RSS

Tagarchief: fietspaden

Vlaanderen investeert in fietspaden N6 en jaagpad in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert € 74 miljoen in fietsinfrastructuur in Vlaams-Brabant (2017-2019).
Ook in Sint-Pieters-Leeuw wordt er geinvesteerd in fietspaden:
– N6 (Bergensesteenweg) – Doortocht Sint-Pieters-Leeuw € 6.460.000
– Kanaalroute Zuid F20 (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos) – Optimalisatie jaagpaden € 1.151.290


Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts komt voor het eerst met een Fietsinvesteringsplan, dat alle fietsinvesteringen voor de rest van de bestuursperiode (tot 2019) concreet maakt. In de komende 3 jaar is er zo ook € 74 miljoen Vlaams geld vastgelegd voor fietsinvesteringen langs gewestwegen in Vlaams-Brabant.
middel.

2017-03-21-Vlaams-minister-mobiliteit_Ben_Weyts_met-fietsWeyts: “Vroeger keken we alleen maar terug na de feiten. Nu creëren we concrete, nieuwe perspectieven voor de fietsers in Vlaams-Brabant door voor het eerst 3 jaar vooruit te blikken”.

De stilstand op onze wegen verlamt mens, milieu en economie. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil ook de bewoners van Vlaams-Brabant verleiden om de auto vaker te ruilen voor een alternatief, zoals de fiets. Weyts wil fietsen aantrekkelijker maken met concrete troeven, zoals snelle en comfortabele verbindingen. En daar is nog heel wat werk aan de winkel, blijkt uit een nieuwe analyse van de fietspaden langs Vlaamse gewestwegen. Daaruit blijkt dat in 2015 slechts 63,5% van de fietspaden ‘uitstekend’ of ‘behoorlijk’ scoort op de comfortparameter. Ten opzichte van het vorige meetjaar (2013) wordt er weliswaar in alle provincies vooruitgang geboekt, maar het cijfer blijft te laag. “We hebben nog een lange fietsweg te gaan”, vindt Weyts.

Weyts heeft nu een uitgebreid Fietsinvesteringsplan klaar. Het is de eerste keer dat alle fietsinvesteringen voor een periode van 3 jaar (2017-2019) op deze manier naar voor geschoven worden. Het investeringsbudget voor de fiets wordt dan ook opgetrokken naar een recordhoogte. Er wordt in de periode 2017-2019 ook € 74 miljoen Vlaams geld vastgelegd voor fietsinvesteringen in de provincie Vlaams-Brabant. Het gaat vooral om fietsverbindingen langs de gewestwegen. Daarbovenop gaat er ook geld naar fietsverbindingen op jaagpaden en naar ondersteuning van fietsprojecten op lokale wegen.

Er wordt geïnvesteerd in heel Vlaanderen, maar gevoelig meer in de Vlaamse Ruit – en dus ook in Vlaams-Brabant. Weyts focust immers sterk op het woon-werkverkeer en investeringen die pendelaars aan het fietsen krijgen. De nadruk ligt onder andere op fietssnelwegen (of delen daarvan) en het wegwerken van ‘missing links’. “Vlaams-Brabant is nu al een fietsland in het weekend, maar nog niet tijdens de werkweek”, zegt Weyts. “Ik wil pendelaars in Vlaams-Brabant de mogelijkheden geven om ook van maandag tot vrijdag voor de fiets te kiezen”.

Ik ben enkel bevoegd voor de gewestwegen”, benadrukt Weyts tot slot. “Het gros van de fietspaden is in handen van de lokale besturen. Ik besef dat het ook voor hen niet vanzelfsprekend is om in tijden van besparingen extra te investeringen. Als Vlaamse Regering geven wij bij deze alvast het goede voorbeeld”.

 
Reacties staat uit voor Vlaanderen investeert in fietspaden N6 en jaagpad in Sint-Pieters-Leeuw

Geplaatst door op april 20, 2017 in actualiteit, fiets, fietsen, Negenmanneke, nieuws, Ruisbroek, Sint-Pieters-Leeuw, Zuun

 

Tags: , , , , , ,

Provincie investeerde 2.260.695,04 euro in nieuwe fietspaden

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant gaf in 2015 2.260.695,04 euro voor 20 fietsprojecten in de gemeenten Aarschot, Bierbeek, Dilbeek, Galmaarden, Haacht, Holsbeek, Keerbergen, Leuven, Londerzeel, Machelen, Opwijk, Roosdaal, Rotselaar, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat.

Fietsen is gezond, goed voor het milieu en één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ‘We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen’.

Gemeenten kunnen bij de provincie Vlaams-Brabant 4 soorten subsidies aanvragen voor de aanleg van meer en betere fietswegen. Het gaat om een subsidie per type fietsinfrastructuur: fietssnelwegen, functionele en recreatieve fietsinfrastructuur. Projecten die hiervoor niet in aanmerking komen, maar nodig of innovatief zijn kunnen een subsidie op maat krijgen.

2016-02-10-fietspad_pelikaanberg

nieuw fietspad Pelikaanberg

16,3 km nieuwe bovenlokale fietspaden
De provincie Vlaams-Brabant werkt aan een bovenlokaal functioneel fietsnetwerk dat de belangrijkste gemeentelijke kernen en attractiepolen voor werken, onderwijs en winkelen met elkaar verbindt. Momenteel telt het ruim 2.300 kilometer fietsroutes.

In 2015 kregen Bierbeek, Dilbeek, Galmaarden, Holsbeek, Keerbergen, Londerzeel, Opwijk, Roosdaal, Rotselaar, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat samen 1.967.908,76 euro voor 14 fietsinfrastructuurprojecten’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘Goed voor 16,3 km nieuwe en veilige fietspaden’.

Via het Fietsfonds kunnen gemeenten 40% subsidies krijgen via de provincie en 40% via Vlaanderen voor de aanleg van fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk.

Project Pelikaanberg in Sint-Pieters-Leeuw:
o 61.735,21 euro, saldo
o In het projectgebied geldt een maximale snelheid van 50 km/u en het ligt grotendeels in bebouwde kom. Over het volledige tracé zijn dus fietspaden gewenst. De rijweg wordt 6 m breed inclusief goten. Ten oosten van de rijweg wordt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd omdat ten noorden van dit project reeds een dubbelrichtingsfietspad ligt. Aan het kritisch dwarsprofiel wordt een lichtengeregelde wegversmalling opgesteld. De wegversmalling is nodig om in dit gedeelte een volwaardig fietspad te kunnen realiseren. De beschikbare wegbreedte is er plaatselijk 3,35 m inclusief goten zodat de bus door de versmalling kan rijden. Waar er te weinig ruimte beschikbaar is voor een haagstructuur tussen de weg en het fietspad werd gewerkt met een constructie van gevlochten wilgentakken, een primeur voor een fietsfondsdossier.

 
Reacties staat uit voor Provincie investeerde 2.260.695,04 euro in nieuwe fietspaden

Geplaatst door op februari 10, 2016 in actualiteit, fietsen, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, Vlaams-Brabant

 

Tags: , ,

Vlaams minister van mobiliteit investeert € 30.867,60 in Leeuwse fietspaden

2014-11-26-commissie_Ben-Weyts_01VLAANDEREN / VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt 312.601 euro vrij voor de aanleg en opwaardering van Vlaams-Brabantse fietspaden.
Zo gaat er € 30.867,60 naar Sint-Pieters-Leeuw voor de fietspaden op de Lenniksesteenweg en de Pelikaanberg.
Ik wil meer mensen vaker op de fiets: dat is beter voor mens, milieu en economie”, aldus de minister.

De Vlaming kiest nog altijd te veel en te makkelijk voor de auto. De helft van alle verplaatsingen bedraagt vijf kilometer of minder, maar zelfs voor die korte afstanden kiest de Vlaming in meer dan de helft van de gevallen voor de auto. Ook in het woon-werk-verkeer heerst Koning Auto: 70% van de pendelaars gaat met de wagen naar het werk.

Minister van Mobiliteit Ben Weyts wil de Vlamingen verleiden om hun auto vaker aan de kant te laten staan. Hij maakt daarom geld vrij om de bestaande fietsinfrastructuur vlotter en veiliger te maken, en het fietsaanbod verder uit te breiden. Ben Weyts: “Om van fietsen het positieve alternatief te maken, moet het ook mogelijk zijn om je vlot en veilig te verplaatsen op twee wielen”.

Weyts investeert in Vlaams-Brabant 312.601,22 euro via het Fietsfonds. Het geld gaat naar fietspaden in Holsbeek (€ 95.013,54), Kampenhout(€ 111.223,96), Leuven(€ 75.496,12) en Sint-Pieters-Leeuw (€ 30.867,60).
Minister Weyts hoopt dat meer en betere fietsinfrastructuur ook meer fietsers kan lokken, en niet alleen voor recreatief gebruik. “Fietsen is niet alleen een zondagsactiviteit. Ook bij het woon-werkverkeer wil ik het fietsgebruik naar omhoog. Elke fietsende pendelaar is een auto minder in de file. De fiets is dus beter voor mens, milieu en economie”.

 
Reacties staat uit voor Vlaams minister van mobiliteit investeert € 30.867,60 in Leeuwse fietspaden

Geplaatst door op december 7, 2014 in actualiteit, fietsen, mobiliteit, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, sport, Vlaams-Brabant, Vlaanderen

 

Tags: , , , , , ,

Vernieuwen fietspaden langs de Galgstraat – Pepingensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op donderdag 23 oktober 2014 heeft de gemeenteraad een belangrijk bestek goedgekeurd voor het aanleggen van fietspaden, langsheen de Pepingensesteenweg en de Galgstraat. In totaal gaat het over circa 5 km, zijnde van aan de Dikke Linde tot aan het Mechels Gat (Site 250). Naast de fietspaden wordt ook het kruispunt aan Pauwke aangepakt.
2014-10-24-Pepingsesteenweg-fietspad_bebouwde-kom
In de vorige bestuursperiode liet het gemeentebestuur een haalbaarheidsstudie uitvoeren door het studiebureau Arcadis. De bedoeling was om na te gaan of fietspaden mogelijk waren en welke knelpunten op het traject aanwezig zijn.

Spreiding in drie fasen
Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen: “Het bestek dat donderdagavond werd goedgekeurd voorziet de aanstelling van een studiebureau voor het voorontwerp (startnota), het eigenlijke ontwerp met alle technische details (projectnota), het begeleiden van het dossier naar de nodige subsidies toe vanuit de provincie, het opmaken van het bestek en de gunningsprocedure naar de aannemers toe alsook de opvolging van de werken.
Hiervoor werd in de meerjarenbegroting een krediet van 400.000 euro ingeschreven, gespreid over meerdere jaren.
Die spreiding heeft vooral te maken met de spreiding van de uitvoering in drie fasen.
In principe zal fase 1 betrekking hebben op de zone van de Lotstraat tot aan de Pickéstraat, terwijl fase 2 en 3 respectievelijk gaat van de Lotstraat tot aan de Dikke Linde en van de Pickéstraat tot aan het politiekantoor.
2014-10-24-PepingsesteenwegFietspaden zijn een prioriteit
Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth: “Enkele jaren geleden was Sint-Pieters-Leeuw genomineerd als beste fietsgemeente van Vlaanderen. Inderdaad, … onze gemeente is al beter voorzien van afgescheiden fietspaden dan de meeste andere gemeenten in Vlaanderen. De mooie afwerking met de tussenhaagjes wordt als voorbeeld gebruikt in andere gemeenten. Binnenkort zal het fietspad op de Pelikaanberg in gebruik kunnen worden genomen. Met de 5 km lange strook van de Dikke Linde in Zuun tot aan de politiekantoren aan het Mechels gat zullen we de komende jaren deze belangrijke Oost-West-as verbeteren voor de zwakke weggebruiker.”

Kruispunt Pauwke aanpakken
Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth : “In het bestek hebben we ook het onderzoek naar de capaciteit van de lichten aan het kruispunt Pauwke opgenomen. We zijn overtuigd dat deze nog kan worden verhoogd door het gebruik van slimme lichten. Het aanschuiven op de Pepingensesteenweg ‘s ochtends en op de Europalaan tijdens de avondspits kunnen door middel van deze technologie worden ingekort. Hoe vlotter we dit kruispunt kunnen bedienen, hoe meer we het sluipverkeer door de wijk Brucom kunnen verminderen. De doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren om aldus het sluipverkeer minder renderend te maken, is dan ook de rode draad in onze mobiliteitsvisie.”

 
Reacties staat uit voor Vernieuwen fietspaden langs de Galgstraat – Pepingensesteenweg

Geplaatst door op oktober 24, 2014 in actualiteit, fietsen, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, sociaal

 

Tags: , ,

Provincie investeert in nieuwe en betere fietspaden

2010-04-25-fietsknooppuntennetwerk-opening_gemeentehuis_14VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant gaf dit jaar zo’n 2,38 miljoen euro subsidies aan 7 mobiliteitsprojecten in Bierbeek, Herne, Leuven, Liedekerke, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat. Hiermee wordt 10 km comfortabele fietsinfrastructuur aangelegd.

Gemeenten kunnen bij de provincie Vlaams-Brabant subsidies aanvragen voor de verbetering of aanleg van infrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. De gemeenten kunnen zo 80% van de kostprijs dekken. De subsidies komen voor 40% van ons en voor 40% van het Vlaams Gewest.
We hebben een goed zicht op de bovengemeentelijke assen waarlangs fietsers zich bewegen. Die assen werden opgenomen in het Bovenlokaal (Functioneel of Recreatief) Fietsroutenetwerk. Om gemeenten te stimuleren om veilige en comfortabele fietspaden langs dat netwerk aan te leggen, bieden wij subsidies aan. Ik ben blij dat daar zo gretig op ingespeeld wordt’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

Aanleg ontbrekende fietsschakel tussen Sint-Pieters-Leeuw en Lennik
Sint-Pieters-Leeuw gaat het ontbrekende stuk fietspad tussen Halle en Lennik aanleggen. Over een lengte van 880 m wordt op de Pelikaanberg een dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 2,20 meter aangelegd, afgescheiden van de rijweg met een haag. Ten zuiden van het kruispunt met de F. Wijnsstraat staan de huizen zeer dicht tegen de rijweg. Hier zullen verkeerslichten afwisselend éénrichtingsverkeer regelen en verdwijnt plaatselijk de haag tussen het fietspad en de rijweg.
De totale subsidie bedraagt 123.470 euro.

 
Reacties staat uit voor Provincie investeert in nieuwe en betere fietspaden

Geplaatst door op december 19, 2013 in actualiteit, fietsen, Lennik, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: , , ,

Rapport: Staat en inrichting van fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen

VLAANDEREN: – Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het derde rapport “Staat en inrichting van de fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen” voorgesteld. Een rapport van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat 6740 km fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen heeft gecontroleerd. Met de staat van de fietspaden langs de gewestwegen gaat het goed : 90 procent verkeert in een goede staat. De inrichting van de fietspaden werd voor het eerst onderzocht : zijn de fietspaden vrijliggend, zijn ze breed genoeg enz. Leidraad is het Vademecum Fietsvoorzieningen. Voor de inrichting ligt de score op 37 procent. Zeker een vooruitgang want de laatste vijf jaar zijn er langs de gewestwegen bijna 1000 km nieuwe en vernieuwde fietspaden aangelegd conform het Vademecum. Maar omdat er heel wat oude fietspaden zijn, is er nog werk aan de winkel. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits streeft ernaar om voor de inrichting tegen 2015 een score van 50 procent te halen.
  

Vlaams minister Crevits : “De voorbije vijf jaar zijn langs de gewestwegen over een afstand van bijna 1000 km nieuwe fietspaden aangelegd of zijn de fietspaden vernieuwd. Dat is een significante afstand. Die vernieuwing houdt méér in dat het schilderen van stippellijnen, vraagt grotere inspanningen dan in het verleden. We hebben een historische achterstand in te halen en deze studie toont aan dat we in het kader van de verkeersveiligheid absoluut in fietspaden moeten blijven investeren, maar ook dat we de ingeslagen weg moeten volgen. De staat van de fietspaden is globaal gezien goed, de inrichting kan en moet beter in de toekomst.”

 
Reacties staat uit voor Rapport: Staat en inrichting van fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen

Geplaatst door op april 26, 2012 in actualiteit, nieuws, Vlaams-Brabant, Vlaanderen

 

Tags: , , , , , , ,

De provincie Vlaams-Brabant investeert ook in 2012 in fietspaden.

VLAAMS-BRABANT: – Ook in 2012 geeft de provincie Vlaams-Brabant financiële steun voor fietspaden in Sint-Pieters-Leeuw.

‘We zullen dit jaar opnieuw een hele reeks fietspaden subsidiëren. De plannen en grondinnames voor nieuwe fietspaden zijn klaar in Asse, Bierbeek, Galmaarden, Herne, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Linter, Londerzeel, Machelen, Opwijk, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat. Al deze gemeenten zullen hun subsidieaanvraag in 2012 indienen. We voorzien minstens 2,5 miljoen euro om hen aan veilige en comfortabele fietspaden te helpen’, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor mobiliteit.

De dienst openbare werken van Sint-Pieters-Leeuw laat weten dat,onder voorbehoud van goedkeuring van de projecten door de provincie, volgende dossiers bij de provincie zullen worden ingediend:
* de Pelikaanberg
* de Pedestraat (deel tussen N282 Lenniksebaan grens met Dilbeek)
* de Postweg (deel tussen Sint-Annastraat en grens met Anderlecht)

 
Reacties staat uit voor De provincie Vlaams-Brabant investeert ook in 2012 in fietspaden.

Geplaatst door op januari 4, 2012 in actualiteit

 

Tags: