2.109.990,51 subsidie voor Don Bosco – renovatie en nieuwbouw klooster tot schoolgebouw

SINT-PIETERS-LEEUW: – In de maand december investeert Vlaams minister Ben Weyts via AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, € 6,8 miljoen in scholenbouwprojecten in het vrij en gesubsidieerd onderwijs in Vlaams-Brabant. Op die manier werkt de minister mee aan de vernieuwing en modernisering van het schoolgebouwenpatrimonium in Vlaams-Brabant.

In Sint-Pieters-Leeuw renoveert Vrije Basisschool Don Bosco met € 2,1 miljoen voor 348 leerlingen het kloostergebouw tot een school en de aanleg en inrichting van een open en overdekte speelplaats en een fietsenberging.

Directeur, Luc Uylenbroeck: “Wij hebben net voor de vakantie een principe akkoord gekregen van Agion. Dat is dus inderdaad een goede zaak.
Wij zullen aanbesteden na de kerstvakantie en dan kan het project inderdaad verder. Wanneer de werrken effectief zullen starten is nog koffiedik kijken, maar mogelijk ergens tegen het einde van het schooljaar/begin volgend schooljaar. Dit hangt ook wat af van de aannemer en hoe snel deze kan starten.
Door de hoge kosten, we hebben de prijzen laten herbekijken, zal de turnzaal er in eerste instantie niet komen. De volledige renovatie van het gebouw tot schoolgebouw wel, maar de turnzaal zal uitgesteld worden tot wanneer de financiële mogelijkheden er zijn.

Don Bosco krijgt van provincie via Dr. Mobi subsidies voor 2 projecten

SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant investeert dit schooljaar 166.693,08 euro in mobiliteitsprojecten van 41 scholen via Dr. Mobi. In onze gemeente ontvangt Don Bosco steun voor 2 projecten.
• Don Bosco kleuterafdeling: 5.000 euro voor de aankoop van een fietsenstalling

• Don Bosco  lagere school: 1.674,07 euro voor de aankoop van een fietsherstelkit en fluohesjes

We willen steeds meer Vlaams-Brabanders op de fiets krijgen, en dus ook de schoolgaande kinderen en hun ouders. Dat is niet alleen veiliger, maar ook goed voor het milieu en onze ambitie om klimaatneutraal te worden”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ”Veiligere en milieuvriendelijke schoolomgevingen zorgen ervoor dat kinderen en ouders met een gerust gevoel naar school kunnen fietsen. Dankzij het Dr. Mobi-project krijgt de schoolgaande jeugd de kans om vertrouwd te raken met de fiets. Zowel kleuters als kinderen uit de hogere jaren kunnen door de aankoop van verkeerseducatief materiaal bewust leren omgaan met het verkeer.”

Don Bosco basisschool bekroond met Verkeer op School-medaille

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrije Don Bosco basisschool uit Sint-Pieters-Leeuw werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een zilveren Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie.

Dit jaar reikte de VSV 14 briljanten, 141 gouden, 283 zilveren, 897 bronzen en 53 kleutermedailles uit, goed voor 1388 medailles in totaal, een stijging ten opzichte van vorig jaar toen 1028 scholen een medaille kregen. Zeven op de tien basisscholen, 2844 in totaal, nemen deel aan minstens één VSV-initiatief per jaar.
Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Vrije Don Bosco basisschool Sint-Pieters-Leeuw is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een zilveren medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

Eerste Halloween Lichtjeswandeling van Don Bosco groot succes

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Ouderraad van Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw organiseerde vanavond de eerste editie van een ‘Halloween Lichtjeswandeling’ en dat werd meteen een groot succes.

Luc Uylenbroeck, Directeur Vrije Don Bosco Basisschool: “Vroeger organiseerde de school in de lente een wandeling maar dat was verwaterd en gestopt. Onze gedreven Ouderraad die we nu hebben kwam met het idee om een Halloween Lichtjeswandeling te organiseren. We hoopten op zo’n 100 deelnemers maar al snel kwamen er heel veel inschrijvingen binnen tot zelf nog deze week. We hebben 380 mensen die zich ingeschreven hebben, dus veel leerlingen met hun familie zijn vanavond aanwezig. Omwille van de grootte van de groep die zich inschreef hebben we de voorbije dagen dan beslist om in verschillende groepen te wandelen met een kwartier tussen de groepen.”

De ouderraad reiktte na de tocht ook nog twee trofeeën uit: voor een mooi verkleedkostuum en voor mooie verlichting.
Tevens kregen de leerlingen een traktatie van de ouderraad en konden de ouders nog wat napraten bij een lekkere tas soep, warme choco,…
(Het laden van onderstaande foto slideshow kan even duren.)

Deze slideshow vereist JavaScript.

 

Voorbereidingen voor sloop gebouw B van de Don Bosco school gestart

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het schoolgebouw van Don Bosco aan de Van Houchestraat, bekend als blok-B, is sinds 2 februari 2017 buiten dienst daar er zich toen ten gevolge van barsten en scheuren stabiliteitsproblemen voordeden.
Vandaag zijn de eerste voorbereidingen voor de sloop van het gebouw gestart.

Luc Uylenbroeck, Directeur Vrije Don Bosco Basisschool: “Vandaag zijn de voorbereidingen van de afbraak van onze oude kleuterschool gestart. Het gebouw wordt m.a.w. reeds aan de binnenkant ontmanteld en klaar gemaakt voor de totale afbraak.
De afbraak is voorzien begin van de paasvakantie, nadien volgen de grondwerken en aansluitend de nieuwbouw.”

tekening – het deel met het plat dak = nieuwbouw >> extra klaslokaal, groot sanitair blok, leraarskamer, overleglokaal/bureau, stookplaats

Luc Uylenbroeck: “We plannen dit nieuw deel tussen januari en februari 2022 in gebruik te kunnen nemen. Tezamen volgt er ook een aanleg van onze nieuwe speelplaats.
Deze zal dan een heel stuk ruimer zijn. We zullen het ‘parkuitzicht’ van de site aan de overkant van de Mekingenweg (vroeger klooster) doortrekken
Zodat de kinderen kunnen genieten en spelen van een zeer groene en rustgevende omgeving.

Ondertussen zijn we ook al volop bezig met de voorbereiding van de werken aan onze D-blok (Klooster – Garebaan). Ook dit gebouw zal zeer grondig gerenoveerd worden en omgevormd worden tot een up to date schoolgebouw. Ook weer met het accent op een school in de natuur.
Deze werken zullen starten in de loop van volgend schooljaar en hopen we in/tegen 2023 te kunnen afronden.”

1ste Urban Run Don Bosco Kids

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag heeft het Don Bosco Kids Team hun eerste Urban Run georganiseerd.
Met dit opzet is het de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk toeren lopen door hun schoolgebouw en -omgeving.

De kleuters volgen hun looptraject door de gang en de speelplaats van de kleuterschool.
De eerste graad doen dit door de gangen en het speelpark van hun gebouw. Het parcour voor de derde graad gaat op een veilige manier langs de gangen van de drie schoolgebouwen.
Door de veiligheidsmaatregelen mochten er helaas geen ouders, grootouders en sympathisanten mee komen supporteren. Maar ze konden wel de kinderen met een vrije bijdrage sponsoren.
Het is zeer goed verlopen. Het was een mooie, warme dag. De kinderen gingen er echt voor en iedereen genoot ervan! Zowel de kleuters als de leerlingen maar ook de leerkrachten vonden dit een zeer leuke afsluiter!

mogelijk verhuist lagere school Don Bosco op termijn naar voormalig klooster aan de Garebaan

SINT-PIETERS-LEEUW: – De huidige klassen van lagere school Don Bosco in de Jules Semonstraat zullen mogelijk in de nabije toekomst verhuizen naar het voormalige klooster aan de Garebaan.
2019-03-22-voormalig-klooster-Garebaan (1)
Het nieuws raakte onrechtstreeks bekend tijdens de eerste gemeenteraadscommissie Mens, Samenleving en Ruimte van de gemeente (zie artikel – klik hier).
Citaat:”Op haar site in Leeuw Centrum heeft WZC Sint-Antonius reeds 25 assistentiewoningen. Omdat de huidige klassen van lagere school Don Bosco in de Jules Semonstraat, in de nabije toekomst verhuizen naar het voormalige klooster aan de Garebaan, wordt er verder onderzocht om op die plaats 21 bijkomende assistentiewoningen te bouwen.

Volgens onze info is het schoolbestuur van Don Bosco bezig om een erfpacht te krijgen op het kloostergebouw waar ze plannen van naartoe te verhuizen.
Pas dan zal men concreter kunnen communiceren.

De school maakt al sinds februari 2017 gebruik van het oude klooster gebouw nadat hun gebouw, ‘B blok’, aan de Van Houchestraat, te kampen had met een stabiliteitsprobleem (zie artikel 03/02/2017 – klik hier)

Don Bosco behaalde de Fata Morgana afval trofeeën

SINT-PIETERS-LEEUW: Woensdagochtend behaalde Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw zijn drie Fata Morgana trofeeën. De kleuter- en lagere school hadden al het zwerfvuil in de buurt opgeruimd, twee tonnen gebruikte batterijen verzameld en een pracht van een modeshow met gerecycleerd materiaal getoond aan de jury.
2015-03-18-fata-morgana_Don-Bosco-Sint-Pieters-Leeuw
De jury van de gemeente en Haviland was onder de indruk van de prestaties van de leerlingen. Zelf twee camera ploegen, waaronder Ring-TV, waren aanwezig om de modeshow op beeld vast te leggen. De creaties werden door de leerlingen zelf van vakkundig commentaar voorzien. Tot slot zongen ze allen samen het afvallied: “Help, wij moeten sorteren!”

Directeur Luc Uylenbroeck: ‘De voorbije weken leefde de Fata Morgana uitdaging fel in onze school. We zijn er verspreid over een maand constant mee bezig geweest. We hebben eerst met de kinderen eens in de omgeving van de school gaan kijken wat er allemaal te vinden was. Blikjes, papier, allerlei spullen waarvan we zeiden dit kan niet zijn en de kinderen waren eigenlijk verschoten hoeveel zwerfvuil er eigenlijk rondslingerd als je er echt op let. Van daaruuit zijn we dan begonnen met naar het filmpje met de uitdaging van de gemeente te kijken en waren ze heel gemotiveerd en hebben ze er constant aan gewerkt. Zelf onze carnavalstoet was er bij betrokken onder de titel “carnAFVAL” (zie ons artikel van 13/03/15).

Deze slideshow vereist JavaScript.


Directeur Luc Uylenbroeck: ‘Ik moet zeggen ik vond vandaag onze apotheose met de modeshow mooi! De kinderen en leerkrachten hadden er echt naar toe geleefd en het was een mooi slot.
En ik denk dat iedereen er wel iets van opgestoken heeft. Ik hoorde dat vooral bij de kinderen als ze op ronde waren om zwerfvuil op te halen. Ze zeiden “Amaai hebben wij zoveel verzameld!”, de zakken stonden allemaal te samen aan de speelplaats en ik denk dat die grote stapel van zakken bij velen blijven hangen is.’

carnaval bij Don Bosco

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze voormiddag hielden de leerlingen van de kleuter- en lagere school van Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw een mooie, vrolijke, ludieke carnavalstoet door het centrum van de gemeente.
2015-03-13-carnaval_Don-Bosco_Sint-Pieters-Leeuw (27)
De tocht ging langs het woon- en zorgcentrum Sint-Antonius waar heel wat bewoners vanachter hun raam het kleurrijke schouwspel aankeken en daarna rond De Rink. Leuk waren ook de gerecycleerde kostuums die de leerlingen van de lagere school gemaakt hadden.
Een sfeer-reportage:

Deze slideshow vereist JavaScript.

1ste Back to school gelegenheidsquiz kende een groot succes

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Don Bosco-team van Sint-Pieters-Leeuw organiseerde vanavond in de parochiezaal zijn eerste gelegenheidsquiz “back to school” ten voordele van de openluchtklassen.
2015-03-06-gelegenheidsquiz_06
Niet minder dan 35 ploegen waren op de afspraak om vragen allerlei te beantwoorden. Het werd een gezellige avond waarbij na elke ronde de juiste antwoorden druk becommentarieerd werden.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Op de derde plaats eindigden ‘Kreften, Breien, Chipoteren’, op de tweede plaats ‘ My little Pony Fanclub’ en de winnaars van de avond waren de ‘ Knallende Ego’s & Erika’.

fotoreportage carnaval Don-Bosco Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: Dit weekend heeft in Halle het grootste carnaval van de regio plaats. Traditie getrouw vieren heel wat Leeuwse scholen dit dan ook de vrijdag voor carnaval Halle.
2014-03-28-carnaval_Don-Bosco_Leeuw (6)
Don-Bosco Sint-Pieters-Leeuw kon deze voormiddag onder een stralende lentezon zijn optocht houden rond de kerk aan de Rink.
Een fotoreportage:

Deze slideshow vereist JavaScript.

Don Bosco Sint–Pieters–Leeuw viert feest

SINT-PIETERS-LEEUW: – Voor de leerlingen en leerkrachten van de Don Bosco – scholen is het vandaag een belangrijke dag. Overal herdenken ze het leven en werk van Don Bosco, hun stichter.
2014-01-31-don-bosco_01
De kinderen van Sint–Pieters–Leeuw moesten niet op de schoolbanken zitten, maar konden heel wat leuke activiteiten doen: volksspelen, springkasteel, volksdans, kwissen, gezelschapsspelen, …
Na de eucharistieviering konden de kinderen nog genieten van een heerlijke hotdog.
2014-01-31-don-bosco_02 2014-01-31-don-bosco_03
bron: Katrien Michiels

683 leerlingen scrabbelen in Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Het cultuurcentrum Coloma en de Vlaamse Werkgroep De Vrede organiseren dit jaar de jubileum editie “20 jaar scrabbeltornooien “ correct Algemeen Nederlands in de Merselborre.
Ruim 683 kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar uit alle Leeuwse scholen nemen hieraan deel deze week. Het doel van dit scholenscrabbletornooi blijft het zich bekwamen in het Algemeen Nederlands, samen met meisjes en jongens van de andere Leeuwse basisscholen.

2014-01-24-scrabbletornooi_10
Deze voormiddag scrabbelden 128 leerlingen uit het 5de leerjaar van Sint-Lutgardis, Sint-Stevens, De Wegwijzer, Don Bosco en De Groene Parel samen onder het waakzame oog van Scrabble grootmeester Huub Moonen.

Deze slideshow vereist JavaScript.


20 jaar scrabble avondtornooi op vrijdag 31 januari 2014
De scrabbleweek wordt afgesloten met een tornooi op vrijdag 31 januari 2014 om 19 uur in de Merselborre waarbij zowel clubspelers, gelegenheidsspelers, jeugdspelers en ook anderstaligen welkom zijn om te komen spelen.
toegang avondtornooi: 5 euro individueel – 7,5 euro gezin
Inschrijven voor dat tornooi kan via cultuur@sint-pieters-leeuw.be of 02/371.63.08.

agenda: kerstmarktstandje tvv missionaris Eric Meert

2013-12-13-kerstmarktenSINT-PIETERS-LEEUW: – Ten voordele van de straatkinderen van Congo het missieproject van Leeuwse Pater Eric Meert staat zijn familie deze maand weer met een standje op heel wat kerstmarkten in de regio.
Zo staan ze op 12 en 13 december 2013 op de kerstmarkt in ‘Paviljoentje in Ruisbroek.

Onlangs stuurde Eric Meert ook een bericht naar België over zijn werk in Congo.

Eric Meert, Salesiaan van Don Bosco:” Het aantal straatkinderen is hier niet verminderd, ook al gedragen Staat en Politie zich zeer repressief tegenover hen. Onze oversten zien duidelijk de noodzaak in dat we “het werk voor de straatkinderen” onvermoeid moeten voortzetten.
Vooreerst een staaltje van de repressie… die ikzelf aan den lijve heb ondervonden. Zoals we al 15 jaar gewoon zijn, trekken wij elke vrijdagnacht de stad in om “straatkinderen en jongeren” te bezoeken. Ze slapen letterlijk op straat of op de markten.
We doen dit na 22.00 omdat ze dan over ‘t algemeen nog aan het eten zijn, ze zijn dan rustiger om met ons te babbelen. Overdag doen ze hun ‘werkjes’ en hebben ze geen gehoor voor onze praat.
Pater-Eric-MeertAan de eerste groep die we vinden vragen we ons een andere groep aan te wijzen. Ditmaal sturen ze ons naar een markt, iets buiten de stad, waar volgens hun zeggen, zeker 50 jongeren slapen. En inderdaad al vlug komen we een eerste groep tegen van een 20 tal jongeren. Terwijl wij met hen praten stopt er een patrouillewagen van de politie. Een ‘Blanke’ op zo’n nachtelijk uur, op een markt… dat is ongewoon! De kinderen worden met rust gelaten. Wij worden nu aan de tand gevoeld! De politiechef kan maar niet begrijpen dat ons werk ‘s nachts moet gebeuren. We worden verplicht hen te volgen naar het politiebureel,we worden verdacht van kinderontvoering. Op het commissariaat is er eerst wat intimidatie. Alles wordt nog eens uitgelegd, en… inderdaad, het vluchthuis ‘Bakanja-ville’ kennen ze. Bij hen heet dat ‘het huis van de vagebonden’. Na een uurtje over en weer gepraat wordt er overgegaan tot een officieel verhoor. De ‘Blanke’ kwam natuurlijk eerst aan de beurt. Er wordt getelefoneerd, ik veronderstel naar de commissaris, om te vragen of ze ons na de ondervraging mogen laten gaan ofwel, of ze ons moeten vasthouden tot de morgen. Het antwoord was: “Hen vasthouden tot de morgen.” De secretaris voegt er een paar eigen bedenkingen bij. Hij wil dat ik, na lezing, zijn document onderteken. Zo kom ik te weten dat we beschuldigd worden van kinderontvoering. Ik weiger te ondertekenen. De discussies over onze nachtelijke bezoeken aan de jongeren hernemen. Een hogergeplaatste komt binnen. De intimidatie herbegint.
– Waar is uw parochie?
– Wij hebben geen parochie! Heel Lubumbashi is ons werkterrein.
– Welke congregatie?
– Salesiaan van Don Bosco.
De hogergeplaatste: “Ha, maar die paters ken ik, ik kom van Goma, Ik heb me bij hen nog willen aansluiten, maar het lot is anders uitgedraaid.” Ook hij kent ” het huis van de vagebonden”. De twee trekken zich terug en komen met het nieuws dat we naar huis mogen en dat we ons om negen uur moeten aanmelden, onze auto wordt in beslag genomen. Ze zijn toch zo vriendelijk geweest ons rond 2u30 voor onze deur af te zetten. Om zeven uur telefoon van mijn oversten. Wat is er ondertussen gebeurd? Mevrouw de burgemeester was op de hoogte gebracht. Zij heeft onze overste opgebeld om zich te verontschuldigen en heeft de politie de opdracht gegeven ons zonder boete vrij te laten en onze auto terug te geven. Om negen uur stond de man die ons had aangehouden, met een grote glimlach, met de autosleutels te zwaaien. Nog vlug een bezoekje aan mevrouw de burgemeester, nogmaals verontschuldigt ze zich. Ze stelde zelfs voor om bij onze volgende bezoeken haar persoonlijke wacht mee te geven. We bedankten haar daarvoor. We gaan er geen gebruik van maken! Wij bezoeken geen kinderen onder begeleiding van politie. Dit is slechts één feitje van repressie t.o.v. de mensen die zich inzetten om het lot van de kinderen. Ondertussen zijn we weer begonnen met de markten te bezoeken! En we hadden prijs! Een grote groep jongeren was er aan het koken, en toen we met de jongeren aan het praten waren zijn er een paar voorbijgangers komen bijzitten om te zien wat we aan het bekokstoven waren. Bij zulke ontmoetingen motiveren we de jongeren om na te denken over hun toekomst. Het leven op de markt kan toch niet eeuwig duren. Al eens gedacht aan een andere richting? enz. Na een onderhoud zijn er altijd die onmiddellijk willen mee gaan. De ondervinding leert ons dat dit een opwelling is. Daarom vragen we aan de jongeren dat iedereen zelf persoonlijk de stap zou zetten. De dag na die ontmoeting stonden er ‘s morgens om 7.00 al vier jongeren aan de deur. Op de middag 36, en tegen 18.30 – als de nacht was ingevallen – waren ze met 56. Paniek bij ons! Dat overtrof al onze verwachtingen. Er werden zakken maïsbloem aangebracht. Voor de jongeren die reeds in het centrum zijn moeten we dagelijks 85 avondmalen bereiden, slaapgelegenheid is geen probleem. Toch waren er onvoldoende campingmatjes dus vlug de stad in om bij de groothandelaars lege kartonnen dozen te halen. Iedereen kon de nacht op een behoorlijke wijze doorbrengen.
Ondertussen zijn er wel al een twintigtal jongens vertrokken. De bol gekookte maïsbloem was te klein… Maar met degenen die bleven zijn we reeds aan het werk. Een aantal jongeren/kinderen hebben we reeds terug in hun familie kunnen plaatsen. Het is nu een kwestie van opvolging. Wij doen zo jaarlijks 1200 huisbezoeken; onderhandelen met de familie om de jongeren/ kinderen terug op te nemen. Nadien volgt de opvolging om zowel het kind als de familie te blijven motiveren.
Natan, is een van de 60 jongeren die we proberen terug in zijn familie te krijgen. Sinds vorig jaar
onderhandelen we met zijn familie. Natan is een wees. Een oom werd bereid gevonden hem op te vangen. Maar Natan heeft een moeilijk karakter. Hij steelt geregeld geld van het familiebudget. Het komt tot een conflict met zijn oom en Natan trekt er vanonder, zo begint zijn leven op de straat. Na een paar maanden komen onze straathoekwerkers hem tegen. Naar school gaan zegt hem wel iets. Na een paar dagen komt hij aankloppen. Als er vragen gesteld worden over de familie heeft hij daar geen oor naar. Eén van onze eisen om naar school te kunnen gaan is contact met de familie. Hij moet er eens over nadenken! Uiteindelijk komt hij uit de hoek, en doet zijn verhaal. We informeren of we contact mogen nemen met zijn oom. De man is opgelucht dat Natan in een centrum zit. Maar op de vraag of we met hem eens mogen langs komen voelen we twijfel. “Ik zal zelf eens langs komen,” was het antwoord. De man komt langs en we horen zijn lijdensverhaal met Natan. Hij wil samenwerken. Nu neemt de familie geregeld deel aan de ouderwerking van het centrum en wij werken met de jongen. Sinds augustus gaat de jongen nu één keer in de maand op weekend. Zijn nonkel begeleidt hem telkens op de terugweg. De man is zeer tevreden. Natan blijft thuis. Hij speelt met zijn neefjes voetbal, vraagt de toelating als hij iets nodig heeft, enz . Zijn oom is hoopvol voor de toekomst. Hij heeft voorgesteld om bij de volgende schoolvakanties hem een beetje langer te nemen. Wij hopen dat dit een definitieve terugkeer zal worden! Goede vrienden, ADVENT begint! Heel intens bereiden we de komst van Jezus voor. Hij ging naar kleine zieke mensen. Hij luisterde en genas. Wij volgen het voorbeeld van Jezus. We luisteren naar de roep van de jongeren. Wij horen hun verhaal. Wij werken aan hun toekomst. Is dit niet het mooiste missiewerk ooit ? ! Straatkinderen, jongeren die op de rand van de maatschappij leven opvangen, samen met hen een stuk weg afleggen. Zo opent zich voor hen een nieuwe lichtende toekomst. Dit is ons slechts mogelijk met jullie hulp. Samen sterk!”

agenda schoolfeest: Don Bosco

2013-05-25-flyer-school_with_talentSINT-PIETERS-LEEUW: – De Vrije Basisschool Don-Bosco stelt voor: ” school with talent” op zaterdag 25 mei 2013 vanaf 14.00 uur.

spetterende optredens, hapjes en drankjes en randanimatie eendjes vissen – rad draaien – schminken – springkasteel

UPDATE: gewijzigde locatie wegens weervoorspellingen!:

Directeur Luc Uylenbroeck: ‘De weersvoorspellingen zien er alles behalve goed uit. Hierdoor kunnen wij ons schoolfeest niet laten doorgaan in open lucht. Het kille weer en vooral de regen zou de pret al snel bederven.
Maar om jullie zoon/dochter toch de kans te geven om zijn/haar  ‘danskunsten’ te tonen en jullie een fijn schoolfeest te bieden met alles erop en eraan, zijn we gaan aankloppen bij onze grote broer ‘Don Bosco Halle’. Wij kunnen terecht in hun grote zaal (waar o.a. ook de grote pensenkermis van DB-Halle doorgaat).
Wij vinden het spijtig dat het schoolfeest niet kan doorgaan in onze eigen school, maar we zijn wel blij dat we terecht kunnen in Halle.
Het schoolteam heet jullie dan ook heel hartelijk welkom inDon Bosco Halle, Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle vanaf 13.30 uur.
http://www.donboscospl.be/

Parkeerproblemen in de omgeving van Den Top en Don Bosco scholen

politie_PZ_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De ingebruikname van de nieuwe school ‘Den Top’ zorgde voor een aantal infrastructurele aanpassingen en voor een toename van de verkeersdrukte in deze omgeving.
De politie van Sint-Pieters-Leeuw stelt sedert de opening van het nieuwe schoolgebouw een stijging vast van fout geparkeerde voertuigen voornamelijk in de Garebaan, maar ook in de J. Sermonstraat en t.h.v. de rotonde aan de H. Vanhouchestraat.

Bewoners en/of bezoekers parkeren hun voertuig deels, of zelfs volledig, op het voetpad. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Het stilstaan of parkeren op voetpaden is steeds verboden. Parkeren mag op de rijbaan voor zover het niet verboden wordt door een verkeersbord of door een andere verkeersregel, er dient bijvoorbeeld steeds een doorgang van minimum 3 meter op de rijbaan te zijn.

Politie Sint-Pieters-Leeuw: ‘In het kader van een sensibiliseringsactie op foutparkeerders willen wij u erop wijzen dat fout parkeren een inbreuk is op de Wegcode. Wij blijven de situatie opvolgen en indien nodig zal er repressief worden opgetreden. U bent bij deze gewaarschuwd!’

2013-04-15-kiss-en-ride-2 2013-04-15-kiss-en-ride
Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be 


Don Bosco viert carnaval

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag vierden de kinderen van Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw met veel enthousiasme carnaval.
2013-03-06-carnaval-don-bosco
De kinderen van de kleuter- en lagere school verkleedden zich in het thema ‘landen’ en trokken de straten van Sint-Pieters-Leeuw door. Heel wat fiere ouders, oma’s en opa’s kwamen naar hun kinderen kijken.
2013-03-06-carnaval-don-bosco-2 2013-03-06-carnaval-don-bosco-3
2013-03-06-carnaval-don-bosco-5 2013-03-06-carnaval-don-bosco-4
bron foto’s: Katrien Michiels

Meer info – Don Bosco: www.donboscospl.be

Slaapwel kleuters van Don Bosco

SINT-PIETERS-LEEUW: – De  kleuters van Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw overnachten op school.
Vanavond, vrijdag 15 juni, luisterden de kleuters van de derde kleuterklas niet naar het belsignaal om naar huis te gaan. Voor één keer mochten ze in de school blijven spelen en zelfs overnachten.
   
Ze doen dit om hun afscheid te vieren van de kleuterschool. Ook maken ze kennis met de juffen van het eerste leerjaar.
Er stonden een heleboel leuke spelletjes op het programma. Ook bracht meester Luc zijn gitaar mee om liedjes te zingen.
Nadat ze hun buikjes rond hadden gegeten aan lekkere spaghetti en een verrassingsdessert mochten ze nog naar een filmpje kijken. Straks gaan ze slapen en misschien wel snurken… Het belooft een spannende nacht te worden.
  Zaterdagmorgen is het dan weer tijd om met mama of papa naar huis te gaan en het hele verhaal van het schoolse nachtje te vertellen.

agenda: Schoolfeest Don Bosco

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 2 juni 2012 vanaf 14.00 uur organiseert de kleuterafdeling Don Bosco haar schoolfeest.

Dit jaar is het thema ‘S.O.S. Don Bosco in gevaar ?!’


+ randanimatie

kleuters Don Bosco vieren carnaval

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag vierden de kleuters van Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw carnaval.

 
In een bonte stoet met als thema “In het warenhuis” trokken ze door het centrum van Sint-Pieters-Leeuw.
De kleuters en hun juffen hebben de voorbije dagen hard gewerkt aan hun outfit. Het resultaat was ronduit schitterend. Melkflessen, streepjescodes, witte producten, snoepjes en groenten en fruit sierden het straatbeeld aan de Rink.
agenda: Opendeurdag in Don Bosco

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op donderdag 31 maart 2011 zetten de kleuter- en de lagere afdeling van Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw hun deuren wijd open van 15.30 tot 19 uur.
Op het programma staan een ontdekkingstocht doorheen de twee afdelingen, een tentoonstelling over ons klasoverschrijdend project, het schoolleven in beeld, klasbezoeken, praatcafé en speelplaatsanimatie.
Er is mogelijkheid om een praatje te slaan met leerkrachten en de directie om informatie in te winnen over de werking en de pedagogische visie van de school.  Iedereen is van harte welkom!

Plaats van het gebeuren:
Don Bosco, lagere afdeling, J. Sermonstraat 15 te 1600 St-P-Leeuw www.donboscospl.be
Don Bosco, kleuterafdeling, H. Vanhouchestraat 2 te 1600 St-P-Leeuw

agenda: feestelijke boekenbeurs

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op donderdag 23 december 2010 organiseert de lagere school van Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw een feestelijke boekenbeurs, met peuter-, kleuter, kinder- en jeugdboeken.

Dit alles vindt plaats van 15u tot 20u in de refter van de lagere afdeling.

agenda: feestelijke boekenbeurs

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op donderdag 17 december 2009 van 15u tot 20u30 vernieuwde boekenbeurs in de Don Bosco Basisschool in Sint-Pieters-Leeuw ( in de refter van de lagere afdeling )

Op zoek naar een goed boek voor tijdens de vakantie of als beloning voor een goed rapport? Nog nood aan wenskaarten of cadeaus voor kerst of nieuwjaar? Dan vind je zeker je gading op de volledig vernieuwde boekenbeurs van de basisschool Don Bosco in Sint-Pieters-Leeuw.
Ruim assortiment aan boeken voor kinderen en jongeren van 0 tot 14 jaar en wenskaarten. Er is mogelijkheid om te betalen met bancontact.

Kleuter- en peuterboeken, prentenboeken, voorleesboeken, eerste lezers, niveauleesboeken, jeugdboeken, informatieve boeken, luistercd’s, poëzie, strips, wenskaarten ….

Meer info: www.donboscospl.be

Share