SINT-PIETERS-LEEUW: -De Leeuwse bevolking stijgt jaar na jaar. Er is een grote instroom uit Brussel van jonge gezinnen met kinderen, die de druk van de grootstad ontlopen. Zij willen zich vestigen in de rustige en groene rand rond Brussel om er hun kinderen een goede opvoeding en scholing te geven.
Het gaat hier vaak om gezinnen van vreemde origine die thuis geen of beperkt Nederlands spreken. Zij kiezen er wel voor om hun kinderen in het Nederlandstalig onderwijs school te laten lopen. Op deze manier willen zij hun kinderen alle kansen bieden voor een betere toekomst.
De scholen van Sint-Pieters-Leeuw hebben de schoolpopulatie de laatste jaren diverser zien worden. In slechts 37 % van de Leeuwse gezinnen wordt er thuis nog Nederlands gesproken. Ook voor de scholen is dit een hele uitdaging.
2013-10-25-taallessen-Nederlands_01
Scholen ervaren het als een knelpunt dat de communicatie met de ouders moeizaam verloopt omwille van een beperkte kennis van het Nederlands. Vandaar dat de scholen al heel wat initiatieven ontwikkelen om de communicatie met ouders te verhogen: er wordt ondersteunend gewerkt met pictogrammen in de geschreven communicatie naar ouders, er worden praatcafé’s of babbelboxen gehouden om ouders extra uitleg te geven over wat het kind leert op school en wat er van de ouders verwacht wordt.
Het gemeentebestuur wenst de scholen hierin te ondersteunen. Zo worden er – sinds dit schooljaar – in verschillende Leeuwse scholen taallessen Nederlands georganiseerd voor anderstalige ouders. Hiervoor wordt beroep gedaan op zeer gemotiveerde en geschoolde vrijwilligers.
In deze lessen leren ouders een basis Nederlands, zodat de communicatie met de school stilaan in het Nederlands kan verlopen. Er wordt gewerkt met het materiaal van de school (de agenda, de schoolbrieven, het schoolreglement) zodat ouders beter op de hoogte zijn van wat er van hen verwacht wordt. Er wordt al eens meegedaan aan een schoolse activiteit (een open klasmoment, een eetfestijn). Op deze manier verbetert niet alleen de communicatie tussen de ouders en de school maar verhoogt ook de betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren.
Ouders leren te participeren aan het schoolgebeuren enerzijds en aan het leertraject van hun kind(eren) anderzijds. Aangezien hun kennis van het Nederlands verhoogt, verhogen ook hun mogelijkheden om hun kinderen bij te staan bij het maken van huiswerk, kunnen ze deelnemen aan de oudercontacten, kunnen ze communiceren met de juf of meester van hun kind.Een win-win situatie voor zowel de gezinnen als voor de school.
2013-10-25-taallessen-Nederlands_02
Het gemeentebestuur staat in voor het coachen van de vrijwilligers, voor de aankoop van het pedagogisch materiaal en voor de opvolging van de inschrijvingen.
Momenteel kunnen wij beroep doen op een groep van 5 leerkrachten die met veel inzet en enthousiasme de cursisten de beginselen van het Nederlands bijbrengen.

%d bloggers liken dit: