2012-12-27-voorstelling_Lewe-plan-2020SINT-PIETERS-LEEUW: – Het College van Burgemeester en Schepenen heeft dinsdagavond aan de gemeenteraadscommissie voor gebouwen het “masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium” voorgesteld.
Het plan bevat de toekomstige invulling en visie voor de verschillende gebouwensites van de gemeente en van het OCMW. Na goedkeuring door de gemeenteraad zal het CBS dit plan de komende jaren stelselmatig en binnen de beschikbare investeringsruimte uitvoeren en concretiseren op het terrein.

Burgemeester Luc Deconinck: “We willen een globale en planmatige visie op het patrimonium ontwikkelen voor een lange termijn. We hebben heel bewust gekozen om niet een resem kleine beslissingen te nemen maar wel om een masterplan op te maken, waar het nut en de toekomst van alle sites werd afgewogen, vanuit het oogpunt van het algemeen belang, een lange termijn visie en een financieel verantwoord kader.”

Schepen van gebouwen Lucien Wauters : “Wij stonden voor een heuse gebouwenpuzzel. Heel wat gebouwen krijgen nieuwe functies, andere functies verdwijnen en tegelijk willen we een blijvende aanwezigheid in elk van de deelgemeenten. Met dit gebouwenplan tekenen we een duidelijk beeld voor de toekomst van ons patrimonium met een concentratie van functies op een beperkt aantal sites

Het is een heel uitgebreid en ingrijpend plan geworden.
Daarom zal de onafhankelijke nieuwssite http://www.sint-pieters-leeuw.eu de verschillende aspecten uit dit plan in aparte artikels de volgende dagen toelichten.
Vandaag, woensdag 10 december 2014:
Bibliotheekfilialen worden vervangen door lokale uitleenpunten.
Capaciteitsprobleem scholen oplossen waar het zich stelt
– Wildersportcomplex : uitbreiden met opslagruimte
Donderdag 11 december 2014:
Assistentiewoningen en welzijnsvoorzieningen op Wilgenhofsite
Architectenwedstrijd voor gemeentehuis en de campus Kunstacademie & Bibliotheek
Vredegerecht moet een waardige huisvesting krijgen in Sint-Pieters-Leeuw
Vrijdag 12 december 2014:
gemeente gaat oude school aan de Topstraat verkopen

Geen wijzigingen aan hetgeen al gekend was:
– De inrichting van de voormalige pastorij van Vlezenbeek (500 000 euro), de verbetering van de infrastructuur van SK Vlezenbeek (200 000 euro) en het budget voor een eventuele deelname aan het Cultuur- en Congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap in Ruisbroek (6 000 000 euro) blijven behouden in het meerjarenbudget 2015- 2019.
pastorie-Vlezenbeek_achterzijde SK-Vlezenbeek_terreinen
– Ook de uitbreiding van het Kinderdagverblijf Kortjakje (met 18 plaatsen) blijft op de agenda (voorziene investering 2015: 850 000 euro). Voor de vernieuwing of herhuisvesting van Jip en Janneke (Ruisbroek) is een bedrag van 750 000 euro ingeschreven.

– De site Bergpoort (voormalig containderpark en gemeentelijke loodsen aan de Bergensesteenweg) zal verkocht worden, aangezien het recyclagepark en alle technische diensten intussen verhuisd zijn naar de Pepingensesteenweg 250.
De verkoopprijs werd geschat op 2 750 000 euro. Deze inkomsten zullen geïnvesteerd worden in de andere projecten, zodat de gemeente niet verarmt.
kinderdagverblijf_jip-en-janneke_Ruisbroek_SINT-PIETERS-LEEUW 2013-07-15-Bergpoort_Bergensesteenweg
2014-11-27-politiegebouw-Generaal-Lemanstraat_03– Wijkpolitie en gemeenschapswachten in vernieuwd politiekantoor Lemanstraat
Het voormalige politiekantoor aan de G. Lemanstraat zal volledig en grondig gerenoveerd worden, zodat het opnieuw 30 jaar dienst kan doen. Uiteindelijk bleek deze oplossing technisch en financieel de beste te zijn. Deze locatie is bijzonder zichtbaar in het straatbeeld en gemakkelijk bereikbaar voor het grote publiek, centraal in het dichtst bevolkte gebied van onze gemeente : Negenmanneke – Zuun – Ruisbroek.
In 2015 investeren we 500 000 euro in de renovatie, zodat het gebouw opnieuw operationeel zal zijn tegen de start van de gefuseerde politiezone Zennevallei. Wijkagenten zullen er samen met de gemeenschapswachten (in totaal ongeveer 15 personen) hun thuishaven vinden. Buurtnabije politie en gemeenschapswachten zijn een essentiële schakel in het veiligheids- en samenhorigheidsbeleid.

%d bloggers liken dit: