agenda: afvalpreventieweek mijn kakje gaat in een zakje

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Omdat hondenpoep een probleempunt is, organiseert de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, in samenwerking met Haviland (afdeling Afvalbeleid) en 17 andere gemeenten uit de regio, een afvalpreventieweek rond hondenpoep ‘Mijn kakje gaat in een zakje’.

Om dit probleem in de aandacht te brengen zal vanaf 7 mei 2012 een campagne worden gestart om de baasjes van de viervoeters aan te spreken. De slogan die voor deze campagne zal worden gebruikt via folders en affiches is ‘Mijn kakje gaat in een zakje’. Van 7 tot 13 mei 2012 zullen er op verschillende tijdstippen en plaatsen preventieacties worden gehouden. Daarbij zullen voorbeeldige baasjes worden beloond met een passend geschenk, de andere zullen worden gewezen op hun asociaal gedrag. Haviland en de deelnemende gemeenten hopen met deze campagne het straatbeeld te verbeteren en frustraties bij de burgers weg te nemen

Hondenpoep op de stoep, in de berm of in het gras staat steevast in de top 5 van grootste ergernissen bij onze bevolking. Dit probleem kan nochtans makkelijk voorkomen worden mits wat goede wil van diegenen die met hun viervoeter op stap gaan: door een zakje mee te nemen tijdens een wandeling, kunnen “verrassingen” in de vuilbak gedeponeerd worden.

De gemeente hoopt met deze campagne het straatbeeld te verbeteren én frustraties bij de burgers weg te nemen.

Actie hondepoep en koperdieven opgepakt

SINT-PIETERS-LEEUW: – Actie hondenpoep:
Door de wijkinspecteurs werd een hele week toezicht gehouden op hondeneigenaars dewelke volgens het GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) honden aan de leiband dienen te houden en verplicht zijn steeds in het bezit te zijn van voldoende zakjes om de uitwerpselen in te bergen.

De hondenbezitters dewelke met hun hond gaan wandelen werden in het verleden door de wijkinspecteurs aangesproken en gewezen op hun plichten, ook werd er in een eerder verspreidde Infobrochure van de gemeente (InfoLeeuw) een artikel geplaatst rond deze problematiek

Er werden tijdens de controleactie in totaal 31 eigenaars effectief gecontroleerd, tegen 4 eigenaars werd een GAS-PV (gemeentelijke administratieve sanctie ) opgesteld. De overtreders krijgen een boete tussen de 60 en 250 euro.
De controles werden toegespitst tot de wijk Negenmanneke en Ruisbroek.
In de loop van de maand oktober zullen de wijkinspecteurs deze actie hernemen.

ZUUN: – Twee daders van koperdiefstal opgepakt:
Een alerte buurtbewoner merkte zaterdag omstreeks 17.00 uur twee verdachte personen op ter hoogte van de Frans Baestraat te 1600 Sint- Pieters – Leeuw. De beide manspersonen waren het houtwerk van een bobijn met koperdraad aan het verwijderen.
De lokale politie Sint-Pieters-Leeuw werd in kennis gesteld en twee interventieploegen werden onmiddellijk ter plaatse gestuurd en konden de beide personen op de beschreven plaats aantreffen .
Uit het onderzoek bleek dat de beide manspersonen de bobijn met koperdraad gestolen hadden op een werfplaats elders op de gemeente . Ook bleken de beide manspersonen hun voertuig voorzien te hebben van duplicaatnummerplaten en was de aanhangwagen waarmee ze de bobijn verplaatsten , gestolen .
De beide verdachten , afkomstig uit de regio Dendermonde , bekenden de feiten en konden na verhoor beschikken. De teruggevonden gestolen goederen werden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

actie hondenpoep

SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdag 22 en vrijdag 23 april werd er een actie hondenpoep uitgevoerd door de wijkdienst van de politie van Sint-Pieters-Leeuw. De hondenbaasjes werden gecontroleerd of ze in bezit waren van een plastiek zakje en de honden aan de leiband werden gehouden.

In de woonwijk Impeleer en Wilgenhofpark werden 3 personen gecontroleerd, allen waren in het bezit van het poepzakje. Ook op het Gemeenteplein en de wijk Kapelleveld waren de 2 gecontroleerde hondenbaasjes in orde.

De volgende dag werden 8 controles in Ruisbroek uitgevoerd waarbij één overtreder niet in het bezit was van een poepzakje om de uitwerpselen van zijn hond te verwijderen van de openbare weg of openbaar domein.
Voor deze overtreding werd een GAS (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) opgesteld. De boete kan variëren van €60 tot €250.
In de loop van het jaar zullen er nog verschillende van deze acties ondernomen worden door de Leeuwse politie.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

Wijkagenten op pad tegen hondenpoep

politieSINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdag 5 augustus  2009 heeft de politie van Sint-Pieters-Leeuw voor de tweede maal dit jaar een actie gehouden tegen de hondenpoep in onze gemeente.

De controle werd uitgevoerd in het centrum van het Negemanneke en in een deel van Zuun en Ruisbroek.
De wijkagententen controleerden de hondenbaasjes of ze in bezit waren van een plastiek zakje en de honden aan de leiband werden gehouden.
Tijdens de actie waren alle hondenbaasjes  in orde. De volgende weken zullen er nog meer van deze acties tegen hondenpoep gebeuren.
Hondenpoep is een onsmakelijk probleem waar iedereen wel eens mee te maken krijgt. Alle hondenbaasjes worden vriendelijk gevraagd om de poep van hun hond op te ruimen. De boete kan variëren van €60 tot €250.

Politie hield actie Hondenpoep

SINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdag 17 maart 2009 heeft de politie van Sint-Pieters-Leeuw een actie gehouden tegen de hondenpoep in onze gemeente. De wijkagenten werden vergezeld van 2 mensen van het FOD, afdeling volksgezondheid, veiligheid voedselketen en dierenwelzijn.
2009-03-18-actie-hondenpoep
De hondenbaasjes werden niet alleen gecontroleerd of ze in bezit waren van een plastiek zakje en de honden aan de leiband werden gehouden, maar ook of ze getatoeëerd of een chip hadden en of ze in goede gezondheid waren.

De actie was preventief bedoeld en er werden alleen waarschuwingen uitgedeeld aan baasjes die in overtreding waren. Hondenpoep is een onsmakelijk probleem waar iedereen wel eens mee te maken krijgt. Alle hondenbaasjes worden vriendelijk gevraagd om de poep van hun hond op te ruimen.

Er werd al aandacht op dit probleem gevestigd in de infoleeuw van november 2008 en deze actie was bedoeld als een tweede waarschuwing. De volgende acties zullen onze diensten de hondenbaasjes wel bekeuren die zich niet aan de regels houden. De boete kan variëren van €60 tot €250.

Tijdens de actie werden 25 hondenbaasjes gecontroleerd. Er werden 4 waarschuwingen uitgedeeld waarvan 3 voor niet in bezit zijn van een zakje en 1 waarvan de tatoeage niet goed leesbaar was. De baasjes die met alles in orde waren werden beloond met een cadeautje voor de hond.

Bron & meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw