10 jaar MEGA-happening in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag en morgen word voor het  10 de jaar een MEGA-happening georganiseerd in Sint-Pieters-Leeuw.
MEGA, “Mijn Eigen Goed Antwoord”, is een preventieproject dat zich richt op de jongeren van het laatste jaar lager onderwijs.

MEGA-inspecteur Marc Geerinckx geeft uitleg aan de leerlingen
MEGA-inspecteur Marc Geerinckx geeft uitleg aan de leerlingen

Schepen voor Jeugd, Bart Keymolen: “Het project is ontstaan uit een samenwerking tussen de lokale politie, de jeugddienst en de lagere scholen van Sint-Pieters-Leeuw. Jongeren weerbaarder maken tegen de verlokkingen van het dagelijkse leven, is ons doel.

Tijdens de MEGA-happening wordt getracht kinderen van het zesde leerjaar weerbaar te maken tegen risicogedrag in het algemeen en tegen misbruik van genotsmiddelen in het bijzonder. De hele dag wordt er op een interactieve manier gewerkt met de leerlingen. De leerlingen volgen verschillende wokshops en daarnaast zijn er verschillende standen opgesteld waar de leerlingen informatie oppikken. De verschillende partners zoals o.a. de lokale politie, het Rode Kruis, De Lijn en het JAC zijn vertegenwoordigd en geven uitleg aan de verschillende standen.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Van de Lijn kregen de kinderen die de aanwezige bus bezochten uitleg over welke vervoerbewijzen er zijn, dat men vooraan moet opstappen,… Verder werden de kinderen oa. gesensibiliseerd om hun plaats af te staan aan mensen met een beperking. Het leukste waren natuurlijk de evacuatie oefeningen.

Iedere leerling ontving op het einde van de dag een persoonlijk certificaat.

MEGA-happening 2014

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag was er andermaal een MEGA-happening in Laekelinde. MEGA, “Mijn Eigen Goed Antwoord”, is een preventieproject dat zich richt op de jongeren van het laatste jaar lager onderwijs.
2014-05-16-MEGA_17
De bedoeling van dit project is om, in samenwerking met de lokale politie, de jeugddienst en de lagere scholen van Sint-Pieters-Leeuw, jongeren weerbaarder te maken tegen de verlokkingen van het dagelijkse leven. Het MEGA-project bestaat uit een lessenpakket dat doorheen het jaar wordt gegeven en uit een MEGA-happening waarbij de jongeren o.a. op een ludieke manier kennis maken met de verscheidene veiligheidsdiensten.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Tijdens de MEGA-happening doorliepen de leerlingen, per klas, van 10.00 tot 14.20 uur de verschillende standen en workshops. Zowel de lokale politie, het Rode Kruis, de lijn als het JAC waren o.a. aanwezig met een persoonlijke stand. Afsluiten deed men met het uitreiken van een persoonlijk certificaat aan elke leerling en een slotwoordje van de bevoegde schepen, Bart Keymolen.

MEGA 2013

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag hadden de 6de jaars van de Leeuwse lagere scholen hun afsluitend MEGA-event en fuif in Laekelinde.
MEGA staat voor ‘Mijn Eigen Goede Antwoord’ en is een preventieproject van de lokale politie in samenwerking met de jeugddienst en de lagere scholen van Sint-Pieters-Leeuw.
Dit jaar werd het voor de 8ste keer georganiseerd.
2013-05-24-MEGA-event-fuif_01
Jammer genoeg konden niet alle 8 de scholen aanwezig zijn daar sommigen generale repetitie hadden voor hun schoolfeest van dit weekend.

De 6de jaars die wel aanwezig waren ondervonden hoe het er aan toe gaat op een echte fuif, met security aan de ingang, polsbandjes, drankbonnetjes,…
Met een fuif wil de politie aantonen dat je ook plezier kan maken zonder drugs, alcohol en geweld.

Na enkele nummers van de DJ zat de sfeer er goed in en werd bij vele nummers zelf het refrein meegezongen. Een mooie afsluiter van het project.
2013-05-24-MEGA-event-fuif_anim

MEGA-inspecteur Marc Geerinckx: ” Tijdens de lessen gaan we bijvoorbeeld dieper in op de ‘genotsmiddelen’ (gebruik, misbruik en gevolgen). Daarbij trachten we de leerlingen te informeren over de effecten van legale en illegale drugs en andere genotsmiddelen zonder daarbij evenwel de producten te tonen. Het pedagogische accent ligt eerder op het aanmoedigen van gezonde attitudes en op het belichten van de voordelen bij niet gebruik.

We leren hen ook dat ze zich niet alleen op straat moeten beschermen maar ook bijvoorbeeld op het internet. Hier is ook nood aan uitleg voor leerkrachten en ouders.
Natuurlijk op de 8 jaar dat we dit MEGA project nu doen blijft, jammer genoeg, pesten een actueel thema.

2013-05-24-MEGA-event-fuif_02
MEGA-inspecteur Marc Geerinckx, schepen van onderwijs Gunther Coppens, schepen van jeugd Bart Keymolen en burgemeester Luc Deconinck

Afsluiter Mega-happening politie Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: Aan Zonnig Leven had vandaag de afsluithappening van het Mega-schooljaar voor leerlingen van het 6° leerjaar van de basisscholen in de politiezone Sint-Pieters-Leeuw plaats met als thema “veiligheidsdiensten”.
Het MEGA-event wil elke deelnemer laten kennis maken met de diverse facetten van de werking van diverse hulpdiensten en de werking van de politie in het algemeen.

M.E.G.A.(Mijn Eigen Goed Antwoord) omvatte een lessenpakket van 10 sessies met als hoofddoel : alle kinderen van het zesde leerjaar (basisonderwijs) weerbaar maken tegen risicogedrag in het algemeen en tegen misbruik van genotsmiddelen in het bijzonder. Deze lessen worden in onze politiezone gegeven door de Mega-inspecteur Marc Geerinckx.

M.E.G.A. - inspecteur Marc Geerinckx met leerlingen van het 6de leerjaar

Marc Geerinckx: “ Ik zal een voorbeeld geven. Les 1 die we de kinderen gaven handelde over hun eigen veiligheid. In deze les leren de kinderen een onderscheid maken tussen de verschillende hulpdiensten zodat ze op een efficiënte manier telefonische hulp kunnen inroepen. Ook de veiligheid op het internet komt meer op de voorgrond.

In de volgende les gingen we dieper in op de ‘genotsmiddelen’ (gebruik, misbruik en gevolgen) Daarbij trachten we de leerlingen te informeren over de effecten van legale en illegale drugs en andere genotsmiddelen zonder daarbij evenwel de producten te tonen. Het pedagogische accent ligt eerder op het aanmoedigen van gezonde attitudes en op het belichten van de voordelen bij niet gebruik.

In de overige lessen gegeven door leerkrachten en CLB-medewerkers gaan dan vooral tot het aanleren van sociale vaardigheden zoals het herkennen en het omgaan met stress en sociale druk en het assertief leren reageren op ongewenste provocaties door leeftijdsgenoten, volwassenen en zelf reclame- en media invloeden.”

De schepenen van onderwijs Fons Geeroms en jeugd Kathleen D’ Herde zorgden voor budget voor het didactisch materiaal tijdens de lessen.

Vandaag werd aan de leerlingen tijdens het Mega-event getoond hoe de werking van politie , brandweer en medische diensten een complexe job is die een groot burgerlijk en maatschappelijk engagement vereisen .


(dubbelklik op  de foto’s om ze in groter formaat te bekijken)

Tijdens deze dag kregen de kinderen onder de vorm van informatiestanden, demonstraties en doe activiteiten, een zicht op het werk van al deze mensen en hulpverleners .
Zo konden ze een demonstratie zien met politiehond, reanimatiesituatie door het Rode Kruis en waren er diverse standen aanwezig zoals Child Focus, JIP (jongereninformatiepunt), De Lijn en ook de dienst Cavalerie van de federale politie was aanwezig.


Inspecteur Kim Cauwel bereidt de jonge hond Dayco voor op opleiding brevet patrouillehond.

De acht maanden oude Dayco wordt door inspecteur Kim Cauwel van de politie van Sint-Pieters-Leeuw voorbereid tot patrouillehond.

 

Vanaf 1 jaar kan Dayco de opleiding patrouillehond volgen en hopelijk nadien het brevet behalen. Zodat hij dan kan ingezet worden bij de politie van Sint-Pieters-Leeuw.

Vandaag gaf Dayco op de MEGA-happening voor de leerlingen van het 6de leerjaar al een eerste demonstratie.
Inspecteur Kim Cauwel had Dayco al heel wat aangeleerd. Af en toe werd de jonge hond nog afgeleid door de grote groep jongeren maar als het er op aan kwam had Dayco toch al heel wat in zijn mars.

Meer info over de politie:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

afsluitingshappening MEGA-schooljaar

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op vrijdag 29 mei vond in het Zonnig Leven de afsluitingshappening plaats van het M.E.G.A.-schooljaar. Alle leerlingen van het 6e leerjaar van de basisscholen van Sint-Pieters-Leeuw namen er aan deel. Dit jaar was het thema “veiligheidsdiensten”.
  2009-05-29-MEGA-groepsfoto

M.E.G.A. omvat een lessenpakket van 10 sessies met als doel de kinderen van het 6e leerjaar weerbaar te maken tegen risicogedrag en misbruik van genotsmiddelen. De lessen werden gegeven door onze MEGA-inspecteurs Marc Geerinckx en Stijn Vandenabeele.
3 5 

Tijdens het slot evenement was er onder meer een demonstratie van onze politiehond “Rasko” en waren er verschillende standen aanwezig zoals Child Focus, JIP (jongeren informatie punt) en De Lijn. De kinderen konden ook hun eigen vingerafdrukken afpoederen en een rondritje maken met een paard van de cavalerie van de federale politie. Het Rode kruis was ook aanwezig waar de leerlingen een basiscursus EHBO kregen.
Bron en meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw