Fabriekstraat kreeg toplaag asfalt

RUISBROEK: – Maandagvoormiddag werd de toplaag asfalt aangelegd in de Fabriekstraat.


Verscheidene buurtbewoners volgden vanochtend de asfalteringswerken in de Fabriekstraat. Nu dient men nog de voetpaden verder af te werken, te belijnen en de signalisatie aan te brengen. Na jaren van wegenwerken zal deze belangrijke straat voor Ruisbroek donderdagavond terug volledig open zijn voor het verkeer.

Deze slideshow vereist JavaScript.

maandag 26 april wordt toplaag asfalt aangelegd in de Fabrieksstraat

RUISBROEK: – Op de werf aan de Fabriekstraat werd vandaag de parking aan de voetbal en de Kleine Brugstraat geasfalteerd.

Bart Keymolen, schepen van Openbare werken: “Maandag zal onze aannemer van de Fabriekstraat de afwerkingslaag van het asfalt uitvoeren. Woensdag voorzien we de belijning en het plaatsen van signalisatie. Donderdag zal een testrit van MIVB plaatsvinden.
We hopen de straat donderdagavond te kunnen openstellen.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Hoofdriolering volledig aangelegd in Fabriekstraat

RUISBROEK: – In de Fabriekstraat is de hoofdriolering volledig aangelegd. Binnenkort kan de bovenbouw starten. De oorspronkelijke planning om einde maart/april 2021 klaar te zijn, is nog steeds mogelijk (tenzij weerverlet).

De aannemer zorgt nu voor de aansluiting van de woningen op het nieuwe rioleringsnet. Daar er op sommige plaatsen heel wat noodzakelijke leidingen in de grond liggen moet er dikwijls manueel uitgegraven worden om de aansluiting naar de huizen te maken.

Parking voetbal
Na de tijdelijke aanleg om extra parkeerplaatsen aan te leggen begin 2017, wordt de parking aan de voetbal definitief aangelegd.
Kleine parking links van bushalte wordt over 10m tijdelijk aangelegd zodat straks de vrachtwagens voor de aanleg kunstgrasveld toegang hebben tot het voetbalveld. Dit stuk parking wordt dan afgewerkt na de aanleg van het kunstgrasveld voor FC Negenmanneke.

start fase 2C verbeteringswerken Fabriekstraat

RUISBROEK: – Nu het bouwverlof ten einde is start morgen, 4 augustus 2020, in de Fabriekstraat “fase 2C” van de verbeteringswerken.
Dit van Bevrijdingstraat (excl. kruispunt) tot Hemelstraat (incl. deel kruispunt). De werken duren tot het voorjaar van 2021.


De werfzone bevindt zich dan vanaf hnr 143 tot aan de Hemelstraat. Door deze fasewissel wordt de Kleine Brugstraat langs de Fabriekstraat afgesloten en wordt deze bijgevolg tijdelijk doodlopend.

Bart Keymolen, schepen van Openbare Werken: “De aannemer zal starten met de voorbereidende- en opbraakwerken. De aanleg van de riolering zal een paar dagen later aanvatten zodra het grondwaterpeil voldoende verlaagd is.
De parking aan de voetbal blijft voorlopig nog beschikbaar.”

De werken in de Fabriekstraat omvatten:
• Aanleg gescheiden rioleringsstelsel: 2 rioleringen di 800 mm (vuil water) en di 1600 mm (regenwater)
• Rijweg in asfaltverharding
• Comfortabele voetpaden
• Fietssuggestiestroken langs beide zijden
• Alternerende parkeervakken

Lokale omleiding:
• Oeverbeemd/Hengststraat/Dahliastraat/Viooltjesstraat
• via Hengststraat (aardeweg) en Hemelstraat
• Kleine Brugstraat via Bevrijdingsstraat
• Terwenschoofstraat via werf Fabriekstraat

Openbaar vervoer:
De Lijn – De volgende lijnen rijden om via de R0/A7/E19:
• lijn 810 (Halle – Ruisbroek – Dilbeek)
• lijn 575 (Schoolbus Vlezenbeek – Sint-Pieters-Leeuw –Ruisbroek – Ukkel)
MIVB – Bus 50 behoudt tijdelijk de Wandelingstraat als eindhalte (en gaat dus niet naar het station van Lot). Deze bus zal in de Fabriekstraat tot de Villalaan doorrijden waar een extra halte wordt bediend.
Reizigers met een MIVB-vervoer-bewijs tussen Lot station en Ruisbroek-kerk mogen tijdens de werken gratis gebruik maken van lijn 810 van De Lijn. Aan de halte Ruisbroek-kerk staat een fietsen-stalling ter beschikking.
In Ruisbroek komen deze lijnen enkel langs de halte Ruisbroek-kerk. Aan deze halte staat een fietsenstalling ter beschikking.

Vanaf 8 april 2015 start de tweede fase van de nutswerken in de Fabriekstraat

RUISBROEK: – Vanaf 8 april 2015 start ook de tweede fase van de nutswerken in de Fabriekstraat.
2015-03-18-werken-fabrieksstraat_02 2015-03-18-werken-fabrieksstraat_Ruisbroek
Synductis die zorgt voor een samenwerkingsverband tussen verschillende nutsbedrijven geeft een stand van zaken:

Fase 1 – Aanleg van kabels en buizen tussen het Kerkplein en de Wandelingstraat.
– onpare kant & pare kant: werken uitgevoerd begin april.
• Voor de aansluiting van de nieuwe kabels voorzien we van 8 tot 16 april een tijdelijke omleiding in de Kerkstraat (tussen de Pieter Cornelisstraat en het Kerkplein) via de Pieter Cornelisstraat.
• Tussen 13 en 15 april zal een noodgenerator het elektriciteitsnet hier in dienst houden. Nadien wordt uw huisaansluiting op de nieuwe kabels aangesloten. Die werken zullen gelijktijdig gebeuren met uw huisaansluiting voor water en worden voorzien vanaf 27 april 2015. Hiervoor maken we tijdig een afspraak met u.
• Voor huisnummer 23 in de Kerstraat dienen we een aansluitingsput te maken (van 8 tot 16 april). Tijdens deze werken zullen de garages achter nr 19A en 21 niet bereikbaar zijn tussen 7 en 17u.
De huidige wegomleiding blijft behouden tot de start van Fase 2

Fase 2 – Aanleg van kabels en buizen tussen de Wandelingstraat en de Hemelstraat.
De nutswerken van Fase 2 starten aan de onpare kant rond 8 april 2015. Vanaf die datum geldt een nieuwe wegomleiding. (Zie plan).
In tegenstelling tot vorige berichtgeving verwachten we dat Fase 2 maximaal 10 werkweken in beslag zal nemen.
De werkzone neemt telkens ± 200 meter in beslag.
Aansluitend op Fase 2 voorziet Eandis werken in de Laekebeeklaan.
2015-04-08-plan-werken-nutsleidingen-Farbiekstraat-fase-2 2015-04-08-plan-werken-nutsleidingen-Farbiekstraat-fase-2-vanuit-Lot
Dubbelklik op bovenstaande plannetjes om in groter formaat te bekijken.

bewegwijzering wegenwerken Fabriekstraat geoptimaliseerd

RUISBROEK: – Ondanks de aangebrachte verkeerssignalisatie werden sinds de werken op 6 februari gestart zijn in de Fabriekstraat veel inbreuken vastgesteld.
Naar aanleiding van deze vaststellingen heeft het gemeentebestuur beslist de bewegwijzering te optimaliseren en de plaatselijke omleidingen duidelijker zichtbaar te maken.

Vanaf de Wandelingstraat kan het plaatselijk verkeer het bord “omleiding” volgen om langs de Broekweg en de Beemdstraat het centrum van Ruisbroek te bereiken.
2015-02-18-werken-fabriekstraat_01 2015-02-18-werken-fabriekstraat_omleiding
Want het doorgaand verkeer komende van Lot, richting Ruisbroek centrum, is verboden ter hoogte van de werken. Plaatselijk verkeer in tegengestelde richting (richting Lot) is toegestaan.

Ook de komende weken zal de politie toezien op het respecteren van het eenrichtingsverkeer en desgevallend verbaliseren.
2015-02-13-wegenwerken-Fabriekstraat-Ruisbroek 2015-02-18-werken-fabriekstraat_02
Zie ook onze artikels van 12/02/2015 (boetes) en 27/01/2015 (aankondiging werken)

Verbeteringswerken Fabriekstraat, Karel Gilsonstraat, Paul Gilsonlaan en Kerkplein Ruisbroek

kerkplein-kerk-RuisbroekRUISBROEK: – Begin februari zullen de verschillende nutsmaatschappijen, in samenspraak met het gemeentebestuur, hun netten langsheen de hierboven vernoemde straten vernieuwen. De hieraan verbonden kosten ten laste van het gemeentebestuur bedragen 1.862.954,00 euro incl. btw.
Tevens heeft de gemeente geopteerd om het openbaar verlichtingsnet te voorzien van LED-technologie.
Mits goede weersomstandigheden vatten de werken aan op vrijdag 6 februari 2015.

Wat staat er te gebeuren?
Voor de wegeniswerken van start gaan, nemen we de nutsleidingen onder handen voor water, gas en elektriciteit. De aanleg van kabels en buizen voorzien we vanaf 6 februari 2015. Die zal in twee fases gebeuren door aannemer Niko Constructies.
2013-09-09-fabriekstraat_01Fase 1: 6 werkweken
Kerkstraat (onpare kant tot nr 19a) -> Kerkplein -> onpare kant Karel Gilsonstraat + Fabriekstraat (tot Wandelingstraat) -> pare kant Fabriekstraat + Gilsonstraat (tot Kerkplein).
Fase 2: 6 werkweken
Onpare kant Fabriekstraat (tot Hemelstraat) -> pare kant Fabriekstraat (tot Wandelingstraat).

Na elke fase wordt de huisaansluiting op de nieuwe kabel/buis aangesloten.

Gentse Kabelwerken voert de waterwerken uit, aannemer Fabricom staat in voor elektriciteit en aardgas. In afwachting van de riolerings- en wegwerkzaamheden, zorgen de aannemers voor een definitieve herstelling van de door hun gemaakte sleuven en putten. Synductis coördineert de werken voor IWVB en Eandis.

RUISBROEK_FabrieksstraatWelke hinder kunt u verwachten?
Het is mogelijk dat u hinder ondervindt van deze werken. De aannemers doen er echter alles aan om die hinder voor u tot een minimum te beperken.
• De verkeerssituatie wordt aangepast in overleg met de politie en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
• De werfzone zal telkens ± 200 m lang zijn (aangepast in functie van kruispunten).
• Er wordt telkens maar langs één kant van de rijbaan gewerkt.
• Naast de werfzone blijft een smalle rijstrook vrij. Bijgevolg is ter hoogte van de werfzone het lokaal verkeer enkel mogelijk vanuit centrum Ruisbroek richting Lot.
• In het weekend zullen twee rijstroken beschikbaar zijn.
• Daar waar nodig worden loopbrugjes geplaatst naar de ingang van uw woning of winkel.

De grote werkzaamheden, de heraanleg van de straten en het kerkplein, starten na de zomer.

Ontwerpplannen Fabriekstraat

RUISBROEK: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft concrete plannen omtrent de heraanleg van de Fabriekstraat, de Karel Gilsonlaan, het Kerkplein en de Paul Gilsonlaan (deel tussen Humaniteitslaan en Kerkplein).


Naast de aanleg van een rotonde op het kruispunt van het Kerkplein met de Vorstsesteenweg en een herschikking van de parkeerplaatsen op het Kerkplein zelf, zal het plan een evenwicht moeten zoeken tussen een veilige en leefbare woonomgeving (met aandacht voor de zachte weggebruiker, de woonkwaliteit en kwaliteitsvolle invulling van de openbare ruimte met groenelementen), de plaatselijke handelszaken en bedrijven, de parkeervoorzieningen, het openbaar vervoer en het gemotoriseerd verkeer.

Bekijk de ontwerpplannen op www.sint-pieters-leeuw.be of kom aan het loket van de gemeentelijke technische dienst, 1ste verdieping – Pastorijstraat 21 de ontwerpplannen inkijken.
Bemerkingen en suggesties worden vóór 1 december 2011 aan het college van burgemeester en schepenen overgemaakt.

Meer info: dienst Mobiliteit en Openbare werken 02 371 22 92 mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be

verkeershinder in Fabriekstraat door aanleg gasleiding

RUISBROEK: – Werknemers van Eandis zijn in de Fabriekstraat en bronstraat een gasleiding aan het aanleggen.

Vandaag is de Fabriekstraat ter hoogte van de werken afgesloten in één richting voor alle verkeer. De werkzaamheden bestaan in het leggen van een gasleiding voor een duur van min. 1 dag. Een omleiding wordt voorzien via de Wandelingstraat – Bronstraat – Villalaan .

Ondertussen is de  Bronstraat voor langere termijn afgesloten voor alle verkeer wegens het leggen van een gasleiding naar de Fabriekstraat.
Een omleiding is voorzien via de Weverijstraat.

Share

Colruyt neemt maatregelen tegen zwaar verkeer Fabrieksstraat

Wim Peeters
Wim Peeters

RUISBROEK: – Gemeenteraadslid Wim Peeters wees de verantwoordelijken van Colruyt op hun zware vrachtwagens die dagelijks door de Fabriekstraat en de dorpskern van Ruisbroek denderen op weg naar de E19 en de industiezone Laekebeek.

Colruyt heeft daarop beloofd om maatregelen te treffen zodat Ruisbroek minder zwaar vrachtverkeer te slikken krijgt. Hun eigen transport zal de opdracht krijgen om het op- en afrittencomplex van Lot te gebruiken. Dit zal ook met steekproeven worden gecontroleerd. Voorts zal Colruyt aan hun leveranciers de correcte reisroute communiceren.

Politie hield controle op zwaar vervoer in de Fabriekstraat

politieOp 3 februari hield de politie een controle voornamelijk gericht naar zwaar vervoer in de Fabriekstraat.
Bij één vrachtwagen werd een overlading vastgesteld, één vrachtwagen werd in beslag genomen wegens niet verzekering.
Twee andere vrachtwagens werden geïntercepteerd omdat zij de tonnagebeperking in de Fabriekstraat negeerden.
Een bestuurder van een vrachtwagen was in overtreding met de reglementering op de rij- en rusttijden. De tachograaf van een andere bestuurder voldeet niet aan de vereisten.

Bovendien werden 22 PV’s opgesteld voor bestuurders en passagiers van voertuigen die hun veiligheidsgordel niet droegen.

Meer info: www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw