SINT-PIETERS-LEEUW: -De lokale Politie Sint-Pieters-Leeuw controleerde reeds 546 bestuurders tijdens de BOB-campagne 2010-2011

Sturen onder invloed van alcohol is een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen*. Om deze reden worden er gedurende heel het jaar alcoholcontroles uitgevoerd door de lokale politie. Traditioneel worden de controles tijdens de eindejaarsperiode opgevoerd.

*Het BIVV (Belgisch Instituut voor de VerkeersVeiligheid) schat dat rijden onder invloed van alcohol de hoofdoorzaak is van 25 % van alle dodelijke ongevallen. Uit het recente Eurobarometeronderzoek bleek dat mensen die onder invloed van alcohol rijden door 92 % van de ondervraagde Belgische burgers worden beschouwd als een groot veiligheidsprobleem en dat 68 % van hen wil dat de regering meer doet om dit probleem aan te pakken.

Tijdens de Bob-campagne, dit jaar van 26/11/2010 tot 10/01/2011, controleerde de lokale politie reeds 546 bestuurders op het sturen onder invloed van alcohol of andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden (drugs).

Tussentijdse resultaten BOB – campagne:
546 Gecontroleerde bestuurders
20 Bestuurders legden een positieve ademtest (Alco) af
4 Bestuurders legden een positieve speekseltest (drugs) af
In 2 gevallen dienden wij een geneesheer te vorderen om over te gaan tot een bloedproef voor de bepaling van het alcoholgehalte.

Naar aanleiding van bovenstaande vaststellingen werden 6 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken op beslissing van de Procureur des Konings.

4,7 % van de gecontroleerde bestuurders reed dus onder invloed van alcohol of drugs. (Ter info, het nationaal gemiddelde tijdens de vorige BOB-campagne was 3,68%).

De lokale politie zet de alcoholcontroles de komende weken verder. Ook na de BOB-campagne blijft de controle op het sturen onder invloed één van de belangrijkste prioriteiten binnen het actieplan verkeer van onze politiezone.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

%d bloggers liken dit: