SINT-PIETERS-LEEUW: – Je bent Johan Sluys de eerste gemeenschapswacht van Sint-Pieters-Leeuw misschien reeds ergens tegen gekomen op straat, bij het seniorenfeest in Ruisbroek of op de jaarmarkt van Vlezenbeek.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft op 1 oktober 2014 een dienst gemeenschapswachten opgericht. Voorlopig heeft de gemeente één gemeenschapswacht in dienst. Op termijn is het de bedoeling om deze dienst uit breiden met meerdere gemeenschapswachten.
Gemeenschapswachten zijn herkenbaar aan hun uniforme (paarse) werkkledij met hetzelfde embleem. De dienst valt onder de bevoegdheid van de ambtenaar maatschappelijke veiligheid, namelijk Tom Pardaens.

gemeenschapswacht Johan Sluys en Tom Pardaens Dienst Maatschappelijke Veiligheid
gemeenschapswacht Johan Sluys en Tom Pardaens ambtenaar Dienst Maatschappelijke Veiligheid

gemeenschapswachten
Gemeenschapswachten zijn niet-politionele, publieke veiligheidsfuncties die door hun ontradende aanwezigheid in de wijken het veiligheidsgevoel van de burger trachten te verhogen. Ze vormen de schakel tussen de gemeente en de bevolking en signaleren problemen waarmee ze te maken krijgen aan de bevoegde gemeentelijke diensten of aan de politie. Concreet spreken we over volgende taken:

· Het publiek bewust maken van veiligheid en criminaliteitspreventie;
· Burgers informeren zodat hun veiligheidsgevoel verzekerd is;
· Problemen met de veiligheid, het milieu en het wegennet doorgeven aan de bevoegde diensten;
· Automobilisten aanspreken over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen bewust maken van het algemeen reglement;
· Kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen helpen oversteken;
· Toezicht houden bij evenementen of activiteiten die georganiseerd zijn door de gemeente of een andere overheid;
· Vaststellen van inbreuken tegen de gemeentelijke reglementen (o.a. GAS)
2014-10-08-GEMEENSCHAPSWACHT_Sint-Pieters-Leeuw_02 2014-10-08-GEMEENSCHAPSWACHT_Sint-Pieters-Leeuw_01

%d bloggers liken dit: