coronacrisis: Intradura beperkt afvalophaling

2017-10-01-persvoorstelling_Intradura_07SINT-PIETERS-LEEUW: – Om de huidige dienstverlening te kunnen aanhouden beperkt Intercommunale Intradura de afvalophaling vanaf maandag 30 maart 2020.

Wat je maximum mag buitenzetten:
• maximum 3 zakken restafval – PMD – GFT
• maximum een halve kubieke meter voor losse afvalstoffen zoals papier en karton, per ophaling
Meer info: www.intradura.be

Nieuwe afvalintercommunale Intradura uit de startblokken

DROGENBOS / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf vandaag, 2 oktober 2017, staat Haviland niet langer in voor het afvalbeleid in Halle-Vilvoorde. De afdeling afvalbeleid wordt overgenomen door de nieuwe intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging Intradura. Ze bedient 19 gemeenten in Halle-Vilvoorde waaronder Sint-Pieters-Leeuw.

2017-10-01-persvoorstelling_Intradura_01
Onthulling nieuw logo Intradura door directie en raad van bestuur

Na een grondige administratieve en juridische voorbereiding van vele maanden is de afdeling afvalbeleid van Haviland overgedragen aan Intradura.
Deze opdrachthoudende vereniging neemt vanaf nu alle taken van afdeling afvalbeleid over. Haviland zelf blijft als streekontwikkelingsintercommunale wel gewoon bestaan.
Vandaag reden de afvalwagens van Intradura, die ook voor de opgalingen in Sint-Pieters-Leeuw zorgen, voor het eerst de deur uit aan de Dorent 5 in Drogenbos.

Wat doet Intradura?
afvalophaling, afvalpreventie, recyclageparken, samenaankoop recipiënten en slibverwerking.


De voorzitter van Intradura, Eddie De Block, streeft ernaar om samen met de Raad van Bestuur, het directiecomité en de organisatie een duidelijk strategisch plan op te maken voor einde 2018 vanuit volgende invalshoeken:
° Een duidelijk beleidsplan naar verdere sensibilisering van onze inwoners om afval te verminderen. Analyses geven nog altijd aan dat 30 tot 50 % van het restafval uit voedselresten bestaat.
° Een duidelijke rol van lntradura in het optimaliseren van het toepassen van de ladder van Lansink. We moeten onderzoeken hoe we afval zoveel mogelijk hoogwaardig kunnen hergebruiken.
° Optimalisering van ophaalzones waardoor we nog meer efficiëntiewinsten halen uit de ophaalrondes,
° Diverse scenario’s naar uniformisering van tarieven voor de inwoners in het kader van het “brengen” van afvalfracties naar recyclageparken.

Stephan Verwee, algemeen directeur van lntradura, onderschrijft de standpunten en de visie van de voorzitter. “De gekozen naam, lntradura, staat immers voor intergemeentelijke samenwerking voor duurzaam afvalbeheer. De directeur onderstreept dat tot op heden, de accenten terecht gelegd werden op kostenbeheersing. goede dienstverlening naar besturen en de inwoners én een sterke kwalitatieve uitvoering van de operaties. Mede door het dagelijks bewaken van de kosten en de dienstverlening is de oprichting van de opdrachthoudende afvalintercommunale een feit geworden.

Beleidsmatig zal er meer moeten ingezet worden op circulaire economie. Binnen dat kader zullen de beleidsplannen vastgelegd worden alsook de rol en de verantwoordelijkheden van de dienst afvalpreventie en duurzaamheid.”


Gunther Coppens, ondervoorzitter raad van bestuur Intradura & milieu schepen Sint-Pieters-Leeuw: “In eerste instantie zal er voor de Leeuwse inwoners niets veranderen. Dat is een duidelijke boodschap die we vandaag willen brengen. Op termijn zullen er ongetwijfeld wel zaken veranderen maar dan zal het vooral een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening zijn en effectief ook kijken naar de kostprijs zodat deze kan dalen.
Het is niet zo dat er nu een compleet nieuwe intercommunale is. Laten we zeggen dat reeds in 2002 de wetgeving aangaf dat dienstverlenende en opdrachthoudende intercommunales niet één organisatie konden zijn en dat is nu dus een feit. Haviland is nu de dienstverlenende en Intradura de opdrachthoudende. Dus nu zijn we wettelijk in orde. Dit geeft als voordeel voor gemeenten dat ze op langdurige termijn, namelijk 18 jaar, een engagement hebben uitgesproken om samen te gaan. Wat als gevolg heeft dat je ook op lange termijn kan beslissingen nemen qua aankoop machines en dergelijke gespreid over 18 jaar want je hebt er zekerheid van. Dat zal natuurlijk kosten besparend werken in bijvoorbeeld de rondes maar ook in vernieuwing van machines voor ophaal methodes enz,. .. Dat zijn de zaken die we de komende maanden al voorbereiden en de volgende jaren verder zullen uitrollen

wijkinspecteur en leerlingen Groene Parel organiseren opruimactie zwerfvuil

SINT-PIETERS-LEEUW: – De nieuwe wijkinspecteur van Negenmanneke, David Bossin, en de leerlingen van de Groene Parel slaan de handen in elkaar en gaan de strijd aan tegen zwerfvuil.
Zo organiseerde de wijkinspecteur en het derde leerjaar vanmorgen samen een opruimactie in de Albert Van Cotthemstraat en de buurt rond het zwembad.
Alleen al aan Van Cotthemparkje konden ze op een kwartiertje 5 vuilzakken met zwerfafval vullen.
2017-09-12-zwervuilactie_Zuun (4)
David Bossin, wijkinspecteur Negenmanneke: ” Ik heb deze actie opgezet in het teken van mijn opleiding wijkwerking. Ik werk hier nu ongeveer een jaar en heb dit project om sluikstort tegen te gaan voorgesteld als project voor de wijk. Want als ik hier aan de school sta of als ik hier door de straten loop dan spreken veel buurtbewoners, ouders, me aan omdat hier in de buurt wel elke dag zwerfvuil en afval ligt. Dagelijks wordt er hier gesluikstort en ook dagelijks komen de gemeentediensten hier langs om het op te ruimen. Het is geen zicht en het kost veel geld. Samen willen we toch van Leeuw een propere en nette gemeente houden en daarvoor dat we nu samen werken met de school om toch een voorbeeld te stellen. Ik ben blij dat ook de school het een heel goed idee vond en hoop via hen ook een breder publiek te bereiken.”

Juf 3de leerjaar, Lin Van Asbroeck: “Ik vind het een goed initiatief dat er iets gedaan wordt tegen het sluikstorten hier in de buurt van de school. De kinderen zijn nu ook bewuster van niet alles op straat te gooien. Er is toch nog een groot mentaliteitsprobleem hierover. Een snoepje open doen en het papiertje in de vuilbak gooien gebeurt nog niet altijd. Door nu zelf het zwerfvuil op te rapen beseffen ze meer dat het niet zo fijn is.
Ik ben zelf ook reeds verschoten van de hoeveelheid zwerfvuil, want we begonnen hier aan het parkje en op het gras viel het mee maar eigenlijk als je aan de randen van het park aan de struiken gaat zien ligt er heel veel zwerfvuil. We zijn zelf reeds volledige dozen tegen gekomen met nog bruikbare spullen erin die volgens mij eigenlijk in de kringloopwinkel thuis horen maar door mensen hier gedumpt werden.”

Deze diashow vereist JavaScript.


Bart Keymolen, schepen voor Jeugd: “Het initiatief van de wijkagent is een zeer doeltreffend initiatief. Ik hoor hier net van de jonge gasten ‘eigenlijk is het moeilijk om het zwerfvuil op te rapen’ waarop ik hen geantwoord heb ‘ denk er in het vervolg aan hoe gemakkelijk het is om je afval in de vuilbak te doen dan het op te rapen. Zulke sensibiliseringsacties is de enige manier om het zwerfvuil te doen afnemen. We merken trouwens dat de kinderen dikwijls tegen hun ouders zeggen dit hoort in de vuilbak en niet op straat. ”

Gunther Coppens, schepen voor Onderwijs en Leefmilieu: “Vandaag heeft hier een prachtig initiatief plaats. Het brengt ook een zekere verantwoordelijkheid naar de buurtbewoners want het is een gedeelde verantwoordelijkheid om de buurt net te houden. Wijkagent David Bossin brengt zijn meerwaarde voor de wijk met deze actie toch meer naar voren om te tonen van we gaan er samen een verhaal van maken. Als de mensen merken dat er gesluikstort wordt kunnen ze het ook steeds doorgeven aan de wijkagent zodat we er snel kunnen op inspelen.”

cameraplan tegen sluikstorten
Gunther Coppens: ” Bij het uitrollen van het Leeuws cameraplan (zie artikel 29/06/17)over heel de gemeente in het najaar zullen er op verschillende sluikstort gevoelige plaatsen in de gemeente vaste en mobiele camera’s komen en zullen we via de beelden sneller de sluikstorters kunnen identificeren zodat we dan ook kunnen optreden.
Voor 2017 zijn er al een vijftig gasboetes uitgeschreven voor sluikstorten. Het is eigenlijk triestig dat mensen zulk gedrag hebben.

Ruim je rommel op!

ZUUN: – Eric Willems merkte aan Zonnig Leven heel wat afval op naast een vuilbak. Hij gaf het goede voorbeeld en raapte alle afval kort bij de speeltuin op en deponeerde deze in de vuilbak.
Hij hoopt dat iedereen in Leeuw zijn buurt proper houdt en zeker niet begint te sluikstorten.

2015-04-19-afval_Zonnig-Leven_01 2015-04-19-afval_Zonnig-Leven_02

De Groene Parel slaagde in verscheidene Fata Morgana uitdagingen rond afval

NEGENMANNEKE: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw organiseert in samenwerking met Haviland een heuse Fata Morgana rond ‘afval’ voor de Leeuwse scholen. BSGO De Groene Parel bracht vandaag enkele uitdagingen tot een goed einde.
2015-03-17-De-Groene-Parel_fata-morgana (10)
Vanmiddag zongen de leerlingen van De Groene Parel het afvallied: “Help, wij moeten sorteren!” en hielden ze een leuke modeshow met gerecycleerd materiaal. Verder haalden ze zwerfvuil op rond de school en verzamelden ze een ton vol met gebruikte batterijen.

Bij iedere behaalde uitdaging kreeg de school dan ook een verdiend “Fata Morgana vuilbakje” als trofee van Inge D’hoe, Afvalbeleid Medewerker Haviland en Milieu schepen Gunther Coppens.
En ook de kleuters van De Groene Parel hebben rond het thema afval gewerkt. Zij maakten een reeks mooie knutselwerkjes die nu tentoongesteld staan.

Deze diashow vereist JavaScript.


Schepen van Leefmilieu Gunther Coppens:‘Met trots hebben we de drie trofeeën toegekend. De kinderen brachten een prachtige modeshow van het ‘modehuis Groene Parel’. We zagen een huwelijkscollectie, een futuristische collectie, een prêt-à-porter collectie en hoedencollectie. De ton met batterijen was zo gevuld dat we ze zelfs niet konden optillen. Fantastisch wat we hier gezien hebben! Welverdiend dat men de drie trofeeën heeft gekregen.’

Leeuwse scholen zetten zich in voor Fata Morgana Afval

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw organiseert in samenwerking met Haviland een heuse Fata Morgana rond ‘afval’ voor de Leeuwse scholen. Verschillende scholen zijn dan ook druk bezig om te slagen in de verschillende opdrachten.


In bovenstaand YouTube-filmpje  kan je zien hoe het gemeentebestuur en Haviland in een Fata Morgana-filmpje de leerlingen uitdagen om gedurende één maand 100 batterijen te verzamelen, de schoolomgeving net te houden en een modeshow te organiseren met kledij gemaakt van afval. Bij iedere behaalde uitdaging kunnen de klassen een Fata Morgana vuilbakje verdienen. Om hen daarin te ondersteunen, krijgen alle scholen bezoek van een vuilniswagen en kan de interactieve tentoonstelling “Afval is geen afval” bezocht worden. Zo leren de leerlingen meer over wat er allemaal met hun afval gebeurt.

In de Ave-Mariabasischool in Vlezenbeek kwam Haviland reeds langs met een vuilniswagen
Vandaag bezochten we de vuilniswagen! De chauffeur en een hele lieve dame vertelden ons heel wat meer over de werking van de wagen, over het correct sorteren en wat er nadien met ons afval gebeurt. We vonden het mega interessant en genoten natuurlijk ook van het klimmen in de cabine ! Jarne mocht de klep in werking zetten en Allyson mocht eens toeteren op het einde….”
2015-02-25-fata-morgana-amb-03
2015-02-25-fata-morgana-amb-02 2015-02-25-fata-morgana-amb-01

In de Sint-Stevensschool werken ze aan een propere speelplaats
Er werd in een toneeltje duidelijk gemaakt dat vuil in de vuilbak hoeft en koekjes beter in een koekjesdoos als in een papiertje. Ook werd er al heel wat vuil geraapt op de speelplaats.
2015-02-25-fata-morgana-St-steven_02
2015-02-25-fata-morgana-St-steven_01 2015-02-25-fata-morgana-St-steven_03

2014 start nieuw afvalbeleid in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal vanaf nu verschillende wijzigingen aanbrengen in het afvalbeleid. Dit om de dienstverlening te optimaliseren en efficiëntie te verhogen.
De wijzigingen zijn duidelijk aangegeven op de nieuwe afvalkalenders. Ze zullen geëvalueerd worden om de werking verder te optimaliseren en binnen de budgetten, de dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de inwoners.
2013-12-31-containerpark_01

Opening nieuw recyclagepark aan de Pepingensesteenweg 250.

Het recyclagepark is toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente. Bij de ingang zal de parkwachter naar je identiteitskaart vragen en tegelijk controleren welke afvalstoffen je hebt meegebracht.
Voor bepaalde afvalstoffen wordt een toegang gevraagd. Bij de eerste 10 bezoeken geldt de basisprijs:
• Voetgangers, één-, twee- en driewielige voertuigen en personenwagens: 2 euro.
• Personenwagens met aanhangwagen: 4 euro.
• Bestelwagen: 4 euro.
• Bestelwagen met aanhangwagen: 8 euro.
Vanaf het 11e bezoek wordt deze prijs met 8 vermenigvuldigd.
2013-12-31-containerpark_anim
Hieronder vindt u een overzicht van afval dat op het recyclagepark kan worden gestort.
Fracties 1 tot 11 kunnen gratis binnen gebracht worden.
Voor de overige wordt toegangsgeld gevraagd.
Voor grofvuil dient u geen toegangsgeld te betalen, maar betaalt u volgens het gewicht: 0,16 euro/kg.

1. PMD:
Plastiek flessen en flacons, Metalen verpakkingen (ook spuitbussen van voedingswaren en cosmetica, aluminium schaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen) en Drankkartons.
2. Papier en karton:
Kranten en tijdschriften, liefst niet ouder dan zes maanden, kartonnen dozen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier.
3. Oude metalen:
Alle schroot bestaande uit ijzer, staal, aluminium, zink, koper, lood en andere non-ferrometalen.
Geen koelkasten en diepvriezers.
4. Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA):
Koel- en vriestoestellen, fornuizen, (af)wasmachines, droogmachines, (microgolf)ovens, verwarmingsapparaten, monitors, televisies, radio’s, computer en randapparatuur, mediaspelers, waterkokers, frituurpannen, broodroosters, mixers, stofzuigers, strijkijzers, …
5. Autobanden:
Autobanden van personenwagens of bestelwagens zonder velgen: geen vrachtwagen- of tractorbanden. De diameter bedraagt maximaal 80 cm.
De maximaal toegelaten hoeveelheid is 4 autobanden per gezin per jaar.
6. Piepschuim:
Enkel wit geëxpandeerd polystyreen wordt aanvaard (piepschuim met bolletjesstructuur geen verpakkingschips). Het gebrachte materiaal moet droog, zuiver en vrij zijn van vreemde materialen (plaklinten, stickers, folie, enz.).
7. Textiel:
Niet verontreinigd of herbruikbaar textiel en lederwaren verpakt in een plastieken zak.
8. KGA:
Verven, inkten, lijmen, harsen, olie, vetten, solventen, zuren, basen, schoonmaakmiddelen, batterijen, stoffen en producten met kwik, gevaarlijk huishoudelijk afval van gemengde samenstelling, verpakkingen die nog resten van hogervermelde afvalstoffen bevatten.
9. Herbruikbare materialen
10. Gebonden asbest:
Per gezin kan er gratis 1 m³ asbest per jaar worden binnen gebracht. Indien u meer wilt brengen, geldt de toegangsprijs.
11. Glas:
Wit, groen, gekleurd hol glas evenals vlak glas worden afzonderlijk ingezameld. Het glas is ontdaan van alle stopsels (kurk, lood, kunststof, blik) en bevat geen resten meer.
Het glas wordt vooraf gereinigd.
Hol glas kan u gratis binnen brengen. Voor vlak glas geldt de toegangsprijs.
12. Bouw- en sloopafval:
Alle afvalstoffen afkomstig van bouw- en afbraakwerken voor zover ze nog kunnen herbruikt worden in nieuwe bouwactiviteiten of verhardingen en ophogingen. Alles wat niet van steenachtig materiaal of beton is kan niet aanvaard worden.
13. Tuinafval:
Kleine takken, gras, bladeren, haagscheersel, maaisel, verwelkte snijbloemen of kamerplanten, onkruid, resten uit sier- en groententuin (bv aardappelkruid) en boomstronken (boom- en wortelstronken zonder aarde en stenen).
Hierbij hoort geen groenten- en fruitafval, evenmin koffiefilters, etensresten, eierschalen, schillen, …
14. Snoeihout:
Snoeihout is afval afkomstig van bomen en struiken (met uitzondering van boomstronken). De maximumdiameter van de takken bedraagt 10 cm aan de basis.
15. Houtafval:
Alle houtafval afkomstig van afbraakmaterialen van particuliere oorsprong, zoals afbraakhout, oude deuren, ramen (het glas dient verwijderd te zijn), bekistingshout, vezelplaten, multiplex, kisten, hout afkomstig van grof vuil (zoals stoelen en tafels), geen MDF.
16. Plastic:
Soepele en zuivere kunststoffolies met uitzondering van voedselverpakkingen. Plastic bloempotten en plantentrays: kunststof bloempotjes met symbool PP of PS.
17. Grof huisvuil:
Alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van de selectief in te zamelen fracties.

Openingsuren recyclagepark – Pepingsesteenweg 250:
dinsdag: 11.00 tot 18.00 uur
woensdag: 11.00 tot 18.00 uur
donderdag: 11.00 tot 18.00 uur
vrijdag: 11.00 tot 18.00 uur
zaterdag: 10.00 tot 16.00 uur

454,8 kg huishoudelijk afval per inwoner van Sint-Pieters-Leeuw in 2011

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaams-Brabander produceerde in 2011 gemiddeld 466 kg huishoudelijk afval. Daarvan is 30 % restafval, de overige 70 % wordt hergebruikt, gecomposteerd of gerecycleerd. Dit blijkt uit de cijfers die OVAM bekend maakte.
Sint-Pieters-Leeuw zat net onder het gemiddelde met 454,8 kg.
.
2013-07-23-restafval 2011

We zamelden per inwoner in Vlaams-Brabant 18 kg meer afval in dan in 2010. Toch doen we het nog altijd beter dan de gemiddelde Vlaming, die in 2011 59 kg per inwoner meer aan de straat zette.
2013-07-23-afval_sint-pieters-leeuw_2011

sluikstorters weer aan het werk in Ruisbroek

Ruisbroek: – Sluikstorters hebben de voorbije dagen weer heel wat afval gedumpt in Ruisbroek.
 
Jean-louis Lanckmans laat weten dat  er afval ligt aan:

  • onze vijver naast een boom (plastic afval)
  •  ’t wit huizeken(machien)
  • de watertoren(zakken)

Ook op 21 maart 2012 werd reeds een groot sluikstort gevonden  aan de Beempt.

Bron & foto’s: Jean-louis Lanckmans