inschrijven: gratis opleiding reanimeren en defibrilleren

2019-06-11-affiche_hartveilig_reanimeren-en-defibrilerenSINT-PIETERS-LEEUW: – Rode Kruis afdeling Sint-Pieters-Leeuw organiseert een nieuwe reeks gratis opleidingsavonden “reanimeren en defibrilleren”. Deze opleiding kan op één avond (3 uur) gevolgd worden.

Sinds oktober 2015 werkt het gemeentebestuur samen met het Rode Kruis om van Leeuw een “Hartveilige gemeente” te maken. Dit project zorgt ervoor dat mensen leren werken met een automatische externe defibrillator (AED). Die AED’s zijn op verschillende publieke plaatsen aanwezig in de gemeente. WSC Zilverlinde, Hoofdbibliotheek Rink, Sporthal Ruisbroek, Wildersportcomplex, GC Merselborre, voetbalveld F.C. Brucom, …

Elke dag krijgen bijna 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 7 % overleeft dit. Nochtans is de kans op overleving 70 % als het slachtoffer de eerste drie à vier minuten wordt gereanimeerd. Daarom is Hartveilig belangrijk. Hartveilig wil zoveel mogelijk mensen met een plotse hartstilstand helpen.

2015-12-16-hartveilige-gemeente-opleidingen_eerste-hulp_AEDIn de AED-opleiding leren cursisten:
– hoe ze een plotse hartstilstand snel kunnen herkennen;
– hoe ze anderen moeten waarschuwen;
– hoe ze hartmassages en beademingen kunnen toedienen in afwachting van de AED;
– hoe ze de AED kunnen herkennen;
– hoe ze de AED moeten gebruiken bij de reanimatie;
– hoe ze een gereanimeerd slachtoffer moeten bijstaan tot het hulpteam arriveert.

Geïnteresseerd in een opleiding?
Schrijf je snel in via de website van het Rode Kruis: http://act.rodekruis.be.
Data: Op de woensdagen 31 oktober, 28 november, 12 december 2018 en 23 januari, 20 februari, 20 maart, 3 april, 15 mei en 12 juni 2019. Telkens van 19 tot 22 uur
Plaats: Site Brabantpoort (Lokaal Rode Kruis – Pepingensesteenweg 250.02 te Sint-Pieters-Leeuw) telkens van 19 tot 22 uur
Voor meer info kan je terecht bij: Luc De Tobel: 0470 213 515 (lesgever eerstehulpverlening / voorzitter) of Leo Vanderstraeten: 0475 534 799 (Animator Hartveilig)

Sint-Pieters-Leeuw investeert in 5 extra AED-toestellen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw mag zich sinds 2015 een hartveilige gemeente noemen.
De voorbije maand werden nog vier bijkomende AED-toestellen geplaatst aan onze voetbalvelden: het voetbalveld aan de Laekelinde, Zuun, Brucom en Negenmanneke. Als het nieuwe voetbalveld in Vlezenbeek in gebruik wordt genomen zal daar de vijfde defibrillator geplaatst worden.


Defibrillatoren, die levens kunnen redden wanneer iemand een hartfalen krijgt, moet je correct kunnen gebruiken. Het Rode Kruis organiseert hiervoor regelmatig cursussen om de Leeuwse inwoners vertrouwd te maken met de werking.

Lucien Wauters, schepen voor Volksgezondheid: ‘Het is een hele geruststelling dat deze toestellen, in geval van nood, aanwezig zijn. De beschermkasten zijn beveiligd tegen vandalisme en hebben een traceersysteem wanneer ze ontvreemd worden. Ik doe een oproep aan iedereen om een cursus ‘reanimeren en defibrilleren’ bij het Rode Kruis te volgen. Op 31 oktober gaat er een nieuwe, drie uur durende opleiding, door. Zo worden we nog meer een hartveilige gemeente.

In 2011 en 2012 stelde het gemeentebestuur twee AED-toestellen ter beschikking van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. Eén toestel staat in hun ambulance en het andere is standby tijdens grote evenementen zoals bijvoorbeeld jaarmarkten.
Sint-Pieters-Leeuw mag zich sinds 2015 een hartveilige gemeente noemen. Er werden vijf extra AED-toestellen gekocht die op strategisch belangrijke locaties werden geïnstalleerd: aan de hoofdbibliotheek aan de Rink, aan het woonzorgcentrum Zilverlinde in Zuun, het Wildersportcomplex te Zuun, aan de sporthal te Ruisbroek en aan het ontmoetingscentrum De Merselborre In Vlezenbeek.

De Leeuwse Wielertoeristen kochten 8 AED-toestellen aan voor hun ploegen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse Wielertoeristen kochten 8 AED-toestellen aan voor hun ploegen en organiseren verschillende opleidingssessies “Reanimatie en gebruik AED-toestel”. Vanavond had de eerste sessie plaats in de zaal van hun clublokaal, De Grove.
2018-09-05-Leeuwse-Wielertoeristen_kochten_8_AED-toestellen (13)
Piet Van Wanseele, Bestuurslid Leeuwse Wielertoeristen: “Tijdens onze zondagse rit van 10 juni kreeg één van onze 10 ploegen plots te maken kregen met de hartstilstand van één van onze leden. Het slachtoffer had het geluk dat er onmiddellijk efficiënt opgetreden werd door enkele ploegmakkers, in het bijzonder door de meefietsende cardioloog en verpleegkundige. Met hartmassage, mond-op-mond beademing en met het gebruik van het inderhaast bijgehaald AED-toestel dat beschikbaar is in de Meent (Alsemberg) kon het leven van onze collega-wielertoerist gered worden.
Deze gebeurtenis maakte vanzelfsprekend grote indruk op onze leden én op het clubbestuur.
Als bestuur van de Leeuwse Wielertoeristen, trouwens de grootste wielertoeristenclub van Europa, ruim 400 rijdende leden, namen we dan ook enkele belangrijke beslissingen:
1/ Het organiseren van verschillende opleidingssessies “Reanimatie en gebruik AED-toestel” zodat zoveel mogelijk leden kunnen leren hoe te handelen bij een medische noodsituatie.
2/ De aankoop van 8 AED-toestellen zodat alle ploegen die begeleid worden door een volgwagen altijd een dergelijk toestel aan boord zullen hebben.
De opleidingsavonden, de aanschaf van de toestellen en het nemen van een jaarlijks omnium-onderhoudscontract betekenen natuurlijk een grote financiële inspanning voor de clubkas… (ruim 10.000 euro).
Anderzijds zijn wij als club fier op dit initiatief dat het fietsen voor onze leden veiliger moet maken
.”

Reeds meer dan 80 leden schreven zich ondertussen in voor deze opleidingssessies.

Deze diashow vereist JavaScript.


Meer info over De Leeuwse Wielertoeristen: www.lwt.be

leven medewerkster KV Zuun gered dankzij AED toestel

2014-07-15-kleedkamers-kantine_KV-ZuunZUUN: – Zaterdag 11 november in de namiddag was de kantinehoudster van KV Zuun slachtoffer aan een hartstilstand. Dank zij het deskundig ingrijpen van mensen van het bezoekende BOKA team en het ter beschikking hebben van een eigen automatische externe defibrillator (AED) bij KV Zuun is het leven gered van de medewerkster.

Hugo Wauters, Voorzitter KV Zuun: “Gevolg aan enkele noodlottig aflopende hartfalens vorig seizoen op andere voetbalpleinen heb ik voorgesteld een AED toestel in eigen clubbeheer te plaatsen met de hoop het nooit te moeten gebruiken. Gelukkig stond het er!


AED_logoWat is een AED?
Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.

Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen.

2016-03-03-Reanimeren-en-defibrilleren (20)Gratis AED cursussen van Rode Kruis afd Sint-Pieters-Leeuw
Dit najaar organiseert het Rode Kruis afdeling Sint-Pieters-Leeuw gratis nieuwe AED cursussen telkens op een woensdagavond om 19.00 uur.
– woensdag 22 november 2017
– woensdag 13 december 2017
Locatie: Site Brabantpoort – Lokaal Rode Kruis – Pepingsesteenweg 250.02
Meer info via 0470/213 515
Geïnteresseerd in een opleiding?
Schrijf je snel in via de website van het Rode Kruis. ( tik Sint-Pieters-Leeuw in)

inschrijven nieuwe AED cursussen van Rode Kruis afd Sint-Pieters-Leeuw

2017-10-18-affiche-hartveiligSINT-PIETERS-LEEUW: – Dit najaar organiseert het Rode Kruis afdeling Sint-Pieters-Leeuw gratis nieuwe AED cursussen telkens op een woensdagavond om 19.00 uur.

Elke dag krijgen bijna 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 7 % overleeft dit. Nochtans is de kans op overleving 70 % als het slachtoffer de eerste drie à vier minuten wordt gereanimeerd. Daarom is Hartveilig belangrijk. Hartveilig wil zoveel mogelijk mensen met een plotse hartstilstand helpen.

In de AED-opleiding leren cursisten:
– hoe ze een plotse hartstilstand snel kunnen herkennen
– hoe ze anderen moeten waarschuwen
– hoe ze hartmassages en beademingen kunnen toedienen in afwachting van de AED
– hoe ze de AED kunnen herkennen
– hoe ze de AED moeten gebruiken bij de reanimatie
– hoe ze een gereanimeerd slachtoffer moeten bijstaan tot het hulpteam arriveert

woensdag 6 september 2017
woensdag 27 september 2017
woensdag 18 oktober 2017
woensdag 22 november 2017
woensdag 13 december 2017
Locatie: Site Brabantpoort – Lokaal Rode Kruis – Pepingsesteenweg 250.02
Meer info via 0470/213 515
Geïnteresseerd in een opleiding?
Schrijf je snel in via de website van het Rode Kruis. ( tik Sint-Pieters-Leeuw in)

gemeente Sint-Pieters-Leeuw gaat 5 AED-toestellen aankopen

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond werd op de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw het dossier voor de aankoop van de 5 AED toestellen goedgekeurd.

Hartveilige gemeente
Het project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’ wil de overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk maken en spoort daarvoor iedere stad of gemeente aan om mee te stappen in het project.
2015-05-29-reanimerenEr zijn 2 criteria om een hartveilige gemeente te worden. Enerzijds moet er minstens één automatische externe defibrillator (AED) op het grondgebied aanwezig zijn die publiek toegankelijk is. Anderzijds moet er een engagement zijn om de bevolking te sensibiliseren en samen met de Rode Kruisafdeling van de gemeente moeten opleidingen in reanimatie en AED-gebruik aangeboden worden aan de bevolking en minstens 10% van de werknemers.

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wil ernaar streven een hartveilige gemeente te worden! Een multidisciplinair team van artsen, OCMW-afgevaardigden en sociaal werkers dat werd verenigd in de werkgroep volksgezondheid besprak of het wenselijk is om te investeren in de aankoop van AED toestellen die op openbare plaatsen en verspreid over het grondgebied worden gevestigd. Hun advies was positief en de gemeenteraad van 28 mei 2015 keurde daarom ook het bestek voor de aankoop van 5 AED toestellen goed.

Lucien-WAUTERS_schepen_Sint-Pieters-Leeuwschepen van Volksgezondheid en Welzijn Lucien Wauters: “Hiervoor werd in de begroting onder de rubriek volksgezondheid een bedrag van 17.484,50 euro voorzien.
In het verleden werden reeds 2 toestellen aangekocht en ter beschikking gesteld van de rode kruis afdeling Sint-Pieters-Leeuw. Eén toestel staat in de ambulance van het Rode Kruis en het andere is een mobiel toestel. Het mobiele toestel wordt gebruikt tijdens grote evenementen zoals o.a. de jaarmarkt.

Het voorstel van geografische spreiding is :
– Rink: Aan de bibliotheek
– Zuun: Aan het woon en zorgcentrum zilverlinde
– Negenmanneke: Aan het wildersportcomplex
– Ruisbroek: Aan het sportcentrum AJ Braillard
– Vlezenbeek: Aan de Merselborre
De toestellen zullen in een buitenkast hangen dat wordt voorzien met een geluidalarm, visueel alarm en verwarming. De Kast is tevens uitgerust met geo-localisatie (GPRS).
Deze semi-automatische toestellen zullen op eenvoudige manier door mensen met weinig ervaring kunnen gebruikt worden. Via het rode kruis wordt ook een opleiding voorzien van een aantal mensen welke in de onmiddellijke buurt wonen. Tevens zal er om de 2 jaar een opfrissingscursus worden aangeboden.
Er wordt ook een jaarlijks budget van 1.000 euro voorzien voor het onderhoud van de toestellen.

AED_logoWat is een AED?
Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.

Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen.

Gemeente schenkt defibrillator aan de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw heeft een hart voor een veilige gemeente!

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw kocht een AED aan. Dit is een automatische externe defibrillator, een draagbaar toestel, dat wordt gebruikt bij een persoon met een hartstilstand. Door een AED-apparaat te gebruiken, kan het hart terug op een normaal ritme gaan kloppen.

AED = een goed idee!
Om een optimale werking van het AED-toestel te garanderen, besliste het gemeentebestuur om dit apparaat niet zomaar ergens op een openbare plaats te bevestigen maar ter beschikking te stellen van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. Hun leden krijgen een bijkomende opleiding.

Het AED-toestel werd vandaag 10 november 2010 door burgemeester Lieve Vanlinthout en schepen van Volksgezondheid, Lucien Wauters, overgedragen aan de voorzitter Luc De Tobel en een delegatie van het Rode Kruis.

Vanaf morgen, tijdens de jaarmarkt van Sint-Pieters-Leeuw, zal het toestel een eerste keer in het straatbeeld te zien zijn.