2013-12-09-charter-landbouw-vlaamse-randDE RAND: – Vandaag werd het charter voor landbouw in de Vlaamse Rand rond Brussel ondertekend door 23 lokale gemeentebesturen en door Piet Vanthemsche, voorzitter Boerenbond op het fruitbedrijf Appelmans in Schepdaal.
Daarmee zetten de lokale besturen en de landbouwsector samen de schouders onder een sterk lokaal landbouwbeleid waarbij rekening wordt gehouden met de 10 punten, opgenomen in de brochure ‘Tienpuntenplan voor de Vlaamse rand, landbouw de ring rond’.
Ook Sint-Pieters-Leeuw ondertekende dit charter.

2013-12-09-charter-landbouw-vlaamse-rand-1
Boerenbond startte in juni 2012 met een denkproces over de toekomst en de nodige aandachtspunten voor landbouw in de Vlaamse Rand. Het resultaat van dit denkproces is een brochure die de tien belangrijkste punten weergeeft om te werken aan de toekomst van landbouw in de rand rond Brussel. De brochure verschijnt onder de titel ‘Het tienpuntenplan voor de Vlaamse Rand, landbouw de ring rond’. Deze brochure werd ondersteund door de provinciale landbouwkamer Vlaams-Brabant.

Land- en tuinbouwers uit de Rand stapten met deze brochure zelf naar hun gemeentebesturen. Door het ondertekenen van het charter bevestigt het gemeentebestuur de intentie om na te denken over een goed landbouwbeleid binnen de gemeente en rekening te houden met de tien punten uit de brochure. Elke gemeente kan binnen haar mogelijkheden beslissen hoe zij aandacht geeft en meewerkt aan de toekomst voor land- en tuinbouw binnen de eigen gemeente.

Belangrijkste aandachtspunten zijn dat er binnen de gemeente inspraak is van de landbouwers, actief in de gemeente, via een landbouwraad of andere adviesraden. Ook kan de gemeente sensibiliserend en ondersteunend optreden in vele gevallen. Bijvoorbeeld in de communicatie naar de omwonenden toe over de oogstperiode.
2013-12-09-charter-landbouw-vlaamse-rand-groepsfoto

Provincie, gemeente en landbouwers werken in Vlaams-Brabant samen aan de toekomst voor land- en tuinbouw!

De provinciale landbouwkamer is het belangrijkste adviesorgaan voor de land- en tuinbouw in onze provincie. De landbouwkamer en de provincie werken samen om de noden in land- en tuinbouw tijdig op te sporen en aan te pakken. Ze moedigt initiatieven aan die een positieve invloed hebben op het imago van de land- en tuinbouwsector.

Want het is pas wanneer we samenwerken met de gemeenten en de landbouwers dat we de toekomst van de landbouw in onze regio kunnen veilig stellen’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw.

De provinciale landbouwkamer gaf in totaal 13.000 euro subsidies aan projecten die het imago van de land- en tuinbouw verbeteren.

%d bloggers liken dit: