ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW: – Op datum van 7 op 8 december 2013 ging er een alcoholcontrole door op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De controle kaderde in de eindejaars BOB-campagne 2013.

De controle geschiedde enerzijds op de Bergensesteenweg ter hoogte van de Post tussen 20u30 en 23u30, en anderzijds langsheen de Pepingensesteenweg en dit tussen 02u30 en 03u30.

Op het controledispositief langsheen de Bergensesteenweg werden in totaal 89 bestuurders aan een ademtest onderworpen. 84 bestuurders legden een negatieve ademtest af. Onder de positieven werd 1 bestuurder zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Verder werd er 1 voertuig in beslag genomen wegens “niet verzekering”, werden er 2 bestuurders bekeurd omdat de technische keuring van het voertuig reeds meer dan 10 maand vervallen was en reed er 1 bestuurder rond zonder geldig rijbewijs.

Het controledisopsitief langsheen de Pepingensesteenweg werd aangevat omstreeks 02u30 en duurde tot 03u30. Er werden 11 voertuigen gecontroleerd waarbij 4 bestuurders een positieve ademtest aflegden. 1 rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Verder was er eveneens 1 bestuurder met een voorlopig rijbewijs mod 36 maand die reed buiten de voorziene uren.

%d bloggers liken dit: