niemand blies positief dinsdag 22 juli

2014-07-15-zomer-bob-campagne_2014SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw heeft op dinsdag 22 juli 2014 op 3 verschillende locaties zomer BOB campagne gehouden.
Een 85 bestuurders werden gecontroleerd, geen enkele blies positief op alcohol!

Eén bestuurder testte wel positief op het verboden middel cannabis, vastgesteld door de speekseltest. Hij mag de komende 15 dagen te voet verder.

resultaten alcoholcontrole tijdens de nacht van 7 op 8 december 2013

ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW: – Op datum van 7 op 8 december 2013 ging er een alcoholcontrole door op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De controle kaderde in de eindejaars BOB-campagne 2013.

De controle geschiedde enerzijds op de Bergensesteenweg ter hoogte van de Post tussen 20u30 en 23u30, en anderzijds langsheen de Pepingensesteenweg en dit tussen 02u30 en 03u30.

Op het controledispositief langsheen de Bergensesteenweg werden in totaal 89 bestuurders aan een ademtest onderworpen. 84 bestuurders legden een negatieve ademtest af. Onder de positieven werd 1 bestuurder zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Verder werd er 1 voertuig in beslag genomen wegens “niet verzekering”, werden er 2 bestuurders bekeurd omdat de technische keuring van het voertuig reeds meer dan 10 maand vervallen was en reed er 1 bestuurder rond zonder geldig rijbewijs.

Het controledisopsitief langsheen de Pepingensesteenweg werd aangevat omstreeks 02u30 en duurde tot 03u30. Er werden 11 voertuigen gecontroleerd waarbij 4 bestuurders een positieve ademtest aflegden. 1 rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Verder was er eveneens 1 bestuurder met een voorlopig rijbewijs mod 36 maand die reed buiten de voorziene uren.

20 Bestuurders legden een positieve ademtest af tijdens Bob-campagne

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de Bob-campagne, dit jaar van 02/12/2011 tot 16/01/2012, controleerde de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw 635 bestuurders op het sturen onder invloed van alcohol.
20 Bestuurders legden een positieve ademtest af.
– 5 x A (0.22 – 0.35 mgl / Ual)
– 13 x P ( > 0.35 mg/lUAL)
– (2 x dmv bloedproef)

Naar aanleiding van bovenstaande vaststellingen werden 5 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken op beslissing van de Procureur des Konings.

3.1% van de gecontroleerde bestuurders reed dus onder invloed van alcohol (Vorig jaar : 3.9% )

Commissaris Wannes Monteyne: “De lokale politie zet de alcoholcontroles de komende weken verder. Ook na de BOB-campagne blijft de controle op het sturen onder invloed één van de belangrijkste prioriteiten binnen het actieplan verkeer van onze politiezone.

Meer info: www.lokalepolitie.be/5414

Vlaams-Brabant voor veilige feesten in december

VLAAMS-BRABANT: – In december voeren de Vlaams-Brabantse politiediensten intensieve verkeerscontroles op rijden onder invloed uit. Deze actie sluit aan bij de nationale BOB-campagne van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) tussen 2 december 2011 en 16 januari 2012.

De controles op rijden onder invloed van december in Vlaams-Brabant zijn een onderdeel van het provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur. Want rijden onder invloed is gevaarlijk. Chauffeurs onder invloed veroorzaken een kwart van de verkeersongevallen. De bedoeling van dit plan is dat soort ongevallen
te doen dalen. We sluiten ons ook aan bij de BOB-campagne tijdens het eindejaar
“, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Uit onderzoek van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid blijkt dat rijden onder invloed van alcohol vooral ’s nachts een probleem is. Het zijn vooral personen tussen 40 en 54 jaar die het meest rijden onder invloed. Bestuurders rijden het meest onder invloed na een bezoek aan een horecazaak of na een avondje uit.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/verkeersveiligheid

Resultaten BOB campagne Sint-Pieters-Leeuw: 3.9% onder invloed van alcohol of drugs

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de Bob-campagne, dit jaar van 26/11/2010 tot 10/01/2011, controleerde de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw 677 bestuurders op het sturen onder invloed van alcohol of andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

23 Bestuurders legden een positieve ademtest (Alco) af
4 Bestuurders legden een positieve speekseltest (drugs) af

Naar aanleiding van bovenstaande vaststellingen werden 7 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken op beslissing van de Procureur des Konings.

3.9% van de gecontroleerde bestuurders reed dus onder invloed van alcohol of drugs.

De lokale politie zet de alcoholcontroles de komende weken verder. Ook na de BOB-campagne blijft de controle op het sturen onder invloed één van de belangrijkste prioriteiten binnen het actieplan verkeer van onze politiezone.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

reeds 546 bestuurders gecontroleerd tijdens de BOB-campagne 2010-2011

SINT-PIETERS-LEEUW: -De lokale Politie Sint-Pieters-Leeuw controleerde reeds 546 bestuurders tijdens de BOB-campagne 2010-2011

Sturen onder invloed van alcohol is een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen*. Om deze reden worden er gedurende heel het jaar alcoholcontroles uitgevoerd door de lokale politie. Traditioneel worden de controles tijdens de eindejaarsperiode opgevoerd.

*Het BIVV (Belgisch Instituut voor de VerkeersVeiligheid) schat dat rijden onder invloed van alcohol de hoofdoorzaak is van 25 % van alle dodelijke ongevallen. Uit het recente Eurobarometeronderzoek bleek dat mensen die onder invloed van alcohol rijden door 92 % van de ondervraagde Belgische burgers worden beschouwd als een groot veiligheidsprobleem en dat 68 % van hen wil dat de regering meer doet om dit probleem aan te pakken.

Tijdens de Bob-campagne, dit jaar van 26/11/2010 tot 10/01/2011, controleerde de lokale politie reeds 546 bestuurders op het sturen onder invloed van alcohol of andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden (drugs).

Tussentijdse resultaten BOB – campagne:
546 Gecontroleerde bestuurders
20 Bestuurders legden een positieve ademtest (Alco) af
4 Bestuurders legden een positieve speekseltest (drugs) af
In 2 gevallen dienden wij een geneesheer te vorderen om over te gaan tot een bloedproef voor de bepaling van het alcoholgehalte.

Naar aanleiding van bovenstaande vaststellingen werden 6 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken op beslissing van de Procureur des Konings.

4,7 % van de gecontroleerde bestuurders reed dus onder invloed van alcohol of drugs. (Ter info, het nationaal gemiddelde tijdens de vorige BOB-campagne was 3,68%).

De lokale politie zet de alcoholcontroles de komende weken verder. Ook na de BOB-campagne blijft de controle op het sturen onder invloed één van de belangrijkste prioriteiten binnen het actieplan verkeer van onze politiezone.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw