ondertekening Ambitiekader – Opgewekt Pajottenland

VLEZENBEEK: – Het Pajottenland biedt heel wat kansen voor hernieuwbare energie en tegelijkertijd in te zetten op de leefbaarheid van de dorpen en de versterking van het landschap. Daartoe ondertekenden vandaag de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Liedekerke het Ambitiekader ‘Opgewekt Pajottenland’.
2019-09-18-Opgewekt-Pajottenland (9)
Opgewekt Pajottenland – Verneem er meer over in onderstaande video.


Het Pajottenland is een regio met een grote landschappelijke waarde. Deze streek kent heel wat uitdagingen wanneer het gaat over klimaatverandering, zoals droogte en wateroverlast. Maar de typische identiteit van het landschap biedt tegelijk ook kansen om te werken aan klimaatdoelstellingen. Dit kan door in te zetten op hernieuwbare energie, de verbetering van de leefbaarheid in de dorpen en het versterken van de open ruimte door landschapszorg. De provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Klimaatpunt vzw (nieuwe naam van Pajopower vzw) en de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Liedekerke slaan de handen in elkaar en werken de komende drie jaar aan een Strategisch Project dat de naam ‘Opgewekt Pajottenland meekreeg.

Gedragen visie
Opgewekt Pajottenland’ wil een gedragen ruimtelijke visie op hernieuwbare energie te creëren en inspiratie te bieden voor concrete projecten. De centrale vraag hierbij is: Wat is de ideale dumzame energiemix voor het Pajottenland. vertrekkende vanuit het landschap?’‚ zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Om hier een antwoord op te geven, loopt er momenteel een Iandschapsstudie die bestaat uit een energiesysteemanalyse (hoeveel energie verbruiken we nu, waar willen we naartoe en hoe zullen we dit doen?), een draagvlakanaiyse (hoe zien de Pajotten hun landschap en de evolutie ewan?) en een landschapsanalyse (hoe zit het landschap in het Pajottenland in elkaar en uit welke bouwstenen bestaat het?).

“Opgewekt Pajottenland’ is een participatief project. Het betrekt iedereen die van dicht of van ver iets te maken heeft met het Pajotse landschap bij dit toekomstverhaal.

Van woorden naar daden
De gedragen ruimtelijke visie wordt meteen omgezet in concrete en inspirerende projecten… Want zichtbare acties op het terrein, groot en klein‚ werken als hefboom voor nieuwe initiatieven

Er zijn vier verhaallijnen, Energieke ondernemers, Klimaatslimme landbouw. Energiek landschap en Klimaatambassadeurs. waar telkens concrete projecten aan ophangen wonden.

Vanaf oktober liggen in de gemeentehuizen uit deze regio folders ter beschikking die deze 19 acties opsommen en uitleggen.

De komende maanden maakt het projectteam werk van het op de hoogte brengen van bewonen. ondernemers. experts en lokale besturen. de bekendmaking van de eerste resultaten van de landschapsstudie en zetten ze verder in op participatie om draagvlak te creeëren.

De Vlaamse overheid trekt de komende 3 jaar 300.000 euro aan subsidies uit voor dit strategisch project. (2019-2021)

Meer info over Opgewekt Pajottenland: www.vlaamsbrabant.be/opgewektpajottenland

Deze diashow vereist JavaScript.

Kan een warmtenet duurzame warmte leveren in de Zennevallei?

SINT-PIETERS-LEEUW/RUISBROEK: – Het bedrijf Kelvin Solutions onderzoekt de mogelijkheid of een warmtenet duurzame warmte kan leveren in de Zennevallei. Dit is een project in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant.
Het neemt drie locaties onder de loep: de bedrijvenzones rondom Lot, het centrum van Halle en de bedrijvenzone 3 Fonteinen in Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.


Wat is dat, een warmtenet?
Een warmtenet bestaat uit één of meerdere warmtebronnen, die via een netwerk van leidingen de warmte verdeelt naar de warmteverbruikers. Dat kunnen zowel grote als kleine verbruikers, zoals woningen, zijn.
Het leidingnet ligt ondergronds en is goed geïsoleerd. De warmte is duurzaam en wordt opgewekt uit biomassa, biogas, riothermie, geothermie of zonne-energie, of is restwarmte van industriële bedrijfsprocessen. Het is een klimaatvriendelijke manier om warmte te verdelen. In Vlaanderen gaat 55% van ons energieverbruik naar verwarming of koeling.

Energiekansen en ontwikkelingen Zennevallei:
De gemeenten, middenveldorganisaties, inwoners, provincie, Vlaanderen,..allen zijn we op één of andere manier bezig met de omslag naar hernieuwbare energie. Met Kyoto in het Pajottenland is een sterke speler met know how aanwezig.
Het strategisch project kan een meerwaarde vormen door:
– Provinciaal pilootproject rond collectieve woonblokrenovatie naar deze regio te halen. Allicht kan deze in Ruisbroek woonkern uitgerold worden.
– Provinciale screening voor warmtenetten in en rondom bedrijvenzones te laten opzetten in de projectzones waar we als Strategisch Project aan bezig zijn:
3 Fonteinen, bedrijvenzones rondom Lot, Catalasite,… . Of kunnen bestaande initiatieven mee ondersteund worden (Lot). De energiekansenkaarten van de provincie Vlaams-Brabant toonden aan dat er potenties zijn in verband met het benutten van warmte van rioolwaterzuiveringsinstallaties, restwarmte en biomassa.

Gratis Energiefit-avond voor snelle energiebesparing

2015-11-10-energie-besparen-1SINT-PIETERS-LEEUW: – Eandis en de energiespecialisten van Bond Beter Leefmilieu ontwikkelden een avondsessie die een hele reeks verrassende energietips op een leuke manier uit de doeken doet.

Zonder veel moeite en zonder grote investeringen kun je er al snel een paar honderd euro per jaar mee besparen. Geen extreme toestanden maar wel een leuk anderhalf uur, vol praktische info waarmee je meteen aan de slag kunt. Deze Energiefit-avond is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt.

Wanneer: maandag 16 november 2015, van 19.30 tot 21 uur.
Waar: kasteel Coloma, Joseph Depauwstraat 25.
Inschrijven: via de website www.eandis.be/energiefit, of via dienst Leefmilieu (leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 63 53).

windturbines Ecopower en WE-power worden opgebouwd.

SINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – Na de opbouw van de twee windturbines van WE-Power, de groene stroomproducent van de Colruyt-groep aan de Laekebeek in Lot vorige week (zie artikel 6/10/2015) worden nu ook door Ecopower en We-power samen drie windturbines opgetrokken aan het Kanaal Brussel-Charlerloi op de grens tussen Sint-Pieters-Leeuw en Lot.
2015-10-13-windturbines_Sint-Pieters-Leeuw_Beersel_opbouw (22)
De Nederlandse firma H4A windenergie is vandaag begonnen met de opbouw van de eerste molen. Een precisie werkje. De timing van de opbouw wordt mee bepaald door het weer want bij te sterke wind kan men met de kraan geen onderdelen ophijsen. Als alles volgens plan verloopt kunnen de windturbines in november proef draaien.

Gunther Coppens, milieuschepen Sint-Pieters-Leeuw - Veerle Leroy, milieuschepen Beersel - Dirk Vansintjan, Ecopower - Stefaan Verhamme, Colruyt Group WE-Power
Gunther Coppens, milieuschepen Sint-Pieters-Leeuw – Veerle Leroy, milieuschepen Beersel – Dirk Vansintjan, Ecopower – Stefaan Verhamme, Colruyt Group  WE-Power

Twee windturbines zijn voor de coöperanten van Ecopower en één op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw is voor WE-Power.

Dirk Vansintjan, Ecopower: “De windturbines zijn van het merk Senvion. Ze hebben een vermogen van 2 MW en ze zijn 146 m hoog (masthoogte 100 m en wieklengte 46 m). Ze produceren elk 4.500.000 kWh per jaar, dat is voldoende voor zo’n 2.000 huishoudens.
De wieken werden in Portugal gebouwd en per boot naar België gebracht. Het laatste deel van het transport diende s’nachts per vrachtwagen te gebeuren en niet per boot op het kanaal daar er enkele sluizen te klein en enkele bruggen te laag waren. De andere onderdelen werden gebouwd in Duitsland.”

ECOPOWER
Ecopower is een coöperatieve producent en leverancier, de stroomlevering is een dienstverlening aan hun coöperanten. Daarmee nemen zij hun energievoorziening letterlijk in eigen handen. Ze zijn zowel eigenaar van de productieinstallaties als van de geproduceerde energie. Ze beslissen zelf over de waarde van de stroomprijs en het dividend. Ze beslissen mee over het beleid van hun coöperatieve.

200 inwoners uit Sint-Pieters-Leeuw zijn reeds coöperant bij Ecopower.
Dirk Vansintjan, Ecopower: “Elke windturbine is een investering van 2,5 miljoen euro. Voor dit windproject zal Ecopower dus 5.000.000 euro bijeen brengen door de huidige en toekomstige coöperanten, met een duidelijke oproep naar inwoners van Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. Anders gezegd om de twee windturbines te financieren, verhoogt Ecopower zijn kapitaal met 20.000 aandelen. Er is dus voldoende mogelijkheid om mee te investeren.” Meer info: www.ecopower.be

WE-POWER
WE-Power is de interne groene-energieproducent en-leverancier van de Colruyt Group. Ze helpen de groep om haar energieverbruik te voorspellen en te optimaliseren. Het is de ambitie van de groep om op termijn evenveel hernieuwbare energie te produceren als wat de groep zelf verbruikt.
WE-Power financiert haar windturbines zelf.

Deze diashow vereist JavaScript.


Gunther Coppens, milieuschepen Sint-Pieters-Leeuw en Veerle Leroy, milieuschepen Beersel:
Deze windturbines zijn een aanwinst voor onze gemeenten daar ze hernieuwbare, groene energie opbrengen wat voor de gemeenten goed is om de klimaat doelstellingen te halen.”
Gunther Coppens:” Voor de buurtbewoners van wijk De Witte Roos zullen er in de toekomst ook een tweede rij jonge populieren aangeplant worden. Zodanig dat deze bomen binnen 15 jaar volgroeid zijn als de rij bomen die er nu staat gekapt moet worden. Zo blijft er een groen visueel scherm tussen de wijk en de windmolens.

Informatie- en groepsaankoopavonden rond energierenovaties via Kyoto in het Pajottenland en Zennevallei

Naamloos 2.jpg-flyer-groepsaankoopSINT-PIETERS-LEEUW / PAJOTTENLAND: – Dit najaar organiseert Kyoto in het Pajottenland en Zennevallei samen met de 15 gemeenten van onze regio, de woonwinkels en vele lokale organisaties opnieuw informatie- en groepsaankoopavonden rond duurzame energierenovaties.
Deze gaan door in alle gemeenten van onze regio en zullen handelen over dak-, zoldervloer-, muurisolatie, ramen en hoogrendementsbeglazing, PV-zonnepanelen, condensatieketels en ventileren.
Dinsdag 13 oktober 2015 om 20 uur in Coloma Sint-Pieters-Leeuw: Energie besparen door glas en schrijnwerk.
Eandis organiseert enkele bijkomende energiefitsessies waarmee u leert om extra energie te besparen.

Hoe bespaar ik energie, geld en CO2 met m’n woning?
De goedkoopste energie is de energie die we niet verbruiken. De eerste stap is dus een goede isolatie van ons dak, de muren en de ramen. Zo verliezen we minder warmte, verhogen we het comfort en de (EPC) waarde van onze woning.
De tweede stap is om ons verbruik verder te doen dalen door het gebruik van efficiëntere verwarmingstoestellen. Met een condensatieketel voor gas of mazout besparen we makkelijk tot 20 % op onze energierekening.
De derde stap is dan om zelf energie te produceren. PV-panelen zijn hiervoor de interessantste techniek. Deze zetten het zonlicht om in elektriciteit die direct kan gebruikt worden, opgeslagen worden of op het openbare net geplaatst worden.Hoe pakken we dit nu best aan? Wat kunnen we doen, of laten doen, in onze eigen woning? Wat zijn hier de prijzen en premies voor en wie kan dit uitvoeren? Vele vragen waarop we via het Kyotoproject concrete antwoorden willen bieden.

Deskundig en onafhankelijk advies
Per gemeente wordt er minstens 1 informatiemoment georganiseerd. Eandis organiseert bijkomende energiefitavonden. U kan kiezen welke thema’s u het best passen. Deze info is gratis en staat open voor iedereen. De woonconsulenten geven info over premies, de deskundigen van het steunpunt Duurzaam Bouwen van de provincie Vlaams-Brabant gaan in op de meer technische aspecten. Deze informatiemomentenworden mee ondersteund door de 15 gemeenten en de netbeheerders Eandis en Infrax.

Naamloos 2.jpg-flyer-groepsaankoop-2Groepsaankoop energierenovaties
Tegelijkertijd organiseert het Kyotoproject een groepsaankoopactie voor de volgende energierenovaties: de plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie, muurisolatie (spouwmuur en buitengevelisolatie), het laten vervangen van glas door beter isolerend glas in bestaande raamkaders (niet de aankoop van nieuwe ramen), de vervanging van een oude verwarmingsketel door een condensatieketel en de plaatsing van PV-zonnepanelen. We vragen offertes aan bij lokale aannemers en installateurs die deze werken aan de beste prijs-kwaliteit kunnen uitvoeren.
Deze aannemers en installateurs zullen zichzelf voorstellen op de groepsaankoopavonden. Door een goede spreiding hoeft u niet ver te gaan om mee te doen. Kan u onmogelijk aanwezig zijn, neem dan contact op met het Kyotoproject. Zo kunnen alle inwoners van het Pajottenland en de Zennevallei een gratis en vrijblijvende offerte laten opstellen voor één van deze energie renovaties in hun woning. Deze offertes worden vanuit het Kyotoproject gecontroleerd. De voorwaarden van deze samenaankoopactie zijn geldig tot 31/12/2016.

Wie zijn we?
Deze actie wordt opgezet vanuit het Educatief centrum de Paddenbroek vzw met steun van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen Vlaams-Brabant, ACV en Beweging.net en de netbeheerders Eandis en Infrax en in samenwerking met de 15 gemeentebesturen van het Pajottenland en de Zennevallei, het energieadviescentrum van Dialoog vzw, Opbouwwerk Pajottenland vzw, KWB Pajottenland, OKRA, 3 Wplus, de Woonwinkel van het Pajottenland, het Woonloket Noord-West-Brabant, het Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland en de Woonwinkel Zennevallei.

Ons doel
Onze provincie wilt tegen 2040 klimaatneutraal worden, de CO2-uitstoot met 80 tot 95% verminderen. Huishoudens staan momenteel in voor 30 % van de CO2-uitstoot. Ons doel: 100 000 gezinnen (Pajottenland – Zennevallei) realiseren 50 % energiebesparing via een doorgedreven energierenovatie van hun woning. Infomomenten, individuele begeleidingen, wijkbegeleidingen en groepsaankopen zijn de acties die we hiervoor vanuit het Kyotoproject ontwikkeld hebben. Voorts willen we onze energie voor verwarming en elektriciteit voor 100 % uit lokale, hernieuwbare energiebronnen halen. Met onze lokale energiecoöperatie Pajopower investeren we samen in hernieuwbare energie en energiebesparing, zoals bijvoorbeeld in schoolgebouwen. Voor ons is het belangrijk dat iedereen betrokken wordt bij de duurzame energietransitie. Momenteel hebben we al 900 woningen in het Pajottenland en de Zennevallei begeleid bij concrete energierenovaties. Gemiddeld spaart een gezin via één van deze energierenovaties jaarlijks 500 € uit en 1 ton CO2. Hopelijk kunnen we u binnenkort overtuigen om ook uw woning te verbeteren.

Dinsdag 13 oktober 2015 om 20 uur in Sint-Pieters-Leeuw: Energie besparen door glas en schrijnwerk – Coloma, Jozef Depauwstraat 25
Tijdens deze infoavond vertellen we je alles over de mogelijkheden van isolerende beglazing in bestaande raamkaders, de mogelijkheden van veiligheidsglas, zonwerende beglazing, houten, PVC en aluminium frames, dakvlakramen en lichtkoepels. Zo leer je welke beglazing voor jou geschikt is en kan je beslissen of je meedoet aan de groepsaankoop in februari.

meer info: www.kyotoinhetpajottenland.be

Provincie Vlaams-Brabant gaat voor slimme energiebesparingen

klimaat-neutraal_Vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant ondertekende, als eerste Vlaamse provincie, de Europese gedragscode voor Energy Performance Contracting. EPC is een alternatieve financieringsvorm om bestaande gebouwen energiezuinig te maken.

We hebben de ambitie om Vlaams-Brabant tegen 2040 klimaatneutraal te maken’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ’Uit een recente studie blijkt dat dit mogelijk is als we allemaal samen, gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en burgers, maatregelen treffen voor een versnelde investering op verschillende domeinen, zoals energie, mobiliteit en wonen. Wat we nodig hebben om te slagen is een klimaatbeleid met een sterk draagvlak, innovatieve milieutechnologieën en nieuwe financieringstechnieken. Daarom ondertekenden we de Europese gedragscode voor het Energy Performance Contracting’.

Energiezuinigere gebouwen dankzij EPC
De provincie begeleidt gemeenten bij de opstart van Energie Prestatie Contracten. Door de ondertekening van de gedragscode engageert de provincie zich tot een kwaliteitsvolle uitvoering van EPC-contracten en ondersteunt ze de succesvolle ontwikkeling van EPC-projecten bij gemeenten.

Als enige Vlaamse partner in het Europese BEAST (Beyond Energy Action Plans)-project zet de provincie Vlaams-Brabant gemeenten op weg naar EPC, een alternatieve financieringsvorm om bestaande gebouwen energiezuinig te maken.
Op dit ogenblik krijgen 8 gemeenten hiervoor intensieve coaching. Het gaat om Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Bertem, Lubbeek, Londerzeel, Meise en Asse. De provincie begeleid deze gemeenten bij de opstart van het EPC-project en de uitvoering van energiebesparende maatregelen in hun gebouwen.

Concreet doen de deelnemende gemeenten een beroep op energiedienstenleveranciers voor de uitvoering van de werken. Dankzij de EPC-formule kunnen de bestaande gebouwen energiezuinig gemaakt worden zonder eigen risico voor de gemeenten.

De energiedienstenleverancier garandeert immers de uitvoering van de contractueel vastgelegde besparingen én de afbetaling van de investeringen via de besparingen. Dankzij de gegarandeerde energiebesparingen in de EPC-aanpak kan gemakkelijker externe financiering gevonden worden.
Een energieprestatiecontract wijkt dus af van de klassieke aanpak waarin het gemeentebestuur zelf verantwoordelijk is voor het uitwerken en uitbesteden van de energiebesparende investeringen en de gemeente deze werkzaamheden dan zelf moeten coördineren en financieren.

Internationale samenwerking voor klimaat
Door internationale samenwerking komen de interessantste innovaties en goede praktijken uit heel Europa binnen handbereik. De provincie Vlaams-Brabant heeft daarom met partners uit acht andere Europese landen het project BEAST gelanceerd. Samen dichten de partners de kloof tussen lokale klimaatactieplannen en de daadwerkelijke uitvoering ervan.

Tegen 2017 moeten nog veel meer innovatieve en ambitieuze plannen in werkelijkheid zijn omgezet. Projecten gaan over het gebruik van restwarmte, de energiezuinige renovatie van kantoorgebouwen en milieuvriendelijke waterkracht tot energiezuinige straatverlichting, biomassawarmtenetten, kleinschalige energieopwekking, hernieuwbare energie in handen van plaatselijke gemeenschappen, de commercialisering van golfslagenergie en kleinschalige stroomnetten.
Meer info : www.transparense.eu/be/newswww.beastproject.eu