2011-09-23-scholencross_64SINT-PIETERS-LEEUW: – Het College van Burgemeester en Schepenen heeft dinsdagavond aan de gemeenteraadscommissie voor gebouwen het “masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium” voorgesteld. Het plan bevat de toekomstige invulling en visie voor de verschillende gebouwensites zoals de scholen van de gemeente.
Na goedkeuring door de gemeenteraad zal het CBS dit plan de komende jaren stelselmatig en binnen de beschikbare investeringsruimte uitvoeren en concretiseren op het terrein.
Capaciteitsprobleem scholen oplossen waar het zich stelt.

Het is bekend dat onze gemeente kampt met een groot capaciteistekort in de Leeuwse scholen . Bijkomende capaciteit moet er komen waar het capaciteitsprobleem zich hoofdzakelijk stelt, met name in het dichtst bevolkte gebied: Negenmanneke – Zuun – Ruisbroek – Rink.

Capaciteitsprobleem
Voor het schooljaar 2013-2014 bedroeg de totale capaciteit van de Leeuwse basisscholen 3 105 plaatsen. Er wonen 3 997 kinderen tussen 2 en 12 jaar in de gemeente. Indien al de Leeuwse kinderen binnen de gemeente naar school zouden gaan, is er een tekort van 892 plaatsen.

In totaal hebben zich vorig schooljaar 277 kinderen aangemeld voor de Leeuwse basisscholen. 69 daarvan hebben geen school toegewezen gekregen omdat de scholen van hun keuze al volzet waren. Quasi alle kleuterklassen hebben de maximumcapaciteit bereikt.

Burgemeester Luc Deconinck, Lucien Wauters schepen voor Gebouwen en Gunther Coppens schepen van onderwijs leggen uit:
Het gemeentebestuur werkt aan concrete plannen om een capaciteitsuitbreidng van een 400-tal plaatsen tot stand te brengen, dit van zodra de Vlaamse overheid met capaciteitsmiddelen voor onze gemeente over de brug komt.

1) Nieuwe extra school in Zuun/Negenmanneke voor circa 300 kinderen
Het gemeentebestuur bekijkt een aantal concrete mogelijkheden om een volledig nieuwe lagere school te bouwen of te laten bouwen in Zuun/Negenmanneke met een capaciteit van circa 300 kinderen.
Het oude voetbalveld “Wilderveld” komt hiervoor alvast niet in aanmerking.
Deze nieuwe te bouwen school zou zuiver dienen voor de uitbreiding van de capaciteits nood in onze gemeente. De 2 nabijgelegen scholen blijven bestaan. De gemeente zoekt naar een terrein centraal gelegen in de gemeente zodat volgens het inschrijf principe “kortbij school” het vooral voor de Leeuwse jeugd ten goede komt.
Wie deze nieuwe school zou uitbaten de gemeente zelf of bijvoorbeeld het vrij onderwijs is nog niet uitgemaakt.

2012-12-13-Den-Top_012) Uitbreiding capaciteit nieuwe school Den Top aan de Garebaan
Op de nieuwe site van school “Den Top” aan de Garebaan zullen zes bijkomende klaslokalen gemaakt worden om de doorstroming van de kinderen uit Oudenaken/Berchem mogelijk te maken (zie punt 3).
Er wordt onderzocht waar deze bijkomende klaslokalen best kunnen worden ingepland, zodat de turnzaal optimaal gebruikt kan worden volgens het principe van de brede school. Verenigingen moeten op soepele wijze ’s avonds gebruik kunnen maken van deze infrastructuur.

2013-11-29-kleuterschool_Puur_Natuur_Oudenaken3) Dorpsschool voor Oudenaken/Berchem
De afstand is een belangrijk criterium van voorrang bij de toewijzing van de beschikbare plaatsen in de scholen. Daardoor dreigen de kinderen van Oudenaken/Berchem overal uit de boot te vallen.
Door de school Puur Natuur (die thans een vestiging is van De Wegwijzer in Ruisbroek in de toekomst) te verbinden aan Den Top kunnen we de ouders een vlotte doorstroming voor hun kinderen garanderen naar de school “Den Top” aan de Garebaan.
Puur Natuur blijft dus behouden als dorpsschooltje. De kleuters zullen hun intrek nemen in de Molenborre in Sint-Laureins-Berchem. Ook hier wordt het principe van de “brede school” toegepast, zodat de lokalen ter beschikking blijven van de plaatselijke verenigingen.
2013-11-29-school_puur_Natuur_03b_archieffoto-MolenborreDaarnaast wenst het bestuur Puur Natuur uit te breiden met een eerste en tweede leerjaar en dit – voorlopig – op de site van de pastorij in Oudenaken (en dus niet in de Molenborre) en dit vanaf het schooljaar 2016-2017. Vanaf het derde leerjaar moeten de kinderen dan naar Den Top aan de Garebaan. Na enkele jaren zal, samen met de directie, leerkrachten en ouders, geëvalueerd worden of dit eerste en tweede leerjaar in Oudenaken kunnen blijven, dan wel beter geïntegreerd worden in de school “den Top” aan de Garebaan. Het gemeentebestuur blijft vasthouden aan het principe dat geen lestijden ten laste van het gemeentebestuur worden genomen.

De huidige locatie van Puur Natuur in Oudenaken zal verkocht worden.
Hiervoor werd door de gemeente 290 000 euro als ontvangsten ingeschreven.
Het gemeentebestuur wil evenwel in elke deelgemeente voet aan de grond houden. Daarom zal in overleg met de Kerkfabriek van Oudenaken onderzocht worden of de pastorie van Oudenaken door het gemeentebestuur in erfpacht kan genomen worden, om dit erfgoedpatrimonium om te bouwen tot een dorpshuis, waar zowel het eerste en tweede leerjaar van de dorpsschool, als de vereniginen hun thuishaven zouden kunnen vinden (volgens het principe van de brede school).

4) Masterplan voor vernieuwing gebouwen Wegwijzer en Populiertje
Naast de capaciteitsuitbreiding dient ook werk te worden gemaakt van de vernieuwing van de bestaande schoolinfrastructuur. Zowel voor de Wegwijzer als voor het Populiertje zal een globaal vernieuwingsplan worden opgesteld. Voor de financiering zal een beroep gedaan worden op de financieringsmogelijkheden van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs).

2014-08-04-Sint-Stevensschool 2014-07-18-populiertje kleuterschool_Ave-Maria_Vlezenbeek_Laudinnestraat 2008-09-18-wegwijzer 2014-02-28-Don-Bosco 2010-09-10-De-Groene-Parel

%d bloggers liken dit: