Politie actie: Weekend zonder alcohol achter het stuur

Sampling-alcoholcontroleBELGIË: – Vanaf vanavond tot komende maandag 25 januari 2021 om 6u, organiseert de politie opnieuw een ‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’.

Tijdens dit actieweekend zullen de Federale Wegpolitie en 117 zones van de Lokale Politie alcoholcontroles uitvoeren over het hele land.

Het doel van deze actie is niet om zoveel mogelijk boetes uit te delen. We willen eerder onverantwoordelijke bestuurders bewust maken van het gevaar van rijden onder invloed van alcohol en verdovende middelen“, aldus de federale politie.

22 bestuurders betrapt tijdens alcoholcontrole

Sampling-alcoholcontroleSINT-PIETERS-LEEUW: – Afgelopen weekend,16-17-18 februari 2019,  werd er door de politiezone Zennevallei opnieuw massaal ingezet op acties tegen alcohol achter het stuur. Zo werden meer dan 700 bestuurders even opgehouden voor een controle. 10 personen bliezen alarm en dienden hun auto voor enkele uren aan de kant te laten. Verder bliezen nog 12 bestuurders positief. Daarenboven werden zeven bestuurder betrapt op druggebruik. In totaal werden 10 rijbewijzen ingetrokken voor een periode van 15 dagen.

Minder verkeersongevallen op onze wegen
Minder verkeersongevallen, daar gaan we voor‘. Afgelopen jaar registreerde de politiezone Zennevallei 254 ongevallen met lichamelijke schade op het grondgebied Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Dat zijn er iets meer dan in 2017. Toen noteerde de zone 241 ongevallen, wat het laagste aantal geregistreerde ongevallen betrof sinds 2010. In 10 % van de gevallen was de bestuurder onder invloed van alcohol. Gelukkig vielen er geen doden in het verkeer. In 2017 betreurden we nog drie doden. De meeste ongevallen gebeuren tijdens de avondspits tussen 16 en 18 uur en veelal op vrijdag.

Rode zones
De plaatsen waar de meeste verkeersongevallen gebeurden zijn de:
– Edingensesteenweg in Halle
– Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw
– Alsembergsesteenweg in Beersel
Op deze plaatsen zal er komende periode ook extra gecontroleerd worden. Zo streeft de zone er naar om het aantal verkeersongevallen verder te doen dalen. Dit wil de zone bekomen door in te zetten op controles tegen alcohol achter het stuur, snelheidsovertredingen, het waken over het dragen van de gordel en het verbaliseren van het gebruik van de gsm achter het stuur.

resultaten alcoholcontroles valentijnsnacht

ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw hield tijdens Valentijnsnacht alcoholcontroles. 8 Bestuurders hadden teveel gedronken.

In de nacht van 14 op 15 februari 2015 tussen 21u00 en 4u00 werden er op drie locaties binnen de politiezone van Sint-Pieters-Leeuw (Brucom – Ruisbroek – Vlezenbeek) alcoholcontroles gehouden. In totaal werden er 71 voertuigen gecontroleerd. Hierbij hadden in totaal 8 bestuurders te diep in het glas gekeken (11%).

Eén bestuurder was zijn rijbewijs onmiddellijk kwijt voor 15 dagen, twee bestuurders kregen een stuurverbod van zes uur en vijf bestuurders dienden hun rijbewijs voor drie uur af te geven.

Verder werd er een bestuurder geverbaliseerd omdat hij niet in regel was met de voorwaarden aangaande het voorlopige rijbewijs, reed er een bestuurder rond met een voertuig dewelke geen geldige technische keuring had (“verboden voor het verkeer”) en was er een voertuig niet geldig ingeschreven.

Resultaten alcoholcontroles van zaterdag 26 januari 2013

ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW : –  Zaterdag 26 januari2013 werden er alcoholcontroles gehouden in het kader van de BOB campage op het grondgebied Sint-Pieters-Leeuw. Er werden 79 bestuurders onderworpen aan een alcoholtest. Daarvan bleken er 2 te veel gedronken te hebben. 77 bestuurders bliezen negatief. 

Controle Bergensesteenweg t.h.v. km paal 77
Tussen 18u30 en 20u15 werd gecontroleerd op de Bergensesteenweg. Er werden 30 bestuurders gecontroleerd. Alle tests waren “negatief”.

Controle Humaniteitslaan
Tussen 20u45 en 21u30 werd gecontroleerd op de Humaniteitslaan. Er werden 9 bestuurders gecontroleerd.
Van al deze ademtests bleek er 1 “positief” (1,6 mg/Lual). Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddelijk ingetrokken.

Controle Brusselbaan – Madeliefjeslaan
Tussen 21u45 en 22u30 werd gecontroleerd op de Brusselbaan t.h.v. de Madeliefjeslaan. Er werden 9 bestuurders gecontroleerd. Alle tests waren “negatief”.

Controle Vlezenbeeklaan t.h.v. het kerkhof
Tussen 23u15 en 00u15 werd gecontroleerd op de Vlezenbeeklaan t.h.v. het kerkhof. Er werden 17 bestuurders gecontroleerd. Alle tests waren “negatief”.

Controle Bergensesteenweg t.h.v. de Post
Tussen 00u15 en 01u15 werd gecontroleerd op de Bergensesteenweg t.h.v. de Post. Er werden 14 bestuurders gecontroleerd. Van al deze ademtests bleek er 1 “alert” (0,28 mg/Lual)

Tevens werd tijdens de controles:

  • 1 PV niet inschrijving voertuig opgesteld.
  • 4 PV’s waarschuwing.
  • 2 PV’s inbreuk met betrekking rijbewijs.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

Resultaten alcoholcontrole van 9 oktober 2012

SINT-PIETERS-LEEUW: – De afdeling eerstelijn van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw voerde op 9 oktober 2012 tussen 10u00 en 14u00 alcoholcontroles uit op volgende locaties:

Bergensesteenweg: 25 voertuigen werden gecontroleerd.
– 1 bestuurder blies alarm.
– 1 pv werd opgesteld inschrijving voertuig.
– 2 pv’s werden opgesteld voor niet dragen van de gordel.
– 1 pv voor de technische keuring.
Postweg: 12 voertuigen gecontroleerd:
– 1 bestuurder blies alarm.
– 2 pv’s voor technische keuring.

Deze controle werd op voorhand aangekondigd via de website van de politie.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

aangekondigde alcoholcontroles

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw  zal dit weekend in uitvoering van het actieplan verkeersveiligheid alcoholcontroles uitvoeren (Zomer BOB campagne).
.
Een beperkt aantal van deze verkeerscontroles wordt op voorhand aangekondigd. Hiermee beoogt de politie een preventief effect bij de weggebruikers.

Uiteraard worden hier niet alle controles vermeld. Dit houdt ook in dat er elders op datzelfde ogenblik nog andere controles kunnen worden uitgevoerd.

Zaterdag 18 augustus 2012 –  Alcoholcontrole in Ruisbroek
Zondag 19 augustus 2012 Alcoholcontrole in Centrum Leeuw

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw –  info@polleeuw.be

politie Sint-Pieters-Leeuw kondigt alcoholcontroles aan

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw kondigt op zijn facebook-pagina alcoholcontroles aan voor dit weekend (29 juni – 1 juli 2012)!

“Desondanks de zomer bob-campagne stellen onze diensten vast dat het aantal bestuurders onder invloed betrokken in weekendongevallen vrij hoog ligt. Onze politiezone kondigt aan dat er het komende weekend extra controles gepland zijn.”

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw –  info@polleeuw.be

Alcoholcontroles 21 december 2011

SINT-PIETERS-LEEUW: –  Tijdens de afgelopen nacht voerde de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw alcoholcontroles uit langsheen de Fabriekstraat te Ruisbroek,de Sint-Stevensstraat in de wijk Negenmanneken en op de Bergensesteenweg.

In totaal werden 79 bestuurders aan een ademtest onderworpen waarvan 2 bestuurder positief bliezen en hun rijbewijs voor minstens 6 uren moesten inleveren.
Verder werden er nog 2 personenwagens in beslag genomen uit hoofde van niet-verzekering en werd er een proces-verbaal opgesteld voor het rijden zonder rijbewijs en 1 PV voor een vervallen technische keuring.

Meer info: www.lokalepolitie.be/5414

Alcohol- en snelheidscontroles in Vlaams-Brabant in februari 2011

VLAAMS-BRABANT: – In februari 2011 controleren de lokale en federale politiediensten in Vlaams-Brabant op rijden onder invloed en op overdreven of onaangepaste snelheid.
Deze controles moeten leiden tot minder en minder ernstige verkeersongevallen.

 
Deze controles zijn een onderdeel van het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur“, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “Nog te veel verkeersongevallen worden veroorzaakt door chauffeurs die rijden onder invloed van alcohol. Snelheid is bovendien een niet te onderschatten ongevalsfactor. Eén op drie verkeersongevallen is te wijten aan overdreven of onaangepaste snelheid. Te snel rijden verhoogt het risico op een ernstig of dodelijk ongeval”.
 
Resultaten controles in Vlaams-Brabant in 2010
In februari, april, juni, september, oktober en december 2010 hielden de lokale en federale politiediensten in Vlaams-Brabant, op vraag van de provincie, controles op rijden onder invloed .
De politiediensten controleerden niet alleen op rijden onder invloed. Ook andere thema’s kwamen aan bod, zoals onaangepaste of overdreven snelheid, leerlingenvervoer en zwaar vervoer en gordeldracht.
 
Vorig jaar verrichtten de politiediensten in onze provincie gedurende 2.157 uren controles op rijden onder invloed“, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “De politiediensten lieten 25.654 chauffeurs blazen om na te gaan of er sprake was van strafbare alcoholintoxicatie. Voor 920 chauffeurs was dat het geval, dat is 3,6 % van het totaal aantal gecontroleerde personen“.
 
Door deze controles hebben 92 chauffeurs hun rijbewijs onmiddellijk moeten inleveren.
 
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/verkeersveiligheid

BOB feest veilig in Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant organiseert, samen met de lokale en federale politiediensten, in december controles op rijden onder invloed.

Bovendien voert het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) van 29 november tot 10 januari 2011 de nationale campagne ‘I BOB you’.

De controles passen in het provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur. De bedoeling is om het aantal verkeersongevallen te doen dalen door de Vlaams-Brabanders bewust te maken van de gevaren van rijden onder invloed. Heel wat verkeersongevallen zijn immers het gevolg van chauffeurs die rijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicatie.

Uit de onderzoeken van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid blijkt dat rijden onder invloed van alcohol vooral ’s nachts en in het weekend een probleem is. Het zijn vooral personen tussen 40 tot 54 jaar, die meer dan anderen rijden onder invloed. Bestuurders rijden het vaakst onder invloed na een bezoek aan een horecazaak of na een avondje uit. Daarom zullen we ook de nationale boodschap van BOB mee ondersteunen. BOB geeft immers om zijn vrienden en brengt iedereen veilig thuis“, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

De provincie Vlaams-Brabant voert op 31 december campagne onder het motto ‘Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer’ en zorgt op oudejaarsavond voor veilig én alternatief vervoer. Wie wil gaan feestvieren, kan gebruikmaken van de feestbussen en 36 busverbindingen van De Lijn Vlaams-Brabant of van het lokaal vervoer dat in bepaalde gemeenten van Vlaams-Brabant wordt aangeboden. Meer info vindt men op www.vlaamsbrabant.be/eindejaarscampagne

alcoholcontrole op de Bergensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdag 18 december 2009 hield de verkeersdienst van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw een alcoholcontrole.

De alcoholcontroles vonden vrijdagavond plaats tussen 22u en 02u30 op de Bergensesteenweg.
102 bestuurders werden gecontroleerd.
3 bestuurders hadden een glaasje te veel op. Deze personen moesten hun rijbewijs afgeven voor drie uur.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Intensieve alcoholcontroles in juni

Sint-Pieters-Leeuw: – Vlaams-Brabant onderneemt acties tegen dronkenschap achter het stuur

In juni 2008 voeren de politiediensten intensieve verkeerscontroles over het hele grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant. De controles passen in de campagne ‘BOB in Vlaams-Brabant’ die deel uitmaakt van het provinciaal actieplan tegen dronkenschap achter het stuur. Met dit plan wil de provinciale overheid, samen met de lokale en federale politiediensten, het aantal verkeersongevallen die het gevolg zijn van rijden onder invloed doen dalen.

Vele verkeersongevallen zijn het gevolg van chauffeurs die rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicatie. Alcohol speelt een rol in één op vier ongevallen met doden of zwaargewonden. In 85% van de ongevallen met alcoholgebruik is de bestuurder een gelegenheidsdrinker en geen alcoholverslaafde.

De provinciale overheid wil met sensibiliserende campagnes en controleacties de bevolking bewustmaken van de gevaren van rijden onder invloed. Rijden onder invloed blijft één van de belangrijkste verkeersveiligheidsproblemen in ons land, naast snelheid en het niet dragen van de veiligheidsgordel. ‘BOB in Vlaams-Brabant’ is daarom gericht op het verminderen van het aantal verkeersongevallen veroorzaakt door bestuurders die rijden onder invloed.

De controles zullen bijzonder intensief worden gevoerd in de week van 8 tot 14 juni.

Resultaten gordeldracht- en alcoholcontroles in april
In april 2008 verrichtten de politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant gedurende 86 uren gerichte controles op rijden onder invloed. De politiediensten lieten 789 chauffeurs blazen om na te gaan of er sprake was van strafbare alcoholintoxicatie. Voor 55 chauffeurs was dat het geval. Dit komt overeen met 5,3 % van het totaal aantal gecontroleerde personen.
De controles vonden onder andere plaats in de politiezones Sint-Pieters-Leeuw, Halle, Tienen-Hoegaarden, Zaventem, LAN (Landen, Linter, Zoutleeuw), AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) en in de politiezone Pajottenland (Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik en Pepingen).
Als gevolg van deze controles hebben in totaal 14 chauffeurs hun rijbewijs op bevel van het parket onmiddellijk moeten inleveren.
Tevens organiseerden acht Vlaams-Brabantse politiezones in april gedurende 130 uren bijkomende controles op het dragen van de gordel in de wagen door de chauffeurs en de inzittenden. De controles worden gehouden in het kader van de campagne ‘Bij mij ben je veilig’, een campagne die de Vlaams-Brabanders wil aanzetten om steeds de gordel te dragen in de auto. De politiefunctionarissen schreven 682 onmiddellijke inningen en 17 processen-verbaal uit voor chauffeurs of inzittenden die geen gordel droegen op het moment van de controle.