Parket Halle-Vilvoorde: strenge straffen voor wie rijdt en geen BOB is

2020-12-12-BOB-campagne2020REGIO: – Het Parket Halle-Vilvoorde zal extra streng zijn voor wie betrapt wordt op rijden onder invloed tijdens de jaarlijkse eindejaars BOB-campagne.

Parket Halle-Vilvoorde: “In het kader van de jaarlijkse BOB-campagne zal elke bestuurder in Halle-vilvoorde die tijdens een alcoholcontrole in de kerstvakantie 0,35 mg/l of meer blaast, direct worden gedagvaard voor de politierechtbanken te Halle en Vilvoorde, op speciale themazittingen op 26 en 28 april 2021.”

agenda: Oudejaarsnachtbussen 2013-2014 in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Lijn Vlaams-Brabant zorgt er met 32 bussen en 61 chauffeurs voor dat feestvierders veilig en vlot het nieuwe jaar in kunnenin Vlaams-Brabant. Dit is mogelijk dankzij de steun van de provincie en gemeenten. Met het feestbiljet of op vertoon van hun abonnement genieten reizigers van onbeperkt vervoer op oudejaarsavond en op Nieuwjaarsdag.

2013-12-31-de-lijn-oudejaar
dubbelklik op grafiek

Prijs: 3 euro voor de hele nacht (van 21.30 uur ’s avonds tot 6.30 uur ’s morgens) onbeperkt rijden in de gehele provincie en zelfs daarbuiten met de bussen van De Lijn.
Houders van een Buzzy Pazz, Omni Pazz of 65-plus kaart rijden gratis.

Feestbus 170
rijdt tussen Halle en Brussel-Zuid, met verschillende haltes in Sint-Pieters-Leeuw.

Feestbus 172
Gefinancierd door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, zorgt voor vlotte aansluitingen op de feestbus 170.
Deze lokale lijn verbindt Gaasbeek,Vlezenbeek, Sint-Pieters-Leeuw Centrum, Lot en Ruisbroek.

OPGEPAST: UPDATE parcours Feestbus 172!
De nieuwjaarsfuif in Lennik is in extremis verplaatst van de sporthal naar het terrein in Gaasbeek waar een tent zal opgesteld worden. De capaciteit van de sporthal bleek namelijk te beperkt in functie van de nooduitgangen. De nieuwe locatie in Gaasbeek kan dubbel zoveel feestvierders ontvangen. De reisweg van Feestbus 172 is daarop aangepast.
De Trontingenstraat is erg smal en door het grote aantal verwachte fuifgangers en de onmogelijkheid voor auto’s om te parkeren op het terrein, wordt de Trontingenstraat verkeersvrij gemaakt. De Winkelstraat wordt éénrichtingsverkeer (komende van Gaasbeek naar de Lenniksebaan) zodat aan één kant kan geparkeerd worden. De bussen hebben hun aankomst en vertrekhalte op de Winkelstraat aan het kruispunt met de Trontingenstraat aan de voor de gelegenheid geplaatste halte “Gaasbeek Nieuwjaarsfuif”. Door het éénrichtingsverkeer maakt Feestbus 172 bij vertrek in Gaasbeek een lus via Lennik om terug naar Ruisbroek te rijden. Daarom zie je in de haltelijst in die richting veel meer haltes.

dinsdag 11 december 2012 alcoholcontrole Sint-Pieters-Leeuw

ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW: – Volgende week start de BOB campagne. De politiezone Sint-Pieters-Leeuw kondigt alvast een alcoholcontrole aan voor dinsdag 11 december 2012.

Vlaams-Brabant kiest voor veilige feesten in december
De provincie Vlaams-Brabant organiseert, samen met de lokale en federale politiediensten, in december controles op rijden onder invloed. Deze provinciale controleactie sluit aan bij de nationale BOB-campagne die het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) vanaf 14 december 2012 tot 28 januari 2013 gaat voeren.
Gedurende zes maanden per jaar voeren de politiediensten in Vlaams-Brabant controles uit op rijden onder invloed. Deze controle zijn een onderdeel van het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur. Hiermee wil de provinice de Vlaams-Brabantse bevolking bewustmaken van de gevaren van rijden onder invloed en een daling van het aantal verkeersslachtoffers bereiken.

2012-12-07-bob-campagne-flyerRijden onder invloed blijft een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. In 2010 bleken 12% van de geteste bestuurders die betrokken waren in een letselongeval onder invloed van alcohol blijkt uit gegevens van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Veilig vervoer op 31 december
De provincie Vlaams-Brabant biedt op oudejaarsavond veilig én alternatief vervoer aan met de campagne ‘Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer’. Wie veilig wil gaan feestvieren, kan gebruikmaken van de feestbussen en 27 busverbindingen bediend door De Lijn Vlaams-Brabant of van het lokaal vervoer dat in bepaalde gemeenten van Vlaams-Brabant wordt aangeboden.

BOB feest veilig in Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant organiseert, samen met de lokale en federale politiediensten, in december controles op rijden onder invloed.

Bovendien voert het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) van 29 november tot 10 januari 2011 de nationale campagne ‘I BOB you’.

De controles passen in het provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur. De bedoeling is om het aantal verkeersongevallen te doen dalen door de Vlaams-Brabanders bewust te maken van de gevaren van rijden onder invloed. Heel wat verkeersongevallen zijn immers het gevolg van chauffeurs die rijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicatie.

Uit de onderzoeken van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid blijkt dat rijden onder invloed van alcohol vooral ’s nachts en in het weekend een probleem is. Het zijn vooral personen tussen 40 tot 54 jaar, die meer dan anderen rijden onder invloed. Bestuurders rijden het vaakst onder invloed na een bezoek aan een horecazaak of na een avondje uit. Daarom zullen we ook de nationale boodschap van BOB mee ondersteunen. BOB geeft immers om zijn vrienden en brengt iedereen veilig thuis“, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

De provincie Vlaams-Brabant voert op 31 december campagne onder het motto ‘Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer’ en zorgt op oudejaarsavond voor veilig én alternatief vervoer. Wie wil gaan feestvieren, kan gebruikmaken van de feestbussen en 36 busverbindingen van De Lijn Vlaams-Brabant of van het lokaal vervoer dat in bepaalde gemeenten van Vlaams-Brabant wordt aangeboden. Meer info vindt men op www.vlaamsbrabant.be/eindejaarscampagne

start vijftiende Bob-campagne

BELGIË / SINT-PIETERS-LEEUW: – de vijftiende Bob-campagne loopt van vrijdag 27 bovember 2009 tot maandag 11 januari 2010.

De actie verloopt dit jaar onder het motto “Welke Bob krijgt de auto?”. Daarmee wordt gezinspeeld op een opvallend aspect in deze campagne. Wie een negatieve test aflegt, maakt kans om een auto te winnen.
Naast de vertrouwde Bob-sleutelhanger ontvangt de bestuurder een kaartje met een unieke code. Door vervolgens naar www.bob.be te surfen en twee vragen juist te beantwoorden, maken de bestuurders kans op een milieuvriendelijke Volvo C30. Voorts zijn er fietsen, laptops, fotoapparaten, Fnac-geschenkbonnen, bioscooptickets en cursussen defensief rijden te winnen.

Tijdens deze campagne zal de politie zowel overdag als ’s nachts, zowel in de week als tijdens de weekends controles uitvoeren.

De politie van Sint-Pieters-Leeuw kondigt op zijn website reeds een alcohol controle aan voor Vrijdag 18 december 2009.  U bent gewaarschuwd!

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

Controles op rijden onder invloed en op gordeldracht in oktober in Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – In oktober voeren de politiediensten intensieve verkeerscontroles uit in de provincie Vlaams-Brabant. De politiediensten zullen de chauffeurs van personenwagens controleren op rijden onder invloed. Daarnaast zullen ze ook controleren op het dragen van de gordel in de wagen.

2008-10-02-bob-in-vlaamsbrabantHeel wat verkeersongevallen zijn het gevolg van chauffeurs die rijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicatie. Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant werkte daarom het Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur uit. Dat plan moet het aantal verkeersongevallen door rijden onder invloed doen dalen. In dat verband zullen de federale en lokale politiediensten in Vlaams-Brabant bijzonder intensief controleren op rijden onder invloed in oktober.
De provinciale overheid wil met de campagne BOB in Vlaams-Brabant, een onderdeel van het Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur, de bevolking bewustmaken van de gevaren van rijden onder invloed. Wie rijdt onder invloed heeft een verminderd waarnemingsvermogen en reageert trager. Bovendien zal men onder invloed sneller risico’s nemen en minder remmingen ervaren. Alcohol speelt een rol in ongeveer één op vier verkeersongevallen met doden of zwaargewonden.

De controles zullen bijzonder intensief gevoerd worden
in de week van 4 tot en met 11 oktober 2009.

www.vlaamsbrabant.be/verkeersveiligheid


UPDATE: – De politie van Sint-Pieters-Leeuw kondigt op haar website een controle aan voor vrijdag 9 oktober 2009:  gordel -en snelheidscontrole op de  Bergensesteenweg.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

BOB-controles in Vlaams-Brabant in februari

2009-01-29-bobIn februari voeren de lokale en federale politiediensten in Vlaams-Brabant controles uit op rijden onder invloed. De controles zijn onderdeel van de campagne ‘BOB in Vlaams-Brabant’.
De provinciale overheid wil met de campagne ‘BOB in Vlaams-Brabant’ de bevolking bewustmaken van de gevaren van rijden onder invloed. Rijden onder invloed blijft één van de belangrijkste ongevalsoorzaken.
Rijden onder invloed staat immers nog altijd in de top drie van de meest voorkomende ongevalsoorzaken. Wie alcohol drinkt, zal minder goed waarnemen, trager reageren en minder rijvaardigheid aan de dag leggen. Daardoor vergroot het risico op ongevallen.
Vanaf 0,5 promille bestaat voor chauffeurs een aanzienlijk hoger risico op zware ongevallen. Bij 0,5 promille vergroot het risico op een dodelijk ongeval met 2,5 maal, bij 0,8 promille met 4,5 maal, bij 1,5 promille met 16 maal.
Alcohol speelt een rol in naar schatting één op vier ongevallen met doden of zwaargewonden.

24.395 chauffeurs gecontroleerd in 2008
In 2008 verrichtten de politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant gerichte controles op rijden onder invloed. De politiediensten lieten 24.395 chauffeurs blazen om na te gaan of er sprake was van strafbare alcoholintoxicatie.
Voor 1.122 chauffeurs was dit het geval. Dit komt overeen met 4,6% van het totaal aantal gecontroleerde personen.
Als gevolg van deze controles hebben in totaal 232 chauffeurs hun rijbewijs op bevel van het parket moeten inleveren.

Controles op rijden onder invloed en op gordeldracht in oktober 2008

Sint-Pieters-Leeuw: – Vlaams-Brabant onderneemt acties tegen dronkenschap achter het stuur
 Met de campagne ‘BOB in Vlaams-Brabant’, onderdeel van het Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur, wil de provinciale overheid van Vlaams-Brabant het aantal verkeersongevallen als gevolg van rijden onder invloed doen dalen.
In dit verband zullen de federale en lokale politiediensten bijzonder intensief controleren op rijden onder invloed in oktober 2008. Daarnaast gaat ook aandacht naar het dragen van de gordel in de wagen en zullen de politiediensten ook hierop controleren.
 
De provinciale overheid wil met de campagne ‘BOB in Vlaams-Brabant’ de bevolking bewustmaken van de gevaren van rijden onder invloed. Rijden onder invloed blijft één van de belangrijkste ongevalsoorzaken. 
 
Om tevens meer Vlaams-Brabanders aan te zetten hun gordel te dragen loopt dit jaar de campagne ‘Bij mij ben je veilig’. Daarom zullen de politiediensten van Vlaams-Brabant in oktober bestuurders en passagiers controleren op het dragen van de gordel, zowel voorin als achterin in de auto. 
 
De veiligheidsgordel in de wagen redt levens. Wie de gordel draagt, heeft 50% meer kans om een ongeval te overleven. Als 20% meer mensen hun gordel dragen vallen er 5.000 doden en gewonden minder in het verkeer.
 
De controles zullen bijzonder intensief gevoerd worden in de week van 5 tot en met 11 oktober 2008.
 

In april 2008 werden in Vlaams-Brabant controles op het dragen van de gordel gehouden in het kader van de campagne ‘Bij mij ben je veilig’. 
In april verrichtten de politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant gedurende 130 uren controles op de gordeldracht. Tijdens deze controles werden 699 bestuurders of passagiers betrapt op het niet dragen van de gordel.  Voor 682 personen werd hiervoor een onmiddellijke inning opgesteld en voor 17 personen een proces-verbaal.
Voornoemde controles vonden plaats in de politiezones LAN (Landen, Linter, Zoutleeuw), Sint-Pieters-Leeuw, Zaventem, Druivenstreek (Hoeilaart en Overijse), Hageland  (Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge), Halle, Aarschot, Vilvoorde-Machelen en AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel).