SINT-PIETERS-LEEUW: – De herziening van het mobiliteitsplan van Sint-Pieters-Leeuw zit in de laatste fase!
Via verschillende bevragingen werden tal van ideeën/suggesties ingediend. Intussen heeft studiebureau Arcadis een voorlopig beleidsplan klaar dat de visie van de gemeente op mobiliteit weergeeft voor de komende 10 jaar. De gemeente geeft zijn inwoners graag de kans om dit voorlopig plan door te nemen en opmerkingen door te geven aan de dienst Mobiliteit.

Het voorlopig beleidsplan geeft de gemeentelijke visie op mobiliteit weer voor de komende 10 jaar. Het wordt opgemaakt in overleg met de Vlaamse overheid, de Lijn, de Provincie, NMBS, … Er worden afspraken gemaakt over wie wat zal doen.
Het resulteert in een actietabel, die kadert binnen een samenhangende visie voor 10 jaar. Deze bevat maatregelen en onderzoeken die de gemeente in de toekomst wenst uit te voeren.
Ben je benieuwd naar dit voorlopig beleidsplan? Je ontdekt het via: https://leeuwdenktmee.be/mobiliteit/voorstel-mobiliteitsplan

Burgemeester Jan Desmeth geeft meer toelichting in onderstaande video:


Tot eind september 2023 kan je jouw opmerkingen en suggesties overmaken aan de dienst Mobiliteit via mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be.

In de loop van de maand oktober wordt al de ontvangen input verwerkt. Eind dit jaar wordt dan het definitieve beleidsplan met actietabel voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring.

Meer over het Leeuwse mobiliteitsplan via de 3 onderstaande PDF documenten:
Verbreding en verdieping – Mobiliteitsplan Sint-PietersLeeuw n.a.v. gewijzigde context
Sint-Pieters-Leeuw – Herziening Mobiliteitsplan
Actietabel – Overzicht actieprogramma per werkdomein

Burgemeester Jan Desmeth: “De afgelopen twee jaar is er een actualisatie oefening gebeurd, ook met een aantal participatie momenten om het mobiliteitsplan dat vorige keer in 2012 is goedgekeurd om dat nu te actualiseren. Een mobiliteitsplan is geen plan waar staat wat er in welke straat gaat gebeuren. Maar ‘t is een toetsingskader om vast te nemen bij alles wat dat we de komende tien à vijftien jaar gaan doen.
En waarom was dat nodig om dat te actualiseren? Ja, op tien jaar tijd gebeurt er wel wat. In het mobiliteitsplan rond 2012 stond De Drie Fonteinen brug als een hoopvol streepje aan het kanaal aangeduid, van hopelijk kunnen we daar een brug bouwen. Ondertussen is die brug er. In het mobiliteitsplan van 2012 stond dat we hopelijk aan de werken van de N6 zouden kunnen beginnen. Ja, die zijn volop bezig. Er zijn zo verschillende zaken die op tien jaar tijd toch wel wat veranderen. En waar dat je dan natuurlijk uw mobiliteitsplan moet aan actualiseren. En dat hebben we dus nu gedaan. We hebben een aantal onderwerpen aangestipt die echt wel aan actualisatie toe waren. En dat is wat dat je eigenlijk in dit nieuwe honderd pagina’s tellende document kan terugvinden. “

Wat zijn de opvallendste zaken in het mobiliteitsplan qua auto, openbaar vervoer, fiets, voetganger,…?

Burgemeester Jan Desmeth: “ Wel, de opvallendste zaken die geactualiseerd geweest zijn er denk ik een vijftal.
Enerzijds heb je alles wat gebeurt tussen de Humaniteitslaan en de Bergensesteenweg. En dat heeft te maken met de aanleg van de nieuwe Drie Fonteinen brug, maar ook met ergens in 2030, 2035 het vervangen van de SAS brug in Ruisbroek. Hoe zal dan het verkeer gebeuren tussen de Humaniteitslaan en de Bergensesteenweg? Hoe zal Ruisbroek ontsloten worden? Daar staat de bouw van die bannanenbrug in, die dan zou ontsloten worden via een nieuwe ontsluitingsweg langs het industriegebied Ruisbroekveld om mooi aan te sluiten op het kruispunt op de Steenweg op Bergen, waar ook de Vanderstraeten straat op uitkomt. Op dat moment wordt eigenlijk de Ruisbroeksesteenweg een lager niveau van straat, want er wordt dan een straat met veel minder verkeer. En dat verschuift dan eigenlijk naar die nieuwe weg, langsheen dat industriegebied waar dat eigenlijk geen mensen wonen. Dus dat is bijvoorbeeld één van de grote wijzigingen.

Een tweede grote wijziging is natuurlijk als de N6 Bergensesteenweg helemaal gaat af zijn, dat we vooral in de doortocht Negenmanneke, ja zowel de inwoners als de handelszaken daar onteigend hebben van gevel tot gevel, die hebben allemaal private parking. Ja, dat wordt eigenlijk via die parallelwegen die het lokale verkeer opgevangen om het doorgaand verkeer vrije baan te geven worden eigenlijk publieke parkings. We moeten voor de handelaars en voor de klanten vooral van die handelaars daar zeker een parkeer regime gaan invoeren anders dan gaan die parkeerplaatsen vol staan en dan gaan al die handelaars failliet gaan.

Dus we moeten naar absoluut naar een parkeerregime gaan. Dat vindt u ook in dit plan. Ideeën? rond dat parkeerplan met blauwe zone en dergelijke meer. Maar je moet dat dan natuurlijk wel wat uitbreiden. Waarschijnlijk tot minstens centrum Negenmanneke, om geen verschuiving van het probleem te krijgen. Dus dat is een tweede zaak.

Een derde zaak, dat ook zeker belangrijk is, is alles wat te maken heeft met openbaar vervoer. Vlaanderen is gegaan van basis bereikbaarheid waar dat men iedereen voor zijn voordeur bij manier van spreken een bushalte wou geven. Ook in landelijke gebieden is men gegaan naar basis bereikbaarheid, wat een combinatie van mobiliteit is. Waar dat je misschien de eerste mile met de fiets doet of met te voet of met een gehuurde step. En daarvoor staan er heel wat maatregelen in die we als toetsingskader gaan gebruiken de komende 10,15 jaar. Onder andere om drie belangrijke zogenaamde hoppingpunten aan te maken. En hoppinpunten zijn belangrijke verkeersknooppunten waar dat je van het ene vervoersmiddel naar het andere kan gaan. Bijvoorbeeld dat voor de hand ligt bij ons station Ruisbroek. Daar gaan we niet alleen betere fiets infrastructuur zetten om uw gewone fiets weg te zetten, maar ook om uw elektrische fiets op slot achter grendel te zetten om bredere maten van bakfietsen weg te zetten. Om als je komt werken in Ruisbroek veld bijvoorbeeld en je komt met de trein toe dat je die laatste mile met zo een gehuurde fiets, hetzij elektrisch of gewone fiets kan doen, dat je daar een deel wagen kan nemen. Dat zijn allemaal vervoersmodi om daar een knooppunt te maken. Dat je dan uh misschien wel de trein kan nemen, maar die eerste of die laatste mile met een ander vervoermiddel. Dus dat worden heel belangrijke knooppunten, ook aan het centrum van Sint-Pieters-Leeuw. Want aan gemeentehuis zal er zo ééntje zijn. Centrum Vlezenbeek en nog ééntje aan de Vijfhoek voor Oudenaken en Berchem eigenlijk te ontsluiten.

De vierde zaak zijn schoolomgevingen. We hebben daar al heel wat rond gedaan, maar da’s zeker een blijver. Schoolomgevingen, aandacht voor schoon straten, fietsstraten soms ook waar het nodig is. Zoals we in Rink en Vlezenbeek al doen autovrije straten, Je hebt dat ook uitgebreid nu naar een aantal dorpscentra. Je weet dat we de kerk van Ruisbroek willen aanpakken. We willen dan van het Kerkplein een autovrij kerkplein maken, maar we willen wel een alternatief aanbieden, ondergronds en op de ACV site. Dat vindt u ook in dat plan. En dan de allerlaatste grote wijziging is de ambitie om naar die modal shift 5050 te gaan. Waarbij dat het de bedoeling is om tegen 2030, 50% van de verplaatsingen op een duurzame wijze te doen. Dus dat wil zeggen met de trein, met de bus, met de fiets of te voet. Vandaar al die maatregelen die ik net kom op te sommen. Daar is nog wat werk aan. En ja, dat wordt eigenlijk het toetsingskader als we morgen met een bepaald project gaan bezig zijn, dan gaan we dat bekijken.
En over bepaalde projecten gesproken, daarmee wil ik dan toch wel afronden. d’r zijn heel wat projecten die vandaag op de tekentafel klaarliggen met het voorontwerp. We zouden die sneller kunnen uitvoeren, maar we willen die nog niet echt gaan uitvoeren omdat de Bergensesteenweg zo een belangrijke as is die eerst moet afgewerkt zijn. En we gaan op 21 november een grote infoavond doen in Zonnig Leven, waar alle mensen naar al die voorontwerp kunnen komen kijken. Heel belangrijk, want een voorontwerp is nog geen definitief ontwerp. Dat wil zeggen dat inspraak nog mogelijk is en de bedoeling is dat we dan het definitieve ontwerp in 25 goedkeuren en dan zodra de steenweg klaar is aan al die projecten kunnen uitvoering geven. En dat gaat over de Galgstraat van de Lotstraat tot de Dikke Linde dat gaat over de van Vancottemstraat tot de Slesbroekstraat, dat gaat over de Groot-Bijgaardenstraat. Dat gaat over de Postweg van aan het centrum tot aan Neuhaus.
En er zijn twee zaken die we wel al vroeger gaan doen. Dat is de Vagevuur straat die volgend jaar aan bod gaat komen. Dat is echt in uitvoering klaar dus daarvan kunnen de mensen zeker ook langskomen. Volgend jaar de Vagevuurstraat aanpakken en in 2025 twee belangrijke oversteken op de Pepingensesteenweg, maar dan tussen Pauke en de Brabantpoort. Dat zijn de concrete projecten die men op 21 november 2023 kan bekijken. Voor de rest is het plan een toetsingskader voor alles wat de komende tien à vijftien jaar gaat moeten gebeuren.”

%d