2013-12-09-publicatie-hoera-een-jubileumVLAAMS-BRABANT: – De nieuwe handleiding ‘Hoera, een jubileum?!’ sensibiliseert sociaal-culturele verenigingen in de zorg voor hun erfgoed. Het handboek en de bijhorende website tonen hoe ze dat erfgoed kunnen verzamelen, beheren, onderzoeken en delen met een publiek

Veel sociaal-culturele verenigingen hebben een rijke traditie en koesteren terecht hun herinneringen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur. ‘Met een praktijkgericht handboek en website willen we deze beleving stimuleren en verenigingen in staat stellen erfgoed te maken, te behouden en te delen met een breed publiek’.

Een vereniging wordt bijvoorbeeld 25 jaar. Een zilveren jubileum is een uitgelezen moment om de historiek van de vereniging te onderzoeken. Dat is echter niet zo evident. Waar bevinden documenten, foto’s of ander beeldmateriaal zich? Wat is er allemaal gebeurd in die 25 jaar? Wie zijn de oud-leden en hoe mobiliseer je hen om het verhaal volledig te vertellen? Wat willen we in de toekomst doen? Wat gaan we organiseren om onze verjaardag te vieren? Hoe gaan we dit inkleden?

Het zijn vragen waar alle verenigingen en hun leden mee te maken krijgen. Eens beslist wat er gaat gebeuren, duiken andere vragen op: hoe verzamel je de nodige informatie, hoe maak je een boeiend verhaal dat zowel door eigen leden als buitenstaanders kan worden gesmaakt, hoe ga je de informatie verwerken en hoe zorg je ervoor dat archiefstukken of beeldmateriaal optimaal bewaard blijven?

‘Hoera, een jubileum?!’ biedt een antwoord op al deze vragen. Het boek en de bijbehorende website zijn een reisgezel voor iedereen die de geschiedenis van zijn vereniging wenst uit te pluizen en met een goed gedocumenteerd verhaal naar buiten wil komen. De handleiding biedt concrete tips, oefeningen, praktijkvoorbeelden en efficiënte en haalbare methodes. De website www.hoeraeenjubileum.be biedt verdere literatuur, nuttige links, filmpjes en beeldmateriaal, informatie in verband met subsidies en adressen van expertisecentra en lokale erfgoedbewaarders.

‘Hoera, een jubileum?!’, ontwikkeld door de provincies Vlaams-Brabant en Limburg, samen met de archief- en documentatiecentra ADVN, Amsab-ISG, KADOC-KU Leuven en Liberaal Archief, kost 8 euro.
De brochure is te verkrijgen via www.vlaamsbrabant.be/hoeraeenjubileum of provincie Vlaams-Brabant, dienst cultuur, Nicolas Mazeure, 016-26 76 77, nicolas.mazeure@vlaamsbrabant.be .

%d bloggers liken dit: