agenda: praatavond dementie

2018-12-22-wzc_sint-antoniusSINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdag 22 januari 2019, praatavond dementie met de theatermonoloog “Va is koning”.

“Va is koning” is een aangrijpende theatermonoloog, gebracht door Willy De Jaeghere.
Hij vertelt het waargebeurd verhaal over Jef die getroffen wordt door de ziekte van Alzheimer. Dit is een zwaar verdict. Daarbovenop moet Jef zijn vrouw veel te vroeg afgeven.
De gedachten en gevoelens van Jef worden op een sublieme manier vertolkt door Willy, zonder taboes uit de weg te gaan. We krijgen het verhaal van Jef als hij nog thuis is, nadien in het ziekenhuis en tenslotte in het woon- en zorgcentrum.

Na de voorstelling wordt er een glaasje aangeboden om te klinken op het nieuwe jaar.
Initiatief: een organisatie van Memo- expertisecentrum dementie in samenwerking met WZC Sint- Antonius en WZC Zilverlinde.
Wanneer: dinsdag 22 januari 2019
Waar: WZC Sint- Antonius, Jules Sermonstraat 17- 1600 Sint- Pieters-Leeuw
Aanvang: deuren open om 19u, voorstelling start om 19u30.
Meer info: 02/334 80 78( Leen De Turck) of 02/370 88 85( Vera De Boeck)
Iedereen welkom! De toegang is gratis, de zaal is rolstoeltoegankelijk.

agenda: praatavond dementie – altijd opnieuw afstand nemen

2017-09-21-Sint-AntoniusSINT-PIETERS-LEEUW: – Op dinsdag 22 mei 2018 om 19u30 heeft in woon- en zorgcentrum Sint-Antonius een info-avond over dementie plaats met als thema “altijd opnieuw afstand nemen” door Erik Stroobants.

Erik Stroobants: ‘Een mevrouw antwoordde eens op mijn vraag tijdens een interview: “Wat betekent dementie voor jou?” Haar antwoord raakte me diep. Ze zei: “Dementie is: altijd opnieuw afscheid nemen.” Het werd de titel van een van mijn boeken en is het thema wanneer ik spreek en schrijf over dementie. Altijd. Opnieuw. Afscheid. Nemen.’

Mag ik eerst een deel van mijn familie voorstellen? Heel privé en toch ook heel herkenbaar in wat hen en ons is overkomen. Weet je: mijn schoonmoeder, mijn vader
en mijn moeder waren personen dementie. Dementie is niet te voorkomen en niet te genezen. Hier gaan we dieper op in. Dan wordt duidelijk wat de gevolgen zijn voor de persoon met dementie zelf. Het is veel meer dan vergeetachtigheid en vreemd gedrag. En is het erfelijk?
In het begin van de dementie is samen- leven nog best doenbaar. De persoon zelf beseft dat er met hem/haar iets aan de hand is. Dan volgt een tijd dat de persoon wegglijdt in een eigen wereld en ten slotte helemaal afhankelijk van anderen wordt.

Kijken we nu eens naar wat verandert voor de partner, de kinderen, de schoonkinderen en kleinkinderen, familie, vrienden, … Hoe ga je best om met mensen met dementie. Gevoel maakt praten overbodig. Niet liegen! Zorgen en verzorgen maar niet betuttelen. We overlopen zo een lijstje van mogelijkheden. Altijd blijft respect voor de persoon met dementie een opdracht en een levenshouding. Na de pauze is er tijd om vragen te stellen en samen te praten over eigen ervaringen.

Mantelzorgers, familie, vrienden, personeel……iedereen is van harte welkom op de info-avond die in de polyvalente zaal van het woon- en zorgcentrum doorgaat.( Jules Sermonstraat 17- 1600 Sint- Pieters- Leeuw) De deuren gaan open om 19.00, de uiteenzetting start om 19.30. Vooraf inschrijven is niet nodig.

agenda: 30 januari 2018 praatcafé dementie

2017-09-21-Sint-AntoniusSINT-PIETERS-LEEUW: – Op dinsdag 30 januari 2018 organiseerd WZC Sint-Antonius in samenwerking met WZC De Zilverlinde, het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw en Memo het praatcafé over dementie met een theatermonoloog door Marijke Depla: “Het sneeuwt in mijn hoofd, mijnheer Alzheimer”.

In de polyvalente zaal van WZC Sint-Antonius, Jules Sermonstraat 17 in Sint- Pieters-Leeuw, deuren open om 19u, aanvang voorstelling om 19u30.
Na de voorstelling wordt er een glaasje aangeboden om te klinken op het nieuwe jaar.
Iedereen is welkom, familie of vrienden die van dichtbij of iets verder te maken hebben met personen met dementie, personeel, geïnteresseerden, stagiaires, residenten…
Inschrijving is niet nodig, de zaal is rolstoel toegankelijk en de voorstelling is gratis.

“Het sneeuwt in mijn hoofd, mijnheer Alzheimer” – theatermonoloog door Marijke Depla.
Een podium, sfeervol licht en een dame die vertelt wat ze nog allemaal zou moeten. Nu het nog kan. En als het dan toch even niet kan, dan zingt ze er over, vol passie en overgave.
Gewoon, ludiek, ontroerend, hartverwarmend: een subtiele bloemlezing over een spraakmakende ziekte in woord, beeld en zang!
Een onderwerp dat raakt, van dichtbij, in je eigen familie. Waar je stil van wordt als vrienden of kennissen erover vertellen.

agenda: praatavond dementie – op bezoek bij mensen met dementie

2015-03-06-avondfoto_wzc-sint-antoniusSINT-PIETERS-LEEUW: – In woon- en zorgcentrum Sint-Antonius heeft op dinsdag 21 november 2017 om 19u30 een praatavond dementie plaats, thema dit keer “op bezoek bij mensen met dementie”.

Op bezoek gaan bij een persoon met dementie is niet altijd even gemakkelijk. Soms verloopt het contact moeilijk doordat de dementerende zelf geen initiatief neemt om iets te vertellen. Soms zit hij/ zij reeds in de verzonken fase en lijkt communicatie onmogelijk.
Je kan je dan afvragen of het wel zin heeft om langs te komen…..
Er zijn heel wat manieren om te communiceren met een dementerende. Wij denken meestal aan de verbale manier, maar non- verbaal zijn er ook veel mogelijkheden.
Hilde Vanderlinden (psychologe) komt tips en uitleg geven hoe we dit het beste aanpakken. Door de ongedwongen sfeer wordt tevens de mogelijkheid gegeven om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met andere lotgenoten. Gewoon luisteren kan uiteraard ook.
Mantelzorgers, familie, vrienden, personeel……iedereen is van harte welkom op de info- avond die in de polyvalente zaal van het woon- en zorgcentrum Sint- Anotonius,Jules Sermonstraat 17, doorgaat. De deuren gaan open om 19.00, de uiteenzetting start om 19.30. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Wie meer info wenst, kan steeds contact opnemen met de sociale dienst SA (Leen De Turck- Lore Grillet). We zijn elke weekdag bereikbaar van 9-17u, vrijdag tot 16u.

agenda: praatcafé over dementie

SINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdag 16 mei 2017 om 19u30 organiseert WZC Sint-Antonius in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie MEMO een gratis “praatcafé over dementie”. Iedereen is welkom!

Dementie is een ziekte die vooral ouderen treft. Studies tonen aan dat het aantal ouderen en dus ook het aantal dementerenden aanzienlijk zal toenemen de komende jaren. In 2001 waren er 161 000 dementerenden in België ( 9,3% van de 65- plussers). Men verwacht dat dit aantal zal stijgen tot 350 000 in 2050. De kans op dementie neemt toe met de leeftijd.
Het duurt meestal een paar jaren eer de diagnose wordt gesteld door een arts. Dementie treft niet alleen de patiënt , maar ook de naaste omgeving. De meeste dementerenden wonen thuis en worden 24/7 verzorgd door de partner, de kinderen en naaste familie.

Op dinsdag 16 mei 2017 wordt er, in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie MEMO, een praatcafé georganiseerd in het WZC Sint- Antonius, Jules Sermonstraat 17 te Sint-Pieters-Leeuw.
Dr. Jan Versijpt, neuroloog verbonden aan het UZ- Brussel, komt uitleg geven over de diagnosestelling van dementie en over de mogelijke behandeling. Iedereen die op de één of andere manier betrokken is bij de zorg voor een dementerende is welkom. Het praatcafé start om 19u30 (deuren open om 19u).
Na de uiteenzetting is er kans om vragen te stellen en om na te praten met de spreker en/ of lotgenoten.
Het praatcafé is rolstoeltoegankelijk en gratis, op voorhand inschrijven is niet nodig.

Dementiewijzer helpt mantelzorgers op weg

2017-01-18-dementiewijzerVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant, het Expertisecentrum dementie Memo, SEL Goal, en SEL Zorgnetwerk Zenneland lanceren de dementiewijzer. De dementiewijzer is een hulpmiddel dat op een laagdrempelige manier informatie geeft aan mantelzorgers van mensen met dementie.

In de provincie Vlaams-Brabant wonen ruim 250.000 zestigplussers. Tegen 2025 zullen dat er 320.000 zijn. De meesten onder hen stellen het goed, zijn actief en genieten van hun vrije tijd.

Een beperkt deel van de ouderenpopulatie vraagt zorg. Eén van de aandoeningen die meer voorkomt bij het ouder worden is dementie. Op dit ogenblik treft het naar schatting 19.000 mensen in onze provincie. Door de vergrijzing zal dit aantal in de toekomst nog toenemen.
Wie te maken krijgt met dementie wordt overvallen met vragen. Er is veel onwetendheid over, men weet niet hoe ermee om te gaan en waar men hulp en ondersteuning kan vinden. Mensen reageren vaak onbeholpen, ontkennend of afwijzend.

Dementiewijzer zet mantelzorgers op weg
Om hieraan tegemoet te komen, lanceren de provincie Vlaams-Brabant, het Expertisecentrum dementie Memo, SEL Goal, en SEL Zorgnetwerk Zenneland de dementiewijzer. Dit is een compact hulpmiddel dat op een laagdrempelige manier mantelzorgers van mensen met dementie op weg zet naar de gepaste zorg of ondersteuning. De dementiewijzer is gebaseerd op vragen en antwoorden waar mensen mee zitten, is bondig en concreet en bevat heel wat tips over omgaan met dementie en communicatie.

Op de voorzijde van deze waaier krijgt men een overzicht van het aanbod aan diensten en voorzieningen in de zorg voor mensen met dementie. Op de achterzijde staan praktische en eenvoudige tips voor communicatie met personen met dementie.

De dementiewijzer kost 1 euro per stuk en kan gekocht of besteld worden via www.dementie.be/memo

Info over dementie om kennis te bevorderen
‘De publicatie van de dementiewijzer sluit aan bij ons dementie-en ouderenbeleid, dat vooral inzet op informatie, deskundigheidsbevordering en stimuleren van het lokaal dementiebeleid. We werken hiervoor nauw samen met bovengenoemde partners’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn.

Zo realiseerde de provincie mee de website www.vlaamsbrabant.be/wegwijsdementie
Deze website geeft een helder overzicht van alle organisaties die aan dementie werken, van diagnose en hulp tot begeleiding.
Iedereen die met de diagnose wordt geconfronteerd, zoals familieleden, mantelzorgers en professionelen, kan ook gebruik maken van de brochure ‘Dementie, u staat er niet alleen voor’, een praktische gids die hen wegwijs maakt in het zorglandschap.Van deze brochure vonden sinds 2012 reeds 35.000 exemplaren hun weg naar het publiek.

agenda: Praatcafé dementie

2016-10-04-flyer_praatcafe-dementieZUUN: – Dinsdag 4 oktober 2016 om 19u30 “praatcafé dementie” in het Lokaal Dienstencentrum Meander, Welzijnsweg 2 te Zuun.

“Omgaan en communicatie met personen met dementie” door Sigrid de Geyter (docent en ervaringsdeskundige).
Iederen welkom – Gratis toegang
Verwelkoming om 19.00 uur, begin om 19.30 uur.
Een organisatie van het Expertisecentrum Dementie MEMO regio Halle-Vilvoorde ism het OCMW Sint-Pieters-Leeuw en WZC Sint-Antonius