Leeuwse wegen hersteld na strenge winter

SINT-PIETERS-LEEUW: – Bart Keymolen,Schepen van Openbare Werken laat weten dat de Leeuwse wegen hersteld zijn na de strenge winter.

2013-04-23-Leeuwse_wegen_hersteld_na_strenge_winterBart-KEYMOLEN_schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen, Bart Keymolen vertelt: ‘Nu de lente eindelijk in aantocht is, maken we ons op voor de evaluatie van het gemeentelijk winterplan. We zijn erg tevreden met de inspanningen van ons gemeentelijk personeel.
Zij hadden elk moment de situatie onder controle en verdienen dan ook een pluim. Ons gemeentelijk winterplan zet sterk in op een veilige wegsituatie en op verstandig strooien.

Het wegdek lijdt enorm onder de afgelopen winterse temperaturen en het bijhorende strooien. Na elke winterprik wordt met de vele putten en scheuren de schade aan onze wegen in Vlaanderen al snel duidelijk. Ook hier in Sint-Pieters-Leeuw heeft het barre winterweer erger toegeslagen op de wegen dan andere jaren, sommige wegen zoals de Huysegomstraat en de Van Cothemstraat lagen er dan ook slecht bij.

Op tal van plaatsen in de gemeente waar er al scheurtjes in het wegdek zaten, zijn die door de vrieskou groter geworden. Daarnaast hebben we veel meer zout moeten strooien door de aanhoudende sneeuwval. Toch zijn we niet bij de pakken blijven zitten. Van zodra het weer het toeliet heeft de gemeente het wegdek hersteld. Door de aanhoudende vriestemperaturen heeft dit evenwel even op zich laten wachten.

Wat de volgende winter betreft, hebben we beslist te investeren in materiaal voor het sneeuwruimen. Het nieuwe materiaal zal volgende winter reeds kunnen ingezet worden voor het sneeuwvrij maken van straten, fiets- en voetpaden. Wat dit laatste betreft willen we immers nog een stuk ambitieuzer zijn. De komst van een eigen borstelmachine laat ons toe om nog sterker in te zetten op het sneeuwvrij maken van fiets- en voetpaden, dit met een zeer beperkt verbruik van zout.’

Alsembergsesteenweg afgesloten

SINT-PIETERS-LEEUW / HALLE / BEERSEL: – Een belangrijke verkeersknooppunt in onze regio, het kruispunt Bergensesteenweg (N6) en de Alsembergsesteenweg (N231) werd vrijdagavond ter hoogte van de Alsembergsesteenweg afgesloten voor alle verkeer.
Men start er met de aanleg van een rotonde.

Alsembergsesteenweg afgesloten voor aanleg rotonde

Vanmorgen waren veel bestuurders duidelijk nog niet op de hoogte dat de Alsembergsesteenweg afgesloten was en dat ze moesten omrijden.

Velen probeerden ook een sluipweg te gebruiken maar ook deze werd door het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant afgesloten.

De uitleg over de fasering van de werken die duren tot de zomer van 2011 kan u lezen in ons artikel van 23/10/2010 – KLIK HIER

Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant raad volgende omleidingen aan:

  • vanuit Brussel, van op de N6: via Lot (Laaklinde, Stationsstraat, Jozef Huysmanslaan, Zennestraat, Beerselsestraat) en het op- en afrittencomplex Beersel (nr. 19) van de ring om Brussel (R0)
  • vanuit Halle, van op de N6: via Halle (N203a) en het op- en afrittencomplex Halle (nr. 21) van de ring om Brussel (R0)

Ook sluipweg is afgesloten!

De Tobie Swalusstraat (wijk De Witte Roos) werd ter hoogte van de Lubbeek voor alle verkeer afgesloten, uitgezonderd voor voetgangers, fietsers en bromfietsers.

Share

Vanaf 4 augustus Rink verkeersvrij voor wegeniswerken

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 04 augustus 2010 tot maart 2011 worden er wegenwerken uitgevoerd op de Rink. Het wegdek wordt verbeterd en bepaalde aanpassingen aan de structuur van de straten worden gewijzigd.

Om deze werken te kunnen uitvoeren is vanaf die datum de Rink verkeersvrij ongeacht de bepaalde activiteiten die zullen doorgaan o.a. de jaarmarkt, de wekelijkse markt, enz.
De werken zullen geschieden in verschillende fases, in die zin dat de J. Depauwstraat en Pastorijstraat beurtelings geen verkeer zal doorgaan.

De Sint-Pieterskerk zal bereikbaar zijn via een omleiding.

bron + meer info: www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw


De werken beogen:

  • Het aanleggen van een gescheiden rioleringswerken.
  • De realisatie van een nieuwe rijweg.
  • Herstel van bestaande verharding in mozaïekkeien langsheen de Rink

Wegenwerken:
Tussen de profielen 1 en 3 en 6 en 8 wordt geopteerd om de wegenis in ongewapend cementbetonverharding (20cm) aan te leggen op een breedte van 5,40m, gefundeerd op 20cm steenslagfundering met 20cm onderfundering type II.
De betonverharding wordt afgeboord door middel van ene ter plaatse gegoten kantstrook type IIE1 en ene geprefabriceerde trottoirband type IE.
Tussen profiel 3 en profiel 6 wordt geopteerd om de wegenis in natuursteenkeien (14x20cm) aan te leggen op een breedte van 5,40m, gefundeerd op 20cm schraal beton met 20cm onderfundereing type II. De wegenis in natuursteenkeien wordt opgesloten door middel van een kantstrook in natuursteenkeien (breedte 30cm) en een trotoirband in blauwe hardsteen (afkomstig van de opbraak).
Voor de parkeerstroken over het volledige tracé wordt geopteerd om deze in mozaïkkeien (afkomstig van de opbraak) te voorzien op een breedte van 2m, gefundeerd op 20cm schaal met 20cm onderfundering type II. Voor de voetpaden wordt geopteerd om deze in dnkerbruine gresplatines (14x14cm) aan te leggen, gefundeerd op 15cm schraal beton, ook langsheen de Rink.

Share

Vier weekends werkzaamheden op ring om Brussel (R0): vermijd de westelijke ring

WERKENRUISBROEK: – Het Agentschap Wegen en Verkeer voerde in de maanden juni en juli van dit jaar grote werkzaamheden uit op de westelijke ring om Brussel (R0), van Drogenbos tot aan de grens met Wallonië. Toen werd in sneltempo het wegdek van de ring vernieuwd. De komende vier weekends worden op hetzelfde tracé de voegen van de ring ter hoogte van de bruggen over de lokale wegen vernieuwd. Overdag zullen er steeds twee rijstroken vrij blijven voor het verkeer, ’s nachts een rijstrook.

dubbelklik op kaart
dubbelklik op kaart

Net zoals in juni en juli, raadt het Vlaams Verkeerscentrum aan om de westelijke ring te vermijden. De eerstvolgende twee weekends wordt er gewerkt op de buitenring (richting Wallonië), daarna wordt er nog twee weekends gewerkt op de binnenring (richting Groot-Bijgaarden). De werkzaamheden zijn sterk weersafhankelijk: als het regent of als het koud wordt, schuift de timing op.

De fasering: buitenring/binnenring
Tijdens de weekends van 9 en 10 oktober en van 16 en 17 oktober wordt er op de buitenring gewerkt. Het verkeer dat van Vlaanderen naar Wallonië rijdt, vermijdt dan beter de westelijke ring, door richting Zaventem/Luik/Namen (de binnenring) te nemen. De volgende twee weekends (van 23 en 24 oktober, en 30 en 31 oktober) wordt er gewerkt in de richting van Groot-Bijgaarden. Het verkeer dat dan van Wallonië naar Vlaanderen rijdt, vermijdt beter de ‘Ring Ouest’, door de ‘Ring Est’ te nemen (via Waterloo/Namen/Luik/Luchthaven Zaventem/Antwerpen).
De timing van de werkzaamheden
De werkzaamheden aan de voegen van de ring ter hoogte van de bruggen moeten scheurvorming in het wegdek vermijden. Er wordt aan iedere voeg een smalle strook van de asfaltverharding weggenomen. De strook wordt dan vervangen door een elastisch materiaal. Dat is een arbeidsintensieve taak, en het elastisch product moet relatief lang drogen. Om die reden konden de werkzaamheden niet in juni en juli uitgevoerd worden: ze zouden dan te veel extra hinder veroorzaakt hebben.
Van vrijdagavond tot zondagavond
De werkzaamheden zullen telkens starten op vrijdagavond, om 21:00 uur. Er zal de klok rond gewerkt worden tot zondagavond om 21:00 uur.
De werkzaamheden worden uitgevoerd worden door n.v. Verhaeren & co De kostprijs van de werkzaamheden bedraagt 240.000 euro (incl.) .

UPDATE: De werkzaamheden op de ring om Brussel (R0) die het Agentschap Wegen en Verkeer  aankondigde, worden uitgesteld omdat er dit weekend regen voorspeld is.

Share

Eandis breidt aardgasnet uit met lagedrukleidingen in centrum Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: Aan de Rink in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw breidt Eandis het aardgasnet uit met lagedrukleidingen.
2009-08-04-werken-Eandis-4

Luc Dillen, Toezichter Aanleg Eandis: ” In het centrum van Sint-Pieters-Leeuw liep al een middendrukleiding van zo’n 2 bar. Nu versterken we het aardgasnet door de extra aanleg van een lagedrukleiding. Dit geeft ons extra capaciteit om oa. De nieuwbouwappartementen van gas te voorzien en tegelijkertijd om de gewone huizen eenvoudiger van gas te voorzien . Met de middendrukleiding kwamen er altijd overgangsstukken aan te pas.”
2009-08-04-werken-Eandis-2 2009-08-04-werken-Eandis-3

De werken hebben plaats in de Topstraat tot aan de Malderusstraat. Van aan de Rink tot het Gemeentehuis en de Rene Balléstraat. Als alles vlot verloopt duren de werken 3 weken.

2009-08-04-werken-Eandis-5 2009-08-04-werken-Eandis-6

Share

Rotonde N6 en Lotstraat klaar op vrijdag 24 oktoberDe Rotonde op de N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) met de Lotstraat/Stationsstraat (Lot). zal tegen vrijdagavond volledig open zijn.

Vandaag is men begonnen met de laatste asfaltlaag aan het leggen op de toegangswegen naar de rotonde.

Werfleider Ludo Clauwaert: “ Donderdag gebeuren er nog proefboringen op de rotonde. Deze is namelijk gegoten uit betonplaten  en men moet nog nakijken of deze genoeg gehard zijn. Als dit ok is dan kunnen we de werken tegen vrijdag afronden en de rotonde openstellen voor het verkeer. Nadien moeten er natuurlijk nog enkele zaken afgewerkt worden.”

Vanaf volgende week behoren de omleidingen aan de Lotstraat dan ook tot het verleden.

De werken voor de aanleg van de rotonde begonnen in januari met de riolerings- en nutsleidingen werken. In april werd dan gestart met fase één van de wegeniswerken voor de aanleg van de rotonde en werd het  verkeer er deels beperkt.

Zie ook de artikels:

1 april 2008: Aanleg rotonde N6 / Lotstraat echt gestart
18 maart 2008: werken rotonde n6 brussel-bergen met de lotstraatstationsstraat
12 januari 2008: Werken op N6

Werken rotonde: N6 Brussel-Bergen met de Lotstraat/Stationsstraat.

Sint-Pieters-Leeuw: – Begin april starten de aanpassingswerken ter hoogte van het kruispunt van de N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) met de Lotstraat/Stationsstraat (Lot).
Deze werken kaderen in het project van de Vlaamse overheid, waarbij jaarlijks
zo’n 100 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het wegwerken van gevaarlijke punten.
Het is het eerste kruispunt in een reeks van vijf langsheen de N6 Brussel-Bergen dat
wordt aangepakt.
sint-pieters-leeuw_ROTONDE_N6-Lotstraat_ontwerpplan
Ontwerp
Het huidige kruispunt met verkeerslichten wordt omgevormd tot een rotonde.
De volledige fiets- en voetgangersinrichting wordt gescheiden van het autoverkeer.
Naast de zebrapaden voorziet het ontwerp fietsoversteken met een oversteekeiland.
De huidige middenberm wordt voor en na het kruispunt gelijkvormig doorgetrokken.
De halteplaats van buslijn 171 blijft buiten de rijbaan.

Uitvoering
De uitvoeringstermijn is vastgelegd op 90 werkdagen. In februari zijn de nutsmaatschappijen gestart met het verplaatsen van de nutsleidingen.
Begin april starten dan de wegenwerken.
Zij worden gefaseerd uitgevoerd met de nodige aandacht voor een degelijke signalisatie van de omleidingen op elk moment. Een overgroot deel van de werken wordt uitgevoerd zonder onderbreking van de as N6 Brussel-Bergen.
2008-03-06-sint-pieters-leeuw_n6-lotstraat_werkfaseringsplan.jpg
Fase 1:
De twee rijstroken van de N6 Brussel-Bergen (kant Stationsstraat), de Stationsstraat en de Lotstraat worden afgesloten. Zowel het zuidelijk deel van de rotonde, als de aansluiting met de Stationsstraat en de Lotstraat worden aangelegd. Ter hoogte van de Stationsstraat wordt parallel met de N6 Brussel-Bergen,
200 meter riolering vernieuwd. De twee rijstroken op de N6 Brussel- Bergen (kant Lotstraat) worden opengehouden,
zodat doorgaand verkeer in beide richtingen mogelijk blijft.
Een rechtstreekse verbinding tussen Beersel (Lot) en Sint-Pieters-Leeuw is niet meer mogelijk.

Fase 2:
De twee rijstroken van de N6 Brussel-Bergen (kant Stationsstraat) worden opnieuw opengesteld.
In deze fase wordt het noordelijke deel van de rotonde aangelegd en zal het verkeer over de splinternieuwe halve rotonde rijden. De Lotstraat en Stationsstraat blijven afgesloten.
In beide fasen wordt een voorsignalisatie voorzien. Met andere woorden, het doorgaand verkeer vanuit Sint- Pieters-Leeuw dat naar Brussel moet, wordt via de Brusselbaan omgeleid.
Het doorgaand verkeer naar Halle volgt de omleiding via de Galgstraat en Europalaan. Op het grondgebied van Beersel kan het doorgaand verkeer vanuit Lot dat richting Halle of Brussel uitmoet, omrijden via het op- en afrittencomplex nr. 19 “Beersel” van de autosnelweg E19-A7. De bedrijven en handelszaken in de omgeving van de werkzone blijven bereikbaar.

Bron: Info Leeuw maart 2008