SINT-PIETERS-LEEUW : – De lokale politie Sint-Pieters-Leeuw laat weten dat ze recent drie meldingen kregen van  valse agenten/ valse medewerkers van de watermaatschappij.

Volgens de Leeuwse politie spelen zij in uw bijzijn een scenario waarin een arrestatie wordt gesimuleerd en doen dan in één adem navraag naar uw juwelen en bezittingen. Dit is niet onze manier van werken. Bovendien zijn de betrokkenen bijna altijd Franstalig en maken ze gebruik van valse dienstkaarten. Hun doelgroep zijn vooral de senioren die alleen wonen. Ook opmerkelijk is een nieuwe manier om zich te introduceren alszijnde een medewerker van onze preventiedienst diefstallen in woningen. Onze manier van werken is dat wij pas ter plaatse gaan op uw vraag, wij bieden onszelf niet aan.

Preventietips

 • Vermeld niet op de deurbel dat u alleen woont (bijvoorbeeld “weduwe X”). Vermeld enkel uw familienaam.
 • Het is aanbevolen om in de eerste plaats een ketting op de deur te laten plaatsen. Dit vormt een eerste obstakel voor dieven en het biedt de bewoner de mogelijkheid op een relatief veilige wijze met een persoon die voor de deur staat te praten.
 • Pas op voor huis-aan-huisverkopers die u hun koopwaar laten zien bij de voordeur (tapijten, producten …). Deze list wordt dikwijls gebruikt om het plegen van een diefstal te verdoezelen.
 • Hoed u voor onbekende personen die bij u aanbellen en vragen om iets te eten of te drinken. Laat deze in geen geval binnen.
 • Staat een politieagent, iemand van een gas-, elektriciteits-, of andere maatschappij voor de deur? Vraag een dienstkaart. Aarzel niet deze dienstkaart onder de deur te laten schuiven. Heeft de persoon geen dienstkaart? Niet opendoen.
 • Bewaar het telefoonnummer van de lokale politie vlakbij uw telefoon. Indien iemand bij u aanbelt en beweert van de politie te zijn, bel dan naar de politie en vraag of de naam die de agent in kwestie opgeeft, wel degelijk bestaat en of deze agent dienst heeft.
 • Bel in geen geval naar het telefoonnummer dat de agent u geeft. Dit kan het nummer van een kompaan zijn.

Wat nu gedaan?

Mocht u toch nog slachtoffer van diefstal met list worden, neem dan volgende raadgevingen in acht.

 • Doe onmiddellijk aangifte van de diefstal.
 • Verwittig in geval van diefstal van waardepapieren en kasbons onmiddellijk de bank en laat deze blokkeren. Dit belet de daders de buit in de wacht te slepen.
 • De dieven kunnen sporen hebben achtergelaten. Raak niets aan tot de (echte) politie ter plaatse is.
 • Er wordt een proces-verbaal opgesteld en de beschrijving van de dader(s) wordt verspreid naar de andere politiediensten.
 • De federale politie beschikt over een videoband waarop de daders van dergelijke feiten staan. Deze staat ter beschikking van de politiediensten die belast zijn met deze onderzoeken.
 • De politie heeft aandacht voor slachtofferhulp. Wij kunnen dan ook alleen maar adviseren hierop een beroep te doen.

Klik hier om de folder te openen.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

%d