SINT-PIETERS-LEEUW: – Het College van Burgemeester en Schepenen heeft dinsdagavond aan de gemeenteraadscommissie voor gebouwen het “masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium” voorgesteld. Het plan bevat de toekomstige invulling en visie voor de verschillende gebouwensites zoals de bibliotheken van de gemeente.
De Leeuwse Bibliotheekfilialen worden vervangen door lokale uitleenpunten, geïntegreerd in andere gemeentelijke diensten.

bibliotheek-Vlezenbeek 2014-02-20-bibliotheek_Zuun_Sint-Pieters-Leeuw Negenhof_en_bibliotheek_NEGENMANNEKE_SINT-PIETERS-LEEUW 2014-06-13-Ruisbroek_lokaal-dienstencentrum_Paviljoentje
Burgemeester Luc Deconinck: “Een volledige eigen bibliotheekinfrastructuur in elke wijk of deelgemeente, met daaraan verbonden kostenstructuur, is in dit digitale tijdperk niet langer verantwoord. Gelet ook op de beperkte bezoekersaantallen en de beperkte openingsuren van de filialen in de huidige werking. Toch wil het bestuur dat elke wijk blijft beschikken over een bibliotheek-uitleenpunt.
De vier filialen van de bibliotheek worden vervangen door lokale uitleenpunten die geïntegreerd worden in andere plaatselijke gemeentelijke dienstverlening.

Je kan globaal aannemen dat de gemeente gaat werken met één moderne ruime centrale bibliotheek met van daaruit een centrale ontlening.
Dus de uitleenpunten zullen allen een eigen collectie hebben met populaire werken die regelmatig door een roulatiesysteem veranderen. Maar elk uitleenpunt zal bijvoorbeeld wel geen uitgebreide kunstboeken collectie hebben deze kan men dan aanvragen via de hoofd-bib.

Voor Vlezenbeek wordt het uitleenpunt het Oud Gemeentehuis en voor Ruisbroek het Paviljoentje.

Burgemeester Luc Deconinck: “ Het Oud Gemeentehuis van Vlezenbeek wordt als strategisch patrimonium van de gemeente beschouwd en wordt dus niet verkocht. Er zal een oproep gedaan worden om er een zinvolle invulling aan te geven met daarin geïntegreerd het bibliotheekaanbod voor Vlezenbeek. ”

Voor Zuun en Negenmanneke zal een ruimer dienstverleningspunt ondergebracht worden in het Wildersportcomplex.

Gunther Coppens, Schepen voor bibliotheek: “Een uitleenpunt in het Wildersportcomplex is ook een goede oplossing voor de scholen, die de grootste bezoekers zijn van de huidige filialen van de bibliotheek. Zo kunnen alle Leeuwse scholen het bezoek aan de schoolbibliotheek combineren met de zwemlessen. Dit uitleenpunt zal dan ook een grote voorraad boeken voor de lagere school hebben. Voordeel van een uitleenpunt in het Wildersportcomplex is ook dat de openingsuren uitgebreider zullen zijn dan dat ze tot nu toe waren in de lokale bibliotheekfilialen.

In de komende maanden zal in overleg met alle gebruikers een “bibliotheek-plan” uitgewerkt worden.”

%d bloggers liken dit: