RUISBROEK: – De grote werken in het centrum van Ruisbroek zijn ongeveer 6 maanden bezig. Volgende week eindigt fase 1.A.
Momenteel is er een achterstand van 12 werkdagen, waarvan er 10 te wijten zijn aan de weersomstandigheden.
2017-03-03-wegenwerken-ruisbroek-7
2016-09-07-parking-zuid-ruisbroek_03In de loop van deze week zal fase 1 (van de kerk tot de P. Destrykerlaan) afgewerkt worden met de onderlaag asfalt. Enkel de toplaag zal nog ontbreken omdat deze in een latere fase in één stuk wordt aangebracht van Kerk tot Wandelingstraat. Hierdoor zal het wegdek tot op 3 cm aansluiten aan de boordstenen.

Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken : “De aannemer zal vanaf maandag 20/3 de werken van fase 1b starten (vanaf Philippe Destrykerlaan tot Wandelingstraat). Mits gunstige weersomstandigheden wordt getracht deze werken af te hebben tegen 15/7. Vanaf 27 maart zal opnieuw gegraven worden om een nieuwe riool aan te leggen. De werfzone zal een tiental meter per dag opschuiven. De aannemer zorgt nadien voor de minder hinder steenslag. Tijdens de periode van deze werken worden de huisvuilzakken door de aannemer verzameld aan de Philippe Destrykerlaan en/of Wandelingstraat. Uitgezonderd de toplaag van de rijweg en voetpaden zullen alle werken van fase 1a uitgevoerd zijn tegen 20/3. “

2017-03-03-wegenwerken-ruisbroek-9
Bart Keymolen: “Ter hoogte van de huizen – waar schade werd vastgesteld aan de voorgevel – wordt momenteel de  onderbeschoeiing van de fundering uitgevoerd. De ontbrekende wegenwerken zullen hier in een latere fase uitgevoerd worden.Intussen zal ook onze andere aannemer starten met de heraanleg en de uitbreiding van de parking aan het OCMW. Om de toegang tot en rond de werfzone te blijven garanderen, blijven we inzetten op het wekelijks onderhoud van de broekweg. Het onderhoud zal vanaf 24 maart niet meer op maandag maar wel op vrijdag worden uitgevoerd, telkens van 9 tot 12 uur.

Aansluitend wordt gestart met fase 1.b (van P. Destrykerlaan tot Wandelingstraat).
De aannemer zal – zoals wettelijk verplicht en afgesproken – een plaatsbeschrijving van de gevels opmaken voor alle huizen van de inwoners op het traject van fase 1.b

2017-03-03-wegenwerken-ruisbroek-5Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit : “We begrijpen dat de werken tijdelijk een hele aanpassing vergen voor de inwoners. In fase 1.b zal de omleiding langsheen de Beemd (Zuid naar Noord) en langsheen de Boomkwekerijstraat (Noord naar Zuid) behouden blijven. Bussen zullen echter niet langer langs de Reystraat kunnen rijden en zullen pas ter hoogte van de Brugstraat in de Fabrieksstraat komen. Hierdoor vervalt noodgedwongen de bushalte aan het OCMW. Er komt wel een tijdelijke bushalte in de Boomkwekerijstraat ter hoogte van de Reystraat. Het wekelijks onderhoud aan de Broekweg (Beemd) op maandag van 10 tot 13 uur zal voortaan gebeuren op vrijdag van 9 tot 12 uur, tot midden juli 2017 zal de Oost-West-as (Stationsstraat, Paul Gilsonstraat, Humaniteitslaan) ongehinderd kunnen gebruikt worden.

2016-11-02-anpr_camera_risbroek__sint-pieters-leeuw_04_bus-50-mivbOp 31 januari 2017 stopte de MIVB plots met de lokale omleiding langsheen de Beemd te gebruiken. Na overleg en aandringen van het gemeentebestuur werd op 22 februari een nieuwe testrit gedaan.
MIVB liet ons deze week weten dat ze – dankzij het wekelijkse onderhoud – sinds maandag 6 maart 2017 opnieuw langs de Beemd rijden en dus de haltes in Ruisbroek centrum opnieuw bedienen (zie ons artikel van 03/03).
Dat is sindsdien goed nieuws voor de gebruikers van het openbare vervoer.

1 comment

  1. Ondanks de beloften dat er controles gebeuren, wordt er nog altijd SNEL en WILD gereden in de Wandelingstraat. De zone 30 km/uur wordt NIET gerespecteerd.

    Waarom wordt hier niets aan gedaan ? Sommigen rijden 60 km/uur zonder probleem !

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: