nacht van 25 op 26 november parkeerverbod in Zuun wegens werftransport voor nieuwe sporthal

ZUUN: – Op donderdag 25 november van 21 uur tot vrijdag 26 november 2021 om 10 uur is er een speciaal werftransport ingepland in kader van de bouw van de sporthal.

Er geldt in die periode dan ook een een parkeerverbod in volgende straten:
• Stijn Streuvelslaan (beide zijden)
• Sportlaan (beide zijden)
• Van Cotthemstraat ter hoogte van de Daddykate Family
• Ook de parkeerplaatsen aan de sporthal zullen op dat moment niet bruikbaar zijn.

Zie ook ons artikel van 16/11/2021 – stand van zaken bouw nieuwe sporthal Wildersportcomplex + timing

Deze slideshow vereist JavaScript.

stand van zaken bouw nieuwe sporthal Wildersportcomplex

SINT-PIETERS-LEEUW: – De eerste tekenen van de nieuwe sporthal Wildersportcomplex met boulderzaal en bibpunt zijn te zien.


De nieuwe sporthal die men bouwt heeft een compact volume met de nodige sportoppervlakte. In de nieuwbouw die twee verdiepen telt zijn er drie compartimenten. De grote zaal met 3 volleybalterreinen, de turnzaal, de danszaal, een gevechtssportzaal en dan nog apart een bolderzaal voor het klimmen. Binnen zal je van in de sportzaal zicht hebben op de boulderzaal die op de verdieping ligt. Deze klimzaal heeft klimmuren van 3,50 meter hoog en valmatten op de grond. Ook komt er een bibpunt van 170m² voor de lagere school kinderen.

Schepen van Gebouwen, Olivier Huygens:” Momenteel is Pellikaan bezig met het plaatsen van prefab kolommen en sandwichpanelen. Door het gebruik van prefab gaat dit dus snel vooruit. Heel wat zones van de sporthal zoals de turnhal, de kleedkamers, de berging, de stookplaats, inkom en bib beginnen hierdoor stillaan vorm te krijgen. Volgende stap zullen de voerplaten zijn op de 1e verdieping van de gevechtsportzaal en de spiegelzaal en enkele dagen nadien zullen de dakplaten aangebracht worden. December is voorzien voor het buitenschrijnwerk en zal men ook starten met de technieken. In het voorjaar worden de zonnepanelen geplaatst en wordt de binnenkant aangepakt. Denken we dan aan het sanitair, de inrichting van de zalen, de akoestiek, de binnen- deuren en -ramen. De aannemer zit dus goed op schema.

Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels:
26/06/2020 – Plannen nieuwe sporthal Wildersportcomplex voorgesteld
23/07/2020 – Uitstel start nieuwbouw sporthal Wildersportcomplex
21/04/2021 – sporthal uit 1974 volledig gesloopt

afbraak sporthal Wildersport gestart

ZUUN: – Vandaag startte  de afbraak van sporthal Wildersport. De voorbije weken werd de sporthal  leeggemaakt en vorige woensdag werden nog de de 270 zonnepanelen van het dak gehaald. .
Gedurende de afbraak en nieuwbouw blijft het zwembad wel open.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Juni 2020 werden de plannen van de nieuwe sporthal voorgesteld. Verneem er meer over via de volgende video:

In de nieuwbouw die twee verdiepen telt zijn er drie compartimenten.De grote zaal met 3 volleybalterreinen, de turnzaal, de danszaal en dan nog apart een bolderzaal voor het klimmen. Ook komt er een bibpunt van 170m² voor de lagere school kinderen.
Als alles volgens planning verloopt duren de werken tot mei 2022.

Uitstel start nieuwbouw sporthal Wildersportcomplex

2020-06-26-grafiek_Nieuwe-sporthal_Wildersportcomplex_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de nieuwbouw van de sporthal van het Wildersportcomplex uit te stellen tot na het volgende sportseizoen. Aanvankelijk was de start van deze werken gepland in het najaar 2020 (november). De beslissing werd genomen om alsnog te kunnen meedoen aan de nieuwe subsidieoproep van de Vlaamse overheid voor ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur.

De betreffende subsidie kan oplopen tot 30 % van de investering, met een maximumbedrag van 1.250.000 euro (vermoedelijk voor het project Wildersportcomplex 800.000 euro). In het kader van een gezond financieel beleid wil het bestuur die opportuniteit dan ook niet laten liggen. Aangezien de bouwwerken nog niet gestart mogen zijn om in aanmerking te komen voor deze subsidie, wordt de aanvang van de bouwwerken met ongeveer een half jaar uitgesteld.

Alle verenigingen zullen dus tot het einde van het seizoen 2020-2021 verder gebruik kunnen maken van de accommodatie in het Wildersportcomplex.

Zie ook ons artikel + video van 26/06/2020 – plannen nieuwe sporthal Wildersportcomplex voorgesteld

26 juni 2020 – infomoment plannen en visie nieuwe sporthal Zuun

SINT-PIETERS-LEEUW: – Bouwbedrijf Pellikaan werd aangesteld om nieuwe sporthal Wildersportcomplex vorm te geven. Het ontwerp en de begeleiding van het volledige traject gebeurt door Ingenieurs- en architectenbureau ESSA

2020-05-25-nieuwe-sporthal-zuunNa de vele herstellingswerken die reeds werden uitgevoerd aan de huidige sporthal, besliste het gemeentebestuur een nieuwe sporthal te laten bouwen. Voor de afbraak en nieuwbouw werd eerder reeds gekozen voor een design en build formule. Dit laat onder meer toe de ontwerp- en realisatiefase in één opdracht te verwezenlijken.

Van gevechtszaal tot boulderzaal
De plannen van de nieuwbouw bevatten een grotere sporthal met specifieke sportuitrusting voor de klassieke indoorsporten zoals: volleybal, tennis, basketbal, zaalvoetbal … Er zal overigens een afzonderlijke gevechtsportzaal en turnzaal aan grenzen. Voor wie het nog wat gewaagder wil, kan binnenkort op ontdekking in de boulderzaal, waar je tot op een beperkte hoogte kan klimmen.
Schepen van Sport, Herwig Smeets: “De gebruikers van de sporthal kunnen uitkijken naar een gloednieuwe en moderne infrastructuur. Steunend op de kennis van de sportdienst is bij het ontwerp veel aandacht besteed aan een efficiënte en functionele indeling voor de verschillende sportdisciplines. Als extraatje voor de Leeuwse sportieveling komt er een boulderzaal. De klimmer zal dan eerder uitgedaagd worden om een horizontaal traject af te leggen. Hierdoor kan men klim- en klauterplezier beleven zonder valbeveiliging.

Bib/afhaalpunt
In de sporthal zal voortaan ook een afhaalpunt van de bib worden ondergebracht. De scholen zullen niet alleen naar de sporthal kunnen komen om te zwemmen maar ook om er boeken uit te lenen in schoolbib. Schepen van gebouwen, Gunther Coppens: “De nieuwe sporthal biedt niet alleen op sportief vlak nieuwe opportuniteiten. Naast de boulderzaal zal het afhaalpunt en schoolbibliotheek een mooie extra zijn in onze nieuwe sporthal. Op die manier kan een bibliotheekbezoek voor kinderen gecombineerd worden met een bezoek aan het zwembad en dat bespaart best wat tijd.

Planning
Nadat de bouwvergunning wordt afgeleverd, zullen de werken van start gaan. Het gemeentebestuur hoopt te kunnen starten in november 2020. De werken zullen in totaal ongeveer een jaar duren. Tijdens de werkzaamheden zullen de cafetaria en het zwembad in gebruik blijven.
De verschillende sportverenigingen die gebruik maken van de sporthal zullen gedurende de opbouw moeten uitwijken naar andere zalen in en buiten de gemeente. De sportdienst werkte inmiddels een plan uit zodat iedereen kan blijven sporten op een andere locatie.

Infomoment
Herwig Smeets: “Met dit bouwwerk is de sportbeleving op de site Wildersport voor de komende generaties opnieuw verzekerd!
De volledige plannen en de visie op het project zullen worden toegelicht tijdens een
infomarkt die plaatsvindt op vrijdag 26 juni 2020.

Schepen van Ruimtelijke ordening, Groen en Waterbeheersing, Bart keymolen: ‘Het was een grote uitdaging om het uitgebreide plan van eisen voor de moderne en grotere sporthal in de bestaande zone te kunnen inpassen. Tijdens het infomoment zal worden toegelicht welke maatregelen er worden getroffen in het kader van waterbeheersing en waar we voor groene ruimtes kiezen. Ook aan voldoende parkeergelegenheid werd gedacht.’
De infomarkt is toegankelijk voor buurtbewoners, die ook persoonlijk zullen worden uitgenodigd. Zowel de architecten en de medewerkers van de gemeentelijke technische diensten zullen er een antwoord formuleren op de vragen. De verenigingen die vragen hebben, kunnen terecht op de eerstvolgende sportraad. Ook hier zullen alle vragen omtrent het project kunnen worden gesteld.
Zo zal het volledige gebouw een lage energiestandaard hebben en dat betekent ook lage verbruiks- en onderhoudskosten. Dit en veel meer zal aan bod komen tijdens de geplande infoavond.’, geeft Gunther Coppens aan.

Herstellingswerken Sporthal Wildersportcomplex gestart

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze week is een aannemer gestart met de herstellingswerken aan de gebarsten spant in de grote sporthal van het Wildersportcomplex in Zuun.
2014-12-10-Wildersportcomplex_herstellingswerken_01
Schepen voor Sport Jos Speeckaert: “Maandag is de aannemer begonnen met de herstellingswerken die normaal tegen kerstmis afgerond zullen zijn. Dus januari 2015 zal de grote sporthal terug toegankelijk zijn voor de Leeuwse sportclubs.”
2014-12-10-Wildersportcomplex_herstellingswerken_02 2014-12-10-Wildersportcomplex_herstellingswerken_03
De grote sporthal is reeds sinds 25 september om veiligheidsredenen gesloten. Er werd toen een barst in één spant van het dak vastgesteld. Mogelijke overbelasting van de zonnepanelen op het dak liggen volgens een studie aan de oorzaak. De gevechtssportzaal, het zwembad en de cafetaria bleven wel open.


In het het “masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium” dat dinsdagavond werd voorgesteld aan de gemeenteraadscommissie voor gebouwen was er ook nieuws te rapen over het Wildersportcomplex.

Wildersportcomplex : uitbreiden met opslagruimte

Het Wildersportcomplex kampt met een gebrek aan geschikte opslagruimte o.m. voor sportmateriaal. Het gemeentebestuur heeft nu de bedoeling aan de achterzijde een geschikte opslagruimte bij te maken en de buitengevels te herstellen waar nodig. Hiervoor is 375 000 euro opgenomen in de meerjarenplanning (2016).

Tevens zal een bibliotheek uitleenpunt Zuun-Negenmanneke ondergebracht worden in het Wildersportcomplex.
(Bekijk ons artikel hierover – KLIK HIER)
2014-12-10-Wildersportcomplex_voorzijde-met-schoolbus 2014-12-10-Wildersportcomplex_achterzijde

sporthal Wilderspor​tcomplex tijdelijk gesloten om veiligheidsredenen

2009-01-28-wildersportcomplex-_sint-pieters-leeuw_sportlaan-11SINT-PIETERS-LEEUW: – Om veiligheidsredenen wordt de sporthal van het Wildersportcomplex met onmiddellijke ingang buiten gebruik gesteld.
Op dit moment blijft het zwembad wel toegankelijk.

Sedert enkele weken werd de sportdienst op de hoogte gesteld van een barst in één van de spanten van de sporthal. Uit het ingestelde onderzoek blijkt dat de barst ernstiger is dan aanvankelijk gedacht.

Op advies van een door het gemeentebestuur aangestelde deskundige en van de brandweercommandant, die vandaag met een bouwkundig ingenieur ter plaatse kwam, ziet de burgemeester, in overleg met de schepen van sport, zich genoodzaakt de sporthal tijdelijk te sluiten. Het zwembad en de cafetaria blijven open.
2013-09-08-4sportdemos_01De sluiting is een preventieve maatregel. Op dit ogenblik kan immers niet worden bepaald in welke mate de draagkracht van het spant is aangetast.
Een mogelijke oorzaak zou gevonden kunnen worden in de bijkomende belasting van het dak door de zonnepanelen die enkele jaren geleden werden geplaatst. Doch hierover kan op dit ogenblik nog geen uitspraak worden gedaan.
Bijkomend onderzoek is lopend.

Burgemeester Luc Deconinck: “Het is op dit ogenblik niet mogelijk te bepalen wanneer de sporthal opnieuw in gebruik kan genomen worden. Hiervoor wordt het advies van de deskundigen afgewacht. We hopen dat op korte termijn het spant minstens voorlopig kan worden hersteld.”

Schepen voor Sport Jos Speeckaert: “Na de brand in de sporthal van Ruisbroek is dit de tweede keer dat een gemeentelijke sporthal door overmacht moet worden gesloten. Het gemeentebestuur realiseert zich dat dit voor alle betrokken verenigingen, voor de gebruikers en voor de uitbater van het cafetaria een zware slag is.
2009-10-07-seniorenfeest-01Het bestuur en de sportdienst zullen alles in het werk stellen om de verenigingen te helpen om de sportactiviteiten op een andere locatie te kunnen laten doorgaan en om de periode van ongeschiktheid zo kort mogelijk te houden.”

Wellicht zullen ook het seniorenfeest (gepland op 8 oktober a.s.) en de info-avond over de Bergensesteenweg (gepland op 9 oktober a.s. ) moeten uitwijken naar een andere locatie. De beslissing hierover wordt volgende week genomen en zal via de pers worden bekendgemaakt.


2014-09-25-Wildersportcomplex_01 2014-09-25-Wildersportcomplex_02-zwembad
UPDATE: Reacties getroffen sportclubs

– Leeuwse Turnkring vzw: Dit wil zeggen dat de lessen niet kunnen doorgaan op vrijdag, zaterdag en maandag.
Samen met de sportdienst zijn wij op zoek naar een oplossing. Wij houden jullie zeker op de hoogte.
Het bestuur LTK

– Volleybalclub Zuun: Voor alle trainingen en thuiswedstrijden is het bestuur in samenwerking met de sportdiensten van de omliggende gemeenten alternatieven aan het zoeken.
Er moet immers opvang gezocht worden voor trainingen en wedstrijden van 2 heren/ 4 Dames/ 2 recrea en 5 jeugdploegen. Hiervan spelen 2 ploegen in Divisie wat nog extra beslommeringen meebrengt.
De divisie thuismatchen van dit weekend worden uitgesteld naar een latere datum.
De provinciale thuiswedstrijden van dit weeken worden in Ruisbroek afgewerkt.
Dit alles zal de nodige flexibiliteit en goodwill van spe(e)l(st)ers, trainers en ouders verlangen. Maar we zijn er van overtuigd dat dit binnen de club voldoende aanwezig is.Hopelijk zal het probleem zo snel mogelijk opgelost raken.

– de judo , karate, boks en aikido kunnen op dit moment wel doorgaan in de vechtsportzaal op de eerste verdieping.

– Sportdienst Sint-Pieters-Leeuw: Vrijdagvoormiddag 26/9 is de sportdienst gesloten ingevolge organisatie van de scholencross. In de namiddag doen we al het nodige om onderdak te vinden voor de getroffen clubs.

Vloer kleine sporthal Ruisbroek wordt in januari vernieuwd

RUISBROEK: – Zaterdag werd in de marge van de officiële opening van de vernieuwde functionele sporthal AJ Braillard (zie artikel) vernomen dat dezelfde aannemer, Pellikaan, de sportvloer van de kleine sportzaal zal vernieuwen in januari 2013.
Ook in de kleine zaal komt een blessurepreventieve sportvloer zoals in de grote zaal.
2012-12-09-kleinesporthal-Ruisbroek_01

Schepen van Sport, Jos Speeckaert:Het is zo dat met de brand ook de koepels in de kleine sportzaal kapot waren en daardoor was er waterinsijpeling. Die vloer kon nog gebruikt worden eigenlijk maar is wel aan herstelling toe.
2012-10-09-oude-vloer-kleine-sporthalBegin dit jaar konden wij subsidies aanvragen bij de Vlaamse overheid want zij gaven net subsidies voor het aanleggen van nieuwe sportvloeren. En wij hebben daarvan gebruik gemaakt om ook onze kandidatuur te stellen. We zijn daarin dan weerhouden geworden, zodanig dat deze sportvloer kan hersteld worden met de helft subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. Wij hebben dan onmiddellijk laten prijsvragen en de huidige aannemer van de grote sporthal gaat er nu ook voor zorgen dat de vloer van deze kleine sportzaal begin volgend jaar volledig zal vernieuwd worden. Daarom gaat dan deze kleine sportzaal even dicht om deze nieuwe vloer aan te leggen. Dat zal een aantal weken in beslag nemen en normaal gezien moet hij in februari terug in gebruik kunnen genomen worden
. “
.
Zie ook ons artikel van 27 juni 2012: Vlaamse subsidies voor nieuwe sportvloer kleine sporthal Ruisbroek.

Nieuwe sporthal in Ruisbroek officieel geopend

RUISBROEK: – Een kortsluiting vernielde in de nacht van 1 op 2 februari 2010 bijna de volledige sporthal A.J Braillard in Ruisbroek.  Het duurde even vooraleer de verzekeringsmaatschappijen er onderling uit geraakten wie welke schade moesten vergoeden. De officiële opening van de vernieuwde functionele sporthal had deze namiddag plaats.

Burgemeester Lieve Vanlinthout en schepen van Sport Jos Speeckaert onthulden een gedenkplaat.
2012-12-08-sporthal-opening_01

De grote sporthal heeft een uitschuifbare tribune en beschikt over een blessurepreventieve sportvloer voor optimaal gebruiks plezier.
De spelersgang heeft directe toegang tot de grote sporthal, de bestaande kleine sporthal, de omni-sportzaal, de petanque zaal en de kleedkamers voor de buitentennisvelden dewelke volledig autonoom kunnen functioneren.
De cafetaria bevindt op de eerste verdieping met optimaal zicht op de sportvelden in hal, maar ook op de naastgelegen tennisvelden. De cafetaria is eveneens bereikbaar met een buitentrap en beschikt over een zuidgericht terras met een optimaal zich op de tennisvelden.

2012-12-08-vernieuwde-sporthal-ruisbroek_animDoor gebruik van verschillende bouwhoogtes komt het grote bouwvolume niet massief over. De grote glazen schuifdeuren  accentueren de inkompartij. Er is gekozen voor een sobere doch stijlvolle architectuur waardoor het project zich inpast in de omgeving.
2012-12-08-opening-sporthal_sportinstuifDe namiddag begon met een grote ‘sportinstuif’ voor de jongeren. Zo konden ze in Ruisbroek proeven van verschillende sporten onder leiding van ervaren trainers. En wie het hele parcours doorliep ontving een leuk aandenken.
De sportinstuif werd georganiseerd door Ellen Van Lijsebeth, laatstejaarsstudente lichamelijke opvoeding aan de HUB, campus Parnas.
2012-12-08-officiele-opening-sporthal_Ruisbroek

Burgemeester Lieve Vanlinthout : “ Het is met heel veel genoegen dat we alle Ruisbroekse sportverenigingen  hier vandaag ontvangen. We zijn blij dat jullie hier nu terug terecht kunnen. Ik geef met veel plezier het woord aan Schepen Jos Speeckaert. ”

schepen van Sport Jos Speeckaert: “ 1 februari 2010 zal voor velen van ons en vooral voor sportminnend Ruisbroek in onze herinneringen gegrift blijven.  Die morgen werd ik op vakantie opgeschrikt met een SMS dat de sporthal in Ruisbroek was afgebrand. Ik belde meteen onze sportfunctionaris Caroline die me een uitvoerig verslag gaf. Anderzijds was er  wel opluchting dat er geen menselijk leed te betreuren viel. De mensen van de sportdienst en de gebruikers van de sporthal hebben onmiddellijk naar gepaste oplossingen gezocht om alle sportverenigingen tijdelijk onderdak te bezorgen. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om iedereen die toen zijn steentje heeft bijgedragen te bedanken om dit op een relatief korte tijd tot een goede oplossing te hebben gebracht. Het gemeentebestuur bleef ook niet bij de pakken zitten en al snel werd beslist om de kleine sporthal die relatief weinig schade had opgelopen zo snel mogelijk te herstellen.
Intussen ontstond er een conflict tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen over de oorzaak van de brand. Er werd een procedure opgestart en hierdoor ging veel kostbare tijd verloren.
De nieuwe sporthal die ruim 2.500.000 euro heeft gekost  werd grotendeels betaald door de verzekeringsmaatschappij.
Op 1  februari 2011, één jaar na de brand, was de kleine sporthal hersteld en kon deze terug in gebruik worden genomen. Zo kregen onze sportverenigingen terug wat ademruimte .
Begin dit jaar kon de bouw van de nieuwe sporthal beginnen.  De werken verliepen zeer vlot. In een mum van tijd werd het afgebrande gedeelte volledig gesloopt en het puin verwijderd. De heropbouw van de sporthal vorderde zienderogen en verliep volledig volgens plan. Er was steeds een goede samenwerking tussen ontwerper, aannemer en onze diensten.  We zijn dan ook ten zeerste verheugd dat de werken binnen de voorziene planning zijn uitgevoerd. Zodat de nieuwe sporthal op 1 december 2012 terug in gebruik genomen kon worden.

Een probleem dat zich nu nog stelt is dat we geen uitbater voor de cafetaria hebben gevonden. Maar daar zijn onze diensten druk mee bezig om daar een oplossing voor te vinden.
Als schepen van sport ben ik ten zeerste verheugd dat onze verenigingen in Ruisbroek terug over degelijke accommodatie kunnen beschikken. En dank hierbij alle leden van de gemeenteraad voor de steun en het vertrouwen dat ze ons hebben geschonken om deze realisatie mogelijk te maken.  “

2012-12-08-Flyer-opening-sporthal-feest en demo
We peilden ook bij enkele Ruisbroekse verenigingen naar een reactie:
voorzitter Volleybalclub Ruisbroek ’84, Marc Vindevogel:” Voor ons is dit een overwinning op zich zelf, dit is voor de volleybalclub terug thuis komen.
Het waren twee moeilijke jaren sportief en ook financieël. Financieël is gelukkig de gemeente een groot stuk tussen gekomen maar we zijn jammer genoeg wel heel wat jeugdspelers kwijtgespeeld, dat is het grote probleem. Ze zijn uitgezwermd naar de buurgemeenten en om hen terug te krijgen dat zal wel enkele jaren duren.
De leden zijn optimistisch over de nieuwe zaal. Ze vinden het goed al is het nog even wennen om na één week dat we hier trainen al meteen 3 thuismatchen te spelen in de nieuwe zaal met de nieuwe vloer dat is niet gemakkelijk maar dat komt wel en ons mannen doen dat heel goed! ”
Meer info: www.volley-ruisbroek84.be

Voorzitter K. Turnsport Verbroedering Ruisbreoek, Vic Vanisterbecq:” Wij hebben erg geleden door de brand. We zijn de oudste sportclub van Ruisbroek, we bestaan 115 jaar en natuurlijk hebben we veel leden verloren met die brand. We zijn moeten uitzwermen naar de scholen, naar turnzalen waar geen accommodatie was en dat heeft ons veel pijn gedaan,… Dus zijn we blij en gelukkig met de nieuwe sportzaal.
We moeten ons nu inleven in de nieuwe zaal en nog enkele kleine aanpassingen doen maar het is een prachtige zaal.”
Meer info: http://engeltjeduiveltje.wordpress.com/

Voorzitser Gympie, Mieke De Dobbeleer: “ We zaten altijd al in de kleine zaal, maar nu met de danszaal en de grote zaal dat is een mooie vooruitgang. De voorbije jaren hadden we met het sportbestuur tamelijk snel een oplossing en gelukkig konden we redelijk snel terug gebruik maken van de kleine sporthal wat een goede oplossing was voor ons. Enkele andere sporten hebben het moeilijker gehad dan wij.
De kinderen zelf vinden vooral de spiegelwand in de danszaal fantastisch. Dat heb je in geen enkele andere zaal. “
Meer info: www.gympie.be

Initiator Leeuwse Badmintonclub, Pint Gert: “ Vanaf februari keren we volledig terug naar Ruisbroek. Net voor de brand waren we met een jeugdwerking gestart omdat we hier in de grote en kleine sportzaal tegelijk zaten. En na de brand moesten we op zoek naar een nieuwe locatie en dat werden er uiteindelijk 4à5. Hierdoor zijn een hoop mensen afgehaakt die ons niet volgden buiten de gemeente. En tweede was de prijs van de gehuurde zalen want we zijn 2 jaar op de privé markt moeten gaan huren. Dus dat was financieël moeilijker maar gelukkig was er een tegemoetkoming. En het is indrukwekkend met welke snelheid de nieuwe zaal uiteindelijk gebouwd is.”
Meer info: www.leeuwsebc.be

Sportfunctionaris Sint-Pieters-Leeuw Bart Van Onsem: “Ook de sportdienst is heel blij dat de zaal terug open is na zoveel jaar. Ook voor de verenigingen van Ruisbroek dat ze terug naar hier kunnen komen. Ik ben heel blij met de inrichting van de zaal en ik denk dat iedereen aan zijn trekken komt en dat is het voornaamste”.

adres: Sporthal AJ Braillard, Wandelingstraat 54 te Ruisbroek.

Meisteking Sporthal Ruisbroek

RUISBROEK: – De heropbouw van de grote sporthal van de op 2 februari 2010 afgebrande sporthal A.J. Braillard is volop bezig. De nieuwe sporthal zal o.a. een extra multifunctionele ruimte bevatten i.p.v. een conciërgewoning en de cafetaria zal zich op de eerste verdieping bevinden met zicht op de sporthal en de buitentennispleinen. Intussen is de ruwbouw van de sporthal bijna afgewerkt. Om dit te vieren werd vandaag door het gemeentebestuur en bouwbedrijf Pellikaan de mei gestoken op het dak.
Beiden maken zich sterk dat midden november 2012 de Ruisbroekse sportclubs gebruik kunnen maken van de nieuwe sporthal!

Schepen van sport en Gemeentelijke gebouwen, Jos Speeckaert: “Op 1 februari was ik op vakantie en werd ik s’ morgens vroeg wakker gebeld met het slechte nieuws dat de sporthal afgebrand was. Daarna was het voor de Ruisbroekse sportverenigingen moeilijk om elders onderdak te vinden en kwam er nog een juridische verzekeringsstrijd die een jaar in beslag nam.
Hierdoor kregen we vele reacties van de verenigingen met vooral de vraag ‘hoe lang gaat dit nog duren?’ Maar we konden daar als gemeente niets aan doen omdat we er van de gerechtsexpert moesten vanaf blijven tot er een uitspraak was. Gelukkig mochten we na aandringen de kleine sporthal herstellen. Nadien heeft de verzekeringsmaatschappij 2,5 miljoen euro uitbetaald en zijn we kunnen overgaan tot de bouw. Daardoor konden we op 1 februari 2011 de kleine sporthal terug openen, dus één jaar na de brand daar deze weinig schade had opgelopen. En daar konden dan toch al enkele sportclubs terecht.
En dan nu de grote sporthal, op 5 maart zijn de werken gestart. Ik mag zeggen dat we een zeer goede samenwerking hebben met de firma Pellikaan en wil hen daarvoor vandaag ook uitvoerig bedanken. De modernste technieken zijn hier gebruikt. En het resultaat mag nu al gezien worden. En ik had nooit gedacht want in maart begonnen de sloopwerken dat de ruwbouw nu al af is. En in november zullen wij al terug gebruik kunnen maken van die sporthal. Want de verenigingen staan te popelen van ongeduld om terug gebruik te maken van de sporthal. Eerstdaags gaan we terug contact opnemen met alle sportclubs en firma’s om te zien wanneer de zaal precies zal kunnen in gebruik genomen worden. Want dit is belangrijk zodat ze hun andere zalen kunnen opzeggen.
De sporthal zelf is een ander concept dan vroeger. Er is geen conciërgewoning meer , door de moderne technieken die men heeft toegepast is dit niet meer nodig. Plus dit bespaart heel wat geld. De cafetaria komt op de bovenverdieping. Waardoor beneden meer ruimte is voor berging, kleedkamers en een omni-sportzaal. Dus ik denk dat onze verenigingen tevreden zullen zijn, wij zijn het natuurlijk ook. “

Johan Tousseyn, directeur Pellikaan: “Voor dit project lag de uitdaging erin om een functionele sporthal te creëren binnen de contouren van de afgebrande hal, maar met een gewijzigd programma. De fundering van de oude hal is maximaal hergebruikt om de kostprijs te minimaliseren, maar waardoor de grote indeling en de contouren van de nieuwe hal mede werden bepaald.
De nieuwe sporthal is opdeelbaar in apart toegankelijke delen en wordt tegen een bestaande zaal aangebouwd. De uitschuifbare tribune en blessurepreventieve sportvloer zorgen voor optimaal gebruiksplezier. De cafetaria op de eerste verdieping biedt optimaal zicht op de sportvelden in hal, maar ook op de naastgelegen tennisvelden. Voor tennissers zijn aparte kleedruimten gerealiseerd, en een eigen toegang tot de cafetaria.
Door gebruik van verschillende bouwhoogtes komt het grote bouwvolume niet massief over. De grote glazen schuifdeuren en een opvallende luifel accentueren de inkompartij. Er is gekozen voor een sobere doch stijlvolle architectuur waardoor het project zich inpast in de omgeving.

De cafetaria is het centrum van het gebeuren (zie bovenstaande foto’s).
Door de positie van de cafetaria op de eerste verdieping biedt deze zowel zicht in de grote sporthal als de buitentennisvelden. De cafetaria is eveneens bereikbaar met een buitentrap en beschikt over een zuidgericht terras met een optimaal zicht op de tennispleinen.
Op bovenstaande foto’s zie je de extra bijgekomen omni-sportzaal.

Zaalvoetba​lcompetiti​e sint-piete​rs-leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – OPROEP: Al meer dan 30 jaar organiseren we in Leeuw een lokale zaalvoetbalcompetitie. Na de brand in de sporthal Van ruisbroek zijn we moeten uitwijken naar sporthallen buiten de gemeente. Om diverse redenen hebben een aantal ploegen de laatste 2 jaar afgehaakt. Met de nieuwe sporthal in het vooruitzicht willen we de competitie terug nieuw leven in blazen.

Daarom zijn we op zoek naar een aantal nieuwe ploegen die zich op maandagavond op vriendschappelijke en competitieve wijze willen ontspannen. Voor een zeer democratische prijs bieden we een leuke competitie aan van oktober tot en met juni die net voor de zomer wordt afgesloten met een barbecue.

Indien je interesse hebt om een ploeg in te schrijven of indien je nog vragen hebt, kan je steeds contact opnemen met gerrit.decock@skynet.be of op het gsm nr 0498 58 49 32 

Gemeente hoopt in februari te starten met afbraak en heropbouw grote sporthal AJ Braillard

RUISBROEK: – Eind november werd door de gemeente een bouwvergunning aangevraagd bij de stedenbouwkundige dienst van de Provincie Vlaams-Brabant voor de heropbouw van de twee jaar geleden afgebrande grote sporthal A.J. Braillard. Na indienen geldt voor stedenbouw een termijn van 60 dagen voor het nemen van een beslissing.
Leeuw hoopt tegen februari een gunstig advies te ontvangen en kan dan meteen beginnen met de afbraakwerken en heropbouw van de grote sporthal A.J. Braillard.
De bouw van de nieuwe sporthal zal zo’n 2,5 miljoen euro kosten waarvan het grootste deel betaalt wordt door de verzekering.

Voor de afbraak en heropbouw koos de gemeente voor het bouwbedrijf Pelikaan (www.pellikaan.be). Na de afbraak zal deze firma in 140 werk-kalenderdagen de nieuwe sporthal bouwen. Men hoopt dus dat tegen eind 2012 de nieuwe grote sporthal klaar zou zijn.

De nieuwe sporthal zal een extra multifunctionele ruimte bevatten ipv een conciërgewoning.
De cafetaria zal zich op de eerste verdieping bevinden met zicht op de sporthal en de buiten tennispleinen. Het hele complex zal voldoen aan de strengste brandveiligheids regels.

Op de comissie van Gebouwen en Patrimonium van 15 november 2011 kon men reeds horen dat het verschil in het voorziene budget voor deze uitgave en de vergoeding die de gemeente recupereert van de verzekering, met name ongeveer 300.000 euro, wordt verklaard door het feit dat er nu een nieuwe hal wordt gebouwd én van de verzekeringsvergoeding al onder andere de herstelkosten van de kleine hal werden afgehouden.


Zie ook enkele eerder gepubliceerde artikels naar aanleiding van de brand in Sporthal AJ Braillard:
02/02/2010 Zware brand Sporthal Ruisbroek
01/02/2011 Sporthal AJ Braillard 1 jaar na de brand

Kleine sporthal AJ Braillard gaat in februari terug open

RUISBROEK sporthal AJ Braillard na de brandRUISBROEK: – Op 2 februari 2010 woedde een hevige brand in de cafetaria en grote sporthal AJ Braillard in Ruisbroek.
Ook de kleine sporthal had te leiden onder de brand (zie artikel 2/2/10). In februari, één jaar na de ramp zal de kleine sporthal hersteld zijn en terug open gaan.


Het dak en de verwarming van de kleine sportzaal zijn ondertussen hersteld.
Ook de containers voor de kleedkamers en sanitaire voorzieningen werden reeds geplaatst.
Normaal had de zaal reeds in gebruik moeten zijn maar tijdens de overstromingen van 14 november 2010 heeft er water in de zaal gestaan waardoor de herstellingswerken vertragingen opliepen.

Over de grote sporthal loopt nog steeds een juridische procedure over welke verzekeringsmaatschappij moet opdraaien voor de kosten.
Vermoed wordt dat nog dit jaar de grote sporthal afgebroken en heropgebouwd wordt.
Het gemeentebestuur trekt hiervoor een bedrag van 2,5 miljoen euro uit. Dat geld moet komen van de verzekering.

Sporthal AJ Braillard gemeente wacht op verslag experts.

RUISBROEK sporthal AJ Braillard na de brandRUISBROEK / VLEZENBEEK / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanavond organiseerde het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw samen met de sportdienst één week na de brand in Sporthal AJ Braillard een overlegvergadering met de verantwoordelijken van de getroffen sportclubs.

overlegvergadering
Sportfunctionarissen Caroline Putman en Bart Van Onsem, eerste schepen en schepen van sport Jos Speeckaert, burgemeester Lieve Vanlinthout, schepen van Financiën en Begroting Fons Geeroms

overlegvergadering Een 30 tal bestuursleden van sportclubs en van de VZW kwamen luisteren naar een stand van zaken in verband met het dossier ‘Sporthal AJ Braillard’ in Ruisbroek. De burgemeester en schepenen kwamen net van de collegeraad waar de sporthal op de agenda stond.

Schepen van sport Jos Speeckaert opende de vergadering met de mededeling dat hij op het moment van de feiten in het buitenland was maar zeer snel op de hoogte was gebracht. Hij bedankte de hulpdiensten, de burgemeester, de sportdienst voor wat ze in de voorbije week gedaan hadden.
In het bijzonder dankte hij de bestuursleden van de sportclubs omdat ze niet bij de pakken waren blijven zitten en zelf reeds op zoek gingen naar alternatieven voor onderdak.

Jos Speeckaert: “ Het is voorbarig nu reeds een termijn op een nieuwe sporthal te plakken.
Het hangt van veel factoren af. Zo is het wachten op de stabiliteitsstudie, de verslagen van de experts van de verzekering,… verbouwen of nieuwbouw,…
”.

Burgemeester Lieve Vanlinthout hoopt deze verslagen binnen een 14 tal dagen te ontvangen.
Ondertussen kreeg zij reeds het standaard brandweerverslag. Deze bevat gegevens van om hoe laat de melding binnen kwam en met welke middelen de brandweer ter plaatse kwam. Als oorzaak wordt vermeld: ‘ vermoedelijk kortsluiting’.

Plannen op korte termijn:

– Woensdag komen er ingenieurs de stabiliteit controleren van Sporthal AJ Braillard.
– Eandis en de watermaatschappij werden door de gemeente gecontacteerd om zo snel mogelijk de nodige voorzieningen aan te brengen ter hoogte van  de overdekking van de tennisvelden.
– Al het sportmateriaal is nu overgebracht en gestokeerd op ‘Site 250’. Er werd aan de sportclubs gevraagd om op alle toestellen een labels van de club aan te brengen. Zo kunnen de verzekeraars van de clubs het materiaal gaan bekijken. Tevens zal de sportdienst en gemeentediensten in samenspraak met de clubs het materiaal daarna naar de juiste locaties voeren.
– Op het schepencollege werd groen licht gegeven om een container te plaatsen naast de sporthal voor de tennisclub. Wel moet er nu nog een vergunning aangevraagd worden om deze te mogen plaatsen.

Onderdak voor de clubs:
Sportfunctionarissen Caroline Putman overliep de locaties waar de clubs tijdelijk onderdak gevonden hebben. Een deel van de activiteiten werden toegevoegd in sporthal Wildercomplex waardoor deze sporthal doorlopend gebruikt wordt van 9 uur tot 23 uur.
Dit geeft op dit moment nog enkele praktische probleempjes. Door de voltijdse bezetting kunnen de poetsploegen hun werk niet naar behoren uitvoeren maar er wordt naar een oplossing gezocht.

• Volleybalclub Ruisbroek 84: trainingen doorgaan in het Sint-Niklaas Instituut, de sportschuur in Dworp, de sporthal Wildercomplex in Zuun,… De wedstrijden zullen bijna alle doorgaan in Zuun dankzij Vc Zuun die uren afstond!

• Volleybal veteranen: In het Wildersportcomplex

• Turnsport Verbroedering-Ruisbroek: maken gebruik van de sportzalen van de gemeenteschool De Wegwijzer en Vrije Basisschool Jan Ruusbroec

• Gympie: heeft onderdak in het Sint-Niklaas Instituut, Sporthal Lembeek, Start 65 Buizingen en Wildersportcomplex

• Leeuwse badmintonclub: De trainingen gaan door in sporthal Kerkeveld te Beersel. De competities kunnen doorgaan in de Bres te Halle bij Badminton Team Halle.

• Ruisbroekse Tennisclub (onderdak voor wintermaanden): In zuun + zijn nog op zoek naar extra locatie.
Hopen dat de overkoepeling snel terug te gebruiken valt.

• Tennisclub Borgel (onderdak voor wintermaanden): Weet nog niet waar ze hun lessen gaan kunnen laten doorgaan + overleggen met de Ruisbroekse Tennisclub

• Kime Carate Club: Hebben nog geen plaats gevonden op dit moment. Bestuursleden uit andere clubs suggereerden nog enkele zalen. Wordt bekeken in samenspraak met de sportdienst.
UPDATE: dinsdagtrainingen gaan door in recreatiecentrum Itterbeek.

• Zaalvoetbal : Wildersportcomplex en Sint-Niklaas Instituut (Al is deze zaal niet ideaal voor zaalvoetbal).
sporthal AJ-Braillard in Ruisbroek - instortingsgevaar

Financiële beslissingen:

De mensen die bij de sport VZW tewerkgesteld zijn zullen tijdelijk in het Wildersportcomplex in Zuun gaan werken. Als de tennis overdekking operationeel is samen met de container zal er terug iemand in Ruisbroek kunnen werken.

Voor de heropbouw is het zoals hoger vermeld wachten op de verslagen van de experts en de verzekering. Eens men hierover uitsluitsel heeft start de gemeente een werkgroep op die dan een timing van wederopbouw kan maken.

In de zaal werd gesuggereerd om met gemeentelijke budgetten te schuiven om de clubs extra te ondersteunen in deze noodsituatie. Maar de schepenen en de burgemeester legden uit dat dit wettelijk zomaar niet kan om reeds toegekende budgetten van doel te veranderen. Wel bevestigden ze dat ze de clubs zoveel mogelijk gaan ondersteunen.

Vele clubs hadden ook nog vragen over de facturatie van de zalen waar ze nu gebruik van maken.
Op vele plaatsen krijgen ze nu een speciaal tarief gezien de noodsituatie maar wat de volgende maanden of volgend seizoen,… Ze vrezen voor een financiële dobber voor hun club.

Share

Schrijf in voor – 24 uur tennis- en volleymarathon

2009-07-02-24uur_tennis-volley_vriendenkring-AJ-BraillardRUISBROEK: – Schrijf voor je met vakantie vertrekt samen met je vrienden in voor de “ 24 uur tennis- en volleymarathon” in Ruisbroek tvv Hachiko.

Zoals het bij zoveel dingen begint, tussen pot en pint, zo is het ook bij ‘De vriendenkring A.J. Braillard’ begonnen. Het zijn 6 vrienden die elkaar hebben leren kennen in het sportcomplex te Ruisbroek en nu reeds verschillende jaren elkaar actief aanmoedigen bij hun betreffende sportgebeurtenissen.
Het zijn Kevin Devillé, Etienne Dewinter, Franky Van Meerbeek, Jan De Rick, Jimmy Mertens, Joris Mousky die samen met de hulp van cafétaria-uitbater Luc De Dobbeleer een groots sportevenement wouden op poten zetten ten voordele van een goed doel. Een gezamenlijk 24 uur tennis- en volleymarathon zou het worden.

De vriendenkring A.J. Braillard
De vriendenkring A.J. Braillard

Ongeveer een jaar geleden rees de gedachte bij enkele Ruisbroekse sportclubs, zijnde de Ruisbroekse volleybalclub (R84) en de Ruisbroekse Tennisclub (RTC), een heuse 24 uur tennis- en volleymarathon te organiseren. Deze begint op vrijdag 11 september 2009 om 20u en eindigt op zaterdag 12 september 2009 om 20u en houdt een aparte volleybal- en tenniscompetitie in voor jong en oud. De 24 uren marathon moet een gezellig, leuk en sportief evenement worden voor recreanten in groep waarvan de opbrengst integraal naar een goed doel gaat. Er wordt gedurende de 24 uur randanimatie voorzien zodat de hele familie eens kan komen supporteren.

Als goede doel werd gekozen voor ‘Hachiko’. Hachiko vzw is een vereniging die hulphonden en meldhonden opleidt, plaatst en verder begeleidt in functie van een betere levenskwaliteit voor mensen met een handicap. Hachiko neemt zowel de ondersteunende taken als de opleiding van de honden op zich.

Wetende dat de opleiding van 1 hond €16 000 bedraagt, hopen wij jullie allen zo talrijk mogelijk op ons evenement te mogen begroeten.

Voor meer info en de inschrijvingsmodaliteiten kan u terecht op de website www.de24u.be of aan de toog in de cafetarie van de sporthal A.J. Braillard, Wandelingstraat 52 in Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw).