Categorie: actualitiet

Staking ACOD verstoort dienstverlening De Lijn

Bus-De-Lijn-170_avond-nachtREGIO: – Stand van zaken 6.30 uur – De actie van de socialistische vakbond verstoort de dienstverlening van De Lijn in heel Vlaanderen. Globaal genomen is zowat 70% van de chauffeurs aan de slag gegaan.
De hinder is het grootst op een aantal stadsnetten en aan de kust, maar ook elders is de dienstverlening verstoord. Voor gedetailleerde informatie kunnen reizigers terecht op de verstoringspagina van De Lijn via verstoring.delijn.be. Omdat de twee andere vakbonden (ACV en ACLVB) de globale actie in heel Vlaanderen niet steunen, zijn heel wat bussen en trams wel uitgereden.

2019-11-13-overzichtjeVlaams-Brabant 6.30 uur:
Ongeveer twee derde van de chauffeurs is uitgereden. de hinder is het grootst in de regio Dilbeek en op de stadslijnen in Leuven.

Update 7.02 uur:
Overzicht ritten Vlaams-Brabant – Update 07.02 uur (pdf)

De meest recente informatie over jouw bus kan je hier terugvinden: https://verstoring.delijn.be/

UPDATE 17U30: – Nieuwe onderhandelingen vandaag hebben geen resultaat opgeleverd, dus wordt er morgen voor de tiende dag op rij gestaakt in Vlaams-Brabant.

boeiende voordracht over Wereldoorlog II door Armand Stallaert

ZUUN: – Vanmiddag gaf Armand Stallaert, voor een aandachtig publiek, een boeiende voordracht over “Wereldoorlog II” in het Lokaal Dienstencentrum Meander.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Armand Stallaert was 11 jaar toen de oorlog begon. Hij trok door velden en weiden op zoek naar strooibiljetten, uitgeworpen door de vliegtuigen van de geallieerden. Aan de hand van deze originele pamfletten en een honderdtal oorlogskranten (met het nieuws gezien door de bril van de nazi’s) trachtte hij het publiek een beeld te schetsen van de gebeurtenissen uit die tijd.

komt er op termijn een creatieve hub in Ruisbroek?

RUISBROEK: –  Afgelopen vrijdag kwam de Beleidsnota Vlaamse Rand 2019-2024 online.
In de samenvatting van de beleidsnota schrijft Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van de Vlaamse Rand, Ben Weyts het volgende: “Het nieuwe Vlaamse Randfonds geeft het beleid echt vleugels, want voor de allereerste keer is er een substantieel eigen budget voorzien. Ik heb daarbij zeker ook oog voor de noordelijke en zuidelijke kanaalzone, waar veel maatschappelijke uitdagingen samenkomen maar waar ook nog veel potentieel te verzilveren is”.
Nog later staat er onder meer: “Zo zal het Vlaamse Randfonds inzetbaar zijn voor de samenlevingsuitdagingen in de noordelijke en zuidelijke kanaalzone. Daarbij kunnen de Broeksite en projecten in de zuidelijke kanaalzone een rol spelen.

Ben Weyts: “Tijdens de voorbije legislatuur liet ik een haalbaarheidsstudie uitvoeren door Idea Consult naar de oprichting van een congres- en cultuurcentrum in de Zuidelijke kanaalzone. Uit die studie blijkt dat een traditioneel cultuurcentrum op één locatie onvoldoende meerwaarde biedt voor de regio, maar dat er wel nood is aan een tweelagig strategisch kader om de zuidelijke kanaalzone te laten heropleven. Verschillende ruimtelijke en infrastructurele hefboomprojecten zijn al in onderzoek of in ontwikkeling. Daarnaast wil ik ook het ontstaan van een netwerk van creatieve en culturele hefboomprojecten op verschillende locaties aanmoedigen. Bij deze 2- lagige aanpak zoeken we naar kruisbestuivingen en co-creatie. Ik zie erop toe dat deze ontwikkeling aansluit bij het DNA en de uitdagingen van de zuidelijke kanaalzone. Naast de zuidelijke kanaalzone neem ik de Broeksite in de noordelijke kanaalzone onder de loep. Ook in deze deelregio kunnen sociale en culturele acties immers helpen om samenlevingsproblemen en achterstand weg te werken
2019-10-04-creatieve-hub-Ruisbroek_01

Jan Desmeth, Schepen van Cultuur en Erfgoed : “Het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering erkent expliciet dat er iets moet gedaan worden in de Kanaalzone en dat culturele initiatieven kunnen helpen om samenlevingsproblemen en achterstand tegen te gaan. De kerk en de stationsomgeving van Ruisbroek worden ook expliciet vermeld in het eindrapport, ook al zal het dus niet het grote Vlaamse initiatief worden. Met Ben Weyts als minister van Vlaamse Rand hebben we ook een man van de streek die de uitdagingen kent. Voor de allereerste keer ooit komt er ook een Vlaamse Randfonds met eigen financiële middelen voor initiatieven in de Rand. Er zijn dus zeker mogelijkheden. Ik ga dan ook projecten uit onze gemeente met veel enthousiasme bepleiten bij de minister en zal hier in de loop van 2020/2021 zeker op terugkomen.”


Bron: Eindrapport – Onderzoek naar de haalbaarheid van de oprichting van een cultuur- en congrescentrum met bovenlokale uitstraling in de Vlaamse Zuidrand pagina 169-172.

Groeiconcept voor een creatieve hub in Ruisbroek
Ruimtelijk zou deze creatieve hub eventueel gerealiseerd kunnen worden op de Tourex-site, vlakbij het station, van waaruit de verbinding met het stationsplein en kanaal gelegd zou kunnen worden. Onderstaande figuur verkent een mogelijke ruimtelijke inpassing van het project op deze site.

Figuur  – Verkenning ruimtelijke inpassing creatieve hub in Ruisbroek

2019-10-02-creatieve-hub-Ruisbroek_bron-51N4E
Bron: 51N4E, opgemaakt in kader van dit onderzoek

 Inhoudelijk synergiepotentieel

In onderstaande tabel verkennen we de inhoudelijke invulling van de verschillende hubelementen. Mits de juiste inhoudelijke invulling biedt de combinatie van de verschillende hubelementen een sterk synergiepotentieel. De hubelementen sluiten naar opzet en doelgroep goed bij elkaar aan waardoor kruisbestuivingen in de culturele en creatieve sfeer met andere beleidsdomeinen – onderwijs, jeugd, economie, ruimtelijke, mobiliteit,….– gestimuleerd worden.

Inhoudelijke verkenning mogelijke hubelementen in Ruisbroek

Mogelijke hubelementen Verkenning van het inhoudelijke programma
Artistieke en creatieve werkplaats „  Opzet: ruimte voor langdurig gebruik voor creatie, productie en presentatie

„  Doelgroep: kunstenaars en andere creatieven

Cultureel centrum „  Opzet: ruimte voor activiteiten op kunst-, muziek-, cultuur, en sociocultureel gebied

„  Doelgroep: lokale en regionale cultuur-consumenten en socio-culturele verenigingen

Lokale antenne kunstacademie „  Opzet: ruimte voor het deeltijds kunst-onderwijs (muziekschool en kunstacademie)

„  Doelgroep: kinderen, jongeren en volwassen

MICE of meeting plek „  Opzet: ruimte voor meetings, studiedagen en kleinere congressen of events/feesten

„  Doelgroep: regionale actoren uit de overheid, het bedrijfsleven en het middenveld

Bedrijvencentrum 2.0 „  Opzet: ruimte voor creatieve start ups en aanverwante sectoren (bv circulaire economie)

„  Doelgroep: startende en groeiende ondernemingen uit de creatieve sector en aanverwante sectoren (bv. startups in de circulaire economie, architectuur, grafisch ontwerp, ICT,…)

Bron: IDEA Consult

Ruimtelijk-functioneel synergiepotentieel

In onderstaande tabel verkennen we de ruimtenoden van de verschillende hubelementen van een mogelijke creatieve hub in Ruisbroek. De verkenning wijst op verschillende mogelijkheden voor een gedeeld gebruik van de te realiseren infrastructuur:

  • De podiumkunstenzaal, noodzakelijk voor een cultuurcentrum-functie, leent zich tot een gedeeld gebruik als meeting plek en een occasioneel gebruik voor toonmomenten georganiseerd door de antenne van de lokale academie, het bedrijvencentrum 2.0, e.a.; en de artistieke en creatieve werkplaats.
  • Een café en restaurant, noodzakelijk voor het goed functioneren van een cultureel centrum, leent zich uitstekend tot een gedeeld gebruik door de gebruikers én bezoekers van de andere hubelementen.
  • Elke van de hubelementen hebben nood aan multifunctionele ruimten voor diverse activiteiten (vergaderingen, presentaties, werksessies, repetities, …).

Verkenning ruimtenoden van de hubelementen in Ruisbroek

Mogelijke hubelementen Verkenning van de ruimtenoden
Artistieke en creatieve werkplaats „  Gedeelde en individuele (maak)ateliers

„  Repetitieruimtes

Cultureel centrum „  Een podiumkunstenzaal voor 400 personen

„  Verschillende multifunctionele ruimten voor diverse activiteiten

„  Een ruim café en restaurant

„  Een foyer

„  Ruimte voor de administratie

Lokale antenne academie „  Klaslokalen
MICE of meeting plek „  Een grote ruimte voor plenaire presentaties

„  Verschillende multifunctionele ruimten voor diverse activiteiten (vergaderingen, presentaties, werksessies, …) in kleinere groepen

„  Een grote ruimte voor catering – banket of walking dinner – voor alle deelnemers

Bedrijvencentrum 2.0 „  Individuele ondernemingsgebonden ruimtes en infrastructuur

„  Co-workingruimten

„  Een aantal flexibele en/of multifunctionele ruimtes om te experimenteren, te vergaderen, te presenteren, te luisteren/ kijken, te netwerken, te leren, te ontspannen/feesten en externen te faciliteren

Bron: IDEA Consult

Financieel-operationeel synergiepotentieel

Het voorstel voor de creatieve hub in Ruisbroek steunt op een samenwerking van publieke en private partijen voor de ontwikkeling, co-financiering en exploitatie.

Verkenning financieel-operationeel synergiepotentieel in Ruisbroek

Mogelijke hubelementen Verkenning partners voor de investering en exploitatie
Artistieke en creatieve werkplaats „  De Vlaamse Overheid in samenwerking met een lokale of regionale actor die de schouders wil zetten onder het project
Cultureel centrum „  De gemeente Sint-Pieters-Leeuw, met financiële ondersteuning vanuit de Vlaamse Overheid. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw engageert zich vandaag reeds tot het investeren in bijkomende culturele infrastructuur op haar grondgebied.

„  Voor het restaurant en café kan met een private partij samengewerkt worden

Lokale antenne academie „  De gemeente Sint-Pieters-Leeuw
MICE of meeting plek „  Een private partij, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw of een combinatie behoren tot de mogelijkheden voor de investering en exploitatie.
Bedrijvencentrum 2.0 „  Een private partij of een combinatie van publieke (gemeente en de POM Vlaams-Brabant) en private partijen behoren tot de mogelijkheden.

„  Het ‘Bedrijvencentrum Zennevallei’ in Sint-Pieters-Leeuw is een mogelijke partner voor de ontwikkeling en exploitatie.

*

agenda: jaarmarkt Sint-Pieters-Leeuw 11 november 2019

SINT-PIETERS-LEEUW: – De jaarmarkt van Sint-Pieters-Leeuw met +/-265 kramen en heel wat standjes van Leeuwse verenigingen vindt op 11 november 2019 vanaf 8 uur plaats in het centrum van de gemeente.
2019-10-28-aankondiging-jaarmarkt
Aan het gemeentehuis kan je doorheen de dag genieten van dans- en muziekoptredens van o.a. Dance O’Mania (10.50 en 12.15), L&A Dance Company (10.15 en 11.40), DeciBells (13.00), Rudi Tastenoe (14.30) en Benny Michiels.

Een publiekstrekker blijft de prijskamp van de tentoongestelde dieren. Dit jaar kan men de zadelpaarden, pony’s en boerenpaarden in de Pepingensesteenweg (tussen de H. Vanhouchestraat en Impeleer) komen bewonderen. De schapen, geiten, ezels, pluimvee en konijnen worden op en voor het privé-perceel opgesteld.

Pendelbussen parking Makro: 9 tot 21 uur
Shuttledienst Vlezenbeek (Straatje links van oud gemeentehuis Vlezenbeek): 9 tot 17 uur
Shuttledienst Ruisbroek (Stationsplein) : 9 tot 17 uur

leerlingen 3de en 4de leerjaar hielden herinneringsmoment rond Wapenstilstand

SINT-PIETERS-LEEUW: – Na de vele herdenkingsinitiatieven “100 jaar WOI” van 2014 tot 2018, namen de Leeuwse scholen het initiatief om voortaan met het 3de en 4de leerjaar om de 2 jaren even terug te denken aan de verschrikkingen van beide wereldoorlogen.


Dit jaar waren beide scholen aan de Rink en beide scholen in Zuun aan de beurt. Volgend jaar Vlezenbeek, beide scholen in Ruisbroek en beide scholen in Negenmanneke.
Zo maakt elke leerling toch 1 x in zijn/haar lagere schoolcarrière dit herdenkingsmoment mee.

 

Pajotse ondernemers leren van hun collega’s in de Vlaamse Ardennen

PAJOTTENLAND/VLEZENBEEK: – Een vijftiental plattelandsondernemers uit het Pajottenland, met oa. Raymond van artisanale bierbrouwerij 4 Pajot uit Vlezenbeek, ging op uitwisselingsbezoek naar de Vlaamse Ardennen. De focus lag op getuigenissen van logiesuitbaters en streekproducenten. Er werd ook duiding gegeven over de werkingen van voedselcoöperatie Vlapas en Lekker Oost-Vlaams (verzameling van streek- en hoeveproducenten).
2019-11-04-Uitwisseling Pajottenland Vlaamse Ardennen
De uitwisseling kaderde in een samenwerkingsproject tussen Leader Pajottenland en Leader Vlaamse Ardennen. “De dag startte in B&B Het Blauwe Huis in Zottegem waar we naast de getuigenissen van de uitbaters en enkele proevertjes meer duiding kregen bij de werking ‘Lekker Oost-Vlaams’. Dat is de promotor van Oost-Vlaamse producten”, vertelt coördinator Jos Huwaert van vzw Pajottenland+.

Tegen de middag werden de Pajotten in hoeve ’t Alkeveld, ook in Zottegem, verwacht om kennis te maken met enkele typische hoeve- en streekproducten. De coöperatie Vlapas werd toegelicht en voorgesteld met een heerlijk streekgebonden middagmaal. Uiteraard geen Vlaamse Ardennen zonder een bezoek aan de nostalgische Zwalmmolen, waar na een molenbezoek ook het streekpunt Zwalm alle aandacht kreeg. “Hier kregen we meer duiding over hoe een streekpunt ook aan gericht onthaal kan doen in tegenstelling tot een klassiek onthaalpunt van een gemeente of andere overheidsinstantie”, sluit Huwaert af.

De samenwerking tussen Leader Pajottenland en Leader Vlaamse Ardennen zal in de loop van 2020 nog leiden tot een aantal gezamenlijke acties, vooral rond toerisme, recreatie en streekproducten.

Revalidatieziekenhuis Inkendaal zoekt vrijwilligers

VLEZENBEEK: – Ben jij enthousiast, geëngageerd en wil je tijd doorbrengen met onze revalidanten of een handje toesteken bij onze werking? Dan pas jij misschien in het team van vrijwilligers van Revalidatieziekenhuis Inkendaal.


Wat kan je als vrijwilliger doen in Inkendaal?
Je kan op veel manieren een bijzondere rol spelen in de ondersteuning van onze revalidanten of van onze werking. Inkendaal zoekt vrijwilligers voor verschillende diensten en voor uiteenlopende taken.

Werken met dieren:
vrijwilligers voor de verzorging van onze neerhofdieren tijdens weekends en vakanties.
Werken met patiënten:
vrijwilligers voor onze kinderafdeling (o.a. verhalen voorlezen, helpen bij huiswerk, …)
weekendvrijwilligers voor activiteiten met onze volwassen revalidanten;
vrijwilligers om buddy te worden van één van onze revalidanten;
vrijwilligers om de revalidanten en paarden te begeleiden tijdens de hippotherapiesessies.
Werken binnen onze organisatie:
vrijwilligers om sportactiviteiten of evenementen te begeleiden of te ondersteunen.

Inkendaal organiseert het vrijwilligerswerk overeenkomstig de federale vrijwilligerswet en het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk. Het Decreet geldt specifiek voor vrijwilligerswerk in organisaties binnen het domein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en legt extra regels vast over onder andere de afsprakennota en de verzekering.

Surf voor meer informatie over de vrijwilligerswerking zeker naar de website 👉www.inkendaal.be/…/Vrijwilli…/Over-vrijwilligerswerk