RUISBROEK: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft concrete plannen omtrent de heraanleg van de Fabriekstraat, de Karel Gilsonlaan, het Kerkplein en de Paul Gilsonlaan (deel tussen Humaniteitslaan en Kerkplein).


Naast de aanleg van een rotonde op het kruispunt van het Kerkplein met de Vorstsesteenweg en een herschikking van de parkeerplaatsen op het Kerkplein zelf, zal het plan een evenwicht moeten zoeken tussen een veilige en leefbare woonomgeving (met aandacht voor de zachte weggebruiker, de woonkwaliteit en kwaliteitsvolle invulling van de openbare ruimte met groenelementen), de plaatselijke handelszaken en bedrijven, de parkeervoorzieningen, het openbaar vervoer en het gemotoriseerd verkeer.

Bekijk de ontwerpplannen op www.sint-pieters-leeuw.be of kom aan het loket van de gemeentelijke technische dienst, 1ste verdieping – Pastorijstraat 21 de ontwerpplannen inkijken.
Bemerkingen en suggesties worden vóór 1 december 2011 aan het college van burgemeester en schepenen overgemaakt.

Meer info: dienst Mobiliteit en Openbare werken 02 371 22 92 mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be

%d bloggers liken dit: