RUISBROEK: – De vrije basisschool Jan Ruusbroec organiseerde deze namiddag, in samenwerking met de buurtraad RNAHH en het wijkteam Ruisbroek, een ludieke mobiliteitsactie in de Fabriekstraat.
2015-09-01-graag-traag-Ruisbroek_06
De vakantie is voorbij en de kinderen en leerkrachten van de basisschool Jan Ruusbroec vliegen er weer stevig in. Reeds op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar staan de lessen in het teken van mobiliteit en veilig verplaatsen in het verkeer.

In de loop van de eerste schooldag maakten de leerlingen en kleuters knutselwerkjes en deden ze doe-opdrachten rond het thema ‘verkeer’.  Om 15.15 uur vormden de leerlingen en leerkrachten dan een ‘levende lijn’ op de stoep. Op deze manier trachten zij de voorbijgaande automobilisten te sensibiliseren om vaart te minderen (30km/uur) in de schoolomgeving.
De buurtraad RNAHH nam actief deel aan deze actie door flyers uit te delen aan de schoolpoorten.

Directrice Greta Muylaert: “De school ligt aan een zeer drukke straat. Elke schooldag staat er een gemachtigd opzichter aan de schoolpoort. Ouders worden er voortdurend attent op gemaakt om de schoolpoorten steeds te sluiten wanneer ze hun kinderen binnen brengen in de school. Schoolbestuur en directie namen de beslissing om elk kind een gepersonaliseerd hesje als geschenkje te geven.Dit hesje zal gedragen worden bij leerwandelingen, uitstappen, om mee naar school te komen in de winter.
De leerlingen van de school toonden tijdens de actie ook een rood geknutseld hart. Hartenschool Jan Ruusbroec hand in hand met buurtraad ‘een hart voor Ruisbroek’!

Deze slideshow vereist JavaScript.


z_2015-08-29-ANPR-trajectcontrole-Ruisbroek_01Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “Vanuit het gemeentebestuur steunen wij deze actie, georganiseerd door de school. Zij komen op voor meer veiligheid en aangepast rijgedrag in de schoolomgeving.
Nog in september 2015 zullen wij een ANPR camera plaatsen op de Humaniteitslaan. Na de grote werken aan de Fabrieksstraat plaatsen we een tweede ANPR camera aan de grens met Lot, zodat we tussen beiden de toepassing van een “vrachtwagensluis” kunnen gebruiken. Deze zal 24 uur per dag en 7 dagen per week toezien dat enkel en alleen vrachtwagens, die moeten laden en lossen, Ruisbroek binnenrijden. Een dergelijke permanente handhaving is enkel mogelijk met dergelijke techniek. We zijn ervan overtuigd dat dit een groot verschil zal maken voor de leefbaarheid en veiligheid in Ruisbroek.”

%d bloggers liken dit: