SINT-PIETERS-LEEUW: – De Feitelijke Vereniging ‘Leefbaar De Witte Roos’ van de wijk De Witte Roos in Sint-Pieters-Leeuw zegt dat ze zich niet in een hoekje zal laten duwen en hoopt op samenwerking met de gemeente.

2013-02-23-actieleden-leefbaar_Witte-RoosVoorzitter: Boddengeen Desiderius en Vice-voorzitter: Geert De Peyper van Leefbaar De Witte Roos:
Het is teleurstellend en onthutsend te moeten vaststellen dat sommige leden van het gemeentebestuur van weinig medewerking getuigen. Alhoewel ze een goede en regelmatige samenwerking beloofden, moeten we constateren dat we bijna moeten smeken, om over een of ander belangrijk wijkproblemen uitleg te verkrijgen of te debatteren. Dat er nog andere wijken met problemen zijn is waar, maar we zijn wel de enige wijk in de gemeente die al meer dan 10 jaar te lijden heeft van de overlast van de omliggende bedrijven en waar de bewoners 7 windturbines in hun achtertuin zullen hebben! En dan spreken we nog niet over de wateroverlast, mogelijk woonwagenpark, uitbreiding en komst van nieuwe bedrijven.

Stand van zaken.

2013-05-15-interbeton_sint-pieters-leeuwInter-Beton: om aan de opgelegde verplichtingen van de Milieu-inspectie van de provincie Vlaams-Brabant te voldoen, heeft deze firma een aanvraag tot Stedenbouwkundige Vergunning ingediend bij de gemeente. De bedoeling is om de opening in de bestaande aarden berm, achteraan hun terrein, dicht te maken en de berm op te hogen tot 7 meter, om zodoende de geluidsoverlast die omwonenden dag en nacht ondervinden, te beperken. Of dit voldoende zal zijn betwijfelen we en meldden dit dan ook aan de gemeente en provincie.

Amacro: het verslag van de gedane geluidsstudie is nog steeds niet beschikbaar. We dringen aan bij de bevoegde dienst.

simulatie_windturWindturbines: we maken ons geen illusies. Niettegenstaande al onze protesten, bezwaarschriften, opmerkingen, klachten, enz… zullen de 7 windturbines er toch komen.
We hebben een kopij van alle Stedenbouwkundige – en Milieuvergunningen (Ecopower/Colruyt, Electrabel/Nexans en EnerVest/Amacro) kunnen bemachtigen. Daarbij stelden we enkele opmerkelijke en verbazingwekkende zaken vast, zoals o.a. verschil in afstanden, normen van geluid-en slagschaduw, dat onze 107 ingediende bezwaarschriften niet behandeld werden (uitleg van de provincie: men heeft ze ‘vergeten’).
En wat we al lang vreesden en beweerden wordt bewaarheid: het zijn niet enkele huizen of straten, maar de ganse wijk die te lijden zal hebben van hun geluid en slagschaduw!
Het heeft veel moeite gekost, maar na vele malen te hebben aangedrongen, heeft het gemeentebestuur eindelijk toegezegd om met ons een debat te hebben over onze vragen, opmerkingen, bezwaren en bezorgdheden.
Inmiddels liet het gemeentebestuur ons weten dat zij beroep aantekenden voor de windturbine die het kortst bij de wijk komt.

2012-10-18-weekendverblijvenWoonwagenpark: we hadden een lang gesprek met de vzw Riso (die o.a.opkomt voor woonwagenbewoners) die ons de ganse situatie uitlegde (iets wat het gemeentebestuur ons steeds geweigerd en verzwegen heeft). De eigenaar van het bewust terrein, gelegen Bergensesteenweg 777, zou de grond en woning te koop hebben gezet. De gemeente, die de eerste keus heeft, onderhandelt sinds enige tijd met verschillende partijen (de VZW, bouwpromotoren, provincie, …..). De bedoeling is om een aantal kleine, sociale woningen te bouwen op het terrein en huis te vervangen door enige kleine appartementen. De 5 woonwagens die er actueel staan, zouden dan verhuizen naar de Bergensesteenweg 700 – 700B (naast Selexion). Afwachten wat er uit de bus komt.

%d bloggers liken dit: