VLAAMS-BRABANT: – De zorgsector staat voor belangrijke uitdagingen. Ze vindt moeilijk kandidaten om de knelpuntvacatures in te vullen. Maar in de toekomst zal de nood aan medewerkers alleen maar toenemen. Iedereen die zich geroepen voelt of die mogelijkheden heeft om een zorgfunctie in te vullen, zal meer dan nodig zijn. De opening van Servicepunten Zorg spelen hierop in. De provincie Vlaams-Brabant coördineert overleg en projecten om de situatie in de zorgsector daadwerkelijk aan te pakken.
2013-12-09-SERVICEPUNT ZORG IN VLAAMS-BRABANT
De VDAB creëert in zijn werkwinkels in heel Vlaanderen een aantal Servicepunten voor de zorgsector. Via deze punten wil de VDAB het talent in de sector behouden en de instroom van nieuwe medewerkers bevorderen. In Vlaams-Brabant start de VDAB met deze dienstverlening naar werkgevers en werkzoekenden in de werkwinkels van Leuven en Vilvoorde.

We zijn heel blij met dit initiatief van de VDAB’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn. ‘Want in de zorgsector moeten we enerzijds meer voorzieningen uitbouwen om de achterstand in het aanbod in te halen. En anderzijds moeten we ook zorgen dat er genoeg mensen zijn om in die organisaties te werken. Daarom registreren we de uitdagingen in de zorg en brengen we partners uit de zorg- en welzijsector en de VDAB samen in een platform om zorgberoepen aantrekkelijk te maken’.

De provincie Vlaams-Brabant is het centrale aanspreekpunt voor de promotie van zorgberoepen Samen met de sector werd in 2011 in Vlaams-Brabant het Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen opgestart.

Met dit platform willen we enerzijds de vele verschillende initiatieven die zich in de provincie ontwikkelen of ontwikkeld hebben ter promotie van tewerkstelling in de zorg samenbrengen en stroomlijnen. Anderzijds willen we in onze provincie een draagvlak creëren voor de door Vlaanderen opgezette acties en hiervoor nieuwe initiatieven uit te werken’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

%d bloggers liken dit: