SINT-PIETERS-LEEUW/RUISBROEK: – Het bedrijf Kelvin Solutions onderzoekt de mogelijkheid of een warmtenet duurzame warmte kan leveren in de Zennevallei. Dit is een project in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant.
Het neemt drie locaties onder de loep: de bedrijvenzones rondom Lot, het centrum van Halle en de bedrijvenzone 3 Fonteinen in Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.


Wat is dat, een warmtenet?
Een warmtenet bestaat uit één of meerdere warmtebronnen, die via een netwerk van leidingen de warmte verdeelt naar de warmteverbruikers. Dat kunnen zowel grote als kleine verbruikers, zoals woningen, zijn.
Het leidingnet ligt ondergronds en is goed geïsoleerd. De warmte is duurzaam en wordt opgewekt uit biomassa, biogas, riothermie, geothermie of zonne-energie, of is restwarmte van industriële bedrijfsprocessen. Het is een klimaatvriendelijke manier om warmte te verdelen. In Vlaanderen gaat 55% van ons energieverbruik naar verwarming of koeling.

Energiekansen en ontwikkelingen Zennevallei:
De gemeenten, middenveldorganisaties, inwoners, provincie, Vlaanderen,..allen zijn we op één of andere manier bezig met de omslag naar hernieuwbare energie. Met Kyoto in het Pajottenland is een sterke speler met know how aanwezig.
Het strategisch project kan een meerwaarde vormen door:
– Provinciaal pilootproject rond collectieve woonblokrenovatie naar deze regio te halen. Allicht kan deze in Ruisbroek woonkern uitgerold worden.
– Provinciale screening voor warmtenetten in en rondom bedrijvenzones te laten opzetten in de projectzones waar we als Strategisch Project aan bezig zijn:
3 Fonteinen, bedrijvenzones rondom Lot, Catalasite,… . Of kunnen bestaande initiatieven mee ondersteund worden (Lot). De energiekansenkaarten van de provincie Vlaams-Brabant toonden aan dat er potenties zijn in verband met het benutten van warmte van rioolwaterzuiveringsinstallaties, restwarmte en biomassa.

1 comment

  1. Dit noemt men ook “STADSVERWARMING ”
    Jaren geleden heb ik daar een studie over gemaakt voor Nederland.Ik werkte toen als R&D manager bij de firma “ACV” te Ruisbroek . Meerdere van die stadsverwarmings “BOILERS” zijn nog steeds in werking.Die 3 dubbele boilers dienden zowel voor verwarming als voor warm water productie.
    mijn Email adres : jb.decoster@skynet.be

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: