ZUUN: – Vanmorgen werd het laatste deel van de grote sporthal van het Wildersportcomplex gesloopt.

Aangezien er in een tijdspanne van enkele jaren 3 keer herstellingswerken nodig waren aan de sporthal omwille van barsten in spanten en een kolom, wou het gemeentebestuur niet langer wachten met de geplande herbouw van een nieuwe sporthal.

Op anderhalve week werd de grote sporthal die in 1974 ingehuldigd werd gesloopt.
Op 29 maart was de aannemer begonnen met de sloop van de kleedkamers. De werken werden nadien tijdelijk stilgelegd toen bleek dat nog niet alle leidingen die door de werf liepen afgesloten waren. Op maandag 12 april begon men dan met de eigenlijke afbraak van de grote sporthal.
Vanmorgen ging het laatste stuk tegen de vlakte. De volgende anderhalve week wordt het puin verder gesorteerd en afgevoerd waarna de oude funderingen worden uitgegraven.

Deze slideshow vereist JavaScript.

De nieuwbouw die op dezelfde locatie zal komen zal twee verdiepen tellen en bestaan uit drie compartimenten. De grote zaal met 3 volleybalterreinen, de turnzaal, de danszaal en dan nog apart een bolderzaal voor het klimmen. Ook komt er een bibpunt van 170m² voor de lagere school kinderen.
Als alles volgens planning verloopt duren de werken tot mei 2022.

1 comment

  1. Zoals ik reeds vroeger op fb melde, EEN SCHANDE DAT ER GEEN INDOOR PETANQUE BANEN voorzien zijn, de 60 plussen blijven weer letterlijk in de kou staan.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: