jij bent goud waard week in revalidatieziekenhuis Inkendaal

VLEZENBEEK: – Een hele week had revalidatieziekenhuis Inkendaal onder het motto “Jij bent goud waard” extra oog en oor voor haar revalidanten naar aanleiding van de internationale actie What Matters To You.

Inkendaal heeft de voorbije jaren de traditie om deel te nemen aan de internationale What Matters to You-dag op 6 juni. Zorgverleners en hun teams zetten zich op die dag extra in om oog en oor te hebben voor de kleine dingen die belangrijk zijn voor de mensen aan wie ze zorg verlenen, voor hun familie en/of omgeving. Op die dag en in die week mag het namelijk een tINKeltje meer zijn.
COVID-19 gooide ook vorige editie al roet in het eten, waardoor een grootschalig evenement niet haalbaar was. Inkendaal zou Inkendaal niet zijn als we geen creatief alternatief zouden bedenken!
Dus werd er een lightversie van de “What Matters To You” georganiseerd dit jaar met als thema “jij bent goud waard”.

Zo waren er deze week met dank aan hetkeukenteam culinaire verwennerijen voor gehospitaliseerde en ambulante revalidanten. Ongezien was de dessertennamiddag, waarbij revalidanten kans maakten op het gouden dessert met extra feel good-prijs!
Vandaag sluiten ze de week sfeervol af met Radio Inkendaal vanuit de cafetaria. Doorheen het ziekenhuis klinken de plaatjes die patiënten een hele week konden aanvragen.  “Veel dank aan ons WMTY-team en de medewerkers van Stadsradio Halle op 105.6 om dit mee mogelijk te maken.”

Revalidatieziekenhuis Inkendaal heeft nieuw logo, website en breidt ziekenhuisschool uit

VLEZENBEEK: – Vanmiddag Lanceerde Revalidatieziekenhuis Inkendaal haar nieuw logo en hun volledig vernieuwde website www.inkendaal.be.
Tegelijkertijd plaatste het revalidatieziekenhuis ook haar uitgebreid en vernieuwd revalidatie-aanbod in de kijker. Tevens breidt de Ziekenhuisschool uit met een  secundaire afdeling.
2017-06-29-Revalidatieziekenhuis-Inkendaal_Sofie-Blancquaert_Algemeen-directeur
Het Revalidatieziekenhuis zal in de toekomst ook een revalidatietraject voor neuro-oncologie aanbieden en er wordt  in samenwerking met de Cardijnschool een uitbreiding van het schoolaanbod gerealiseerd.
Sofie Blancquaert, Algemeen directeur Revalidatieziekenhuis Inkendaal: “Vanaf 1 september gaan wij samen met de Cardijnschool aangepast onderwijs aanbieden aan een extra doelgroep nl jongeren van de leeftijdsgroep secundair (+12j), die voor hun revalidatie verbonden zijn of blijven aan Inkendaal. Twee klassen BuSO worden ingericht in opgefriste containerlokalen.”


Er is ook vernieuwing binnen het aanbod van Revalidatieziekenhuis Inkendaal. Zo investeren ze in een toekomstgericht zorgmodel voor revalidatie om als ziekenhuis klaar te staan voor de vele uitdagingen in de zorgsector.
Er is de laatste maanden hard gewerkt aan de eerste opstart van een aantal revalidatietrajecten. Sinds april is Inkendaal binnen die oefening gestart met een nieuw revalidatietraject nl. het traject ‘neuro-oncologische revalidatie’ voor patiënten met nood aan revalidatie tijdens / na hun oncologische behandeling (in een ander ziekenhuis). Op dit moment zijn er op dienst 300 inmiddels al 4 neuro-oncologische patiënten in het traject.

Sofie Blancquaert, Algemeen directeur Revalidatieziekenhuis Inkendaal: “Volgende week moeten wij het Niaz auditteam bevestigen wat onze belangrijkste strategische doelen zijn.
1 Inkendaal als revalidatieziekenhuis positioneren als tertiair referentiepunt /derdelijnsrevalidatie met wetenschappelijke onderbouw geconnecteerd aan zich vormende ziekenhuisnetwerken
2. Het uitbouwen en verankeren en van onze 15 revalidatietrajecten in onze organisatie qua bestaffing, infrastructuur, werkmethoden,….
3. Blijven gaan voor expertise en kwaliteit in de neurorevalidatie ook na de accreditatie van november. Goede zorg stopt niet met behalen van een accreditatie. Goede zorg heeft Inkendaal historisch en voor de toekomst in de vingers.”

Inkendaal blijft staan voor de waarden: expertise, betrokkenheid, warmmenselijkheid en creativiteit.


Nieuwe gestructureerde en patiëntgerichte website voor Inkendaal.
De nieuwe website www.inkendaal.be van Revalidatieziekenhuis Inkendaal staat sinds vanmiddag online en daar is het team van Inkendaal trots op. De site zit nu in een nieuw en hedendaags kleedje.

Els Van Holderbeke, Directeur HR en Communicatie: “Aan de hand van een waaier van informatie en een handleiding van indicatoren voor patiëntgerichtheid ziekenhuiswebsites werd de website volledig opgebouwd, gestructureerd en inhoudelijk aangepakt. Vanaf nu bevat de website dan ook alle nodige informatie die nodig is voor onze patiënten, maar ook voor de bezoekers.
het is nu een efficiënt communicatiemiddel geworden.”

sponsors gezocht voor revalidatiepark
Ook hun droom voor een revalidatiepark hebben ze nog steeds in Inkendaal en de medewerkers hebben ze de voorbije maanden nieuw leven in geblazen. De omgeving leent er zich perfect toe en de natuur kan zo maximaal worden ingeschakeld in het revalidatieproces.
Verneem er meer over via de vernieuwde site: www.inkendaal.be/Revalidatie-aanbod/Meerwaarde-in-de-revalidatie/Revalidatiepark

Revalidatieziekenhuis Inkendaal 25 jaar Ambulante kinderrevalidatie PDH

VLEZENBEEK: – Revalidatieziekenhuis Inkendaal heeft reden tot vieren: de afdeling “Partiële Daghospitalisatie”(PDH) of de “ambulante kinderrevalidatie” bestaat dit jaar 25 jaar.
In het Vlaamse zorglandschap is deze werking uniek: voor elk kind wordt op maat zorg en therapie en onderwijs samen aangeboden.
Inkendaal is trots op wat de voorbije jaren werd gerealiseerd en blijft gedreven om dit bijzondere aanbod in de toekomst nog sterker te maken.

2017-04-21-Inkendaal_25jaar_Ambulante-kinderrevalidatie_PDH_01
Mevr. S. Blancquaert, Algemeen Directeur Inkendaal – Dr. M. Moonen, Neuropediator-Revalidatiearts – Dhr. C. Decoster, Bestuurder Inkendaal – Dr. D Fagnart, Diensthoofd PDH – Prof Dr. B Dan, Medisch en Paramedisch Directeur Inkendaal – Mevr S. De Wolf, Hoofdtherapeut PDH

Sinds 1992 werd revalidatieziekenhuis Inkendaal (Koninklijke instelling) officieel gefinancierd voor Partiële Daghospitalisatie van kinderen (In 1985 werd gestart met 3 kinderen). Inkendaal was hiermee in België een piloot- en studieproject. Bedoeling was en is om de kinderen niet te hospitaliseren maar bij hun familie te laten verblijven in de huiselijke sfeer en overdag naar Inkendaal te komen voor revalidatie, zorg en school.

Dat de nood hoog is blijkt uit de cijfers. Vandaag verblijven er zo’n 98 revalidanten in PDH , dat zijn 28 kinderen meer dan waarvoor Inkendaal erkend is.
2017-04-21-Inkendaal_25jaar_Ambulante-kinderrevalidatie_PDH_04
De partiële daghospitalisatie is opgestart vanuit de filosofie dat een vroegtijdige behandeling en sociale integratie van kinderen met een neurologische of neuromotorische aandoening noodzakelijk is en richt zich tot de volgende doelgroepen:
– aangeboren en verworven hersenaandoeningen
– schedeltrauma’s – hersenletsels t.g.v. zuurstoftekort
– ontwikkelingsstoornissen – Autisme Spectrum Stoornis
– stofwisselingsziektes
– neuromusculaire aandoening – complexe orthopedische problemen
– ernstige leerstoornissen

In een unieke omgeving omringen gespecialiseerde artsen, therapeuten, verplegend personeel en ziekenhuisstaf de patient met een gepersonaliseerd zorgpakket, en stellen ze samen realistische doelen voor het maximaliseren van zijn levenskwaliteit. Inkendaal streeft bovendien naar een continue uitbouw van zijn wetenschappelijke expertise en is erkend als referentiecentrum voor verschillende revalidatiespecialisaties.

De organisatie van de partiële daghospitalisatie is gebaseerd op het integratiemodel, dit wil zeggen dat de revalidatie de ganse dag door loopt en niet enkel uitgevoerd wordt door de therapeuten maar eveneens door het school-, verplegend en verzorgend personeel. Zij vormen het multidisciplinair team.

Sofie Blancquaert, Algemeen Directeur Inkendaal: “De betrokkenheid en passie van onze medewerkers zijn fundamentele bouwstenen in hun ambitie om de zorgkwaliteit te maximaliseren. Door continu te werken aan hun opleiding in de nieuwste technieken groeien onze deskundige medewerkers uit tot pioniers in de complexe zorg.
Revalidatie gaat voor ons veel verder dan de ziekenhuismuren. Bewijs daarvan is te vinden in de uitbouw van onze hippotherapie en de aanleg van onze therapeutische tuin waar kleine en grote patiënten in een groene oase van rust aan hun motorische en neurologische revalidatie werken.

Ziekenhuisschool Inkendaal
Voor de kinderen die ziek zijn of revalideren organiseert vzw Inkendaal zorg- en revalidatie-geïntegreerd onderwijs binnen de Ziekenhuisschool Inkendaal. De patiënten van de partiële daghospitalisatie en gehospitaliseerde kinderen en adolescenten kunnen er terecht. De school omvat een gesubsidieerde vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs type 5 en buitengewoon secundair onderwijs (vestiging Cardijnschool).


Inkendaal organiseerde vandaag ter gelegenheid van “25 jaar Ambulante kinderrevalidatie”interactieve workshops waarin de vele aspecten van de ambulante kinderrevalidatie aan bod kwamen. Genodigden waren dan o.a. privé-therapeuten, maar ook therapeuten en artsen werkzaam in centra voor ambulante revalidatie, centra voor ontwikkelingsstoornissen, kinderartsen met interesse in revalidatie, neuropediaters en kinderpsychiaters maar evenzeer verantwoordelijken van de Vlaamse en Federale Administratie werkzaam in dit domein.
De deelnemers van de workshops kruipen in de huid van een revalidant(kind) en ervaren wat het betekent een kind te zijn in de partiële daghospitalisatie.
Ook de eigen Inkendaal-medewerkers kwamen mee ontdekken hoe de collega’s van de partiële daghospitalisatie iedere dag het beste van zichzelf geven.

2017-04-21-Inkendaal_plan-revalidatietuin_parelsnoer-van-therapeutische-eilandenRevalidatiepark: Een parelsnoer van therapeutische eilanden voor Ziekenhuis Inkendaal – sponsors gezocht

Dr. Marleen Moonen: “Het doel is om een revalidatietuin te creëren die volledig geïntegreerd is in het bestaande parklandschap, met een zo gevarieerd mogelijk programma voor de patiënt als onderdeel van zijn revalidatieproces.
Bij het ontwerp van de tuin werd een waaier van revalidatieactiviteiten gespreid over het ganse park. Hierdoor ontstaat een aaneenschakeling van kleine tuinen die een “parelsnoer” vormen. Getracht werd de verschillende functies en activiteiten te integreren in het park zonder dat ze zouden interfereren met het landschap, om dit zo goed mogelijk te bewaren.
In overleg met de artsen en het therapeutisch team werd het programma aangepast aan de mogelijkheden en de behoeften van de verschillende patiëntengroepen.
Met de therapeutische tuin willen wij de revalidatie van onze patiënten uitbreiden tot buiten het ziekenhuis, waarbij zowel zijn cognitieve als motorische en sensitieve vaardigheden gestimuleerd worden terwijl hij daarnaast kan genieten van privacy, rust en de natuur.
Met de oefeningen op de hindernissenparcours willen we de revalidant voorbereiden om eens terug thuis veilig op straat te kunnen gaan.

Wie mee het revalidatiepark wil sponsoren kan contact opnemen met het revalidatieziekenhuis.
Meer info: Revalidatieziekenhuis Inkendaal Tel +32 (0)2 531 51 11 – E-mail: info@inkendaal.be – website: www.inkendaal.be

Vlezenbeek steunt massaal ziekenhuisschool Inkendaal nav De Warmste Week

VLEZENBEEK: – Vanavond kwamen heel wat Vlezenbekenaren naar het gemeenteplein om ter gelegenheid van “De Warmste Week” van Studio Brussel Het Vlezenbeekse Revalidatieziekenhuis Inkendaal te steunen.
De geldinzameling zal dienen voor de therapeutische tuin van de Partiële Daghospitalisatie en de ziekenhuisschool van het Revalidatieziekenhuis. De tuin maakt deel uit van het toekomstig Revalidatie Park Inkendaal. 
2016-12-10-dewarmsteweek_vlezenbeek_tvv_inkendaal-22
Het initiatief voor de avond werd genomen door de Verenigde Handelaars van Vlezenbeek die vandaag op de rotonde en het plein hun kerstversiering aanbrachten.
De kersthappening werd geopend door De Fanfare De Ware Eendracht Vlezenbeek terwijl de mensen zich tegoed deden aan Tartiflette, Pannenkoeken, tomatensoep, Warme chocolademelk, Cava,…

2016-12-10-dewarmsteweek_vlezenbeek_tvv_inkendaal-16Nadien werd het project van Inkendaal toegelicht door
Marina Poelmans, Hoofdtherapeut Dienst 200 en Projectleider Revalidatie Park Inkendaal:

Als revalidatieziekenhuis ontfermen we ons over de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Over onze kinderen en onze zieke medemensen. Vroeg of laat komen we allemaal in contact met de minder fraaie kanten van het leven. En dan is het fijn om een plek als Inkendaal te hebben. Als revalidatieziekenhuis dromen we er al jaren van om een therapeutische bestemming te geven aan ons prachtig domein. We willen een volwaardig revalidatiepark uitbouwen waarbij er aandacht wordt gegeven aan elke doelgroep die in Inkendaal verblijft.

De tuin voor de partiële hospitalisatie maakt deel uit van het groter geheel van het revalidatiepark. We creëren een veilige omgeving waarin therapie, spel en sport hand in hand gaan. Een fijne plek waar tastzin, motoriek, visueel en auditief wordt gestimuleerd. Een plek waar kinderen met eender welke beperking hun mogelijkheden kunnen ontdekken en oefenen. Een plek waar ze kunnen genieten van de natuurelementen.

Dagelijks komen er zo’n 80 kinderen naar school in Inkendaal. De therapiemomenten worden ingebouwd in een geïntegreerde onderwijswerking op maat van het kind. Kinderen met een cognitieve en/of motorische beperking. Een sensorische en/of communicatieve beperking ten gevolge van aangeboren of verworven neurologische aandoeningen, ontwikkelingsstoornissen, stofwisselingsziekten, ernstige leerstoornissen, enz…

De Partiële Daghospitalisatie heeft gekozen voor een integratiemodel waarbij revalidatie zich niet beperkt tot één dagelijkse behandeling maar de hele dag door loopt en ondersteund wordt door het multidisciplinair team. De doelstellingen voor ieder kind worden in nauw overleg met de ouders geformuleerd waarbij ervan wordt uitgegaan de autonomie van het kind te maximaliseren.

Voor het ontwerpconcept van de kindertuin wordt gebruik gemaakt van evidence based design waarbij creativiteit en spelenderwijs revalideren de perfecte insteek zijn. De doelstellingen van de tuin voor de kinderen liggen in het veilig bewegen, ervaringen opdoen, sensopatisch spel, prikkelen van de zintuigen, creativiteit stimuleren, rust brengen, socialiseren, genieten zonder meer,….De tuin als uitnodigende plaats die toegankelijk, veilig en in de nabijheid van de kinderen ligt met aangepaste en ervaringsgerichte speeltuigen. We hebben een tactiele muur voorzien, een auditieve wand, inrichting van de binnentuintjes en rolstoeltoegankelijke paden. Bij het ontwerp van de tuin werd de expertise gevraagd van kinesitherapeuten en ergotherapeuten die dagdagelijkse instaan voor de behandelingen van onze kinderen. Samen met een gespecialiseerd bedrijf in speeltoestellen hebben we een heel parcours uitgetekend.

Om dit prachtig project te realiseren hebben we uiteraard een budget nodig. En hierbij kunnen jullie ons helpen. Elke bijdrage draagt ertoe bij om voor onze kinderen een heerlijke tuin in te richten. Stapje voor stapje bouwen we ons domein om naar een revalidatiepark waar het aangenaam vertoeven blijft.
2016-12-10-250eurotoneelvlezenbeekUiteraard willen we met jullie ook het resultaat van al die inspanningen delen bij de voltooiing van de kindertuin. We kijken ernaar uit om jullie daar te verwelkomen!

Nadien kon iedereen tegen het doneren van een vrije bijdrage een plaatje aanvragen bij de Juke-O-Cycle.
Zo schonk oa. Toneel Vlezenbeek (KWB Vlezenbeek en Davidsfonds Vlezenbeek) €250 voor het mooie initiatief van de Verenigde Handelaars van Vlezenbeek voor ziekenhuis Inkendael.

De leuke deuntjes zorgden alvast voor heel wat sfeer.

Deze diashow vereist JavaScript.

Meer info: www.inkendaal.be

Revalidatieziekenhuis Inkendaal Kick -off week patiëntveiligheid 2016

VLEZENBEEK: – Deze week is het nationaal en ook in Inkendaal de week van de patiëntveiligheid.
Deze voormiddag werd daarom in de sporthal van Revalidatieziekenhuis Inkendaal het startschot gegven van de week van de patiëntveiligheid door de algemene Directeur Sofie Blancquaert.


Wie opgenomen is in een ziekenhuis is extra kwetsbaar en heeft de best mogelijke zorg nodig, dat is wat we wensen voor onszelf en voor wie we graag zien.
Elke dag zetten heel veel zorgverleners zich hiervoor in met hart en ziel.

Els Van Holderbeke, Directeur HR en Communicatie: “Wij willen al onze medewerkers extra sensibiliseren voor een veilige zorg.
Dat doen we op een heel interactieve manier, niet via saaie cursussen en vergaderingen maar wel via boeiende infostands en actieve workshops waar je kan zien en beleven wat veiligheid in de praktijk betekent en hoe je hier nog beter kan op letten in je dagelijkse werk.
Onze poster (die trouwens geselecteerd werd door de FOD Volksgezondheid voor het 10e symposium Kwaliteit en Patiëntveiligheid )geeft een beeld van wat we de volgende week organiseren: heel veel infostands over een breed scala aan onderwerpen: handhygiëne, patiëntidentificatie, medicatie, … En om helemaal in de leefwereld van de patiënt ondergedompeld te worden een workshop over zoek de fout in de patiëntenkamer (waar zitten de risico’s verscholen voor valpartijen ….),en ook de mogelijkheid om te voelen wat het betekent om met beperkingen om te gaan en hoe dit de meest eenvoudige handelingen tot een hele uitdaging maakt…
We hebben van onze 400 medewerkers ruim 300 inschrijvingen ontvangen dus wij weten al zeker dat het een heel intensieve en ook veilige week zal worden !

Deze diashow vereist JavaScript.


Meer info: www.inkendaal.be

Revalidatieziekenhuis Inkendaal zoekt vrijwilligers voor hun paarden

2016-09-08-oproep-inkendaalVLEZENBEEK: – In het Revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek wordt hippotherapie aangeboden. Bij hippotherapie wordt er therapeutisch gebruik gemaakt van een paard met als doel specifieke bewegingsfuncties bij de patiënt/ ruiter te behandelen.
Inkendaal zoekt nu enkele vrijwilligers voor de paarden.

Els Van Holderbeke, Directeur HR en Communicatie: ” Wij zoeken vrijwilligers voor de begeleiding en verzorging van onze paarden (hippotherapie).
Heb je ervaring met paarden en kan je je elke dinsdagvoormiddag van 8.45 tot 12.15 vrijmaken om een handje toe te steken?
Neem dan contact op met Tessy.declippeleir@inkendaal.be (tel: 02/531.51.11)

Revalidatieziekenhuis Inkendaal heeft eigen Trail-O parcours

VLEZENBEEK: – Op het domein van Revalidatieziekenhuis Inkendaal opende vandaag een “Trial-O” parcours. Na UZ Pellenberg in Leuven, eerder dit jaar, is dit het tweede parcours dat werd aangelegd in Vlaams-Brabant. 

“Trial-O” of ook wel trail-oriëntatie is speciaal gecreëerd voor personen met een fysieke beperking.
Trail-oriëntatie is een oriëntatievorm die geschikt is voor invalide deelnemers waar het gaat om de juistheid en niet om de tijd. 

Inge Slagmeulder, Sportverantwoordelijke Inkendaal en Sonia Goossens, VVO
Inge Slagmeulder, Sportverantwoordelijke Inkendaal en Sonia Goossens, VVO

Sportverantwoordelijke Inkendaal, Inge Slagmeulder: “ Het is een oriëntatieparcours die minder mobiele mensen, al dan niet met een rolstoel zelfstandig of met begeleiding door het domein van Inkendaal kunnen maken. Het parcours loopt langs de nieuwe oriëntatiepalen met ingebouwde kniptang. Vandaag kunnen we het parcours voor het eerst gebruiken. We hebben dit kunnen realiseren dankzij de medewerking van de provincie Vlaams- Brabant en de directie van ons revalidatieziekehuis.
Voor onze patiënten zal dit zorgen voor cognitieve revalidatie, de mensen moeten leren kaart lezen, ze moeten een opdracht uitvoeren, iets zoeken, dus zo trainen ze cognitive en tegelijk op die moment motorische eigenschappen. Het is dus een extra therapie moment om mensen terug te laten revalideren.
Onze therapeuthen gaan ook nog een extra opleiding krijgen zodat ze met hun patiënten dit parcours optimaal kunnen gebruiken.
De opdrachten zijn op verschillende niveaus gemaakt zodanig dat ook de kinderen kunnen deelnemen aan deze Trial-O. Zo werden er voor hen aan de palen ook nog extra kleur prentjes aangebracht. Zo kunnen zij er ook nog een zoektocht van maken.”
2015-09-11-Trial-O_01 2015-09-11-Trial-O_02
Het Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten v.z.w.(VVO) hielp bij de realisatie van dit project.

2015-09-11-Trial-O_06Sporttechnisch coördinator VVO, Sonia Goossens: “Voor dit project zijn we gestart met een kaartje van het domein te tekenen volgens de Internationale oriëntatie normen. We zijn dan begonnen aan de creatie van het permanent oriëntatieparcours. Het betreft 15 palen met een ingebouwde knijptang om te knippen in een controlekaart. Daar het een parcours is dat ook bestemd is voor minder mobiele mensen gaat het niet om de snelheid waarin men het parcours doet.
Daarom bevinden zich naast de Oriëntatiepalen A,B,C-plaatjes waar men aan precisie oriëntatie kan doen. Dus als ze aan die paal staan kijken ze naar de 3 plaatjes. Wij stellen een vraag, bijvoorbeeld over een soort aanplanting waarvan de oplossing de planten zijn die bij de plaatjes A,B of C staan. En dat juiste antwoord kunnen ze dan in hun controlekaart knippen.
Zo zijn er op het domein 3 verschillende omlopen die verschillen in afstand. Groen is de kortste, blauw de middelste en de rode is de langste afstand waar ze dan ook de 15 palen aandoen. En bij elke omloop zijn er 5 verschillende niveaus van moeilijkheid. “
2015-09-11-Trial-O_04 2015-09-11-Trial-O_03
Vandaag werd de Trial-O voor de eerste keer uitgetest tijdens de jaarlijkse sportdag (zie artikel sportdag – klik hier) van het revalidatieziekenhuis. De deelnemers die wij tegenkwamen vonden het een leuk initiatief en waren al volop aan het zoeken naar de juiste oplossingen.

deugddoende sportdag in Revalidatieziekenhuis Inkendaal

VLEZENBEEK: – Vandaag had in Revalidatieziekenhuis Inkendaal de jaarlijkse sportdag plaats. De mensen met een beperking konden proeven en kennis maken met een ruim aanbod aan sportactiviteiten.
2015-09-11-sportdag-Inkendaal_06
Zo stonden er dit jaar volgende sporten op het programma : schermen, G-karate, fietsen, wandelen, go-carts,volksspelen, boccia, Afrikaanse dans, …
Bovendien werd ook een nieuw actief parcours voorgesteld op het domein van Inkendaal, de “Trial-O” of ook wel trail-oriëntatie parcours voor personen met een fysieke beperking. (Zie ons apart artikel hierover – klik hier)

Voor de aanwezigen waren er dus heel wat zaken om te ontdekken en absoluut de moeite waard om het mee te maken!
Deze sportdag werd georganiseerd samen met de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Ook enkele sportverenigingen uit Leeuw zoals de Leeuwse wandelclub, Hoebelbike,… verleenden graag hun medewerking.

Deze diashow vereist JavaScript.

inschrijven sportdag Inkendaal 2014

2014-08-04-flyer_sportdag2014-InkendaalVLEZENBEEK: – Revalidatieziekenhuis Inkendaal organiseert op 19 september 2014 een sportdag voor mensen met een beperking.
Wie zin heeft om mee te doen, moet zich voor 5 september inschrijven.

10.00u | sportsessie 1
• Badminton (sportzaal) • Fietsen (halve dag) • Wandelen (rolstoelvriendelijk, halve dag) • Golf (buiten) • Trial o (buiten) • Volksspelen/boccia (patio)
11.00u | sportsessie 2
• Badminton • Golf• Volksspelen/boccia • Trial o
12.00u | middagpauze
.
2014-08-04-inschrijvingsformulier-sportdag2014-Inkendaal13.00u | sportsessie 3
• Afrikaanse dans (sportzaal, rolstoelvriendelijk) • Wandelen (rolstoelvriendelijk, halve dag) • Fietsen (halve dag) • Golf • Trial o • Volksspelen/boccia
14.00u | sportsessie 4
• Trial o • Golf • Afrikaanse dans • Volksspelen/boccia
15.00u | sportsessie 5
• Trial o • Afrikaanse dans • Volksspelen/boccia • Golf

Het inschrijvingsformulier moet worden verstuurd naar Inge Slagmeulder, Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw), tel. 02 531 53 52 of naar sport@inkendaal.be.

agenda: Dag van de Zorg, Revalidatieziekenhuis Inkendaal

VLEZENBEEK: – Op zondag 18 maart 2012 vindt de eerste editie van de Dag van de Zorg plaats. Meer dan 200 organisaties en voorzieningen uit zorg, welzijn en de witte economie verwelkomen u van 10 tot 17 uur op hun opendeurdag. Ook Revalidatieziekenhuis Inkendaal uit Vlezenbeek doet mee.
Met de Dag van de Zorg wil de zorg- en welzijnssector zich van haar beste kant laten zien en de mensen wegwijs maken in het aanbod.

Van 10.00 tot 17.00 uur bent u met vrienden en familie welkom op onze verrassende opendeurdag van revalidatieziekenhuis Inkendaal!

U krijgt een unieke kans om te ontdekken hoe deze instelling zijn expertise in de revalidatie heeft uitgebouwd.
Op een aantrekkelijk parcours ontdekt u hoe boeiend zorg en revalidatie anno 2012 kan zijn!

Revalidatieziekenhuis Inkendaal= Inkendaalstraat 1 te Vlezenbeek

Revalidatieziekenhuis Inkendaal:
Wij willen dé expert zijn in de revalidatie van patiënten met een aangeboren of verworven hersenaandoening, complexe locomotorische en neuromusculaire aandoeningen met mogelijke cardio-pulmonaire complicaties.

Wij bieden een individueel en aangepast behandel- en revalidatieprogramma aan voor al onze patiënten: kind of volwassene, ambulant of gehospitaliseerd. Tijdens hun behandeling krijgen de kinderen de kans om in onze ziekenhuisschool verder onderwijs te volgen. Als gespecialiseerd revalidatieziekenhuis hebben we talrijke revalidatieovereenkomsten afgesloten met het RIZIV waardoor we als referentieziekenhuis erkend zijn voor meerdere specifieke aandoeningen. We werken ook samen met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Tenslotte beschikken we over een bijzondere erkenning als expertisecentrum zowel voor de behandeling van comapatiënten als voor de resocialisatie van patiënten met een niet-aangeboren hersenaandoening.

Revalidatieziekenhuis Inkendaal is een autonome en onafhankelijke instelling. Hierdoor kunnen wij eigen accenten leggen waarbij de interdisciplinaire en individuele benadering van de patiënt en zijn familie centraal staan.

De patiënt verblijft in een unieke omgeving en kan daarenboven rekenen op gespecialiseerde artsen, therapeuten, verplegend personeel en ziekenhuisstaf. Samen stellen zij een gepersonaliseerd zorgpakket op waarbij uitgegaan wordt van realistische doelen en het maximaliseren van de levenskwaliteit.

Naast zijn zorg en revalidatie, waarvoor het trouwens erkend is als referentiecentrum voor verschillende revalidatiespecialisaties, streeft Inkendaal ook naar een continue uitbouw van zijn wetenschappelijke expertise.

Voor elke doelgroep staat in ons ziekenhuis een gespecialiseerd team klaar dat interdisciplinair werkt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de meest aangepaste omkadering.
Meer info: www.inkendaal.be

agenda: wereld ergo dag

VLEZENBEEK: – Ter gelegenheid van de wereldergodag op donderdag 27 oktober 2011 zetten de ergotherapeuten (i.s.m. de sociale readaptatiewerkers) van revalidatieziekenhuis Inkendaal tussen 14.00 en 16.00 uur hun lokalen open.

U kan er kennismaken met de werkomgeving en het team. Tevens zal er in de patio een infobeurs doorgaan met standen over ADL-hulpmiddelen, rolstoelen en rollators, VAPH, valpreventie, decubituspreventie, kinderrevalidatie, hippotherapie en aangepaste bediening van rolstoel en computer.

U bent – samen met uw familie – van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.

adres: Ziekenhuis Inkendaal – Koninklijke Instelling vzw,
Inkendaalstraat 1 – 1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) Tel 02 531 51 11 www.inkendaal.be

100 jaar Ziekenhuis Inkendaal

VLEZENBEEK: – Ziekenhuis Inkendaal, tot voor enkele jaren gekend als “De Bijtjes”, viert eind deze week zijn honderdjarig bestaan.

Ziekenhuis Inkendaal: Inkendaalstraat  1, 1602  Vlezenbeek
Ziekenhuis Inkendaal: Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek

In zijn lange geschiedenis, heeft het ziekenhuis zich binnen de Belgische gezondheidszorg steeds geprofileerd door zijn oriëntatie in functie van specifieke, tijdsgebonden noden.
Vandaag is Ziekenhuis Inkendaal uitgegroeid tot een categoraal gespecialiseerd revalidatieziekenhuis, dat nog steeds een eigen maatschappelijke rol heeft in de intensieve multidisciplinaire revalidatie van kinderen en volwassenen.

Op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei 2009 vinden er een aantal manifestaties plaats ter gelegenheid van 100 jaar Inkendaal – De Bijtjes in Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw).

.
2009-05-11-voorbereiding-100-jaar-inkendaal-1 2009-05-11-voorbereiding-100-jaar-inkendaal-2

–    Donderdag is er een academische zitting (op uitnodiging) in de tenten ter hoogte van de Polikliniek.
–    Vrijdag is er het symposium “Highlights in neurological rehabilitation”. Een gepaste gelegenheid voor het uitwisselen van ervaring en expertise.
–    Zaterdag is er dan de ‘Family Day’ = Personeelsfeest.
Voor de patiënten is er op zaterdag een feestmaaltijd.

Logo 100jaar InkendaalTer gelegenheid van het 100 jarig bestaan werd een boek uitgegeven met de geschiedenis van de instelling.
Dit boek is beschikbaar vanaf 20 mei voor de prijs van 30 euro.


Geschiedenis Inkendaal – De Bijtjes:

inkendaal-vlezenbeek-2Gegroeid vanuit de “Nutritieve” De Bijtjes, opgericht in 1909, over sanatorium, heelkundig instituut en later omgevormd tot Genees- en Heelkundig Instituut (1971) heeft Ziekenhuis Inkendaal steeds een eigen specifieke plaats bekleed binnen de Belgische gezondheidszorg.
Sinds zijn ontstaan heeft Ziekenhuis Inkendaal zich steeds geprofileerd door zijn oriëntaties in functie van specifieke noden (rachitis, tuberculose, poliomyelitis, myopathie, spina-bifida, hersenverlamming, etc…) om te worden tot het “gespecialiseerde revalidatieziekenhuis” van vandaag.
Met opeenvolgendevestigingsplaats in Brussel (1909), in het Waals-Brabantse Piétrebas(1920), opnieuw in Brussel tijdens de oorlogsjaren en uiteindelijke vestiging in Vlaams-Brabant te Vlezenbeek, Sint-Pieters-Leeuw (1949), heeft Ziekenhuis Inkendaal ook geografisch een ”nationale’ geschiedenis.

meer info: www.inkendaal.be