SINT-PIETERS-LEEUW: – N-VA Sint-Pieters-Leeuw heeft een klacht ingediend bij de gouverneur van Vlaams-Brabant. Hiermee wil zij de beslissing van de gemeenteraad van 27 september 2012 om “de oude rijkswachtkazerne” te verkopen voorkomen.

 lijsttrekker van N-VA Sint-Pieters-Leeuw,  Luc Deconinck “Er is geen enkele reden om deze beslissing snel-snel door te drukken twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Het maatschappelijk verslag van 2011 van de politiezone Sint-Pieters-Leeuw geeft aan dat de meeste geregistreerde feiten zich, net zoals de vorige jaren, voordeden rond het centrum van Ruisbroek, Negenmanneke en Zuun. De maanden maart en januari zaten ruim boven het gemiddelde van 168 gerechtelijke feiten per maand. De “oude rijkswachtkazerne”, die het huidige bestuur snel-snel wil verkopen ligt op 1,7 km of 2 minuten van het centrum van het Negenmanneke en 1,8 km of 4 minuten van het centrum van Ruisbroek. Indien deze voormalige rijkswachtkazerne verkocht wordt, zal de Politie moeten interveniëren vanuit de uithoek van de gemeente (site Van Cauwelaert aan de Pepingsesteenweg, op de uithoek van de gemeente, bijna in Breedhout. De interventietijd naar Negenmanneke, Zuun en Ruisbroek zal met 10 – zeer kostbare – minuten worden verlengd.

N-VA Sint-Pieters-Leeuw wil met haar klacht bij de provinciegouverneur voorkomen dat deze site in de Lemanstraat in Zuun wordt verkocht en zal de interventiepost in Zuun behouden als zij na de verkiezingen mee mag besturen in Sint-Pieters-Leeuw.”

%d