plaatsen zijn, speelt de afstand tussen de domicilie van het kind en de gekozen school een doorslaggevende rol. Eenmaal de kinderen een plaats toegewezen kregen, moeten de ouders hun kind nog in de toegewezen school gaan inschrijven.

Aanmelden voor de onthaalklas
Voor de start van de aanmeldingen waren er 1229 vrije plaatsen in de onthaalklas. Er meldden voor dat geboortejaar ook 603 broers, zussen en kinderen van personeel met voorrang aan, deze leerlingen kregen allemaal een toewijzing in hun school van voorrang87% van de andere instappers met geboortejaar 2020 kan terecht in de school van eerste keuze. . 92% kreeg een plaats toegewezen in één van de geregistreerde voorkeurscholen.

Aanmelden voor de andere leerjaren
Ouders die hun kind willen inschrijven in een hogere klas, bijvoorbeeld omwille van een verhuis, hebben meer kans op een weigering. In de hogere jaren is er immers weinig verloop van de leerlingen, waardoor het moeilijker is om nog een vrije plaats te vinden. Zeker als men meerdere kinderen in dezelfde school wil inschrijven. Toch kreeg quasi de helft van deze leerlingen een plaatst toegewezen in een school van voorkeur.

Geen toewijzing
Ouders die geen toewijzing hebben ontvangen of de aanmeldingsperiode gemist hebben, hoeven niet meteen te wanhopen. Vanaf 1 juni (8u) starten de vrije inschrijvingen volgens chronologie in de scholen.

Plukvers van de pers. Workshops appelen en peren voor leerlingen

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant organiseert tijdens de 4 dinsdagen van oktober workshops over appelen en peren voor leerlingen in het Proefcentrum Pamel in Roosdaal.
2016-10-18-plukvers-van-de-pers_01
Vandaag volgden leerlingen van het 5de leerjaar van het Heilig Hart College uit Halle en van 6a en 6b van de St.-Antoniusschool van Liedekerke deze workshop. Samen met de gedeputeerden Monique Swinnen en Marc Florquin hebben ze appelen en peren geplukt, geproefd en geperst.

Het oogstseizoen voor appelen en peren is volop bezig en dat laten we ook weten aan de jongeren uit onze regio’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. ‘Want een extra stuk fruit kan de eetgewoonten van onze kinderen zeker ten goede komen. En wat smaakt er beter dan een streekproduct, zoals een appel of een peer, die je zelf hebt geplukt? Wat onthoud je beter dan die dingen die je zelf hebt kunnen uitproberen?’.

De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde, in samenwerking met het Proefcentrum Pamel en Plattelandsklassen vzw, workshops voor leerlingen van de 3de graad basisonderwijs en de 1ste graad secundair onderwijs tijdens de 4 dinsdagen van oktober.

Leerlingen kunnen er echt aan de slag’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor onderwijs en gezondheid. ‘Ze leren er onder meer hoe ze appelen en peren best plukken, ze proeven appelen, leren het suikergehalte meten en persen hun eigen sap. Ondertussen steken ze ook heel wat op over fruitteelt, gezondheid en techniek. Na afloop gaan ze terug naar school met een doos vers appelsap en naverwerkingsblaadjes’.

capaciteitsmonitor Vlaams Parlement toont aan Sint-Pieters-Leeuw behoort tot sterkste stijgers gewoon basisonderwijs

2015-10-08-capaciteitsbarometer-basisonderwijs_Sint-Pieters-Leeuw_16percent-2VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – In het Vlaams Parlement is de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur voorgesteld. Deze monitor voor het basis- en secundair onderwijs brengt een verfijnde prognose van de verwachte vraag aan plaatsen in de klassen samen met de verwachte toekomstige aanbodcapaciteit. Het is voor het eerst dat er zo’n gedetailleerd wetenschappelijk onderzoek gebeurt naar de capaciteitsbehoeften tot in 2030. De groei van het aantal leerlingen in het gewoon basisonderwijs in Vlaanderen stabiliseert vanaf het schooljaar 2017-2018 en daalt licht tot het schooljaar 2023-2024. In het gewoon secundair onderwijs volgt een duidelijke stijging vanaf volgend schooljaar tot en met het schooljaar 2025-2026. De grote steden en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zien hun leerlingenaantallen globaal stijgen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil met deze capaciteitsmonitor de lokale capaciteitsbehoeften beter en preciezer kunnen inschatten, waardoor de voorziene capaciteitsmiddelen gerichter kunnen worden ingezet.

2015-10-08-capaciteitsbarometer-basisonderwijs_Sint-Pieters-Leeuw_16percentSint-Pieters-Leeuw staat in de lijst van sterkste stijgers gewoon basisonderwijs in procentuele termen (2012-2013 –2020-2021) op de 19de plaats met een stijging van 16,2%.

Basisonderwijs vraagzijde
Voor het Nederlandstalig gewoon basisonderwijs stijgt de vraag globaal sterk tot en met het schooljaar 2016-17 (716.464 leerlingen), daarna volgt een periode van stabiliteit tot het schooljaar 2023-24 (716.894 leerlingen), waarna de leerlingenaantallen terug beginnen toe te nemen (in het schooljaar 2030-31 (740.534 leerlingen).
In de provincies Limburg en West-Vlaanderen is de stijging van de leerlingenaantallen minder sterk. Daarna volgt er een daling. Voor de provincies Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen is er op langere termijn een aanzienlijke stijging merkbaar. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de toename het grootst.

Sinds 2010 maakt de Vlaamse Regering jaarlijks specifieke middelen vrij om nieuwe schoolcapaciteit te creëren in die gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die kampen met een dreigend tekort aan schoolplaatsen. In 2015 werd er 35 miljoen euro bouwsubsidies toegekend op basis van lokaal aangeleverde en centraal beschikbare capaciteitsgegevens en aan de hand van een reeks objectieve parameters. Goed voor ruim 7300 nieuwe plaatsen in de klassen in het basisonderwijs. Daarnaast werd nog eens 15 miljoen euro via de reguliere financiering toegekend aan projecten op de wachtlijst, die ook capaciteitsuitbreiding beogen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Meten is weten. De capaciteitsmonitor vervult een belangrijke signaalfunctie. Voor het eerst beschikken we over verfijnde prognoses over het aantal leerlingen in het basis- en secundair onderwijs in de dichte en verdere toekomst en krijgen we een inzicht in de omvang en de duur van mogelijke capaciteitstekorten. De leerlingencijfers zijn variabel in tijd en verschillen ook per locatie. Dat geeft aan dat flexibele gebruiksvormen van schoolgebouwen nodig zijn zoals bijvoorbeeld het promoten van huursubsidies en de multi-inzetbaarheid van schoolgebouwen. Deze capaciteitsmonitor zal ons helpen om verder gericht te investeren en de grote uitdagingen rond scholenbouw de volgende jaren doelgericht aan te pakken.”

Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels:
24/04/2015 – Minister Crevits kent 1.500.000 euro toe voor extra schoolcapaciteit in Sint-Pieters-Leeuw
10/12/2014 – Leeuw wil nieuwe school voor 300 leerlingen gezien het capaciteitsprobleem in de gemeente

leerlingen vrije basisschool Jan Ruusbroec vragen zone 30 te respecteren

RUISBROEK: – De vrije basisschool Jan Ruusbroec organiseerde deze namiddag, in samenwerking met de buurtraad RNAHH en het wijkteam Ruisbroek, een ludieke mobiliteitsactie in de Fabriekstraat.
2015-09-01-graag-traag-Ruisbroek_06
De vakantie is voorbij en de kinderen en leerkrachten van de basisschool Jan Ruusbroec vliegen er weer stevig in. Reeds op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar staan de lessen in het teken van mobiliteit en veilig verplaatsen in het verkeer.

In de loop van de eerste schooldag maakten de leerlingen en kleuters knutselwerkjes en deden ze doe-opdrachten rond het thema ‘verkeer’.  Om 15.15 uur vormden de leerlingen en leerkrachten dan een ‘levende lijn’ op de stoep. Op deze manier trachten zij de voorbijgaande automobilisten te sensibiliseren om vaart te minderen (30km/uur) in de schoolomgeving.
De buurtraad RNAHH nam actief deel aan deze actie door flyers uit te delen aan de schoolpoorten.

Directrice Greta Muylaert: “De school ligt aan een zeer drukke straat. Elke schooldag staat er een gemachtigd opzichter aan de schoolpoort. Ouders worden er voortdurend attent op gemaakt om de schoolpoorten steeds te sluiten wanneer ze hun kinderen binnen brengen in de school. Schoolbestuur en directie namen de beslissing om elk kind een gepersonaliseerd hesje als geschenkje te geven.Dit hesje zal gedragen worden bij leerwandelingen, uitstappen, om mee naar school te komen in de winter.
De leerlingen van de school toonden tijdens de actie ook een rood geknutseld hart. Hartenschool Jan Ruusbroec hand in hand met buurtraad ‘een hart voor Ruisbroek’!

Deze slideshow vereist JavaScript.


z_2015-08-29-ANPR-trajectcontrole-Ruisbroek_01Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “Vanuit het gemeentebestuur steunen wij deze actie, georganiseerd door de school. Zij komen op voor meer veiligheid en aangepast rijgedrag in de schoolomgeving.
Nog in september 2015 zullen wij een ANPR camera plaatsen op de Humaniteitslaan. Na de grote werken aan de Fabrieksstraat plaatsen we een tweede ANPR camera aan de grens met Lot, zodat we tussen beiden de toepassing van een “vrachtwagensluis” kunnen gebruiken. Deze zal 24 uur per dag en 7 dagen per week toezien dat enkel en alleen vrachtwagens, die moeten laden en lossen, Ruisbroek binnenrijden. Een dergelijke permanente handhaving is enkel mogelijk met dergelijke techniek. We zijn ervan overtuigd dat dit een groot verschil zal maken voor de leefbaarheid en veiligheid in Ruisbroek.”

Inschrijvingen voor het schooljaar 2014-2015 moeten gebeuren via centraal aanmeldingsregister

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf september 2013 starten de Leeuwse basisscholen van alle netten met een centraal aanmeldingsregister (CAR). Dit betekent dat u uw kind eerst zal moeten aanmelden via internet* en pas vervolgens op afspraak kan inschrijven in de school zelf. U moet zich daar niet bij haasten: tijd speelt geen rol als u maar binnen de juiste periode aanmeldt en vervolgens binnen de juiste periode inschrijft. De scholen hebben hiervoor gekozen omdat de ouders op deze manier meer tijd krijgen om hun kind in te schrijven. Gedaan met het principe “eerst komt, eerst maalt”. Er zal dus ook niet meer gekampeerd moeten worden aan de schoolpoort! Daarenboven wordt er gewerkt met twee criteria, ten eerste de schoolkeuze en ten tweede de afstand domicilieadres van de leerling. Hierdoor kunnen de kinderen uit de omgeving van de school voorrang krijgen, waardoor de scholen opnieuw buurtscholen worden.
logo-scholengemeenschappen_sint-pieters-leeuw

Stap 1: aanmelden
Er zijn twee aanmeldperiodes:

Periode 1: broers en zussen en kinderen van personeel Wie? Is er al een broer of zus van uw kind op de school van uw keuze ingeschreven? Of is één van de ouders er personeelslid? Dan heeft u voorrang. Wanneer? Tussen 2 december vanaf 8u00 en 21 december 2013 tot 20u00. (OPGELET: laat deze periode niet voorbijgaan, want dan vervalt de wettelijke voorrang!)
Hoe? Via de website “http://aanmelden.sint-pieters-leeuw.be” Geen internet bij u thuis? Geen probleem, u kan terecht bij het OCMW, de bibliotheek of het buurthuis!

Periode 2: alle andere kinderen Wie? Wenst u uw kind voor het eerst in te schrijven voor het schooljaar 2014-2015? Of gaat uw kind veranderen van school? En er zijn nog geen broers of zussen ingeschreven? Dan moet u uw kind in de volgende periode aanmelden. Als uw kind nu al in een school is ingeschreven en daar blijft hoeft u niets te doen. Wanneer? Tussen 3 februari vanaf 8u00 en 28 februari 2014 tot 20u00
Hoe? Via de website “http://aanmelden.sint-pieters-leeuw.be

LET OP: als uw kind geboren is in 2012, maar nog geen 2 jaar en 6 maand is op de laatste instapdag, moet u zeker ook aanmelden! Uw kind stapt dan in op 1 september 2015.

Bij het aanmelden zal u de kans krijgen om vier scholen op te geven in volgorde van voorkeur. Het is belangrijk dat u verschillende scholen opgeeft! Als u maar één school opgeeft en er is in deze school geen plaats meer, zal uw kind niet aangemeld zijn.
Dit betekent dat u zal moeten wachten met inschrijven tot de start van de vrije inschrijvingsperiode op 5 mei 2014. Deze periode is alleen nog voor de beperkte resterende plaatsen op scholen die misschien niet in uw buurt liggen of uw voorkeur genieten. Wachten op de vrije inschrijving wordt ten zeerste afgeraden.

Stap 2: inschrijven
U krijgt tussen 10 en 24 maart 2014 een brief of e-mail waarin staat in welke school u kan gaan inschrijven. Meestal zal dat de school van uw eerste keuze zijn, maar als daar geen plaats genoeg is, worden de kinderen geordend op basis van afstand van het domicilieadres van het kind. Vergeet daarna niet om te gaan inschrijven in de school waar uw kind werd toegewezen. De school zal u zelf telefonisch contacteren voor een afspraak.

Er zijn opnieuw twee periodes:
Periode 1: broers en zussen en kinderen van personeel
Wanneer? Tussen13 januari en 31 januari 2014
Hoe? Op afspraak in de school die werd toegewezen
Periode 2: alle andere kinderen
Wanneer? Tussen 25 maart en 30 april 2014
Hoe? Op afspraak in de school die werd toegewezen
Meer info?
Surf naar de website “http://aanmelden.sint-pieters-leeuw.be
Contacteer het LOP: Ine Marck, 0499/86.49.29 of ine.marck@ond.vlaanderen.be
Vraag uitleg/hulp bij één van de volgende organisaties/diensten:

  • OCMW, Fabriekstraat 1 te 1601 Ruisbroek, 02/371.03.50
  • Sociaal huis, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 02/371.22.55
  • Integratiedienst, Isabelle Vanderhaegen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 02/371.63.28
  • Buurthuis, Jean Corneille, Kerkstraat 10 te 1601 Ruisbroek
  • Vzw PIN, August Demaeghtlaan 305 te 1500 Halle, 02/304.48.45

Kom naar een infosessie:

  • 4 november 2013 om 20u in de Merselborre, Schaliestraat 2 te 1602 Vlezenbeek
  • 7 november 2013 om 20u in het buurthuis, Kerkstraat 10 te 1601 Ruisbroek
  • 14 november 2013 om 20u in Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
  • 18 november 2013 om 20u in de Raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Hopelijk wordt de eerste schooldag een dag zonder al te veel tranen aan de schoolpoort, maar met veel leuke verhalen over nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.
De schoolbesturen en directies van de Leeuwse basisscholen

vastenvoettocht Ave Maria basisschool tvv Rainbow4kids

VLEZENBEEK: – De leerlingen van de basisschool Ave Maria Vlezenbeek hielden deze voormiddag naar jaarlijkse gewoonte tijdens de Goede Week hun vastenvoettocht. Dit jaar tvv. Rainbow4kids.
2013-03-27-vastenwandeling_01 
2013-03-27-vastenwandeling_02

Dit schooljaar schenken ze de volledige opbrengst aan het waterproject van de hulporganisatie ‘Rainbow4kids’. Zij zetten zich in voor het welzijn en onderwijs voor kinderen, leerkrachten en inwoners van Ukunda (Kenia).
De Ave-Mariabasisschool heeft vanuit deze organisatie twee sponsorkindjes Linet en Lezron, die zo de kans krijgen onderwijs te volgen.
2013-03-27-vastenwandeling_03 2013-03-27-vastenwandeling_05 2013-03-27-vastenwandeling_06 2013-03-27-vastenwandeling_07
Onder begeleiding van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden ging de vastenvoettocht langs trage wegen in Vlezenbeek en omgeving.

meer info: www.rainbow4kids.be