Trajectcontrole zone 30 centrum Leeuw start op 1 juni 2022

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf morgen, woensdag 1 juni 2022, wordt de trajectcontrole doorheen het centrum aan de Rink geactiveerd.  Op heel dit parcours geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u.
De controles gebeuren op de Depauwstraat, de Pastorijstraat en de Vanhouchestraat.

Lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw: “Er wordt ingezet op handhaving, maar het doel is vooral op een positieve manier verantwoord rijgedrag stimuleren. Het uitgangspunt is het creëren van een veilige en leefbare gemeente met aandacht voor aangename buurten en comfortabele verbindingen voor trage weggebruikers. Hiermee trachten we niet alleen de verkeersveiligheid te vergroten, maar ook meer mensen op de fiets te krijgen.
Om te vermijden dat autobestuurders de alternatieve route langs de R. Balléstraat – J. Sermonstraat – H. Vanhouchestraat zouden nemen , wordt ook dit traject gecontroleerd via trajectcontrole. Op deze alternatieve route liggen immers twee scholen en een woonzorgcentrum.
In de loop van 2023 komt er een extra trajectcontrole op de alternatieve route via de Rooselaerstraat (50 km/u) als onderdeel van de Noord-Zuid-as.

De ANPR-camera’s kunnen bovendien ook worden ingezet voor politionele doeleinden zoals recherche en interventie en zijn nuttige en efficiënte hulpmiddelen in het bestrijden van kleine een grote criminaliteit. Sinds het plaatsen van ANPR-camera’s op ons grondgebied spelen ze een rol in 25 % van de opgehelderde feiten.

Trajectcontroles via TaaS; In Sint-Pieters-Leeuw volledig conform.
De trajectcontroles via TaaS worden op een identiek dezelfde manier georganiseerd als de trajectcontroles op gemeentewegen via de opdrachtencentrale van de federale politie. De privépartner heeft in beide gevallen geen enkele toegang tot persoonsgegevens of gegevens van de overtreding. Het systeem wordt gekeurd door een onafhankelijk keuringsorganisme, waarna enkel inspecteurs van de politie de vaststellingen doen en enkel onafhankelijke sanctionerende ambtenaren (tewerkgesteld bij Haviland) overgaan tot het sanctioneren.

Sinds 1 februari 2021 hebben gemeentebesturen de mogelijkheid om GAS-boetes op te leggen voor beperkte snelheidsovertredingen in zones waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km/uur, de zogenaamde GAS 5. Sint-Pieters-Leeuw doet hierbij beroep op een onafhankelijk sanctionerend ambtenaar (Haviland) die de verwerking van de boete afhandelt.
Meer info: www.sint-pieters-leeuw.be/wonen-bouwen/mobiliteit-verkeer/snelheidsplan

Aanvullend verkeersreglement: centrum Sint-Pieters-Leeuw wordt zone 30

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het centrum van de gemeente krijgt heel wat doorgaand verkeer te verwerken. Om dit verkeer doorheen het centrum te ontmoedigen, stelt de dienst mobiliteit voor om de zone 30 in het centrum uit te breiden. Dit werd vanavond goedgekeurd op de gemeenteraad.

De gemeenteraad van juni 2021 besliste om het aantal trajectcontroles uit te breiden op het grondgebied van de gemeente. Ook het traject Pastorijstraat – Joseph Depauwstraat en H. Vanhouchestraat werd goedgekeurd, om de zone 30 te handhaven.
Omdat verschillende aanvullende reglementen uit het verleden betrekking hebben op de invoering of uitbreiding van de zone 30 in centrum Sint-Pieters-Leeuw, wordt een nieuw aanvullende verkeersreglement “Sint-Pieters-Leeuw centrum zone 30” opgemaakt. Oudere aanvullende verkeersreglementen worden (deels) opgeheven.

veilige en leefbare dorpskernen, mede door uitbreiding zone 30

2020-11-27-zone-30RUISBROEK/OUDENAKEN/SINT-LAUREINS-BERCHEM: – De gemeenteraad van 26 november 2020 keurde een uitbreiding van de zone 30 goed in Ruisbroek, Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem. Na een tussentijdse evaluatie binnen 9 maanden zullen ook de andere dorpskernen herbekeken worden. Hoofdwegen in bebouwde kom blijven 50 km/u.

Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit: “De vele zijstraten van de Fabrieksstraat alsook de smalle straten ten noorden van de Stationsstraat zijn allemaal wegen waar 50 km/u een te hoge snelheid is. Door hier een zone 30 in te voeren, willen we de veiligheid en leefbaarheid verhogen. De hoofdwegen in de bebouwde kom zoals Stationsstraat, Karel Gilsonstrast en Fabrieksstraat blijven in een regime van 50 km/u. Aan de Jan Ruusbroekschool stellen we een dynamische zone 30 in bij het begin en einde van de schooldagen, zodat we het maximale doen voor de veiligheid van onze kinderen.”

Deze slideshow vereist JavaScript.

Ook in het landelijke Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem is een uitbreiding van de zone 30 voorzien. Vandaag zijn deze wel heel kort, met een lengte van resp. 36 en 112 meter.

Jan Desmeth: “De wegen in beide dorpscentra zijn smal. Bijgevolg is een uitbreiding van de zone 30 zinvol. We willen dat de maximumsnelheid en de inrichting van de weg op elkaar zijn afgestemd. Dat is hier zeker het geval. Vorige maand werd reeds beslist om de Brabantsebaan over de hele lengte op 50 km/u te brengen.”

leerlingen vrije basisschool Jan Ruusbroec vragen zone 30 te respecteren

RUISBROEK: – De vrije basisschool Jan Ruusbroec organiseerde deze namiddag, in samenwerking met de buurtraad RNAHH en het wijkteam Ruisbroek, een ludieke mobiliteitsactie in de Fabriekstraat.
2015-09-01-graag-traag-Ruisbroek_06
De vakantie is voorbij en de kinderen en leerkrachten van de basisschool Jan Ruusbroec vliegen er weer stevig in. Reeds op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar staan de lessen in het teken van mobiliteit en veilig verplaatsen in het verkeer.

In de loop van de eerste schooldag maakten de leerlingen en kleuters knutselwerkjes en deden ze doe-opdrachten rond het thema ‘verkeer’.  Om 15.15 uur vormden de leerlingen en leerkrachten dan een ‘levende lijn’ op de stoep. Op deze manier trachten zij de voorbijgaande automobilisten te sensibiliseren om vaart te minderen (30km/uur) in de schoolomgeving.
De buurtraad RNAHH nam actief deel aan deze actie door flyers uit te delen aan de schoolpoorten.

Directrice Greta Muylaert: “De school ligt aan een zeer drukke straat. Elke schooldag staat er een gemachtigd opzichter aan de schoolpoort. Ouders worden er voortdurend attent op gemaakt om de schoolpoorten steeds te sluiten wanneer ze hun kinderen binnen brengen in de school. Schoolbestuur en directie namen de beslissing om elk kind een gepersonaliseerd hesje als geschenkje te geven.Dit hesje zal gedragen worden bij leerwandelingen, uitstappen, om mee naar school te komen in de winter.
De leerlingen van de school toonden tijdens de actie ook een rood geknutseld hart. Hartenschool Jan Ruusbroec hand in hand met buurtraad ‘een hart voor Ruisbroek’!

Deze slideshow vereist JavaScript.


z_2015-08-29-ANPR-trajectcontrole-Ruisbroek_01Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “Vanuit het gemeentebestuur steunen wij deze actie, georganiseerd door de school. Zij komen op voor meer veiligheid en aangepast rijgedrag in de schoolomgeving.
Nog in september 2015 zullen wij een ANPR camera plaatsen op de Humaniteitslaan. Na de grote werken aan de Fabrieksstraat plaatsen we een tweede ANPR camera aan de grens met Lot, zodat we tussen beiden de toepassing van een “vrachtwagensluis” kunnen gebruiken. Deze zal 24 uur per dag en 7 dagen per week toezien dat enkel en alleen vrachtwagens, die moeten laden en lossen, Ruisbroek binnenrijden. Een dergelijke permanente handhaving is enkel mogelijk met dergelijke techniek. We zijn ervan overtuigd dat dit een groot verschil zal maken voor de leefbaarheid en veiligheid in Ruisbroek.”