spannende 1ste grote LDC Quiz

RUISBROEK: – De Lokale Dienstencentra van Sint-Pieters-Leeuw organiseerden vanmiddag in LDC ’t Paviljoentje de 1ste “grote LDC Quiz” ten voordele van de Alzheimer Liga Vlaanderen – De Warmste Week.


Maar liefst 23 ploegen van 4 deelnemers streden voor de eer en ten voordele van Alzheimerliga; Drie winnaars eindigden met een ex equo.
De schiftingsvraag bepaalde de plaatsen :
1 DE MAMA’S
2 GIRL POWER
3 GRINTA
Ze behaalden 71 punten op 76.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

agenda: Infoavonden toekomstvisie begraafplaatsen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 5 maart 2018 kreeg landschapsarchitect, Andy Malengier, de opdracht van het bestuur om een beleidsvisie rond de begraafplaatsen in Sint-Pieters-Leeuw te ontwikkelen.
Tijdens twee infoavonden zal hij samen met ‘Hekate’ dat instond voor het erfkundig onderzoek, het masterplan toelichten. De huidige situatie wordt besproken, het erfkundig onderzoek wordt toegelicht en de toekomstplannen voor de herinrichting van de begraafplaatsen worden aan de hand van een 3D-voorstelling uit de doeken gedaan.


Data infoavonden:
Voor de begraafplaats van Ruisbroek
Dinsdag 19 november van 19 tot 20 uur in dienstencentrum ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A, 1601 Sint-Pieters-Leeuw.
Voor de begraafplaats van Zuun
Dinsdag 19 november van 20.30 tot 21.30 uur in dienstencentrum Meander, Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Voor de begraafplaatsen van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem
Dinsdag 26 november van 19.00 tot 19.45 uur in de theaterzaal van OC de Merselborre, Schaliestraat 2, 1602 Sint-Pieters-Leeuw.
Voor de begraafplaats van Vlezenbeek
Dinsdag 26 november van 20 tot 20.45 uur in de theaterzaal van OC de Merselborre, Schaliestraat 2, 1602 Sint-Pieters-Leeuw.

komt er op termijn een creatieve hub in Ruisbroek?

RUISBROEK: –  Afgelopen vrijdag kwam de Beleidsnota Vlaamse Rand 2019-2024 online.
In de samenvatting van de beleidsnota schrijft Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van de Vlaamse Rand, Ben Weyts het volgende: “Het nieuwe Vlaamse Randfonds geeft het beleid echt vleugels, want voor de allereerste keer is er een substantieel eigen budget voorzien. Ik heb daarbij zeker ook oog voor de noordelijke en zuidelijke kanaalzone, waar veel maatschappelijke uitdagingen samenkomen maar waar ook nog veel potentieel te verzilveren is”.
Nog later staat er onder meer: “Zo zal het Vlaamse Randfonds inzetbaar zijn voor de samenlevingsuitdagingen in de noordelijke en zuidelijke kanaalzone. Daarbij kunnen de Broeksite en projecten in de zuidelijke kanaalzone een rol spelen.

Ben Weyts: “Tijdens de voorbije legislatuur liet ik een haalbaarheidsstudie uitvoeren door Idea Consult naar de oprichting van een congres- en cultuurcentrum in de Zuidelijke kanaalzone. Uit die studie blijkt dat een traditioneel cultuurcentrum op één locatie onvoldoende meerwaarde biedt voor de regio, maar dat er wel nood is aan een tweelagig strategisch kader om de zuidelijke kanaalzone te laten heropleven. Verschillende ruimtelijke en infrastructurele hefboomprojecten zijn al in onderzoek of in ontwikkeling. Daarnaast wil ik ook het ontstaan van een netwerk van creatieve en culturele hefboomprojecten op verschillende locaties aanmoedigen. Bij deze 2- lagige aanpak zoeken we naar kruisbestuivingen en co-creatie. Ik zie erop toe dat deze ontwikkeling aansluit bij het DNA en de uitdagingen van de zuidelijke kanaalzone. Naast de zuidelijke kanaalzone neem ik de Broeksite in de noordelijke kanaalzone onder de loep. Ook in deze deelregio kunnen sociale en culturele acties immers helpen om samenlevingsproblemen en achterstand weg te werken
2019-10-04-creatieve-hub-Ruisbroek_01

Jan Desmeth, Schepen van Cultuur en Erfgoed : “Het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering erkent expliciet dat er iets moet gedaan worden in de Kanaalzone en dat culturele initiatieven kunnen helpen om samenlevingsproblemen en achterstand tegen te gaan. De kerk en de stationsomgeving van Ruisbroek worden ook expliciet vermeld in het eindrapport, ook al zal het dus niet het grote Vlaamse initiatief worden. Met Ben Weyts als minister van Vlaamse Rand hebben we ook een man van de streek die de uitdagingen kent. Voor de allereerste keer ooit komt er ook een Vlaamse Randfonds met eigen financiële middelen voor initiatieven in de Rand. Er zijn dus zeker mogelijkheden. Ik ga dan ook projecten uit onze gemeente met veel enthousiasme bepleiten bij de minister en zal hier in de loop van 2020/2021 zeker op terugkomen.”


Bron: Eindrapport – Onderzoek naar de haalbaarheid van de oprichting van een cultuur- en congrescentrum met bovenlokale uitstraling in de Vlaamse Zuidrand pagina 169-172.

Groeiconcept voor een creatieve hub in Ruisbroek
Ruimtelijk zou deze creatieve hub eventueel gerealiseerd kunnen worden op de Tourex-site, vlakbij het station, van waaruit de verbinding met het stationsplein en kanaal gelegd zou kunnen worden. Onderstaande figuur verkent een mogelijke ruimtelijke inpassing van het project op deze site.

Figuur  – Verkenning ruimtelijke inpassing creatieve hub in Ruisbroek

2019-10-02-creatieve-hub-Ruisbroek_bron-51N4E
Bron: 51N4E, opgemaakt in kader van dit onderzoek

 Inhoudelijk synergiepotentieel

In onderstaande tabel verkennen we de inhoudelijke invulling van de verschillende hubelementen. Mits de juiste inhoudelijke invulling biedt de combinatie van de verschillende hubelementen een sterk synergiepotentieel. De hubelementen sluiten naar opzet en doelgroep goed bij elkaar aan waardoor kruisbestuivingen in de culturele en creatieve sfeer met andere beleidsdomeinen – onderwijs, jeugd, economie, ruimtelijke, mobiliteit,….– gestimuleerd worden.

Inhoudelijke verkenning mogelijke hubelementen in Ruisbroek

Mogelijke hubelementen Verkenning van het inhoudelijke programma
Artistieke en creatieve werkplaats „  Opzet: ruimte voor langdurig gebruik voor creatie, productie en presentatie

„  Doelgroep: kunstenaars en andere creatieven

Cultureel centrum „  Opzet: ruimte voor activiteiten op kunst-, muziek-, cultuur, en sociocultureel gebied

„  Doelgroep: lokale en regionale cultuur-consumenten en socio-culturele verenigingen

Lokale antenne kunstacademie „  Opzet: ruimte voor het deeltijds kunst-onderwijs (muziekschool en kunstacademie)

„  Doelgroep: kinderen, jongeren en volwassen

MICE of meeting plek „  Opzet: ruimte voor meetings, studiedagen en kleinere congressen of events/feesten

„  Doelgroep: regionale actoren uit de overheid, het bedrijfsleven en het middenveld

Bedrijvencentrum 2.0 „  Opzet: ruimte voor creatieve start ups en aanverwante sectoren (bv circulaire economie)

„  Doelgroep: startende en groeiende ondernemingen uit de creatieve sector en aanverwante sectoren (bv. startups in de circulaire economie, architectuur, grafisch ontwerp, ICT,…)

Bron: IDEA Consult

Ruimtelijk-functioneel synergiepotentieel

In onderstaande tabel verkennen we de ruimtenoden van de verschillende hubelementen van een mogelijke creatieve hub in Ruisbroek. De verkenning wijst op verschillende mogelijkheden voor een gedeeld gebruik van de te realiseren infrastructuur:

  • De podiumkunstenzaal, noodzakelijk voor een cultuurcentrum-functie, leent zich tot een gedeeld gebruik als meeting plek en een occasioneel gebruik voor toonmomenten georganiseerd door de antenne van de lokale academie, het bedrijvencentrum 2.0, e.a.; en de artistieke en creatieve werkplaats.
  • Een café en restaurant, noodzakelijk voor het goed functioneren van een cultureel centrum, leent zich uitstekend tot een gedeeld gebruik door de gebruikers én bezoekers van de andere hubelementen.
  • Elke van de hubelementen hebben nood aan multifunctionele ruimten voor diverse activiteiten (vergaderingen, presentaties, werksessies, repetities, …).

Verkenning ruimtenoden van de hubelementen in Ruisbroek

Mogelijke hubelementen Verkenning van de ruimtenoden
Artistieke en creatieve werkplaats „  Gedeelde en individuele (maak)ateliers

„  Repetitieruimtes

Cultureel centrum „  Een podiumkunstenzaal voor 400 personen

„  Verschillende multifunctionele ruimten voor diverse activiteiten

„  Een ruim café en restaurant

„  Een foyer

„  Ruimte voor de administratie

Lokale antenne academie „  Klaslokalen
MICE of meeting plek „  Een grote ruimte voor plenaire presentaties

„  Verschillende multifunctionele ruimten voor diverse activiteiten (vergaderingen, presentaties, werksessies, …) in kleinere groepen

„  Een grote ruimte voor catering – banket of walking dinner – voor alle deelnemers

Bedrijvencentrum 2.0 „  Individuele ondernemingsgebonden ruimtes en infrastructuur

„  Co-workingruimten

„  Een aantal flexibele en/of multifunctionele ruimtes om te experimenteren, te vergaderen, te presenteren, te luisteren/ kijken, te netwerken, te leren, te ontspannen/feesten en externen te faciliteren

Bron: IDEA Consult

Financieel-operationeel synergiepotentieel

Het voorstel voor de creatieve hub in Ruisbroek steunt op een samenwerking van publieke en private partijen voor de ontwikkeling, co-financiering en exploitatie.

Verkenning financieel-operationeel synergiepotentieel in Ruisbroek

Mogelijke hubelementen Verkenning partners voor de investering en exploitatie
Artistieke en creatieve werkplaats „  De Vlaamse Overheid in samenwerking met een lokale of regionale actor die de schouders wil zetten onder het project
Cultureel centrum „  De gemeente Sint-Pieters-Leeuw, met financiële ondersteuning vanuit de Vlaamse Overheid. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw engageert zich vandaag reeds tot het investeren in bijkomende culturele infrastructuur op haar grondgebied.

„  Voor het restaurant en café kan met een private partij samengewerkt worden

Lokale antenne academie „  De gemeente Sint-Pieters-Leeuw
MICE of meeting plek „  Een private partij, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw of een combinatie behoren tot de mogelijkheden voor de investering en exploitatie.
Bedrijvencentrum 2.0 „  Een private partij of een combinatie van publieke (gemeente en de POM Vlaams-Brabant) en private partijen behoren tot de mogelijkheden.

„  Het ‘Bedrijvencentrum Zennevallei’ in Sint-Pieters-Leeuw is een mogelijke partner voor de ontwikkeling en exploitatie.

*

tijdelijk met je Lijn-vervoerbewijs op bus 50 van de MIVB in Ruisbroek-centrum

RUISBROEK: – Gedurende de wegenwerken in Ruisbroek-centrum kan je tijdelijk vanaf 1 november 2019 met je Lijn-vervoerbewijs op bus 50 van de MIVB in Ruisbroek.


Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit en verkeer:“Na overleg met De Lijn en MIVB de afgelopen twee maanden, ben ik blij dat dit nu mogelijk wordt. Het is een hulp voor een aantal van onze inwoners uit Ruisbroek die steeds met lijn 810 reizen tijdens de moeilijke periode van de werken in de Fabrieksstraat.”

Inwoners en bezoekers van Ruisbroek kunnen op vertoon van hun Omnipass, Buzzy Pass, 65+ pas, of De Lijn-ticket gebruik maken van bus 50 van de MIVB, en dat van de tijdelijke eindhalte van bus 50 in de Wandelingstraat en de halte Ruisbroek Kerk, waar dan kan overgestapt worden op lijn 810.
Met dank aan De Lijn en MIVB voor de samenwerking.”

inschrijven grote LDC Quiz

2019-11-20-flyer-LDC-QuizRUISBROEK: – De Lokale Dienstencentra van Sint-Pieters-Leeuw organiseren op 20 november 2019 om 14 uur de “grote LDC Quiz”.

Ben je op zoek naar een namiddag vol plezier én heb je zin om met ons het goede doel te steunen? Dan leveren wij graag de ingrediënten voor de perfecte namiddag: humor, muziek en interessante weetjes.
Laat jullie brein werken op een heleboel leuke, interessante, maar vooral niet al te moeilijke vragen. Deze quiz is voor iedereen en elke ploeg heeft hetzelfde einddoel : de Alzheimerliga steunen.

Schrijf u snel in met een team van max. 4 personen. Inschrijven kan tot 14 november 2019 bij het personeel in één van de dienstencentra. Het inschrijvingsgeld per ploeg bedraagt : 8 euro.
Deze quiz gaat door in ‘t Paviljoentje en start om 14 uur (deuren open vanaf 13.30 uur). Bij inschrijving kan u alvast uw ploegnaam doorgeven.
De quizmaster en de juryleden staan alvast te popelen om jullie hersenen aan het werk te zetten, maar het belangrijkste is dat we er samen vooral een gezellige namiddag van maken. Wie vervoer nodig heeft kan dit laten weten bij inschrijving.
Ten voordele van de Alzheimer Liga Vlaanderen – De Warmste Week!

Renovatiewerken Ruisbroek renoveert gestart

VLAAMS-BRABANT/SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant en het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw zijn gestart met de renovatie van 8 woningen van mensen uit kansengroepen. Hiermee willen ze ouderen en mensen met een laag inkomen helpen om de kwaliteit en het energieverbruik van hun woning te verbeteren. De werfkeet werd geplaatst en de eerste dakwerken en vernieuwing van de verwarming zijn begonnen.


De provincie Vlaams-Brabant stelde 300.000 euro ter beschikking aan het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw voor de uitvoering van noodzakelijke renovatiewerken. Deze werken zijn nodig om de kwaliteit, gezondheid, veiligheid en energiezuinigheid bij noodkopers en/of bewoners met voorrang aan 65+ te waarborgen.

We streven naar een Vlaams-Brabant waar zoveel mogelijk mensen betaalbaar en duurzaam kunnen wonen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde van wonen. “Uit onderzoek blijkt dat ondanks de vele beleidsinspanningen van de laatste tien jaar de situatie van ouderen, mensen met een laag inkomen en het onderste segment van de private markt niet verbetert. Nochtans is hier de grootste winst aan energiebesparing te halen. Het ontbreekt de mensen soms aan de nodige financiële middelen om de noodzakelijke investeringen te pre-financieren. Hierdoor gaan de vele tegemoetkomingen aan hen voorbij. Vaak zijn ook de administratieve kennis en het technisch inzicht niet aanwezig”.

“Acht inwoners van Ruisbroek laten zich begeleiden bij de renovatie van hun huis. Ze kunnen rekenen op individueel advies, technische en sociale begeleiding, zowel tijdens de planning, als bij de aanbesteding en de uitvoering van de werken. De financiële ondersteuning, 30.000 euro per woning, gebeurt via subsidieretentie: verbouwers krijgen een subsidie die pas moet worden terugbetaald op het ogenblik dat de woning een andere eigenaar krijgt”, zegt Jan Desmeth, schepen van welzijn van Sint-Pieters-Leeuw.