SINT-PIETERS-LEEUW: – In het voorjaar deed het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw  al eens een oproep aan de inwoners om sluikstorten en plaatsen waar veel zwerfvuil ligt, te melden bij de dienst Leefmilieu. Aanvankelijk liepen de aangiftes vlot binnen, maar na een tijdje bleven de meldingen uit.

bron foto: www.sint-pieters-leeuw.be
bron foto: http://www.sint-pieters-leeuw.be

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wil opnieuw een oproep doen om sluikstorten en plaatsen waar zwerfvuil ligt, door te geven aan de dienst Leefmilieu omdat blijkt dat het sluikstorten opnieuw toeneemt.

Schepen Martin Schoukens: ” Momenteel is er een ploeg van twee arbeiders en een ploegbaas die niets anders doen dan zwerfvuil en sluikstorten opruimen. Als er een vermoedelijke dader gevonden wordt, wordt er een proces verbaal opgesteld. En het moet wel gezegd worden dat de meeste sluikstorters afkomstig zijn van buiten de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.”

In cijfers betekent het afvalverhaal dit:
het volledige budget om Sint-Pieters-Leeuw afvalvrij te houden bedraagt zo’n 2.250.000 euro.

12 % van dit bedrag is bedoeld voor de exploitatie van het containerpark,
70 % gaat naar het ophalen en het verwerken van huis-aan-huis opgehaald afval,
8 % wordt besteed aan het opruimen van door de sluikstorters achtergelaten afval.
De overige 10 % van het budget is weggelegd voor andere doeleinden binnen het afvalbeleid zoals de aankoop van compostvaten, de kringloopwinkel, het hakselen in het containerpark, recyclage via Fost Plus, …

Dienst Leefmilieu: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
02/371 63 54 – leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be

Share

%d bloggers liken dit: