2014-11-18-provinciehuis_vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant snoeit vanaf volgend jaar fors in een aantal subsidies omdat ze jaarlijks 7,5 miljoen euro moet besparen. Onder meer de financiële steun voor nieuwe sociale woningen verdwijnt. Maar ook enkele culturele evenementen krijgen geen subsidie meer.

Vanaf januari 2015 verdwijnt het provinciefonds, dat betekent dat ons provinciebestuur het met 7,5 miljoen euro per jaar minder moet doen. De deputatie gaat in 2015 toch voor een begroting in evenwicht maar moet daarvoor wel de schaar zetten in enkele subsidies.

We hebben ons huiswerk gemaakt’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor financiën. ‘Onze meerjarenplanning voor deze legislatuur werd aangepast op basis van de huidige stand van zaken van de vele veranderingen die op ons af komen. En ook het budget voor 2015 is rond. Wij willen een modern en actief streekbestuur zijn waar de gemeenten, de vele organisaties en de Vlaams-Brabanders op kunnen rekenen. Onze provincie is een kruispunt van vele werelden. Wij werken verder aan een geïntegreerd beleid om het welzijn en de levenskwaliteit van alle inwoners te bevorderen.

Om dit te bereiken sneuvelen volgens de gedeputeerde onder meer het pluimkrediet voor de vrijwilligers. Dierenasielen gaan het met minder moeten doen. En ook tal van culturele activiteiten zoals het ‘Kalmkunstfestival’ en ‘Weg met Dichters’ krijgen geen subsidies meer.

Ook ín het provinciehuis zullen de besparingen voelbaar zijn, zo verdwijnt de interne bibliotheek en de documentatiedienst. Er zullen ook 5 mensen moeten afvloeien, bovenop de 77 ontslagen die al voorzien waren.

Voorts zoekt de provincie extra inkomsten door enkele gronden op de PIVO-site in Asse te verkopen en de subsidies voor sociale huisvestingsmaatschappijen af te schaffen.
Tom Dehaene, Gedeputeerde voor wonen: ‘Het is zo dat de regelgeving op Vlaams niveau aangepast is dat subsidiëring voor bijkomende woningen opgetrokken is. We zijn daar ooit bij de provincie mee begonnen omdat die onvoldoende was. Nu is die opgetrokken op Vlaams niveau en kunnen wij de middelen heroriënteren en dus inderdaad niet meer gebruiken voor bijkomende woningen maar wel voor andere ondersteunende projecten.

De provincie blijft wél inzetten op het onderhoud van de waterlopen en de aanleg van fietssnelwegen. Het budget voor die fietspaden wordt zelfs in 2018 en ’19 verhoogd met telkens 1 miljoen euro.

%d bloggers liken dit: