RUISBROEK: – De volgende fase van de wegenwerken in de Fabriekstraat starten vanaf maandag 20 maart 2017 en schuiven per dag 10 meter op (zie artikel 13/03), wat betekent dat ze de laatste week voor de paasvakantie voor de Vrije Basisschool Jan Ruusbroec zullen beginnen.


In samenspraak met de aannemer en de gemeente is alles in het werk gesteld om de hinder zo beperkt mogelijk te houden en dat de school veilig te bereiken is via de Reystraat.

De school vraagt aan de ouders om samen met hun kinderen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen en de afspraken op de werf na te leven.

Wij willen zorgen voor ieders veiligheid. De gemachtigde opzichter zal om 8.30 uur aan de schuilhokjes in de Reystraat zijn en met de kinderen om 8.40 uur naar school vertrekken. Maar…indien mogelijk zouden we willen vragen om zoveel mogelijk zelf de kinderen naar de school te begeleiden. Na schooltijd zal de rij ook tot aan de schuilhokjes in de Reystraat gaan.
Wij zullen de situatie ook permanent evalueren met de aannemer en de gemeentediensten en bijsturen waar nodig.”

%d bloggers liken dit: