Landelijke Gilde Vlezenbeek kan cheque van 7.031,34 euro overhandigen voor inrichting KLJ lokalen

VLEZENBEEK: – De Landelijke Gilde Vlezenbeek kan ook dit jaar met trots een cheque van 7.031,34 euro overhandigen aan KLJ Vlezenbeek bouw met de opbrengst van het Mosselfestijn

De Landelijke Gilde Vlezenbeek reikte hun vrienden van de KLJ opnieuw de hand. Samen organiseerden ze nu al voor de derde maal hun mosselfestijn ten voordele van de voor de inrichting van de toekomstige nieuwe lokalen. De Landelijke Gilde Vlezenbeek kan ook deze keer trots een cheque van 7.031,34 euro overhandigen.
Vlezenbeek bruist dankzij haar sterke verenigingen en dankzij de genereuze steun van haar inwoners.
Beide verenigingen hebben aangegeven volgend jaar opnieuw samen te werken voor een 4e editie van het mosselfestijn. Want samenwerken werkt!

Verwenzondag met een levende bibliotheek was een succes

SINT-PIETERS-LEEUW: – Jaarlijks organiseert de bibliotheek een verwenzondag dit jaar op hun nieuwe locatie in Landhuis De Viron en als extra event was er deze keer een ‘levende bibliotheek’.
Want naast de koffie met koeken kon je deze voormiddag ook luisteren naar boeiende verhalen.

Het concept was eenvoudig: in de plaats van een boek leen je een persoon uit die een interessant verhaal heeft en dat met jou als lener wil delen. Gedurende een kwartier ga je in gesprek. Het levende boek vertelt en jij kan vragen stellen.
De Leeuwse bib zorgde voor een gevarieerde collectie levende boeken: een rolstoelgebruiker, een hockeyspeelster, een ex-alcoholverslaafde, een burgemeester, een danseres, een moslimvrouw en een globetrotter.

Deze slideshow vereist JavaScript.

155 bestuurders op overdreven snelheid tijdens nationale flitsmarathon

ZENNEVALLEI: – Politie Zennevallei betrapt 155 bestuurders op overdreven snelheid tijdens nationale flitsmarathon.

De dienst Verkeer van de lokale politiezone Zennevallei deed op woensdag 5 oktober 2022 mee aan de nationale flitsmarathon. Net zoals zo’n honderdtal andere lokale politiezones werden heel de dag snelheidsmetingen gehouden. De controles vonden tussen 07.45 uur en 22.00 uur plaats in Halle (Bergensesteenweg), Beersel (Zennestraat) en Sint-Pieters-Leeuw (Lotsestraat en Brusselbaan).
Van de 3.971 gepasseerde voertuigen, hielden 155 bestuurders zich niet aan de snelheidslimiet. Dit komt neer op een gemiddelde overtredingsgraad van zo’n 3,9%. Echter zijn er grote verschillen waarneembaar tussen de verschillende flitslocaties op ons grondgebied. Zo waren maar liefst 15,2% van de gecontroleerde bestuurders op de Bergensesteenweg in Halle in overtreding, terwijl de overtredingsgraad bij controles in de Lotsestraat in Sint-Pieters-Leeuw slechts 0,1% bedroeg.
De politiezone Zennevallei wil door haar deelname aan de flitsmarathon de aandacht vestigen op het fenomeen van overdreven snelheid. De snelheidscontroles zijn bedoeld om de veiligheid op onze wegen te verbeteren en het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.

Aquareliste Rita Cornelis wint derde prijs op ECWS-meeting in Bilbao

SINT-PIETERS-LEEUW: – Van 26 september tot 1 oktober had in Bilbao het 25ste ‘European Watercolor Symposium’ plaats van de ‘European Confederation of Watercolour Societies'(ECWS). Meer dan 250 deelnemers uit verschillende Europese landen namen aan de wedstrijd deel. Rita Cornelis behaalde de derde plaats met haar werk: het Guggenheim Museum museum vanuit het hotelraam bedekt met een gordijn.


Rita Cornelis: “Vanaf 2000 ben ik lid van het Aquarelinstituut België en dan mag je deelnemen aan workshops, tentoonstellingen en wedstrijden. Naargelang de selectiepunten die je dan behaalt, kan je na verloop van tijd kernlid worden en mag je mee naar het Europees Aquarelinstituut. Dit jaar was het in Bilbao en de deelnemers mochten met 8 werken meedoen in de tentoonstelling ginder.
De laatste dagen van die tentoonstelling kan je deelnemen aan een wedstrijd. Dan moet je ’s morgens je papier gaan afhalen, daar wordt een stempel opgezet om zeker te zijn dat je dat daar maakt. De opdracht was Bilbao in beeld brengen. Ik besloot het Guggenheim Museum te schilderen. Het was toen zo geen goed weer en daarom heb ik het op de kamer geschilderd aan de hand van foto’s die ik de dagen ervoor gemaakt had. Maar qua architectuur klopte dat niet zo tijdens het schilderen. De laatste tijd heb ik verschillende werken gemaakt met zo precies gordijnen voor. Dus met een sponsje zo precies lijnen in maken zodanig dat dat precies 3D effect geeft. Toen dacht ik: als ik dat hier op het gebouw doe dan gaan die fouten minder zichtbaar zijn (lacht) en dus ik heb dat dan zo gedaan. Het feit dat deze manier van benaderen van een beeld in Bilbao op die manier iets origineler is dan de klassieke schilderijen die ze daar in Spanje wel maken, heel realistische dingen, fellere kleuren viel mijn werk op in de groep. Zo heb ik dus daar vorig weekend de derde prijs behaald.“

Rita maakt deel uit van Aquarelinstituut België (www.aquarelinstituut.be). Dit is een aquarelvereniging met als doel de aquarel te pomoten. Dit gebeurt door het organiseren van tweejaarlijkse tentoonstellingen (dit weekend start deze in het Colomakasteel – zie aankondigingsartikel), door het inrichten van schilderdagen, door de publicatie van een ledenblad rond aquarel en door deel te nemen aan internationale tentoonstellingen in het kader van ECWS.

Politiezone Zennevallei hield controle op vennootschappen in de autosector

2022-10-04_Persbericht_2022_10_04_Controle vennootschappenZENNEVALLEI: – Afgelopen vrijdag 30 september hielden heel wat inspectiediensten een controleactie in de sector van autohandel, waaronder occasie- en tweedehandsgarages en in- en exportbedrijven. De RSZ Inspectie, Toezicht sociale Wetten, FOD Financiën, RVA- inspectie, alsook de milieutoezichthouder Haviland en de lokale politiezone Zennevallei brachten verschillende zaakvoerders in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw een bezoek. Het ging om een tiental vennootschappen.

Heel wat inbreuken werden vastgesteld, gaande van het niet correct invullen van garageregisters, het niet aangeven van het handelsadres, werken met illegalen en niet ingeschreven werknemers tot het niet bezitten van de geldige vergunning voor uitbating. Tevens werden door de milieutoezichthouder Haviland verscheidene milieu-inbreuken geconstateerd dewelke op korte termijn geregulariseerd moeten worden.

Uit de controles van de afgelopen jaren in dit segment van bedrijvigheid, blijkt dat er nog steeds heel wat inbreuken opgemerkt worden. Nog voor het einde van dit jaar wordt er opnieuw een controle georganiseerd en mogen bedrijfshouders zich verwachten aan een grondige inspectie.

Restauratie fase 3 Sint-Pieterskerk weldra van start

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad van donderdagavond keurde de lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor fase III van de restauratie van de Sint-Pieter- en Pauluskerk goed.

Op 12 mei 2022 bezocht Minister van Erfgoed, Matthias Diependaele de gemeente Sint- Pieters-Leeuw. Hij had goed nieuws, namelijk dat de subsidies voor de restauratie van fase 3 waren goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Jan Desmeth, burgemeester : “We hebben ons dossier voor fase 3 ingediend in 2014, net toen we met heuse Torenfeesten de werken van fase 2 konden vieren. Nadat we eind 2021 de minister aan de hand van een technisch dossier op de hoogte brachten dat het dringend werd om hogere kosten te vermijden, werd in mei 2022 het licht op groen gezet. Het bestek werd inmiddels geactualiseerd zodat de gemeenteraad van 29 september 2022 haar goedkeuring kon geven en we nu op zoek kunnen naar een aannemer. We verwachten de start van de werken begin 2023 en de duur zal ongeveer één jaar zijn.”

De zijbeuken, het schip en de transepten zijn nu aan de beurt. Hierbij worden de natuurstenen gevels, de bedaking (van de transepten enkel nog het te restaureren westelijke deel) en het timmerwerk op de zoldering gerestaureerd.

Na deze derde fase zal de buitenkant van de kerk helemaal opgeknapt zijn en start een vierde restauratiefase: de interieurrestauratie.

Aankoop van zes gronden gelegen aan de Lotstraat en Pepingensesteenweg/Hendrik Vanhouchestraat

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wenst zes percelen grond aan te kopen, waarvan vier gronden gelegen aan de Lotstraat (Kapelleveld) en twee gronden tussen de Pepingensesteenweg en de Hendrik Vanhouchestraat (Sterkennest). Het betreft een investering van 250.000 euro.

De vier gronden aan de Lotstraat kunnen dienen voor de uitbreiding van de recreatiezone (sport en spel) aan Laekelinde en de twee gronden gelegen tussen de Pepingensesteenweg en de Hendrik Vanhouchestraat kunnen gebruikt worden voor het creëren van regenwaterbuffering.

Vier gronden zijn gelegen aan de Lotstraat. Deze gronden bieden de gelegenheid om de recreatiezone aan Laekelinde op termijn uit te breiden.

Herwig Smeets, schepen van sport: “Met de aankoop van de percelen grond ter hoogte van de Lotstraat, komen we tegemoet aan het op til staande RUP Laekelinde. Met dit RUP wenst het gemeentebestuur de huidige recreatie- en sportsite verder te kunnen uitbreiden. Centraal gelegen in de gemeente, ver genoeg van de woonzones en klaar voor toekomstige recreatienoden!”

De twee overige gronden zijn gelegen tussen de Pepingensesteenweg en de Hendrik Vanhouchestraat. Voor zover de pachter zijn voorkooprecht niet zal uitoefenen, zal het gemeentebestuur er een regenwaterbuffering creëren om zo het centrum Rink – omgeving Depauwstraat – te beschermen. Water stroomopwaarts bufferen en vervolgens vertraagd laten wegstromen, is immers de boodschap.

Bart Keymolen, schepen van waterbeheersing: “De weilanden in de H Vanhouchestraat zijn strategisch gelegen om bij te dragen in te strijd tegen de wateroverlast. Hier kan eventueel ook worden samengewerkt met de landbouwer. Een meerwaarde voor alle inwoners uit de omgeving.”

inschrijven: warmtescan woning

SINT-PIETERS-LEEUW: – Schrijf in voor een warmtescan van je woning in Sint-Pieters-Leeuw door Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei.

Klimaatpunt : “Een bezoek duurt 1 uur en we zoeken naar de grootste warmteverliezen in je woning. Wens je echt te starten met renoveren en hulp bij offertes en premies, dan kan je nadien terecht bij onze renovatiecoaches.
Een warmtescan kost €75 en inschrijven kan hier: https://warmtescan.klimaatpunt.be.
Opgelet, het moet voldoende koud zijn alvorens we kunnen starten, dus even geduld tot half november. En vroeg opstaan is ook nodig.

Een warmtescan wordt gemaakt met een speciale warmtebeeldcamera, die infrarode warmtestraling vastlegt op foto. Dit heet een thermografische foto en geeft een eerste beeld van energieverliezen via het dak/muur/raam/vloer. Op dergelijke foto ziet men duidelijk niet-geïsoleerde gevels en daken, slecht geplaatste of uitgezakte isolatie en koudebruggen.
Op basis van een beknopt verslagje van deze warmteverliezen is het mogelijk om energiebesparende aanpassingen aan de woning uit te voeren, dewelke automatisch leiden tot een verbeterde energieprestatie van de verwarming van de woning.

Bevraging over het toekomstbeeld van de stationsomgeving in Ruisbroek

RUISBROEK: – De stationsomgeving van Ruisbroek, de omgevingskwaliteit, het mobiliteitsvraagstuk enz. houden heel wat mensen bezig.
Tijdens de jaarmarkt van Ruisbroek op zaterdag 1 oktober 2022 organiseert de gemeente hierover een bevraging. Dit met betrekking tot het toekomstig masterplan rond het toekomstbeeld van de stationsomgeving Ruisbroek.

De Drie Fonteinenbrug over het kanaal tussen de Bergensesteenweg en Drogenbos is ondertussen een feit. In de streefbeeldstudie van de Vlaamse Waterweg is er al geruime tijd sprake van twee nieuwe bruggen ter vervanging van de huidige Sasbrug in Ruisbroek, namelijk een fiets- en voetgangersbrug op dezelfde locatie en een ‘bananenbrug’ voor voertuigen, 470 meter meer naar het noorden van de huidige Sasbrug.

Het studiebureau, Endeavour (bureau voor sociaal-ruimtelijk onderzoek en participatie) zal als deel van het ontwerpteam Plusoffice – Endeavour – Anyways – Blue Strategy, dat in samenwerking met het gemeentebestuur en de Vlaamse Bouwmeester het masterplan rond het toekomstbeeld van de Stationsomgeving Ruisbroek zal opmaken, op 1 oktober op de jaarmarkt aanwezig zijn om naar de bewoners te luisteren.

De bedoeling is om in gesprek te gaan met inwoners, handelaars, pendelaars en bezoekers om op deze manier hun inzichten over het gebruik van de stationsomgeving te vergroten. Deze gesprekken tijdens de jaarmarkt maken deel uit van de eerste fase van het lopende ontwerpproces.

Meer info: Dienst Ruimtelijke Ordening: 02 371 22 94 – ruimtelijke.ordening@sint-pieters-leeuw.be

agenda: startdag nieuw seizoen Buurthuis 1601

RUISBROEK: – Op woensdag 21 september 2022 nodigt Buurthuis 1601 alle buurtbewoners uit voor de Startdag. Samen met onze animatoren hebben we een aantrekkelijk programma gemaakt. We gaan een stuk van de straat afzetten, verschillende stands instaleren en enkele acts laten doorgaan tussen 14u00 en 18u00.

De verschillende leuke stands die we gaan instaleren zijn: grime, batches maken, Pingpong , een springkasteel, Pannakooi voetbal, eet-en drinkgelegenheid en een fietsparcours waarbij je een prijs kan winnen als je de snelste tijd neerzet.

Tussen 16u00 en 17u00 zijn er 2 workshops, een boks initiatie en een dans workshop Dabke.

We sluiten dan de namiddag af met enkele dienstmededelingen en een optreden van Lazy Joe, een plaatselijke Hip hopper.

Doorlopend kan iedereen zijn kinderen en tieners komen inschrijven voor de vrijetijdsactiviteiten die vanaf woensdag 28 september van start gaan. Er zal ook informatie beschikbaar zijn over Café Combinne, de jobcoaching en de maandelijkse volwassen activiteiten.
We verwachten jullie met veel plezier in de Kerkstraat 10 te Ruisbroek!

Kinderen AMB Vlezenbeek leren over gevaren dode hoek dankzij KWB Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – KWB brengt het gevaar van een dodehoekongeval naar voor in de week van de mobiliteit.
De kinderen van de Ave-Maria basisschool konden op het Gemeenteplein van Vlezenbeek meer leren over de gevaren van de dode hoek ahv verschillende opgestelde voertuigen. Om goed te kunnen illustreren dat een dode hoek niet enkel geldt voor een vrachtwagen of een bus maar voor alle types van voertuigen. De bestuurders gaven met kennis van zaken de dode hoek van hun voertuig aan en wezen op de gevaren ervan.

André Van Lathem, voorzitter KWB: “Onze KWB Vlezenbeek is een boeiende gezinsvereniging, met een veelzijdigheid aan activiteiten zoals het dorpscafé iedere 3 de zondag van de maand, uitstappen, wandelingen, en zo verder. Maar naast ontspanning hebben wij ook aandacht voor maatschappelijke zaken: onze energiefactuur, kinderen, werkomgeving, …..
Onder onze leden zijn ook vrachtwagenchauffeurs en chauffeurs van andere voertuigen die dikwijls vaststellen hoe vanuit een verdoken hoek, kinderen of fietsers tevoorschijn komen aan hun rijdend voertuig en versteld staan van bijna ongeluk of erger! Zo is bij ons het idee ontstaan om een steentje bij te kunnen dragen in de Week van de Mobiliteit. Met de steun van Ave-Maria basisschool, het gemeentebestuur, politie Zennevallei en enkele firma’s werd dit mogelijk gemaakt.”

An Speeckaert, schepen van onderwijs: “Wij willen zoveel mogelijk inwoners motiveren om met de fiets of te voet naar school te komen en de gemeente engageert zich dan ook om meer in te zetten op verkeersveilige schoolomgevingen. In dat kader kunnen wij dit initiatief alleen maar toejuichen omdat kinderen op deze manier bewust worden gemaakt van de gevaren van de dode hoek in het verkeer.

Olivier Huygens, schepen van mobiliteit en verkeer: “We moedigen jongeren graag aan om zich zo veel mogelijk te voet of met de fiets te verplaatsen. Niettegenstaande hebben ze vaak onvoldoende ervaring om een gevaar in te schatten. Door educatie op school en thuis wordt hen geleerd hoe ze zich veilig moeten gedragen in het verkeer. Daarom kunnen we een initiatief als dit alleen maar aanmoedigen. We realiseren veilige schoolomgevingen maar niets gaat boven de praktische beleving met een echte vrachtwagen, waar jongeren zelf ervaren waar ze al dan niet zichtbaar zijn voor vrachtwagenbestuurders.”

Deze slideshow vereist JavaScript.

In de namiddag, tussen 15.30 en 18 uur, kunnen ook de KWB leden en het ruime publiek de gevaren komen vaststellen en vragen stellen aan de instructeurs.
Nadien kan iedereen nog wat napraten en genieten van een verfrissend drankje aan de KWB-stand. En om het plaatje compleet te maken met een mooie daad, kunnen de aanwezigen een plantje voor ‘Kom op tegen Kanker’ kopen aan de FERM-tafel.

Jeroen Tiebout wordt Vlaams Parlementslid

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams volksvertegenwoordiger Piet De Bruyn (N-VA) wordt vanaf 1 november 2022 de nieuwe codirecteur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Hij neemt daarom eind deze maand ontslag als Vlaams Parlementslid.
In het Vlaams Parlement zal Jeroen Tiebout uit Sint-Pieters-Leeuw Piet De Bruyn opvolgen. Tiebout is momenteel kabinetschef bij minister Weyts en zal normaliter de eed afleggen tijdens de plenaire vergadering op 26 september 2022.

grote appeloogst voor Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden hebben zondagmorgen zo’n 1 ton appels geplukt in onze boomgaard aan de Oude Zuun en aan het Volsembroek. Gestart in de nevel, geëindigd onder een stralende zon. De vruchten worden nu geperst tot lekker, 100% natuurlijk, appelsap.
Deze appelsap zal je bij de Leeuwse Natuurvrienden kunnen kopen ten voordele van onze natuurgebieden.

Meer info: www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-leeuwse-natuurvrienden
Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het weten. leeuwse_natuur@yahoo.com

Sint-Pieters-Leeuw pakt uit met twee inspirerende muurschilderingen gefocust op de toekomst van jongeren

RUISBROEK / NEGENMANNEKE: – Sint-Pieters-Leeuw ging samen in zee met kunstenaarscollectief Treepack om twee monumentale muurschilderingen te realiseren. Zij activeerden op hun beurt kunstenaars Simon Mannaerts en Toon Van Ishoven om een kunstwerk te creëren te Ruisbroek en Negenmanneke. De voorbije weken werd Sint-Pieters-Leeuw opgefleurd met kunst in de publieke ruimte om U tegen te zeggen. Centraal hierbij staat de focus op de toekomst van jongeren en de rol die zij spelen in de groeiende samenleving van de Vlaamse rand.

Muurschildering Ruisbroek: Kinderen van de toekomst

De jonge artiest Simon Mannaerts ging de uitdaging aan om een activerend en verbindend ontwerp te creëren dat kinderen en jongeren aanmoedigt om de vele uitdagingen van de toekomst aan te gaan.
In dit kunstwerk van Simon Mannaerts staan toekomst, duurzaamheid en mobiliteit centraal. Naast de duidelijke visualisering door middel van de fiets als vervoersmiddel, wordt het duurzame karakter vertaald door onze jeugd.

De jeugd is de verpersoonlijking van de toekomst en de uitdagingen waar de toekomstige generaties voor staan. Maar de kinderlijke fantasie kan hierbij een meerwaarde zijn. De jeugd zit vol met inventieve ideeën en motivatie om van hun omgeving een aangename, veilige en solidaire plek te maken. Deze fantasie en innovatie wordt geïllustreerd door gebruik te maken van abstracte ronde kleurvlakken (de zon, fietswiel, fantasie/brein van het kind) die positiviteit uitstralen.
De fiets is centraal aanwezig. Dit om de inspanningen die het lokaal bestuur in Ruisbroek heeft genomen om de centrale as Fabriekstraat/Karel Gilsonstraat verkeersveiliger te maken, en bij uitbreiding heel Ruisbroek, duidelijk weer te geven. Door de nabijheid van de school Jan Ruusbroec (en Wegwijzer) werd gekozen om een kind af te beelden.

Met de eerste fase van dit streetart project willen we drie doelstellingen bereiken, het straatbeeld opfleuren, cultuur aanbieden en een boodschap meegeven. De eerste twee locaties werden gekozen in het centrum van Ruisbroek en wijk Negenmanneke. Ik ben best tevreden met de zeer geslaagde eindresultaten. Het zal ons zeker aanzetten om binnenkort na te denken over een volgende stap.” Aldus burgemeester Jan Desmeth.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Muurschildering Negenmanneke: Packed for the future
Nadat in 2021 de gemeente Sint-Pieters-Leeuw het idee bij Treepack voorstelde om de buitenmuur van de Sint-Stevensschool Negenmanneke op te fleuren met street-art, werd een uniek ontwerp uitgewerkt genaamd ‘Packed for the Future’. Duurzaamheid, mobiliteit en toekomst is waar het om gaat. Na enthousiaste goedkeuring van de burgemeester en het lokale schoolbestuur ging kunstenaar Toon Van Ishoven aan de slag met dit uitdagende project.
De opvallende blauwe rugtas staat symbool voor de school als een plek waar ‘bagage’ opgedaan kan worden en waar kennis plus ervaringen worden verkregen die kinderen wapenen voor de toekomst. De papieren vliegtuigjes die uit de tas vliegen, met speelse kindertekeningen erop, lijken helemaal op te gaan in de omgeving. Aan de rugzak hangt een sleutelhanger die verwijst naar de ‘Negenmannekes’-munt die in de gemeente welbekend is. Op deze manier vormt zich een interessante overlapping van het verleden en het heden. De toekomst, groei en natuur worden opgeroepen in de vorm van een grote zonnebloem die uit de rugzak groeit. Door het gebruik van de haak waaraan de schooltas hangt en de werking met slagschaduwen vanonder komt het geheel ruimtelijk en hyperrealistisch over.
Toon Van Ishoven is een multimediakunstenaar die zijn passie heeft gevonden met het creëren van stijlvolle muurschilderingen. Zeker in de buitenlucht gaat hij de uitdaging aan om fantastische werken te creëren en zo op te stijgen als een van de meer succesvolle Belgische muurschilders. “Ik vind het heerlijk om elke keer weer te gaan schilderen” aldus Toon van Ishoven.
Ook schooldirectrice Kathy Vanlinthout is laaiend enthousiast over de nieuwe schildering op haar gevel. “We zijn als school dankbaar dat onze muur door de gemeente werd uitgekozen als één van de Street-Art locaties. We vinden het ontwerp zeer geslaagd en zijn vol lof over de uitvoering door Treepack en Toon Van Ishoven. De grote, gele zonnebloem straalt warmte uit en dat is precies wat wij als school willen zijn: een warme school waar kinderen zich thuis kunnen voelen en waar ze de nodige bagage meekrijgen voor de toekomst! Deze muurschildering is ook de start van het schooljaar en een aantal vernieuwingen op de school.”

Deze slideshow vereist JavaScript.

Vanaf vanavond Vive le Vélo La Vuelta vanuit het Colomapark

SINT-PIETERS-LEEUW: – ‘Vive le Vélo la Vuelta’ met Karl Vannieuwkerke is vanaf vanavond 7 dagen te gast in het Colomapark. Na de oproep gisteren voor publiek werd de redactie overstelpt met mails. Per avond zijn er 50 gelukkigen die de uitzending aan het Colomakasteel van kortbij kunnen meemaken.

Vanavond om 22.10u kan je op één (VRT) kijken naar Vive Le Vélo. Aan de tafel van Karl schuiven Cian Uijtdebroeks, Jurgen Van den Broeck en José De Cauwer aan als gasten.

Om deze uitzending te realiseren is al de hele dag een team bezig met de opbouw van de set in het Colomapark. Camera’s, licht, klank, captatiewagen, stroomgroep, satellietwagen er komt heel wat bij kijken bij een uitzending.

Deze slideshow vereist JavaScript.

In de regio wordt vooral vanuit toeristische hoek enthousiast gereageerd op de extra tv-aandacht die zo naar het Pajottenland gaat met Remco Evenepoel als ambassadeur.
UPDATE: De avond foto’s

Deze slideshow vereist JavaScript.

Abonnementen P+R-parking Coovi vanaf 5 september 2022 gratis voor pendelende automobilisten

ANDERLECHT: – Vanaf 5 september 2022 worden de abonnementen voor de Park & Rides (P+R) Coovi (1.263 parkeerplaatsen) helemaal gratis voor de pendelende automobilisten en gaan de prijzen voor een abonnement bij Cycloparking met driekwart naar omlaag, laat het Brussels Parkeeragentschap (parking.brussels) weten.

De prijsdaling is het gevolg van het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2021 tot wijziging van het van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten. Ze past met name in het nieuwe Klimaat-, Lucht- en Energieplan. Dat werd in mei van dit jaar goedgekeurd. Daarin beloofde de regering de implementering van het Good Move-plan te versnellen.

Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit legt uit: “Door de P+R gratis te maken, willen we onze pendelaars en de bezoekers van Brussel aanmoedigen om zich te parkeren aan de ingang van de stad en gebruik te maken van ons efficiënt openbaar vervoer. Bovendien zullen de nieuwe tarieven voor het fietsparkeren ervoor zorgen dat meer Brusselaars en bezoekers voor de fiets kunnen kiezen. Het zijn nog twee stappen voorwaarts die ons Gewest toegankelijker en aantrekkelijker maken voor zijn bezoekers en het aangenamer leven maken voor zijn inwoners.”

• De parkeerabonnementen voor pendelende automobilisten die gebruik maken van de P+R worden gratis (in plaats van € 60 per jaar + € 1,5 per gebruiksdag).
Met een abonnement is het niet nodig om aan de betaalautomaat te passeren. Het tarief voor occasionele bezoekers die gebruik maken van het openbaar vervoer daalt van € 3 naar € 0 per dag indien ze aan de betaalautomaat in de parking hun vervoerbewijs inscannen voor ze buiten rijden. De overige tarieven blijven ongewijzigd: het eerste kwartier is gratis, + € 1 per uur met een maximum van € 15 voor 24 uur en een vast tarief van € 3 tussen 19 uur ‘s avonds en 1 uur ‘s ochtends.

• De abonnementen voor een beveiligde fietsparking bij Cycloparking kosten straks € 15 per jaar (in plaats van € 60).
Die voor vrachtfietsen dalen van € 120 naar € 30 per jaar.

Meer info: www.parkandride.brussels/nl/park-ride-brussel

Nieuw boek van Raf Meert over geschiedenis van lambiek weerlegt ontstaanmythes

ZENNEVALLEI: – Raf MEERT (42) schreef een boek over de geschiedenis van lambiek, geuze en kriek. Het boek wil weerwerk bieden tegen de marketing-gedreven mythen en verhalen over de oorsprong van Belgiës beroemdste bier.
Omwille van enorme buitenlandse interesse voor de Belgische spontaan vergiste bieren, wordt het boek in het Engels gepubliceerd onder de titel: Lambic. The Untamed Brussels Beer. Origin, Evolution and Future.

Bij Brouwerij 3 Fonteinen stelde Raf Meert voor familie, vrienden, brouwers, bierliefhebbers en mensen uit de academische en toeristische sector zijn nieuwste boek over de geschiedenis van lambik voor. Raf is van kindsbeen gepassioneerd bezig met lokale geschiedenis. Door eigen stamboomonderzoek ontdekte hij fouten in de historieken van lambiekbrouwerijen Timmermans en Lindemans. Deze toevalsvondsten spoorden hem aan om dieper te graven. “Ik viel daarbij van de ene verbazing in de andere: niet alleen waren er nog meer lambiekbrouwerijen met een foutieve historiek, maar ook over het bier zelf werden heel wat historische onwaarheden verteld.”

Vechten tegen de bierkaai
Om die misvattingen over lambiek de wereld uit te helpen, publiceerde Raf zijn onderzoeksresultaten vanaf 2014 druppelsgewijs op de blog lambik1801, genoemd naar het vroegste lambiekrecept dat hij wist terug te vinden. Ook kranten pikten regelmatig berichten op. “Maar ik merkte dat het heel moeilijk is om op te boksen tegen diepgewortelde overtuigingen. Er was nood aan een consistent overzichtswerk dat niet alleen de oorsprong maar ook de evolutie tot de hedendaagse lambiekbieren in kaart brengt.”

Geen Breugeliaans boerenbier
Onderzoek in archieven bracht aan het licht dat lambiek niet de volksdrank uit Breugels schilderijen was. Evenmin ontstond lambiek op het platteland, maar wel omstreeks 1783 binnen de Brusselse stadsmuren. “Het is een grote misvatting om de oorspronkelijke lambiek als een ‘oerbier’ te zien, dat enkel onderworpen was aan de wil van de natuur. Brusselse brouwers hadden integendeel heel wat empirische kennis en generatielange ervaring nodig om tot lambiek te komen.”

Nieuwe kijk
Door het nieuwe historische onderzoek dienen heel wat definities herbekeken te worden. Zo was faro in oorsprong niet het zoete en weinig gealcoholiseerde bier, was geuze niet het schuimende flessenbier en werd een ander brouwrecept gevolgd. “Lambiekbieren hebben sinds hun ontstaan onmiskenbaar een gedaantewisseling ondergaan en ik besef dat die omslag voor veel bierliefhebbers niet vanzelfsprekend is. Maar respect tonen voor het bier en zijn geschiedenis kan enkel maar door het verhaal te vertellen hoe het echt gelopen is.”

“Vandaag heeft lambiek zijn eigen bijbel.” Jean-Pierre Van Roy, brouwerij Cantillon Brussel.

Eigen bijbel
Jean-Pierre Van Roy van de Brusselse lambiekbrouwerij Cantillon volgt Raf al jaren: “Nooit eerder werd het onderwerp met zoveel ernst en diepgang behandeld, en bovenal zonder verborgen agenda. Dit boek biedt ons een nieuwe kijk op lambiek, faro en geuze, bieren die zo’n belangrijke rol hebben gespeeld in onze geschiedenis. Vandaag heeft lambiek zijn eigen bijbel.”

Buitenlandse interesse
Ook Adam Harbaugh, mede-oprichter van het informatieplatform Lambic.Info dat in 2020 de HORAL Lambic Award won, kan het belang van het boek niet genoeg benadrukken : “Voor het eerst verweeft Raf de culturele betekenis van lambiek met diens historische ontwikkeling. Voor de fanatieke lambikliefhebber is het een totale omslag van wat we dachten erover te kennen. Voor de occasionele bierdrinker is het boek een springplank om de pelgrimstocht naar de Brusselse regio te maken.

Atypisch bierboek
Het is uiteindelijk een atypisch bierboek geworden, zonder kunstzinnige foto’s maar met focus op de inhoud. Omwille van enorme buitenlandse interesse voor de Belgische spontaan vergiste bieren, wordt het boek in het Engels gepubliceerd. Het boek kost 35 EUR is vanaf 2 september te verkrijgen bij brouwerijen 3 Fonteinen (Lot-Beersel) en Cantillon (Anderlecht).
RAF MEERT, Lambic. The Untamed Brussels Beer. Origin, Evolution and Future, 230mm x 150mm, 400 blz., 29 zwart-wit afbeeldingen, ISBN 9789464660470 , 35 EUR.

Deze slideshow vereist JavaScript.

 

Eigenaar Makro vraagt gerechtelijke reorganisatie aan

BELGIË / SINT-PIETERS-LEEUW: – Eigenaar Makro vraagt een gerechtelijke reorganisatie aan en zal hiervoor vandaag een verzoekschrift indienen bij de ondernemingsrechtbank.  Dat maakten ze bekend op een Bijzondere Ondernemingsraad.

Dit is een procedure onder toezicht van een rechter om de levensvatbare activiteiten af te splitsen en te verkopen en de rest stop te zetten. De rechter moet binnen de 15 dagen laten weten of hij ingaat op dat verzoek. Tot dan is de winkelketen beschermd tegen schuldeisers. Als de rechter het verzoek aanvaardt, gaat een onafhankelijk gerechtsmandataris actief op zoek naar overnemers voor de levensvatbare activiteiten.

De Belgische Makro- en Metrowinkels werden in juni nog overgenomen door vastgoedhandelaar Bronze Properties en GA Europe.
Makro Cash & Carry Belgium telt zeventien winkels: elf winkels van horecagroothandel Metro en zes vestigingen van supermarktketen Makro. Er werken in totaal zowat 2.000 mensen.

stoepcafé t.v.v. ziekenhuisclowns 2022

2022-08-28-stoepcafe-tvv-ziekenhuisclowns (1)SINT-PIETERS-LEEUW: – De vrienden van de ziekenhuisclowns, afdeling Sint-Pieters-Leeuw, organiseerden naar aloude gewoonte een stoepcafé ter hoogte van Watermolenlaan en Nieuwenhovenlaan.

Bij een babbel, een knabbel en een drink kon men er genieten van enkele optredens en kinderanimatie.
Zorgden voor de animatie: DJ Babbelaar, Dance ‘O Mania, Tahtanka, goochelaar, Kris Baert met Vlaamse meezingers.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Informatie voor vormsel in mei 2023 te Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Volgend jaar, op donderdag 18 mei 2023, zullen de vormelingen van de parochies van Sint-Pieter (Rink), Sint-Stefaan (Negenmanneke), Jan Ruisbroec (Ruisbroek) en Sint-Lutgardis (Zuun) allemaal samen hun vormsel doen in de Sint-Pieterskerk in Sint-Pieters-Leeuw.

Hilde Verachtert, verantwoordelijke voor de vormselcatechese: “Indien u wenst dat uw kind gevormd wordt op die dag, dan kan u haar/hem inschrijven vanaf 1 september 2022 via de website van de pastorale zone van Sint-Pieters-Leeuw via www.kerknet.be/pastorale-zone-sint-pieters-leeuw/informatie/vormsel-rink-sint-pieter .
De kinderen volgen dan ook een voorbereidende catechese die start in oktober 2022. Een eerste info-avond voor de ouders en de vormelingen heeft plaats op woensdag 21 september om 19.30uur in de parochiezaal, Balléstraat 6 te Sint-Pieters-Leeuw.
We zijn blij u daar te mogen ontmoeten.

Agenda: september = maand van de sportclub

SINT-PIETERS-LEEUW: – In september starten traditioneel veel sportclubs met het nieuwe seizoen. Verschillende sportverenigingen zetten de hele maand de deuren open en verwelkomen iedereen die graag hun sport wilt uitproberen.

Geïnteresseerden krijgen de kans om gratis deel te nemen aan een training of andere activiteit tussen donderdag 1 september 2022 – vrijdag 30 september 2022.
Ontdek welke sport het beste bij je past en hoe leuk het is om te sporten in een vereniging!

Deelnemende Leeuwse Clubs:
Shinbukan Aikido ● Leeuwse Badmintonclub ● Kon. Schuttersgilde Sint-Sebastiaan ● Leeuwse Dans- en Gymclub + G-werking ● Gympie vzw ● Kon. Turnsport Verbroedering Ruisbroek ● L&A Dance Company ● Joggingclub Leeuwerik ● Kime Karate Club ● De Watertrollen- & Duivels ● Chip & Charge Tennis Academy ● Leeuw Brucom ● Sint-Stevens yoga- & turnclub

Bekijk het infoboekje(PDF) met meer uitleg over de deelnemende Leeuws clubs:
www.sint-pieters-leeuw.be/sites/default/files/2022-08/Infoboekje_MVDS_v2.pdf

Zender zoekt interviewers voor Randatlas

PAJOTTENLAND: – Zender en De Kleine Expeditie zijn samen opzoek naar interviewers. Dit voor het project “Randatlas” voor de regio Pajottenland & Zennevallei.

In de rand rond Brussel gaan we op zoek naar de recente evoluties en dynamieken met als doel een ‘atlas’ te maken over wat er leeft. Recentelijke mondelinge geschiedenis is daar een belangrijk onderdeel van. Om deze interviews af te nemen hebben we jouw hulp nodig!

Wil jij jou engageren voor dit project?
We zoeken interviewers voor: Drogenbos, Halle, Dilbeek, Pepingen, Linkebeek, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.
Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding en verplaatsingskosten.
Meer info via: info@zender.be

Opgepast: blauwalgen op wachtbekkens van de Zuunbeek

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stelde de aanwezigheid van blauwalgen vast op de wachtbekkens van de Zuunbeek aan de Slesbroekstraat en de Hoogstraat.
Uit recente stalen blijkt het om potentieel toxische soorten te gaan, die de natuur zelf aanmaakt.

Om ernstige gezondheidsrisico’s te vermijden wordt elke vorm van contact met het water voor zowel mensen als dieren uitdrukkelijk verboden.
Wateronttrekking voor besproeiing van voedingsgewassen en voedergewassen en veedrenking is op dit moment al verboden en blijft uiteraard verboden.
Een bord met deze waarschuwing wordt op locatie aangebracht.
Indien u bij het wandelen een blauwgroene tot roodbruine, olieachtige laag op het water zou zien drijven, weet dan dat dit inderdaad de drijflaag van blauwalgen is.
Geurhinder is eveneens mogelijk.

Update: Ter plaatse met een medwerker van de Vlaamse Milieumaatschappij stelden we vast dat de blauwalgen al wat teruggedrongen werden dankzij de regenval van deze voormiddag.