wijkinspecteur en leerlingen Groene Parel organiseren opruimactie zwerfvuil

SINT-PIETERS-LEEUW: – De nieuwe wijkinspecteur van Negenmanneke, David Bossin, en de leerlingen van de Groene Parel slaan de handen in elkaar en gaan de strijd aan tegen zwerfvuil.
Zo organiseerde de wijkinspecteur en het derde leerjaar vanmorgen samen een opruimactie in de Albert Van Cotthemstraat en de buurt rond het zwembad.
Alleen al aan Van Cotthemparkje konden ze op een kwartiertje 5 vuilzakken met zwerfafval vullen.
2017-09-12-zwervuilactie_Zuun (4)
David Bossin, wijkinspecteur Negenmanneke: ” Ik heb deze actie opgezet in het teken van mijn opleiding wijkwerking. Ik werk hier nu ongeveer een jaar en heb dit project om sluikstort tegen te gaan voorgesteld als project voor de wijk. Want als ik hier aan de school sta of als ik hier door de straten loop dan spreken veel buurtbewoners, ouders, me aan omdat hier in de buurt wel elke dag zwerfvuil en afval ligt. Dagelijks wordt er hier gesluikstort en ook dagelijks komen de gemeentediensten hier langs om het op te ruimen. Het is geen zicht en het kost veel geld. Samen willen we toch van Leeuw een propere en nette gemeente houden en daarvoor dat we nu samen werken met de school om toch een voorbeeld te stellen. Ik ben blij dat ook de school het een heel goed idee vond en hoop via hen ook een breder publiek te bereiken.”

Juf 3de leerjaar, Lin Van Asbroeck: “Ik vind het een goed initiatief dat er iets gedaan wordt tegen het sluikstorten hier in de buurt van de school. De kinderen zijn nu ook bewuster van niet alles op straat te gooien. Er is toch nog een groot mentaliteitsprobleem hierover. Een snoepje open doen en het papiertje in de vuilbak gooien gebeurt nog niet altijd. Door nu zelf het zwerfvuil op te rapen beseffen ze meer dat het niet zo fijn is.
Ik ben zelf ook reeds verschoten van de hoeveelheid zwerfvuil, want we begonnen hier aan het parkje en op het gras viel het mee maar eigenlijk als je aan de randen van het park aan de struiken gaat zien ligt er heel veel zwerfvuil. We zijn zelf reeds volledige dozen tegen gekomen met nog bruikbare spullen erin die volgens mij eigenlijk in de kringloopwinkel thuis horen maar door mensen hier gedumpt werden.”

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Bart Keymolen, schepen voor Jeugd: “Het initiatief van de wijkagent is een zeer doeltreffend initiatief. Ik hoor hier net van de jonge gasten ‘eigenlijk is het moeilijk om het zwerfvuil op te rapen’ waarop ik hen geantwoord heb ‘ denk er in het vervolg aan hoe gemakkelijk het is om je afval in de vuilbak te doen dan het op te rapen. Zulke sensibiliseringsacties is de enige manier om het zwerfvuil te doen afnemen. We merken trouwens dat de kinderen dikwijls tegen hun ouders zeggen dit hoort in de vuilbak en niet op straat. ”

Gunther Coppens, schepen voor Onderwijs en Leefmilieu: “Vandaag heeft hier een prachtig initiatief plaats. Het brengt ook een zekere verantwoordelijkheid naar de buurtbewoners want het is een gedeelde verantwoordelijkheid om de buurt net te houden. Wijkagent David Bossin brengt zijn meerwaarde voor de wijk met deze actie toch meer naar voren om te tonen van we gaan er samen een verhaal van maken. Als de mensen merken dat er gesluikstort wordt kunnen ze het ook steeds doorgeven aan de wijkagent zodat we er snel kunnen op inspelen.”

cameraplan tegen sluikstorten
Gunther Coppens: ” Bij het uitrollen van het Leeuws cameraplan (zie artikel 29/06/17)over heel de gemeente in het najaar zullen er op verschillende sluikstort gevoelige plaatsen in de gemeente vaste en mobiele camera’s komen en zullen we via de beelden sneller de sluikstorters kunnen identificeren zodat we dan ook kunnen optreden.
Voor 2017 zijn er al een vijftig gasboetes uitgeschreven voor sluikstorten. Het is eigenlijk triestig dat mensen zulk gedrag hebben.

sluikstorters weer aan het werk in Ruisbroek

Ruisbroek: – Sluikstorters hebben de voorbije dagen weer heel wat afval gedumpt in Ruisbroek.
 
Jean-louis Lanckmans laat weten dat  er afval ligt aan:

  • onze vijver naast een boom (plastic afval)
  •  ’t wit huizeken(machien)
  • de watertoren(zakken)

Ook op 21 maart 2012 werd reeds een groot sluikstort gevonden  aan de Beempt.

Bron & foto’s: Jean-louis Lanckmans

Opnieuw plaag van sluikstorten in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het voorjaar deed het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw  al eens een oproep aan de inwoners om sluikstorten en plaatsen waar veel zwerfvuil ligt, te melden bij de dienst Leefmilieu. Aanvankelijk liepen de aangiftes vlot binnen, maar na een tijdje bleven de meldingen uit.

bron foto: www.sint-pieters-leeuw.be
bron foto: http://www.sint-pieters-leeuw.be

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wil opnieuw een oproep doen om sluikstorten en plaatsen waar zwerfvuil ligt, door te geven aan de dienst Leefmilieu omdat blijkt dat het sluikstorten opnieuw toeneemt.

Schepen Martin Schoukens: ” Momenteel is er een ploeg van twee arbeiders en een ploegbaas die niets anders doen dan zwerfvuil en sluikstorten opruimen. Als er een vermoedelijke dader gevonden wordt, wordt er een proces verbaal opgesteld. En het moet wel gezegd worden dat de meeste sluikstorters afkomstig zijn van buiten de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.”

In cijfers betekent het afvalverhaal dit:
het volledige budget om Sint-Pieters-Leeuw afvalvrij te houden bedraagt zo’n 2.250.000 euro.

12 % van dit bedrag is bedoeld voor de exploitatie van het containerpark,
70 % gaat naar het ophalen en het verwerken van huis-aan-huis opgehaald afval,
8 % wordt besteed aan het opruimen van door de sluikstorters achtergelaten afval.
De overige 10 % van het budget is weggelegd voor andere doeleinden binnen het afvalbeleid zoals de aankoop van compostvaten, de kringloopwinkel, het hakselen in het containerpark, recyclage via Fost Plus, …

Dienst Leefmilieu: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
02/371 63 54 – leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be

Share

Vorig jaar 30-tal grote sluikstorten in Sint-Pieters-Leeuw

2009-02-12-zwerfvuilZwerfvuil en sluikstorten in het straatbeeld behoren tot de grootste ergernissen van de mensen. Om een algemeen beeld te hebben, vroeg gemeenteraadslid Koen Vereeken (CD&V) enkele cijfers op bij het gemeentebestuur.

Vorig jaar werd 56 ton afval van sluikstorten opgeruimd, toch bijna 20 ton minder dan in 2007. Naast de sluikstorten werden ook een aantal tonnen zwerfvuil opgehaald.

Koen Vereeken
Koen Vereeken

Koen Vereeken: “De gemeente doet wat ze kan. Dagelijks is men bezig met het vinden en opruimen van afval. De favoriete plaatsen van de sluikstorters zijn gekend. Het zijn meestal plekjes die je van op de openbare weg amper kan zien. De vijf meest uitgekozen plaatsen zijn de Broekweg en den Beemd in Ruisbroek, de Hemelstraat, het verlengde van de JB Wauterstraat en de Gaasbeekstraat.”

Vorig jaar werden een 30-tal grote sluikstorten opgeruimd. Drie daders konden worden geïdentificeerd, net als in 2007. Het is geweten dat de overgrote meerderheid van de daders van buiten de gemeente komt.

“De inwoners van Sint-Pieters-Leeuw kunnen immers gratis naar het containerpark”, meent Vereeken.

Koen Vereeken roept de inwoners op om hun steentje bij te dragen. Wanneer men een sluikstort tegenkomt, moet men niet aarzelen de gemeente te verwittigen.
Dit kan via leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be