Leefbaar De Witte Roos rekent op medewerking gemeente

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Feitelijke Vereniging ‘Leefbaar De Witte Roos’ van de wijk De Witte Roos in Sint-Pieters-Leeuw zegt dat ze zich niet in een hoekje zal laten duwen en hoopt op samenwerking met de gemeente.

2013-02-23-actieleden-leefbaar_Witte-RoosVoorzitter: Boddengeen Desiderius en Vice-voorzitter: Geert De Peyper van Leefbaar De Witte Roos:
Het is teleurstellend en onthutsend te moeten vaststellen dat sommige leden van het gemeentebestuur van weinig medewerking getuigen. Alhoewel ze een goede en regelmatige samenwerking beloofden, moeten we constateren dat we bijna moeten smeken, om over een of ander belangrijk wijkproblemen uitleg te verkrijgen of te debatteren. Dat er nog andere wijken met problemen zijn is waar, maar we zijn wel de enige wijk in de gemeente die al meer dan 10 jaar te lijden heeft van de overlast van de omliggende bedrijven en waar de bewoners 7 windturbines in hun achtertuin zullen hebben! En dan spreken we nog niet over de wateroverlast, mogelijk woonwagenpark, uitbreiding en komst van nieuwe bedrijven.

Stand van zaken.

2013-05-15-interbeton_sint-pieters-leeuwInter-Beton: om aan de opgelegde verplichtingen van de Milieu-inspectie van de provincie Vlaams-Brabant te voldoen, heeft deze firma een aanvraag tot Stedenbouwkundige Vergunning ingediend bij de gemeente. De bedoeling is om de opening in de bestaande aarden berm, achteraan hun terrein, dicht te maken en de berm op te hogen tot 7 meter, om zodoende de geluidsoverlast die omwonenden dag en nacht ondervinden, te beperken. Of dit voldoende zal zijn betwijfelen we en meldden dit dan ook aan de gemeente en provincie.

Amacro: het verslag van de gedane geluidsstudie is nog steeds niet beschikbaar. We dringen aan bij de bevoegde dienst.

simulatie_windturWindturbines: we maken ons geen illusies. Niettegenstaande al onze protesten, bezwaarschriften, opmerkingen, klachten, enz… zullen de 7 windturbines er toch komen.
We hebben een kopij van alle Stedenbouwkundige – en Milieuvergunningen (Ecopower/Colruyt, Electrabel/Nexans en EnerVest/Amacro) kunnen bemachtigen. Daarbij stelden we enkele opmerkelijke en verbazingwekkende zaken vast, zoals o.a. verschil in afstanden, normen van geluid-en slagschaduw, dat onze 107 ingediende bezwaarschriften niet behandeld werden (uitleg van de provincie: men heeft ze ‘vergeten’).
En wat we al lang vreesden en beweerden wordt bewaarheid: het zijn niet enkele huizen of straten, maar de ganse wijk die te lijden zal hebben van hun geluid en slagschaduw!
Het heeft veel moeite gekost, maar na vele malen te hebben aangedrongen, heeft het gemeentebestuur eindelijk toegezegd om met ons een debat te hebben over onze vragen, opmerkingen, bezwaren en bezorgdheden.
Inmiddels liet het gemeentebestuur ons weten dat zij beroep aantekenden voor de windturbine die het kortst bij de wijk komt.

2012-10-18-weekendverblijvenWoonwagenpark: we hadden een lang gesprek met de vzw Riso (die o.a.opkomt voor woonwagenbewoners) die ons de ganse situatie uitlegde (iets wat het gemeentebestuur ons steeds geweigerd en verzwegen heeft). De eigenaar van het bewust terrein, gelegen Bergensesteenweg 777, zou de grond en woning te koop hebben gezet. De gemeente, die de eerste keus heeft, onderhandelt sinds enige tijd met verschillende partijen (de VZW, bouwpromotoren, provincie, …..). De bedoeling is om een aantal kleine, sociale woningen te bouwen op het terrein en huis te vervangen door enige kleine appartementen. De 5 woonwagens die er actueel staan, zouden dan verhuizen naar de Bergensesteenweg 700 – 700B (naast Selexion). Afwachten wat er uit de bus komt.

gemeente gaf negatief advies voor 1 windturbine qua stedenbouwkundig dossier

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het actiecomité windturbines Brukom is blij dat de gemeente een negatief advies gaf voor windturbine 1 wat het stedenbouwkundig dossier betreft voor het project dat Ecopower cvba en We-power nv. (dochtervennootschap van Colruyt) plannen in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw.
Het  actiecomité blijft wel waakzaam het hele dossier opvolgen.

Het college van Burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw heeft een positief advies gegeven voor de plaatsing van 2 windturbines op het grondgebied langsheen het kanaal Brussel-Charlerloi en dit voor het dossier ‘Milieu’. Maar negatief advies voor 1 windturbine wat het dossier ‘Stedenbouwkundig’ betreft.
Als dusdanig gaan deze adviezen naar de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

In Beersel en Sint-Pieters-Leeuw werkten Ecopower en Colruyt samen een project uit van 6 windturbines van de 2 MW-klasse. De windturbines worden gepland langs het kanaal Brussel-Charleroi (4) en op de terreinen van Colruyt tussen Lot en Ruisbroek (2).

Guy Lories woordvoerder van het actiecomité windturbines Brukom: ” Het actiecomité is tevreden dat de windturbine die het kortst bij de woonwijk gelegen is, er misschien niet zal komen en mag stellen dat alle inspanningen die door hen werden geleverd niet vruchteloos zijn geweest.
Voor de twee windturbines die op grondgebied Sint-Pieters-Leeuw gepland staan werden niet minder dan 210 handtekeningen qua milieu ingediend en 254 handtekeningen stedenbouwkundig.
Beersel heeft ondertussen het licht op groen gezet voor de plaatsing van 4 windturbines.

Maar het is nu nog niet gedaan. We zullen ons blijven inzetten voor de leefbaarheid van onze wijk waar het gezellig wonen is en waar vele nationaliteiten en taalgemeenschappen er een aangename wijk van willen maken.
Dus we blijven waakzaam ivm de plaatsing van de windturbines. Ook de problemen rond het al dan niet openstellen van de T. Swalusstraat volgen we op evenals de onaanvaardbare vestiging van de firma Ots-Van Laethem omwille van vervuiling, opslag van verschillende vrachten, installatie breekwerf,…
En ook het probleem van de wateroverlast in een aantal straten van onze wijk dient nog aangepakt te worden.


Bekijk ook onze eerder gepubliceerde artikels over dit mogelijke windturbine project:
– 01/02/2012: informatievergadering te Sint-Pieters-Leeuw
– 2012/01/13: milieuvergunningsaanvraag + informatievergadering
– 29/12/2011: Actiecomité windturbines Brukom
– 10/11/2011: Beersel, 250 mensen aanwezig op informatievergadering windproject Ecopower

Actiecomité windturbines Brukom

SINT-PIETERS-LEEUW: – Actiecomité ‘windturbines Brukom’ is tegen de bouw van een windturbine door Ecopower en Colruyt op 280 meter van de wijk Witte Roos.
Na raam affiches en een petitie zijn tussen de feestdagen door de buurtbewoners van wijk De Witte Roos in Brukom bezwaarschriften aan het opstellen. Ze dienen bezwaar in tegen de 2 windturbines op grondgebied Sint-Pieters-Leeuw. Deze windturbines hebben volgens de buurtbewoners door hun omvang een zeer sterk hinderlijke impact op de bewoners van de wijk.

Ecopower en Colruyt wensen een 6-tal windturbines in te planten langs het kanaal Brussel-Charleroi, waarvan twee op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. Er werd een bouwaanvraag ingediend op 7 december 2011 bij de gemeente.
Een aantal van hun concurrenten zouden volgens het actiecomité binnenkort ook windturbines willen oprichten in de buurt van het kanaal Brussel-Charlerloi.
De windturbines in Sint- Pieters-Leeuw komen langs de vaart, links van het kranenbedrijf op de kanaaldijk.
Deze windturbines zijn 2MW-klasse, ashoogte: rond de 100 meter, tiphoogte (wiek bovenaan): 150 meter, rotor-doorsnede: 82 tot 92 meter, draaisnelheid rotor: 0 tot 15 toeren per minuut .
Windturbine één komt op nauwelijks 280 meter van het laatste huis van de Uylenbroeckstraat, en ongeveer 400 meter van het speelplein van de wijk. De tweede turbine zal een 300 meter verder staan.

Actiecomité windturbines Brukom: “ Laat ons duidelijk zijn : wij zijn niet tegen groene stroom : ok voor zonne-panelen, water, biomassa, wind… maar er zijn genoeg lege oppervlakten in onze en de omringende gemeenten, om niet een 150 meter hoge windturbine met een doorsnede van 8 meter vlak naast een woonwijk van 300 woningen te plaatsen.

Zie ook ons artikel over de infovergadering van Ecopower in Beersel van 10 november 2011:
http://sint-pieters-leeuw.eu/2011/11/10/250-mensen-aanwezig-op-informatievergadering-windproject-ecopower/

Nieuwe uitgave LEWE: Brukom

SINT-PIETERS-LEEUW: – de werkgroep voor Streek- en volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw (LEWE) publiceerde  een nieuwe uitgave :’Brukom’.

De wijk Brukom te Sint-Pieters-Leeuw werd samengesteld door: Wilfried Verleyen, Jan De Backer en Gilbert Pické.

Voorzitter Jan De Backer: “Reeds lang wilden we een werk maken over Brukom. In zekere zin is het een gezond buitenbeentje in onze gemeente. Wie er woont zal steevast getuigen dat hij van Brukom is, niet van Leeuw. Het is een wijk die fier en afzonderlijk profileert. Nooit stond er een parochiekerk, het verenigingsleven was zo enigzinds op het centrum aangewezen, maar de sociale activiteiten ter plaatse logen er niet om: de Pijnbroekstraat gold als de winkelstraat, in de wijk waren zelfs twee danszaaltjes, Brukom verkoos zijn lokale Miss en uiteraard was er de groengele voetbalploeg, de oudste van de gemeente.

Voor dit werk kon de werkgroep voor Streek- en volkskunde terugvallen op een geschenk uit de hemel. Kind van de wijk Dom Wilfried Verleyen, maakte in 1996 en 2006 al een mooie en unieke studie over Brukom. Toen we hem over ons project spraken was hij ook meteen akkoord dat zijn werk de basis zou vormen voor dit boek. Onze dank is daarom ook zeer groot evenals aan de Brukomnaren die ons bereidwillig hebben geholpen bij het verzamelen van foto’s en aanvullende informatie”

Wie wil kan zich nog steeds lid maken van Lewe.
Dan ontvang je per jaar 4 nummers van het heemblad. Lid wordt je door storting van 5,00 euro op het rekeningnummer 091-0116303-29 van de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde.
Wie geïnteresseerd is in deze publicatie kan deze bekomen bij de secretaris van de Werkgroep,
Gilbert Pické: Heemkunde@sint-pieters-leeuw.be

Share

Wijkfeesten De Witte Roos elk jaar een groter succes

BRUKOM: – In de wijk De Witte Roos werden zaterdag de jaarlijkse wijkfeesten gehouden.
2009-08-22-wijkfeest-Witte-Roos_1
Een team enthousiaste buurtbewoners zorgden voor een heel animatie programma dat om 12 uur begon voor de kids met springkastelen, volksspelen, visput, parachutespel, ballonvouwen en gekke fietsen.
In de namiddag kon jong en oud ook met de klassieke handboog schieten op de liggende wip met een cadeautje voor elke vogel die werd afgeschoten.
Bij het petanque tornooi won de ploeg ‘KWB-Zuun’.
’s Avonds was er een barbecue gevolgd door een kinderdisco en de nacht werd afgesloten met een danscafé.
2009-08-22-wijkfeest-Witte-Roos_2 2009-08-22-wijkfeest-Witte-Roos_2b 2009-08-22-wijkfeest-Witte-Roos_3 2009-08-22-wijkfeest-Witte-Roos_4 2009-08-22-wijkfeest-Witte-Roos_5 2009-08-22-wijkfeest-Witte-Roos_6 2009-08-22-wijkfeest-Witte-Roos_7 2009-08-22-wijkfeest-Witte-Roos_8 2009-08-22-wijkfeest-Witte-Roos_9a 2009-08-22-wijkfeest-Witte-Roos_9b
(Dubbelklik op de kleine foto’s om ze in groot formaat te bekijken)

Winnaars petanque tornooi - de ploeg van KWB-Zuun
Winnaars petanque tornooi – de ploeg van KWB-Zuun

Share