Muismatjes leren communiceren met anderstaligen

2014-11-04-muismatjesVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant en het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant geven muismatjes uit met tips voor een toegankelijk taalgebruik. Er zijn vijf versies met telkens een grappige cartoon en tips voor Nederlandstaligen om de communicatie met anderstaligen in de Rand te bevorderen.

Het is niet evident om op een duidelijke, verstaanbare manier het Nederlands als contacttaal in de Rand te gebruiken. Het Huis van het Nederlands heeft de afgelopen jaren heel wat kennis opgebouwd over op een toegankelijke manier met anderstaligen communiceren. Via deze muismatjes wordt deze kennis omgezet naar een leuk product’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het Vlaams karakter.

Er bestaan vijf versies met telkens een grappige cartoon en tips rond toegankelijk taalgebruik. Zo leren Nederlandstaligen in de Rand op een leuke manier hoe ze anderstaligen beter kunnen aanspreken en helpen via een aantal simpele tips, zoals duidelijk en langzaam spreken, het vermijden van dialect, korte zinnen gebruiken en het vermijden van figuurlijk taalgebruik.

In totaal werden er 2.000 muismatjes gemaakt. Ze worden gratis verdeeld onder lokale besturen, bedrijven en verenigingen in de Vlaamse Rand.

Diploma van Leeuwenaar

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het schooljaar 2013-2014 waren er heleboel initiatieven om Nederlands te leren en te oefenen in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Vrijdagavond werd een bedankingsmoment georganiseerd in het gemeentehuis waarop een heleboel cursisten en deelnemers in de bloemetjes gezet werden. Ook de talrijke vrijwilligers van de integratiedienst werden uitvoerig bedankt voor hun eindeloze inzet om het inburgering- en integratiebeleid van het bestuur waar te maken.
2014-06-13-integratie-diploma-en-vrijwilligers_10
Marleen De Kegel, schepen van Vlaams Beleid, Integratie- en Inburgeringsbeleid:
‘Wij kunnen vandaag samen terugkijken op een welgevuld schooljaar met talrijke nieuwe initiatieven en oefenkansen voor onze anderstalige inwoners. Voor deze initiatrieven kon het gemeentebestuur rekenen op verschillende partners zoals het Huis van het Nederlands, vzw De Rand, de provinciale integratiedienst, Unizo en basiseducatie.
Voor de taalklassen voor anderstalige ouders kregen we de bereidwillige medewerking van 8 Leeuwse scholen en hun directie. Onze handelsverenigingen leverden hun spontane medewerking aan de “Week van de anderstalige klant”. Enkele van onze vrouwenverenigingen deden het zelfde voor het project “Bijt in je vrije tijd”. Op de erfgoeddag zorgden onze integratiedienst en de erfgoeddienst voor een prachtig evenement.
Wij hebben op die manier gedurende het voorbije schooljaar heel wat ontmoetingskansen tussen Leeuwse inwoners en nieuwkomers gerealiseerd
.’

Deze diashow vereist JavaScript.


Erik Devillé van de sociale- en welzijnsdienst en Isabelle Vanderhaegen van de integratiedienst gaven de aanwezigen een rondleiding in het gemeentehuis.

Schepen, Marleen De Kegel: ‘Ik wil ook onze talrijke vrijwilligers vanuit het diepst van mijn hart bedanken voor hun inzet, voor de warme menselijke manier waarop zij onze nieuwkomers hebben onthaald, hen hun eerste woordjes Nederlands hebben geleerd en met hen op stap zijn gegaan. Onze vrijwilligers brengen geen papieren integratieverhaal maar een verhaal van menselijk contact met onze Nederlandse taal als sleutel.’

Meer info? Neem contact op met de integratiedienst van Sint-Pieters-Leeuw via: 02 371 63 28 – integratie@sint-pieters-leeuw.be.

Bijt in je vrije tijd vraagt medewerking verenigingen

bijt-in-je-vrije-tijd_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente organiseert samen met vzw De Rand en het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant de tweede editie van het project ‘Bijt in je vrije tijd’. De bedoeling is mensen die Nederlands leren, te laten kennismaken met het aanbod van Nederlandstalige verenigingen. De verenigingen vormen de ideale omgeving voor wie ook buiten de klas Nederlands wil oefenen.

Wat kan je doen als vereniging?
Verenigingen die mee willen doen, kunnen een activiteit die plaatsvindt tijdens dit lopende schooljaar (tot half mei), openstellen voor anderstalige deelnemers. Zo leren die de vereniging kennen en kunnen ze Nederlands oefenen.

Vzw. De Rand maakt van het activiteitenaanbod voor de cursisten een handig boekje en verzamelt tijdens het schooljaar de inschrijvingen van anderstaligen.
Het Huis van het Nederlands biedt coaching aan de deelnemende verenigingen over het taalniveau van de cursisten en over ‘duidelijke taal’.

Heb je interesse om mee te doen of wil je graag meer informatie?
Neem contact op met de integratiedienst: Isabelle Vanderhaegen 02 371 63 28, isabelle.vanderhaegen@sint-pieters-leeuw.be

Bureaukalender 2014 voor Vlaamse Rand

2013-11-19-bureau-kalenderVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant en het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant hebben een bureaukalender ontworpen voor 2014. Elke maand krijgt de gebruiker een grappige cartoon en een nuttige taaltip. Het doelpubliek is deze keer niet zozeer de anderstalige maar wel de Nederlandstalige die tips krijgt over toegankelijk taalgebruik.

Het is niet evident om op een duidelijke, verstaanbare manier het Nederlands als contacttaal in de Rand te gebruiken. Het Huis van het Nederlands heeft de afgelopen jaren heel wat tips opgesteld om op een toegankelijke manier met anderstaligen te communiceren. Deze bureaukalender is hiervoor een praktisch en concreet hulpmiddel’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het Vlaams karakter.

Er werden 2.300 bureaukalenders gedrukt. Ze worden in de loop van de komende maanden gratis verdeeld onder de lokale besturen, bedrijven en verenigingen in de Vlaamse Rand.

Nieuw: Nederlands leren via het Centrum voor Basiseducatie Halle-Vilvoorde

2010-04-01-lentemarkt_dienstencentrum-NegenhofNEGENMANNEKE: – Nieuw in Sint-Pieters-Leeuw: Het Centrum voor Basiseducatie Halle-Vilvoorde start op 3 september 2013 met een basiscursus Nederlands in Sint-Pieters-Leeuw.

Elke dinsdagavond van 18.45 tot 21.45 in het Vlaams Sociaal Centrum, Sint-Stevensstraat 62.
Inschrijven via het Huis van het Nederlands, Sint-Stevensstraat 62. meer info op het gratis nummer 0800 12300 of via de integratiedienst 02 371 63 28

Nederlands leren a piece of cake

bouwen-aan-Vlaams-Brabant_logoVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant start een campagne om anderstaligen in de Vlaamse Rand rond Brussel aan te sporen lessen Nederlands te volgen. De slogan van de campagne is ‘Nederlands leren, simple comme bonjour-Nederlands leren, a piece of cake’.

Blikvanger van de campagne zijn broodzakken en plastiek zakjes met de boodschap. Deze zakjes zullen in een 40-tal gemeenten via bakkers en kruideniers verspreid worden. Anderstalige doelgroepen worden via verschillende kanalen op een positieve manier benaderd om kennis te maken met het uitgebreide aanbod aan taalcursussen Nederlands’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het Vlaams karakter.
2013-08-16-taalleergangen

De campagne wordt gevoerd in samenwerking met vzw de Rand en Het Huis van het Nederlands.

Provincie stelt peuterboekje voor anderstalige ouders voor

VLAAMS-BRABANT: – Gedeputeerde Elke Zelderloo heeft het eerste peuterboekje voor anderstalige ouders voorgesteld in het Kinderdagverblijf het Pagadderke in Halle.

Hoe zeg je als anderstalige in het Nederlands ‘Ik zou graag een opvangplaats voor mijn kind reserveren?’ of ‘Mijn kind is allergisch’? Het peuterboekje helpt ouders wegwijs in het Nederlands.

Om de nood aan communicatie over kinderen bij anderstalige ouders te lenigen, heeft de provincie Vlaams-Brabant een peuterboekje uitgegeven. Het zakwoordenboekje werd ontwikkeld met medewerking van enkele kinderdagverblijven en Kind en Gezin. Het is bedoeld als eerste hulp bij een gesprek over kind en ouders. Het bevat woordenschat voor de kinderdagverblijven en -opvangdiensten voor kinderen van drie maanden tot ze schoolrijp zijn.

‘Het is geen encyclopedie maar een handig en compact boekje om in de hand- of luiertas te bewaren’, aldus Elke Zelderloo, gedeputeerde van Vlaams karakter en jeugd. ‘Daarnaast willen we anderstaligen kennis laten maken met taal. Meertaligheid is de basis voor integratie’.

De peuterboekjes worden verdeeld via de consultatiebureaus van Kind en Gezin, het Huis van het Nederlands, vzw ‘de Rand’ of kunnen gratis aangevraagd worden bij de provincie Vlaams-Brabant.
Zakwoordenboekje voor peuters [PDF, 80 blz., 705,07 Kb]

Provincie Vlaams-Brabant start promotie taallessen Nederlands

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Morgen start de provincie Vlaams-Brabant een grootschalige campagne om taallessen Nederlands voor anderstaligen te promoten. Deze campagne spoort anderstaligen aan om Nederlands te leren en verwijst hen door naar een geschikte taalcursus. Dit gebeurt via www.infonl.be, de website van het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant, en hun gratis 0800 123 00-telefoonnummer.

“De campagne richt zich in eerste instantie tot Franstalige Belgen in de Vlaamse Rand”, zegt Tom Troch, gedeputeerde voor Vlaams karakter. “Zij vormen immers veruit de grootste groep anderstaligen in de provincie. In tweede instantie richt de campagne zich tot de allochtone inwoners van de provincie, dus zowel klassieke migranten, als vluchtelingen en zelfs hooggeschoolde kaderleden van internationale bedrijven of EU-ambtenaren. Jaar na jaar zien de taalcentra het aantal cursisten Nederlands toenemen. Met deze nieuwe campagne willen we als provincie de tendens voortzetten”.

Deze campagne vind dit jaar voor de dertiende keer plaats en gebeurt in samenwerking met de Vlaamse gemeenschap, vzw ‘de Rand’ en het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant.

Marijke Fierens & Sara GeeromsMarijke Fierens & Sara Geeroms  (archief 2008)

“Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant” in Sint-Pieters-Leeuw
Elke woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Meer info: www.huisvlaamsbrabant.be

Share